Pazarlama Dış Analiz – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Dış Analiz – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Eylül 2022 Dış çevre Analizi Dış çevre analizi örneği Yakın çevre analizi Nedir 0
Piyasalar ve Ticaret

Pazarlama Dış Analiz

Bu bölümde, piyasa koşullarına düzenli bir bakış elde etmek için harici bir analizin nasıl kullanılacağını göreceksiniz. Harici bir analiz geliştirmek için zaman ayırmanın bir başka amacı, alternatif stratejiler geliştirmede ve nihayetinde rekabet avantajı elde etmede size fayda sağlayacak fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaktır.

Sonuç olarak, dış analiz dört farklı alana odaklanır: müşteriler, rakipler, endüstri ve çevre. Her bir alanı inceleyerek stratejik pazarlama içerisinde kritik bir rol üstlenen rekabet stratejilerinin şekillenmesine nasıl katkı sağladığını göreceksiniz. Rekabet analizinin iki ana bileşenini gösterir: dış analiz ve iç analiz.

Müşteri Analizi

Stratejik pazarlama, istekleri tatmin eden ürün ve hizmetleri kurumsal ve ev kullanıcılarına kârlı bir şekilde planlamak, fiyatlandırmak, tanıtmak ve dağıtmak için tasarlanmış etkileşimli ticari faaliyetlerin toplam sistemi olarak tanımlanır.

Bu işlevsel tanımdan, müşterinin pazarlamanın ilgi odağı olduğunu görebilirsiniz. ‘İstekleri tatmin eden ürün ve hizmetler’ üretmek için müşterilerinizin ne istediğini, istediklerini nerede bulabileceklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi ve sorunlarını çözebileceğinizi onlara nasıl ileteceğinizi bilmelisiniz.

Aşağıdaki örnek, rekabet kızıştığında ve müşteri tabanını hedeflediğinde, müşteri analizinin pazarlama konusunda bilgili bir şirketin rekabet stratejileri geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.

Pazar ve Ürün Segmentleri

Segmentasyon, genel pazarı, toplam pazardan daha fazla ortak noktası olan daha küçük alt pazarlara veya segmentlere bölmek anlamına gelir.

Bir pazarı alt bölümlere ayırmak, seçtiğiniz segmentlerdeki bireylerin özel ihtiyaçlarını belirlemenize ve karşılamanıza ve böylece pazar konumunuzu güçlendirmenize yardımcı olur. Segmentasyon ayrıca rakibinizin zayıflığına karşı gücünüzü yoğunlaştırmanıza ve rekabetçi sıralamanızı iyileştirmenize olanak tanır.

Pazar Bölümlerini Seçme

Segmentasyon, açıkça müşteri analizinin önemli bir parçasıdır ve bir segmentte yoğunlaşma, rekabetçi bir stratejinin özüdür. Bu nedenle, kendi müşteri analizinizi yaparken, pazar segmentlerini seçerken hangi kriterleri kullanacağınızı, pazar segmenti belirlerken hangi faktörleri kullanacağınızı ve segmentasyon analizinin nasıl geliştirileceğini bilmelisiniz.

Pazar segmentlerini seçerken size rehberlik etmesi için aşağıdaki kriterleri kullanın:

ÖLÇÜLEBİLİR

Segmenti ölçebilir misiniz? Örneğin, pazar segmentinde kaç fabrika, kaç konut veya kaç potansiyel müşteri olduğuna bir numara verebilmelisiniz.

ERİŞİLEBİLİR

Özel bir satış gücü, distribütörler, ulaşım veya İnternet aracılığıyla pazara erişiminiz var mı?


Yakın çevre analizi Nedir
Pazar analizi örneği
Dış çevre Analizi
Pazar analizi pdf
Dış çevre analizi örneği
Dış çevre faktörleri nelerdir
Dış çevre Analizi nasıl yapılır
Pazar analizi aşamaları


VARLIK

Segment olarak dikkat çekmek için segment yeterli büyüklükte mi? Daha da önemlisi, segment azalıyor mu, olgunlaşıyor mu yoksa büyüyor mu?

KARLI

Segmente konsantre olmak, onu değerli kılmak için yeterli karlılık sağlıyor mu? Yatırım getirisi, brüt kar marjı veya kar gibi kuruluşunuzun standart ölçümlerini kullanın.

REKABETLE UYUMLU

Büyük rakiplerinizin bu segmente ne ölçüde ilgisi var? Rakibiniz için aktif bir ilgi mi yoksa ihmal edilebilir bir endişe mi?

VERİMLİLİK

Kuruluşunuzun personeli, segmente etkin bir şekilde hizmet etmek için yeterli uzmanlığa ve ayrıca maddi ve finansal kaynaklara sahip mi?

SAVUNULABİLİR

Personeliniz, büyük bir rakibin saldırısına karşı kendini savunmak için karşı stratejiler geliştirecek güce ve beceriye sahip mi?
Bu soruları yanıtlamak, kaynaklarınızı yoğunlaştırmak için iyi bir potansiyele ve müşteri analizi için yeterli bilgiye sahip bir pazar segmenti seçmenize yardımcı olacaktır. Bu kriterler, bir pazar segmentini seçtikten sonra uygulanabilirliği için testler olarak da kullanılabilir. Ama nasıl birini seçersiniz?

Bir pazarı ortak özelliklere sahip müşteri gruplarına bölerek pazar bölümlerini tanımlayabilirsiniz. (Yeni bilgisayar yazılımı segmentasyon sürecini hızlandırabilirken, programı seçtiğinizde burada sunulan kriterlerin dahil edildiğinden emin olun.)

Bir Pazarı Segmentlere Ayırmak

Kültürel antropolojinin zamana göre test edilmiş tekniklerini benimseyerek ve onun temel araştırma araçlarından birini kullanarak, pazarlamada nispeten yeni bir bölümleme tekniğini kullanabilirsiniz: alan etnografisi.

Yaklaşım, giriş ve genişleme için bir segmenti nitelendirmek ve ölçmek için benzersiz ve daha kapsamlı bir yöntem sağlamayı vaat ediyor.

Bazı şirketler, satın alma davranışını ve ürün kullanımıyla ilgili derinlemesine faktörleri öğrenmek için kendi pazarlarını araştırmak için kültürel antropologlar kullanır.

Alan etnografisini kullanmak, karar verme sürecinize geleneksel segmentasyon yöntemleriyle sağlanamayan içgörü ve hassasiyet ekleme konusunda size belirgin bir avantaj sağlar. Ancak, tüm yöntemleri harmanlamak size bir pazar segmenti ve davranışı hakkında daha eksiksiz bir resim verir.

Tanımlarla başlayalım:

Etnografi, diğer kültürlerdeki insanların incelenmesi ve bu çalışmadan elde edilen yazılı metindir.

Kültür, birbirleriyle iletişim halinde olan ve ortak bir dili paylaşan bir grup insanın görünmez davranış, kalıp ve kuralları ağıdır.

Bir segmentasyon çalışması yürütmek için aşağıdaki adımlar, Paul Kutsche’nin etnografik tekniklerine dayanan çok geniş bir yorumdan oluşur.

Bir segmenti eşleyin

İlk olarak, en iyi fırsatınızı temsil eden pazar segmentinin fiziksel boyutlarını tanımlayın. Bu faaliyete diğer herhangi bir piyasa araştırmasında olduğu gibi yaklaşın:

• Kişisel gözlem, veri tabanları, İnternet ve basılı bilgileri (1) mevcut segmentinizi değerlendirmek, doğrulamak ve yeniden tanımlamak için kullanın; ve (2) giriş noktalarınız olarak hizmet edecek ortaya çıkan, ihmal edilen veya yetersiz hizmet verilen nişleri belirleyin.
• Ardından, segmenti yargılayıcı olmayan terimlerle tanımlayın. Fabrikaların, mağazaların, depoların, yolların ve diğer ulaşım merkezlerinin fiziksel yerleşimi etrafında oluşturulmuş gerçekleri ve ayrıca tüketicilerin belirli ve iyi tanımlanmış coğrafi alanlardaki konumlarını kullanın.

PROSEDÜR

Seçtiğiniz segment bir coğrafi bölge, büyük veya orta büyüklükte bir şehir veya şehir içi yerleşim bölgesi içerebilir. Bir sanayi sektörüne bakıldığında, bir harita çizin ve mimari, binaların durumu, binaların ana yollara yakınlığı, trafik akışı, demiryolu hatlarına erişilebilirlik, tedarikçilere erişim gibi alanın net bir resmini sağlayan öğelerle açıklama ekleyin. ve hizmetler, sokakların durumu ve işinizle ilgili diğer fiziksel ayrıntılar.

Bir yerleşim bölgesi olması durumunda, bölgenin bir haritasını da çizin ve günlük ihtiyaç maddelerinin satın alınması için mağazaların fiziksel durumu ve konumu, banka ve benzeri hizmetlerin mevcudiyeti, konut türleri, okulların durumu, sokak aydınlatmasının yeterliliği hakkında yorum yapın. Segmentasyon çalışmanızın yönetime sunulurken geçerliliğine katkı sağlayacak ana ve ara sokakların durumu ve diğer ilgili fiziksel detaylardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir