PAZARIN TANIMLANMASI – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PAZARIN TANIMLANMASI – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

31 Mart 2023 Makro ve mikro çevre faktörleri PAZARLAMA Çevresi 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

PAZARIN TANIMLANMASI

Pazar tüketici demektir. Piyasalar, bireysel ve kurumsal alıcılar olan insanlardır. Bir pazarın tanımlanması, potansiyel alıcıların sayısını ve özelliklerini belirleme meselesidir. Pazar ve tüketici segmentasyonu olarak adlandırılan, pazarı farklı pazarlama çekiciliklerine yanıt vermesi muhtemel gruplara bölmek anlamına gelen bir süreçtir.

Tüketicileri bölümlere ayırma yöntemleri, daha önce bahsedilen mikro hedefleme de dahil olmak üzere veri toplama, analiz ve geri alma için her zamankinden daha karmaşık araçların ortaya çıkmasıyla birlikte son on yılda önemli ölçüde değişti.

Medya şirketleri içerikleri yerel, bölgesel, ulusal ve küresel olarak satar. Piyasayı ve potansiyel tüketicilerinin özelliklerini ne kadar iyi anlarlarsa, başarı şansları o kadar artar.

İçerik İçin Küresel Pazar

Gerçekten büyük: 2011’de küresel medya ve eğlence endüstrileri, bilgisayar yazılımları hariç video oyunları dahil olmak üzere yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir gelir elde edecek. Küresel içerik ekonomisi, refahın artması ve yeni platformların, daha fazla kanalın, daha fazla programın ve daha fazla kullanıcı tarafından oluşturulan materyalin ortaya çıkmasıyla her yerde büyümesiyle aynı nedenle büyüyor.

Yeterince takdir edilmeyen bir başka neden de, içerik üreten ve pazarlayan organizasyonların artan küresel birbirine bağlılığıdır ve bu da şirketlerin şunları yapmasını mümkün kılar:

■• Yerel yetenekleri araştırın ve belirleyin ve bu yetenekleri bölgesel, ulusal ve daha sonra uluslararası olarak tanıtın
■• Birden çok bölgede koordineli pazarlama kampanyaları düzenleyin
■• Yerel uygulayıcılar kendi coğrafyalarındaki pazarlama ve tanıtım platformları hakkında derin bilgiye sahip olduklarından, çeşitli pazarlama stratejilerini kullanarak içeriği verimli bir şekilde pazarlayın

Yöneticiler içerik için uluslararası pazarlama çabalarını planlarken özel konular dikkate alınmalıdır. Keegan ve Schlegelmilch, pazar, ürünler ve mesaj gereksinimleri arasındaki ilişkileri inceleyerek planı uygulamadan önce almaları gereken temel kararları belirler.

Aynı ürün/aynı iletişim kombinasyonu, pazar yapısının ve tüketicilerin ihtiyaçlarının ve kullanım pratiklerinin aynı veya çok benzer olduğu pazarlarda çalışacaktır. Kullanım uygulamaları aynı pazarsa ancak tüketici ihtiyaçları farklıysa, pazarlamacı aynı ürün/farklı iletişim stratejisini benimsemelidir.

Farklı ürün/aynı iletişim stratejisi, pazar yapısı belirli ürün konfigürasyonları gerektirdiğinde ancak tüketici ihtiyaçları ve uygulamaları benzer olduğunda geçerlidir. Son olarak, hem farklı ürün/farklı iletişimleri dikkate almak, pazar yapısı ve tüketici ihtiyaçları ve kullanım uygulamaları, orijinal ürünün başarılı olma şansının çok az olacağı kadar farklı olduğunda mantıklıdır.


Makro ve mikro çevre faktörleri
Makro çevresel faktörler Nelerdir
Mikro çevre faktörleri
PAZARLAMA Çevresi
Teknolojik çevre nedir
Pazarlamayı ETKİLEYEN makro çevre faktörleri
İşletmenin mikro çevresi
Ekonomik Çevre Nedir


İzleyici ve Tüketici Segmentasyonu

Segmentasyon, pazarlamanın o kadar önemli bir parçasıdır ki, genel pazarlama planının çeşitli bölümlerinde durum analizi, hedefler, stratejiler ve taktikler ortaya çıkar. Segmentler, benzer alıcılardan oluşan gruplardır.

Hedefli pazarlama, potansiyel alıcılara ulaşmak, onları ürünü satın almaya, fikirlerini değiştirmeye, bir amaca bağışta bulunmaya veya bir konu veya adaya oy vermeye teşvik etmek için bir strateji, taktik ve iletişim programının uygulanmasından oluşur. Uygun segmentleri bulmak için kullanılan veriler genellikle bir şirketin mevcut müşterileriyle başlar.

İşletme yeniyse veya amaç yeni müşteriler bulmaksa, bir sonraki veri kaynağı, genellikle pazarlama araştırma şirketlerinden satın alınan pazar istihbaratı olabilir. Diğer veri kaynakları arasında ABD Nüfus Sayımı, kredi kartı şirketleri ve içerik şirketleri için en önemlisi, tüketici özelliklerine göre görüntüleme ve tüketici elektronik mülkiyeti hakkındaki raporlar yer alır.

Pazarlamacıların en büyük, en önemli segmentleri belirlemesi genellikle kolaydır. Ancak diğer segmentler bu kadar açık olmayabilir. Pazarlamacıların segmentlerin uygulanabilirliğini yargılaması için kriterler sağlayın.

Segmentlerin ölçülebilir (tanımlanabilmeleri için), önemli (böylece ulaşmak için değerli dolarlar harcamaya değer), erişilebilir (ulaşılabilir olmaları için) ve ilgili (muhtemelen alıcı olmaları için) olması gerektiğini savunuyorlar. Bir kez belirlendikten sonra, her bir segment büyüklük, gelir, yaşam tarzı, satın alma olasılığı, rekabete karşı savunmasızlık ve diğer birçok faktör açısından analiz edilmelidir.

Geleneksel olarak, pazarlamacılar tüketicileri demografik özelliklerine göre bölümlere ayırdı. Buna ek olarak, pazarlamacılar genellikle potansiyel tüketicilerin yaşam tarzları, değerleri ve psikolojik profilleri, özellikle de ürün kategorisiyle ilgili yönleri hakkında bir şeyler bilmek isterler.

Tüketicileri segmentlere ayırmak için en yaygın kullanılan yöntemler şunlardır:

■• Demografi: Yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, konum/coğrafya, etnik köken, gelir ve eğitim düzeyi gibi değişkenler
■• Psikografik/yaşam tarzı: Faaliyetler, inançlar, tutumlar, değerler, ürün tercihleri
■• Davranışsal özellikler: Marka sadakati, kullanıcı kategorisi (ilk kez satın alan, düzenli satın alan vb.), ürün kullanımı ve kullanım oranı

Çok az içerik pazarlamacısı ayrıntılı tüketici segmentasyonu çalışmaları yürütür. İçerik ürünleri genellikle tek tiptir ve çorba kutuları, araba cilası veya piyasada birkaç hafta yerine birkaç yıldır bulunabilen diğer paketlenmiş ürünlerden çok farklıdır.

Bunun yerine, bir kitlenin belirli bir teklifi nasıl alacağını tahmin etmek için temel araştırmalar (odak grupları, ön izlemeli izleyici testi) yapabilirler. Medya şirketleri de dahil olmak üzere tüm pazarlamacıların artan ilgi alanlarından biri medya kullanımıdır.

Kitlesel izleyici kitlesinin parçalı olması, içeriğin kendi içerik platformuyla tanıtılmasını zorlaştırıyor. Yeni tüketicilere ulaşmak için mesajlarını potansiyel tüketicilerinin vakit geçirdiği platformlara yaymaları gerekiyor.

İçerik aramak için İnternet arama motorlarını, öneri sitelerini veya sosyal ağ sitelerini kullanıyorlar mı? Cep telefonları üzerinden içerik alıyorlar mı? Bilgisayarlarında video izliyorlar veya radyo dinliyorlar mı? İnternette gezinmek için zaman harcarlarsa, hangi siteleri ziyaret ederler?

Bu ve diğer medya kullanımı sorularının cevapları, medya şirketlerinin mallarını nasıl ve nerede tanıtmaları gerektiğini belirleyecektir. Pazarlamacılar, mesajlarını, zaten medyayı tükettikleri potansiyel tüketicilerin önüne koymalıdır ve tüketici medya alışkanlıkları değiştikçe, onunla birlikte değişmek zorundadırlar. Kampanyalarının, karmaşık bir iletişim kampanyası yürütmek için medya kullanımına ilişkin verilerini kullandığını belirtmekte fayda var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir