Ortak Hukuk Yargı Alanları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Ortak Hukuk Yargı Alanları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Temmuz 2022 Common Law özellikleri Kara Avrupası Hukuk 0
Uzak Nedenler – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

 Ortak Hukuk Yargı Alanları

Son yıllarda Birleşik Krallık’ta ve diğer teamül hukuku yargı alanlarında, deniz alacaklarına ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin yasayla ilgili olarak bir dizi dikkate değer gelişme olmuştur.

Bu bölümün temel amacı, bu gelişmelerin hukuk ve uygulama üzerindeki etkisini analiz etmektir. Sorumluluğun sınırlandırılması, sorumluluk sigortasının mevcudiyeti ve fiyatlandırması üzerinde etkileri olduğu ve kavramın öngörülebilir bir süre boyunca bizimle olacağı için deniz hukuku bağlamında çok önemli bir konu olmaya devam etmektedir.

İngiltere’deki Gelişmeler

Artan Limitler

İlk olarak, sorumluluk sınırları önemli ölçüde artırılmıştır. Birleşik Krallık, 1976 Deniz Alacaklarına İlişkin Sorumluluğun Sınırlandırılması Sözleşmesinin 1996 Protokolüne (1976 Sınırlama Sözleşmesi) taraftır. Protokol, 1976 Sözleşmesi ile belirlenen sınırları yaklaşık yüzde 250 oranında artırmış ve gelecekte “zımni kabul” usulü uyarınca sınırların artırılabileceğini belirtmiştir.

Bu prosedür, Protokolde yapılacak herhangi bir değişikliğin 1996 Protokolüne Taraf Devletler tarafından IMO’nun önerilen değişikliği Taraf Devletlere bildirmesinden 18 ay sonra kabul edilmiş sayılması ve bu değişikliğin bundan 18 ay sonra yürürlüğe girmesi şartıyla şart koşulmuştur. 

Bu prosedürler uyarınca yeni limitler (önceki limitleri yaklaşık yüzde 51 artırarak) 8 Haziran 2015 tarihinde uluslararası olarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Birleşik Krallık “dualist” bir devlet olduğundan, değişikliklerin uygulanması için ulusal mevzuatın İngiltere’de yürürlüğe girdiler.

Bu artık yapılmıştır ve 30 Kasım 2016’da veya sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin 1995 Ticari Nakliye Yasası Değişiklik Siparişi 20164 uyarınca Birleşik Krallık’ta artırılmış sınırlar uygulanmaktadır.

Arttırılan limitler aşağıdaki gibidir:

A. Yaşam kaybı veya kişisel yaralanma iddiaları

2.000 gros tonu aşmayan gemilere karşı can kaybı veya kişisel yaralanma talepleri için yeni sorumluluk limiti 3,02 milyon SDR’ye (2 milyon SDR’den) yükseltilirken, daha büyük gemiler için aşağıdaki ek tutarlar geçerlidir:

• 2.001’den 30.000 tona kadar her ton için 1.208 SDR (800 SDR’den yukarı).
• 30.001’den 70.000 tona kadar her ton için, SDR 906 (SDR 600’den yukarı). 70.000 tonu aşan her ton için 604 SDR (400 SDR’den yukarı).

B. Mülkiyet talepleri

2.000 gros tonu aşmayan gemiler için mülkiyet talepleri için sorumluluk sınırı 1.51 milyon SDR iken daha büyük gemiler için aşağıdaki ek tutarlar geçerlidir:

• 2.001’den 30.000 tona kadar her ton için, SDR 604 (SDR 400’den yukarı).
• 30.001’den 70.000 tona kadar her ton için, SDR 453 (SDR’den yukarı 300).
• 70.000 tonu aşan her ton için SDR 302 (SDR 200’den yukarı).


Hukuk Sistemleri
Common law nedir
Common Law ülkeleri
Kara Avrupası Hukuk Sistemi
anglo-sakson hukuku ders notları
İngiliz hukuk sistemi
Common Law özellikleri
Ortak hukuk Nedir


Bir Sınırlama Fonunun Oluşturulması

Geleneksel olarak, İngiliz hukuku, bir sınırlama fonunun oluşturulma şeklinin, sorumluluğu sınırlamaya yönelik davaların açıldığı ülke hukukunun meselesi olduğu ve Birleşik Krallık’ta geleneksel olarak bunun gerekli olduğu görüşünü benimsemiştir. nakit depozito yoluyla. Ancak, 1976 Sınırlandırma Sözleşmesi’nin6 Madde 14’ü şunları sağlar.

Bu Bölümün hükümlerine tabi olarak, bir sınırlama fonunun oluşturulmasına ve dağıtımına ilişkin kurallar ve bununla bağlantılı tüm usul kuralları, fonun oluşturulduğu Taraf Devletin kanunlarına tabi olacaktır.

İngiliz mahkemesi şimdi, aşağıdaki makaledeki altı çizili kelimelerin, Birleşik Krallık’ta “kanun hükmünde” olan Sözleşmenin 11.2. 1995 Ticari Nakliye Yasasının (MSA) s.185(1)’i uyarınca, sınırlamak isteyen kişinin bunu başka yollarla yapabilmesi sağlanır. Madde 11.2 şunları sağlar.

Bir fon, ya meblağ yatırılarak ya da fonun oluşturulduğu ve Mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından yeterli görüldüğü Taraf Devletin mevzuatına göre kabul edilebilir bir garanti ibraz edilerek oluşturulabilir.

Temyiz Mahkemesi, geleneksel kuralı koruyarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararı bozmaya devam etti ve 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamında oluşturulacak bir sınırlama fonu ile ilgili olarak Sözleşmenin 11.2. Maddesinden bu yana bunun artık gerekli olmadığı sonucuna vardı. 1976 Sınırlama Sözleşmesi, sınırlamak isteyen kişinin bunu başka yollarla yapabileceğini açıkça belirtir.

Mahkeme, yukarıda altı çizilen Madde 11.2’nin sözlerinin, fonu nakit olarak mı yoksa kabul edilebilir bir garanti yoluyla mı oluşturma seçeneği ile sınırlamak isteyen bir tarafa sağladığına ve bunun artık İngiltere yasalarına göre pozisyonun olduğuna karar verdi. ve Galler.

Atlantik Güven’in sahipleri ve P&I Kulübü tarafından önerilen fonu oluşturmanın alternatif yöntemi, bir P&I Kulübü Taahhütnamesi (LOU) idi ve bu nedenle, mahkemenin artık prensipte hiçbir şey olmadığı sonucuna vardığı gerçeği göz önüne alındığında, nakit dışında bir fonun oluşturulması için, mahkemenin bir P&I Club LOU’sunun gerçekten “fonun oluşturulduğu ve yeterli olduğu düşünülen Taraf Devletin mevzuatı uyarınca kabul edilebilir bir garanti teşkil edip etmediğini” değerlendirmesi gerekliydi.

Mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından” Mahkeme, bir P&I Club LOU’nun Sözleşme’nin gerekliliklerini karşılaması için iki ayrı bileşenin yerine getirilmesi gerektiğini kabul etti.

i) “fonun kurulduğu Taraf Devlet mevzuatına göre kabul edilebilir bir garanti” idi; ve
ii) Mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından yeterli olarak kabul edilmesi.

İlk etapta mahkeme, “bir garantinin kabul edilebilir olduğuna dair (Birleşik Krallık’ta) belirli bir yasal hüküm bulunmadığından, bir fonun yalnızca mahkemeye ödeme yapılarak oluşturulabileceği kuralının devam ettiği” sonucuna varmıştır.

Ancak Yargıtay bu yaklaşıma katılmamıştır. Herhangi bir özel etkinleştirici mevzuata gerek olmadığı sonucuna varmıştır; Fonun oluşturulması için önerilen araçların mevcut herhangi bir Birleşik Krallık tüzüğünün hükümlerine aykırı olmaması şartıyla, fonun bu şekilde kabul edilebilirliğine hiçbir engel olmayacaktır.

Lady Justice Gloster, garantilerin sağlanmasını düzenleyen iki genel Birleşik Krallık tüzüğüne atıfta bulundu ve bir P&I Club LOU’nun sağlanmasıyla bir sınırlama fonu oluşturulmasının her iki tüzüğün hükümlerine aykırı olmadığı sonucuna vardı. 

Teminatın kendisi veya bir notu veya muhtırasının yazılı olması ve kefil veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanması nedeniyle Dolandırıcılık Statüsü’nün gerekliliklerini karşılayan bir garanti, muhtemelen bir garanti olarak “kabul edilebilir” olarak kabul edilecektir. 1995 Yasası’nın amaçları için (en azından İngiliz ve Galler yasalarına göre), çünkü uygulanabilirdi.

Belirli durumlarda, bir garantinin “kabul edilebilir” olarak nitelendirilebilmesi için, Birleşik Krallık mevzuatının diğer gerekliliklerini de karşılaması gerekebilir.

Örneğin, teminatın sigortacılık faaliyeti sırasında bir kurum tarafından verilmiş olması halinde teminatın “kabul edilebilir” olabilmesi için İhtiyati Yönetmelik ile usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından da verilmesi gerekir. 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca Birleşik Krallık’ta bu tür sigorta işlerini yürütme yetkisi mevcuttur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir