Pazarlama İletişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama İletişimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Ekim 2022 PAZARLAMA iletişimi araçlar PAZARLAMA iletişimi Makale 0
Dijital Pazarlama Tanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev YaptırmaDijital Pazarlama Tanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Pazarlama İletişimi

Tüketici pazarlarında reklam, uzun süredir pazarlama iletişimi karmasının odak noktası olarak kabul edilmektedir. Bunun nedenlerinden bazıları, farkındalık, ilgi ve inançlarla ilgili nispeten basit mesajlarla geniş, geniş bir kitleye dağılmış kitlelere ulaşma ihtiyacıyla ilgilidir.

Geri bildirim minimum düzeydedir ve satıcı ile tüketici arasındaki ilişkiler genellikle geçicidir ve çok yakın değildir. Son yıllarda, karışımdaki diğer araçların artan kullanımı, reklama olan yüksek bağımlılığı azalttı, ancak bir tüketici organizasyonunun promosyon stratejisinin odak noktası olmaya devam ediyor.

Reklam, B2B pazarlarında daha ayrıntılı ve genellikle teknik bilgi sağlama ihtiyacı nedeniyle nispeten güçsüz bir pazarlama iletişimi aracıdır. Kitlelerin sayısı azdır ve daha yakından tanımlanabilir ve daha az israfla kolayca hedeflenebilir. Mesajların farklılaştırma, pekiştirme ve ikna etme araçları sağlaması gerekir.

B2B’de geri bildirim önemlidir ve bu nedenle vurgu geleneksel olarak kişisel satışa verilir. Bu hem bir diyalog hem de bir ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. İş pazarlarında kuruluşlar arasındaki ilişkilerin yakın olması ve sürelerinin tüketici pazarlarına göre çok daha uzun olması beklenir.

Doğrudan pazarlama, B2B pazarlarında da önemlidir ve bazı durumlarda kişisel satış çabasını desteklemek için etkili bir şekilde kullanılabilir. Teknoloji, bir kuruluşun pazarlama iletişimi stratejisinin tüm yönlerini desteklemek için kullanılabilir ve bu çalışmanın son bölümünde bazı uygulamalar ele alınmıştır.

İlişki Pazarlaması

21. yüzyılda, pazarlama karmasının yukarıdaki yorumu hem modası geçmiş hem de genel olarak örgütsel pazarlama ihtiyaçlarına uygunsuzdur. B2B pazarlama artık, çoğunlukla insanlara ve ilgili kuruluşları temsil eden bireyler arasındaki etkileşime dayanan çok çeşitli faktörlere dayanmaktadır.

Örneğin, organizasyonların potansiyel olarak 30 farklı türde ilişkiye sahip olması nedeniyle, pazarlama karmasının 30R’den oluşması gerektiğini öne sürmüştür. Bunlar, Pazar ve Pazar dışı ilişkiler olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Pazar ilişkileri, tedarikçiler, müşteriler, rakipler ve bir pazarın faaliyetlerine katkıda bulunan herkes arasındaki ilişkilerdir. Piyasa dışı ilişkiler, piyasa ilişkilerini dolaylı olarak etkileyen tüm diğer organizasyonları içerir.

Tüm ilişkiler tüm organizasyonlar ve her bağlam için geçerli değildir, ancak prensipte bir organizasyon bir ilişkiler portföyünü yönetmelidir. İlişkisel pazarlama ile ilgili konular daha derinlemesine incelenir ve çalışma boyunca ana temayı oluşturur.

Değer ve Tedarik Zincirlerini Anlama

Değer kavramı ve bunu müşterilere sağlamanın önemi, iş ve pazarlama stratejisinin giderek daha önemli bir yönü haline geldi. Müşterilerin özellik değil fayda satın aldığı uzun zamandır anlaşılmıştır. Başarmak istediklerini yapmalarını sağlayan ürünler satın alırlar.

Tüketiciler diş macununu sırf kırmızı şeritli veya naneli bir tadı olduğu için satın almazlar. Satın aldıkları şey, segment özelliklerine bağlı olarak temiz bir ağız, taze bir nefes veya bembeyaz parlayan dişlerdir. Aynı ilke kurumsal pazarlama için de geçerlidir.

Kurumsal müşteriler, yalnızca bağımsız ürünler değil, iş sorunlarına çözümler satın alır. Bu faydalar ve çözümler, müşteri için katma değer oluşturur ve bir teklifin diğerine tercih edilmesinin nedenini temsil eder. Hem tüketiciler hem de ticari müşteriler için değer, bir işlemden elde edilen net memnuniyetle belirlenir.


PAZARLAMA iletişimi Makale
Pazarlama iletişimi elemanları
PAZARLAMA iletişimi örnekleri
Pazarlama iletişimi yöntemleri
PAZARLAMA iletişimi araçları
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi
PAZARLAMA iletişimi ppt
PAZARLAMA iletişimi amaçları


Bu çözümleri ve faydaları görmenin bir başka yolu da onları (müşteri) ihtiyaçları olarak değerlendirmektir. Müşteriler, ürün ve hizmetleri satın alarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Bu nedenle ihtiyaçların karşılanması, değer sağlamanın bir yoludur.

Değer yaratmanın, bir organizasyonun müşteri için önemli olan faydalar üzerinde yüksek performans sağlama yeteneğine bağlı olduğunu ve bunun karşılığında onların teknoloji ve iş süreçlerindeki yetkinliklerine veya temel yetkinliklerine dayandığını iddia edin. Müşteri değerinin yaratılmasını üç ilkeye dayandırır.

Bunlar:

1 Müşteriler alternatif teklifler arasında seçim yapacak ve (algıladıkları) kendilerine en iyi değeri sunacak olanı seçecektir.
2 Müşteriler ürün veya hizmet özelliklerini değil, ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler.
3 Müşteri ile şirket arasında tek seferlik bir işlemden ziyade uzun vadeli bir ilişki olması daha karlı.

Değer, müşterinin bir ürün veya hizmetin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabileceğine ilişkin tahminidir. Bununla birlikte, normalde, genel bir değer modelinin ödenen fiyat karşılığında alınan faydaların değerini belirleyeceği şekilde, faydaların türetilmesiyle ilgili maliyetler vardır.

Dolayısıyla değer, müşteri beklentilerine ve bir kategori içindeki rekabetçi tekliflerin deneyimine bağlıdır. Değer, alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkiler gibi ürünler dışındaki kaynaklardan türetilebilir.

Gerçekten de, değerin yaratılması ve paylaşılması, alıcı-satıcı ilişkilerinin kritik bir yönüdür. Bu, B2B pazarlamanın ayrılmaz ve kritik bir yönü olan pazarlama kanalı ilişkileri düşünüldüğünde önemlidir.

Değer Zinciri

Müşteriler, her bir tedarikçiden elde edecekleri göreceli değere ilişkin algılarına dayanarak rekabetçi teklifler arasından seçim yaparlar. Her satış organizasyonu, koordineli bir faaliyetler zinciri yoluyla dahili olarak geliştirilen gelişmiş değeri sunmaya çalışarak iş için rekabet eder. Bu faaliyetler ürün tasarımı, üretimi, pazarlaması, teslimatı ve desteğini içerir. Porter bu faaliyetlere değer zinciri adını vermiştir.

Değer zinciri, bir kuruluşun Porter’ın farklı avantaj olarak adlandırdığı şeyi yaratma yeteneğini değerlendirmek için bir araç olarak tasarlandı. Beş birincil ve dört destek olmak üzere dokuz faaliyetten oluşur ve bunların tümü maliyete neden olur, ancak birlikte değer yaratılmasına yol açabilir.

Birincil faaliyetler, malzemeleri bir kuruluşa getirmek, bunları nihai ürünlere veya hizmetlere dönüştürmek, müşterilere göndermek ve pazarlama ve hizmet tesisleri sağlamak için gerekli olan doğrudan eylemlerdir. Destek faaliyetleri birincil faaliyetleri kolaylaştırır.

Örneğin, parça ve malzemelerin satın alınması, uygun şekilde eğitilmiş personelin işe alınması ve uygun teknolojinin sağlanması ve bakımı önemli destek faaliyetleridir. Yönetim, maliyetleri azaltarak veya faaliyetlerin her birinin performansını artırarak değer yaratmaya çalışmalıdır.

Ancak gerçek değer, bu faaliyetlerin süreçler aracılığıyla ve müşterilerin üstün değer elde ettiklerini algılayacakları şekilde birbirine bağlanmasıyla üretilir.

Doyle üç süreci ifade eder:

1 Sürekli bir yeni ürün akışı ve dolayısıyla marjları koruma yeteneği oluşturmak için inovasyon süreçleri.
2 Birinci sınıf performans ve maliyet sağlamak için operasyon süreçleri.
3 Tutarlı ve pozitif bir nakit akışı sağlamak için müşteri yaratma ve destek süreçleri.

Bir kuruluş tarafından kullanılan süreçler, değer katabilecekleri yolun kritik bir parçası haline gelir. Ancak müşteriler, değer zincirinin kalbinde yer alır. Yalnızca belirli müşteri ihtiyaçlarını anlayarak ve değer zinciri faaliyetlerini bu ihtiyaçları karşılamaya odaklayarak üstün değer üretilebilir. Bunun B2B segmentasyon stratejileri için etkileri vardır ve araştırılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir