Pazarlama İçeriği – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama İçeriği – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

31 Mart 2023 Dijital içerik pazarlaması Nedir En iyi içerik pazarlaması Örnekleri 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

KULLANICI İÇERİĞİ

Bilgisayarı olan herkes potansiyel bir içerik oluşturucudur. Bilgisayarlar, metin, grafik, hatta video ve ses parçaları oluşturmak için yüklü yazılımlarla birlikte gelir. Birçok yönden, teknolojinin ilerlemesi içerik oluşturmanın doğasını değiştirmiştir. Eskiden ifadenin önündeki ana engel, üretimin maliyeti ve teknik zorluğuydu; günümüzde ana engel, malzeme üretilirken keşiftir, diğerleri onu tüketmek ve zevk almak için nasıl buluyor?

Bloglar, sosyal ağlar, YouTube gibi video siteleri ve kişisel ve kurumsal Web siteleri, profesyonelce üretilmiş içerikle giderek daha fazla rekabet eden zengin materyal kaynaklarıdır. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC), yalnızca 2008’de ABD’de içerik oluşturmayla uğraşan 82 milyondan fazla kişinin artmaya devam ettiğini belirtti eMarketer.

Pazar araştırma şirketi, daha fazla insanın bu tür materyalleri oluşturmak için diğer kullanıcıların onu tüketmeye harcadığından daha fazla zaman harcadığını gözlemledi. Ayrıca, popüler sosyal medya internet sitelerindeki reklam yerleşimi dışında, UGC’den para kazanmanın zor olduğu kanıtlanmıştır. Reklamverenler, sosyal medyanın belirsiz ortamlarından endişe duyuyor ve mallarını profesyonelce üretilmiş materyallerin yer aldığı mekanlarda pazarlamayı tercih ediyor.

UGC’den para kazanma çabalarından biri, Podshow’un geliştirilmesiydi. kullanıcı tarafından oluşturulan podcast’lere odaklanan bir İnternet kanalı. Bununla birlikte, YouTube gibi ücretsiz sitelerin rekabetiyle karşı karşıya kalan girişim, UGC’den para kazanma stratejisi olarak başarılı olamadı ve site o zamandan beri reklam destekli iki çabaya, bir topluluk video paylaşım sitesine ve ücretsiz bir İspanyolca eğlence sitesine dönüştü.

Şimdiye kadar çok az site videodan büyük ölçekte başarılı bir şekilde para kazandı. Bir istisna, ESPN’nin çevrimiçi video abonelik hizmetidir ve bazı yetişkin siteleri de oldukça başarılıdır. (Ancak, yetişkin sitelerine abonelikler düşüşte, sosyal ağ destekli, kendin yap, çıplaklık ve seks içeren kullanıcı tarafından oluşturulan videolar ücretli siteleri öne çıkarıyor)

Bu bölüm, medya üreten kuruluşlarda içeriğin nasıl geliştirilip üretildiğine baktı. Çeşitli sektörlerde içerik oluşturmak için gereken süreçleri ve faaliyetleri, benzerliklerine ve farklılıklarına işaret ederek tanımladı. Ayrıca, karmaşık dijital üretim çabalarını mümkün kılan yeni, son teknoloji sistemler hakkında bilgi verdi. Son olarak, alternatif içerik stratejilerine baktı.

Pazarlama İçeriği Stratejileri

İçeriğin iki pazarı vardır: fikir pazarı ve ekonomik pazar. Birkaç milyon kişiye veya birkaç kişiye ulaşması paraya, enerjiye, stratejiye ve tamamen şansa bağlıdır.

Bir organizasyonun başarısı içeriğin satışına ve dağıtımına bağlı olduğunda, pazarlamanın önemi göz ardı edilemez, bu organizasyonun can damarıdır, akıllı ve etkili bir pazarlama çabası esastır. Sonuç olarak, bir medya şirketindeki hemen hemen her yöneticinin bu konuda bir şeyler anlaması gerekir.

İçerik alanlarındaki yöneticilerin, insanların ne istediğini, ne satın aldıklarını, reklamverenlerin satın alacağı kitleleri neyin çekeceğini materyal için pazarı bilmesi gerekir. Tesis yöneticileri, içerik ürünü girişimlerinin planlanması, bütçesi ve kaynak tahsisinde yer alır. Finans yöneticileri anlaşmaları yapılandırmak zorundadır.

Bir anlamda süreç, bir içerik ürünü oluşturmaya veya edinmeye karar vermenin bir parçası olarak başlar. Satacak mı? Kim satın alacak? Maliyeti ne kadar olacak ve tüketici ne kadar ödeyecek? Bu soruların cevapları, içerikle ilgili karar vermenin merkezinde yer alır.

İçerik elinize ulaştıktan sonra video, şarkı, haber bülteni ve tüketicilere ulaşma çalışmaları başlar. Bir kuruluş, Amerikan Pazarlama Derneği tarafından şu şekilde tanımlanan pazarlama yoluyla bu hedefi gerçekleştirir: “Müşteriler, alıcılar, ortaklar ve müşteriler için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçlerdir.

İnternetin asla yüz yüze görüşmeyebilecek kişiler arasında kişiden kişiye iletişim sağlayan bir platform olarak ortaya çıkması, iletişimi kökten değiştiriyor. İnsanları, iletişimciler için niteliksel olarak farklı bir ortam yaratan bir ölçekte bilgi toplama ve değiş tokuş etme konusunda güçlendirir.

Kitle iletişim araçları, tüketici bilgilerinin birincil kaynağı olduğunda, kişilerarası sosyal ağlar, insanların ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimleri hakkındaki konuşmalar yoluyla da etki gösterse de, reklamcılar öğrenebileceklerinin çoğunu kontrol edebiliyordu.

Ancak, artık insanlar yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca kişiyle çevrimiçi sohbet edebiliyor. Birçok sitedeki kullanıcı geri bildirimleri, yorumları ve derecelendirmeleri, reklamverenlerin sohbeti kontrol etmesini imkansız hale getirir. En iyi ihtimalle, onu etkileyebilirler.


En iyi içerik pazarlaması Örnekleri
İçerik pazarlama Nedir
Pazarlama örnekleri
Dijital içerik pazarlaması Nedir
En iyi pazarlama örnekleri
İçerik PAZARLAMA Örnekleri
PAZARLAMA çeşitleri pdf
İçerik pazarlama Türleri


Eşler arası bağlantıların, geleneksel kitle iletişim araçları tarafından tanımlanan sürece kıyasla bilginin tüketicilere (ve kamuya ve izleyicilere) ulaşma şeklini nasıl değiştirdiğini gösterin.

Pazarlama her zaman karmaşık olmuştur; endüstri, pazar ve tüketici hakkında bilgi gerektirir. Ancak sadece bilgi her zaman yeterli değildir. Pazarlama, bilim kadar sanattır, yenilik ve yaratıcılığı gerektirir.

Pazarlama, tüm iletişim faaliyetleri gibi, hızlı teknolojik yeniliklerin yönlendirdiği muazzam bir değişim geçiriyor.

Pazarlama ve pazarlama iletişimi karması yeni içgörüleri değiştiriyor, yeni araçlar, yeni fırsatlar ve yeni zorluklar, 21. yüzyılda dünyanın 6 l/4 milyar tüketicisi ve neredeyse 400 milyon ticari müşterisi giderek daha fazla erişilebilir hale geldikçe ortaya çıkıyor ve bu yüzden de müşterileriniz rakipleriniz için hazır hedefler, gecikmeli organizasyonlarda çalışan, destek hizmetlerinden yoksun ve yine de kademeli yönetim bataklığından kurtulmuş yöneticiler olarak yeni baskılar da ortaya çıkıyor, bu, daha fazla yöneticinin, kendisi de değişmekte olan pazarlamayı anlaması gerektiği anlamına da geliyor.

Pazarlama yönetimi ayrıca şunları içerir:

■ Pazarlama planı, pazarlama iletişimleri 
■ Pazarlama stratejileri
■ Ürün Olarak İçerik
■ Entegre Pazarlama İletişimi (IMC)
■ Pazarlamacıların içerik ve tüketiciler arasında köprüler kurması için markalaştırma, konumlandırma, viral pazarlama ve diğer yöntemler
■ İçerik pazarını tanımlama
■ İçerik için küresel pazar
■ Kitle/tüketici segmentasyonu
■ Evrensel pazarlama çekicilikleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir