ORTAKLIKLAR – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ORTAKLIKLAR – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

30 Haziran 2021 Adi ortaklığın doktrin tarafından eklenen unsuru Ortakliklar-Hukuku Pratik Ortaklıklar Hukuku Nedir Ortaklıklar Hukuku Poroy Tekinalp Çamoğlu pdf 0
İşbirliği Biçimleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

İlk olarak, şahıs şirketi işleten bir kişi, işletmenin tüm kârlarını kişisel gelir olarak talep etmelidir. Ancak bir şirket kendi geliri üzerinden vergi öder ve hissedarlar yalnızca işletmeden elde ettikleri gerçek gelir üzerinden vergi öderler. Çoğu zaman, bireyin vergi yükümlülüğü, hissedar olarak tek mal sahibi olmaktan çok daha azdır.

Örneğin, neredeyse tüm kârlar bir şirkete yeniden yatırılırsa, hissedarlar bu kârlar üzerinden kişisel gelir vergisi ödemeyecektir; ve eğer bir kişinin birden fazla gelir kaynağı varsa, o zaman şahıs şirketinden elde edilen ağır kazançlar kişisel geliri artırabilir ve böylece mal sahibi çok daha yüksek bir vergi matrahına yerleştirilir.

Şahıs şirketlerinin azalmasının ikinci bir nedeni de yargı yükümlülüğüdür. Dışarıdan bir taraf bir şahıs şirketini dava edip kazandığında, karar, mal sahibinin tüm kişisel varlıkları da dahil olmak üzere bireysel mal sahibine karşı uygulanabilir.

Örneğin, şahıs firmasının dükkânında yaralanan bir kişi dava açar ve kazanırsa, hem işyerinden hem de şahsın ev, araba, banka hesapları gibi şahsi varlıklarından hüküm alınabilir. İşletmelerin genellikle sigorta ve işletme varlıkları olmasına rağmen, bunlar yargıyı tatmin etmek için yetersiz olabilir.

Sonuç olarak, kişisel varlıklar takip edilir. Şirketler söz konusu olduğunda, hissedarlar yalnızca işletmedeki önceki yatırımlarının miktarına karşı savunmasızdır. İşletmeler aleyhine ve işletmeler arasında artan sayıda dava ile, birçok tek mal sahibinin kendi kişisel ve gayrimenkullerini korumak için birleşmekten başka seçeneği kalmamıştır.

ORTAKLIKLAR

Tek mülkiyetin aksine, ortaklıklar zenginliği ve riski paylaşmak için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda, ortakların bir ortaklığın gerçekten var olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli konularda anlaşamadığı durumlar ortaya çıkar. Aşağıdaki bölüm, iş ortaklığı biçimine özgü sorunları çözmek için geliştirilmiş yasal standartları incelemektedir.

Ortaklıkların Niteliği

Bir ortaklık şu şekilde tanımlanır:

İki veya daha fazla kişinin sahip olduğu tüzel kişiliği olmayan bir ticari kuruluştur. Ortaklıklar genellikle bir ortaklık sözleşmesine göre sahip olunan ve yönetilen bir ortaklıktır ve her bir ortak genellikle tüm ortaklık borçları için tam sorumluluğa sahiptir. Ortaklık gelir ve zararları genellikle ortaklar arasında paylarına göre paylaştırılır ve vergiler ortaklar tarafından bireysel olarak ödenir.

Çoğu zaman ortaklıktaki bir sorun, sözleşmeler ve acente hukuku yoluyla çözülür. Ancak zamanla, ortaklık hukukuna özgü bazı kurallar geliştirilmiştir. Ayrıca, eyaletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen bir model yasa olan Tekdüzen Ortaklık Yasası, bir ortaklığın oluşturulması, işletilmesi ve sona erdirilmesi için prosedürlerin ana hatlarını verir. Tekdüzen Ortaklık Yasası eyaletlerin çoğunluğu tarafından yasa olarak kabul edildiğinden, burada tartışılan ilkeler yasanın ilkeleriyle tutarlıdır.

Ortaklıklar Hukuku Nedir
Ortaklıklar-Hukuku Mehmet Bahtiyar
Ortaklıklar Hukuku PDF
Ortakliklar-Hukuku Pratik
Ortaklıklar Hukuku Mehmet Bahtiyar pdf
Ortaklıklar Hukuku Poroy Tekinalp Çamoğlu pdf
Ortaklıklar Hukuku Kitap
Adi ortaklığın doktrin tarafından eklenen unsuru

Ortaklığın Özellikleri

Bir ortaklıkta, her ortak, ortaklığın temsilcisidir ve diğer ortakları temsil eder. Bu yetki, bir ortağın ortaklığı ve nihayetinde sözleşmeye dayalı anlaşmalarda ortakların kişisel varlıklarını yasal olarak bağlamasına izin verir.

Genel olarak, bir ortağın kişisel varlıkları, işletmenin borçlarını ödemek için başvurulmaktan korunmaz. Ortaklığın borçlarına ilişkin sorumluluk ortaklar arasında müşterek ve müteselsildir. Ortaklığın, ortaklık malvarlığını aşan bir borcu olduğuna dair bir tespit varsa, bu durumda herhangi bir ortak (birkaç şahıs olarak) veya tüm ortaklar (birden fazla şahıs olarak) müşterek kişiler) birlikte borcunu ödemeye zorlanabilir.

Bir yükümlülük ortaklar arasında eşit olarak bölünmek zorunda değildir. Bu nedenle, özellikle varlıklı olan bir ortak, işletme varlıkları uygulandıktan sonra ortaklık borçlarını ödemek zorunda kalma konusunda en büyük riske sahiptir. Bununla birlikte, bir ortağın borcun büyük bir kısmını karşılaması gerekiyorsa, kanun, diğer ortakların finansal borçları olduğunu varsayarak, diğer ortaklardan yapılan ödemenin bir kısmını geri ödemesini talep etmesine izin verir. bu borç payını geri ödeme yeteneği. Bu nedenle, bir ortaklığa girmeden önce önemli bir endişe, diğer ortakların kişisel finansal istikrarıdır.

Genel olarak, bir ortaklıkta ortaklar, karı ve zararı eşit olarak paylaşırlar. İstisna, ortakların 70:30 gibi farklı bir dağıtım öngören yazılı bir anlaşmaya sahip olmalarıdır; bu, bir ortağın işe daha fazla yatırım yapması durumunda söz konusu olabilir.

Ortaklık, ancak gerçek vergiler, ortaklıktan elde ettikleri gelire dayalı olarak ortaklar tarafından şahsen ödendiği için, kayıt tutma amacıyla vergi beyannamesi vermek zorundadır. Benzer şekilde, ortaklığın yıllık bir mali kaybı varsa, ortaklar federal ve eyalet vergi kanunlarına göre kişisel beyannamelerinde toplam yıllık gelirlerine göre kayıptan orantılı pay talep edebilirler.

Her devletin, bir ortaklığın dava edilme şeklini gösteren kendi usul kuralları vardır. Bazı eyaletler, ortaklığın adının yanı sıra ortakların adlarının da davaya dahil edilmesini şart koşar. Diğer eyaletler, yalnızca birinin veya diğerinin adlandırılmasını gerektirir.

Sınırlı Ortaklıklar

Limited ortaklık olarak bilinen özel bir ortaklık türü, bir ortağın kişisel varlıklarını sorumluluktan korumak ve yatırımlar ve vergilerle ilgili olarak başka faydalar sağlamak için kullanılabilir. Gözden Geçirilmiş Tekdüzen Sınırlı Ortaklık Yasası ve daha yakın zamanda gözden geçirilmiş Tekdüzen Ortaklık Yasası, eyaletlerin çoğunluğu tarafından tüzük olarak kabul edilen ve sınırlı bir ortaklık oluşturma ve feshetme için belirli hakları, yükümlülükleri ve araçları ortaya koyan diğer model yasalardır.

Genel olarak, sınırlı bir ortaklıkta, sınırlı bir ortak, yalnızca ortaklığa yaptığı yatırımın veya taahhüt ettiği yatırımın miktarından sorumlu tutulur. Bu anlamda limited ortak, kurumsal hissedarlara benzer. Ancak, sınırlı bir ortağa maliyeti, ortaklığın işleyişindeki tüm kontrol veya etkinin kaybıdır.

Sınırlı bir ortak, ortaklığın işinin işleyişine hiçbir girdi yapamaz ve ortaklık için çalışamaz. Son olarak, limited ortağın adı ortaklık adında kullanılamaz. Bu kurallardan herhangi biri ihlal edilirse, limited ortak genel ortak olarak kabul edilebilir ve müşterek ve müteselsil sorumluluğa tabi olabilir.

Sınırlı ortaklar ortaklığa hizmetlere katkıda bulunamayacaklarından, pratik bir zorunluluk olarak ortaklığın ayrıca ortaklığın işini yürüten genel ortaklara sahip olması gerekir. Bu genel ortaklar, ortaklığın devam eden işlerini yönetseler de, kişisel varlıkları da risk altındadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir