Özet Çalışma  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Özet Çalışma  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

25 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi Ders çalışma vlogu DHBT çalışma programı Dinler Tarihi özet DHBT Makale özet kısmı örnekleri MBSTS kazandıran Seçme Notlar Tezde özet bölümü örneği 0
PSE ve CE için KE Fonksiyonlarının Karşılaştırılması – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

2. Bir seyahat acentesi, önümüzdeki 12 ay içinde Amerika Birleşik Devletleri dışına seyahat etmeyi planlayan tatilcilerin oranını tahmin etmek istiyor. 150 tatilciden oluşan rastgele bir örneklem, 45’in bu zaman diliminde yurtdışı seyahat planları olduğunu ortaya çıkardı.

(a) Nüfus oranının% 95 güven aralığı tahminini oluşturun. Oran tahminleri için her zaman z tablosunu kullanırız. % 95 güven aralığı için her kuyrukta zα / 2 = 1.96 veren ihtiyacımız var. Bu durumda örnek başarı oranı pˆ = 45 = 0.3’tür ve qˆ = 0.7 olur. Ve hata payı (E) 150 ile verilir
E = z 􏰐pˆ qˆ = 1.96 􏰐0.3 · 0.7 ≈ 0.073365. α / 2 n 150
alt limit = pˆ – E = 0.3 – 0.073365 = 0.226664 ≈ 0.227 üst limit = pˆ + E = 0.3 + 0.073365 = 0.373337 ≈ 0.373
Yani% 95 güven aralığı 0.227 <p <0.373 veya p ∈ (0.227, 0.373)

(b) Farz edin (% 95 güven seviyesinde) yüzde 4’ten fazla olmayan bir hata payına sahip olmanız gerekir. Kaç tatilciyi örneklemeniz gerekir? ((A) bölümünde hesapladığınız örnek oranını tahmini p of olarak kullanın.)
Burada (a) kısmından pˆ kullanabiliriz ve 0,04’ten fazla olmayan bir hata payı (E) istiyoruz, bu yüzden bunu n = (zα / 2) 2 pˆ qˆ = (1,96) 2 (0,3) formülünde kullanıyoruz (0.7) = 504.21. E 2 (0,04) 2
Yani en az 505 kişilik bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacınız olacak.

(c) Diyelim ki (% 95 güven seviyesinde) yüzde 4 puandan fazla olmayan bir hata payına sahip olmanız gerekiyor, ancak pˆ için bir tahmininiz yok. Kaç tatilciyi örneklemeniz gerekir?
Burada pˆ için bir tahmininiz olmadığını varsayıyoruz, bu yüzden (b) bölümü için formüldeki pˆ qˆ ‘yu 0.25 sayısıyla değiştiriyoruz. Yine, 0,04’ten fazla olmayan bir hata payı (E) istiyoruz, bu yüzden bunu n = (zα / 2) 2 0,25 = (1,96) 2 0,25 = 600,25 formülünde kullanıyoruz. E 2 (0,04) 2
Yani en az 601 kişilik bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacınız olacak.

Özet Çalışma 

1. Aşağıdakilerin her biri için, iddiayı ve boş ve alternatif hipotezleri sembollerle belirtin.
a) Diet Coke’da ortalama aspartam miktarının 240 ml’de 125 mg olduğu iddia edilmektedir.
b) Dondurma yiyenlerin çoğunun çikolatayı tercih ettiği iddia ediliyor.
İddia: Ho: H1:
μ = 125 μ = 125 μ ̸ = 125
İddia: Ho: H1:
p> 0.5 p = .5 p> .5

2. Aşağıdakilerin her biri için, verilen alternatif hipotez (H1) ile bir hipotez testiyle ilişkili kritik z veya t değerlerini bulun. Uygun işareti eklediğinizden emin olun.
(a) H1: p> 0.35, n = 100, α = 0.05 Cevap: zα = 1.645 (b) H1: p ̸ = 0.35, n = 100, α = 0.05 Cevap: zα / 2 = ± 1.96
(c) H1: μ <12.0, n = 35, s = 0.35, α = 0.01 Cevap: tα = −2.441 (d) H1: μ <12.0, n = 105, s = 0.35, α = 0.01 Cevap: tα = −2.364

3. Aşağıdakilerin her biri için test istatistiğini bulun. İki ondalık basamağa yuvarlayın.
pˆ − p 0.7−0.6 (a) İddia> .6, n = 36, pˆ = 0.7 Cevap: zpˆ = 􏰏pq = 􏰐 ≈1.22
n (0.6) (0.4) 36
x − μ 6.8−7.2 (b) İddiaμ̸ = 7.2, n = 121, x ̄ = 6.8, s = 2 Cevap: tx = s / √n = 2 / √121 ≈ − 2.20

Tezde özet bölümü örneği
MBSTS özet pdf
MBSTS kazandıran Seçme Notlar
Makale özet kısmı örnekleri
DHBT Konu Anlatımı
DHBT çalışma programı
Dinler Tarihi özet DHBT
Ders çalışma vlogu

4. Her bir alternatif hipotez ve test istatistiği için, test istatistiğinin P değerini verin.
(a) H1: p <.25andzpˆ = −1.85
Bu, oranları içeren sol kuyruklu bir testtir, bu nedenle z tablosunu kullanıyoruz. Normal eğrinin altındaki z = -1.85’in solundaki alan 0.0322’dir. Yani P değeri 0.0322’dir.
(b) H1: p̸ = .25 vezpˆ = −1.85
Bu, oranları içeren iki kuyruklu bir testtir, bu nedenle z tablosunu kullanıyoruz. Normal eğrinin altında z = -1.85’in solundaki alan 0.0322’dir ve normal eğrinin altında +1.85’in sağındaki alan 0.0322’dir. Yani P değeri 2 · (0,0322) = 0,0644’tür.

5. Boş bir hipotez 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedilirse, mutlaka 0,01 anlamlılık düzeyinde reddedilir mi? Neden ya da neden olmasın?
Şart değil. Test istatistiğinizin P değeri 0,03 ise, sıfır hipotezi 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedilir, ancak 0,01 anlamlılık düzeyinde reddedilir. Yani cevap hayırdır, 0.05 anlamlılık düzeyinde reddedilme, 0.01 anlamlılık düzeyinde bir reddi garanti etmez.

6. Boş bir hipotez 0,01 anlamlılık düzeyinde reddedilirse, 0,05 anlamlılık düzeyinde mutlaka reddedilecek mi? Neden ya da neden olmasın?
Evet. Boş hipotez 0,01 anlamlılık düzeyinde reddedilirse, test istatistiğinin P değeri 0,01’den azdır. Bu nedenle 0,05’ten küçük olmalıdır ve boş hipotezi 0,05 anlamlılık düzeyinde de reddedersiniz.

7. Rastgele seçilen 600 araba kazası üzerinde yapılan bir çalışmada, bunların 315’inin (% 52.5) ​​eve 5 mil içinde meydana geldiği bulunmuştur. Çoğu araba kazasının eve 5 mil içinde meydana geldiği iddiasını test etmek için 0,05 anlamlılık düzeyi kullanın.

8. West Street’teki hız sınırı izleme cihazı, sürücülere ne kadar hızlı gittiklerini bildirmek için kullanılıyor. Onu izliyorum ve 40 arabalık rastgele bir örneklemin ortalamasının 6,2 mil / saat standart sapma ile saatte 31,1 mil (mil / saat) olduğunu buluyorum. West Street’teki tüm sürücülerin ortalama hızının, yayınlanan 25 mil / saat hız sınırının 5 mil / saatten fazla üzerinde olduğu iddiasını test etmek için 0,05 anlamlılık düzeyi kullanın.

  • 1. μ, West Street’teki tüm sürücülerin ortalama hızını temsil etsin.
    x − μ 31,1−30
  • 2. Test istatistiği: tx = s / √n = 6.2 / √40 ≈ 1.12
  • 3. Boş hipotez ve neden ile ilgili sonuç:

(a) Kritik Değer Yöntemi:
Bir kuyruktaki alan = 0.05 ve d.f. = 39.
T tablosundan 1.685 alın.
Yani tα = 1.685 çünkü bu sağ kuyruklu bir testtir.
Test istatistiği (1.12) reddetme bölgesinde olmadığından Ho Reddedilemedi.
(b) P-değeri Yöntemi: Burada yazılımı kullanmalıyız. P değerleri ≈ 0.134’tür. Ho reddedilemiyor çünkü P değeri (0,134) α (0,05) ‘ten büyük

  • 4. İddiaya ilişkin sonuç beyanı:
    West Street’teki tüm sürücülerin ortalama hızının, yayınlanan 25 mph’lik hız sınırının 5 mph’den fazla üzerinde olduğu iddiasını destekleyecek yeterli veri yok.

9. Tüm bunların sağduyuya müdahale etmesine izin vermeyin.
Bir grup öğrenci, üniversite öğrencilerinin dersleri için sınıf dışı çalışmalar yaparak haftada ortalama 40 saatten fazla çalıştıkları iddiasını test etmek istiyor. 100 üniversite öğrencisini rastgele seçip anket yapıyorlar ve ortalama sınıf dışı çalışma süresinin 35,5 saat olduğunu görüyorlar. İddiaları üzerine resmi bir hipotez testi yapmak gerekli midir? Neden ya da neden olmasın?
Bu durumda iddiadaμ> 40 veH1: μ> 40 sonuçta hafif kuyruklu test. Butx <40, test istatistiğini negatif yapmak ve P değeri 0.5’ten büyük olacak ve iddianızı asla destekleyemezsiniz.

Sağduyu açısından: Örnek ortalamanız 35,5 saat ise, neden bu verilere dayanarak popülasyon ortalamasının 40’tan büyük olduğunu iddia edersiniz? Daha gerçekçi bir iddia, nüfus ortalamasının 40 saatten az olduğu veya belki 35 saatten fazla olduğu, ancak kesinlikle 40 saatten fazla olmadığıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir