Pazarlama Organizasyonu  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Organizasyonu  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Mart 2023 PAZARLAMA departmanı organizasyon şeması Pazarlama organizasyon şeması 0
Pazarın Doğası

Pazarlama Organizasyonu 

Bir organizasyonu tanımlamanın birçok yolu vardır. Çoğu tanım, üyeler ve ilişkiler, amaçlar veya hedefler ve yapılandırılmış faaliyetler hakkında bir şeyler içerir. Bazı açıklamalar yapı, uzmanlık ve koordinasyon kavramlarını da içerir.

Birkaç örnek bu noktaları açıklayacaktır:

■ Bireylerin hedefler için etkileşime girdiği yapılandırılmış bir süreçtir.
■ Bireysel ihtiyaçları karşılamak amacıyla işbirlikçi etkileşimlerden oluşan dinamik bir sosyal sistemdir.
■ Genel olarak girdiler, süreç, çıktılar, geri bildirim ve çevreden oluşan bir sistemdir.

Örgütlerin de sınırları vardır.6,7 Sınırlar her zaman bir ölçüde geçirgendir çünkü kuruluşlar, pazar fırsatlarına ve kısıtlamalarına yol açan ekonomik, idari ve sosyal güçlerle etkileşimi gerektiren bir ortamda var olurlar. Kuruluşlar, hedeflerine daha iyi ulaşmalarını sağlayacak stratejiler, teknolojiler ve yapılar benimseyerek bu çeşitli koşullara uyum sağlar.

Birlikte ele alındığında, medya endüstrileri tipik olarak bir piramit yapısı oluşturur. En altta, bireysel hizmet sağlayıcılar ve fotoğraf stüdyoları gibi küçük butikler dahil olmak üzere birçok serbest çalışan ve mikro işletme yer alır.

Piramidin yukarısında, post prodüksiyon evleri, aksesuar tedarikçileri ve döküm ajansları gibi küçük işletmeler yer alır. Orta ölçekli işletmeler, reklam ve halkla ilişkiler ajansları ve prodüksiyon şirketleri gibi işletmeleri içerir. Ve en tepede çok uluslu devler var.

Yapı, kuruluşların işbölümünü ve görevlerin koordinasyonunu yönetme yollarından biridir. Bazı organizasyon teorisyenleri yapıyı iletişim olarak kavramsallaştırır, böylece bir bireyin diğerine rapor vermesi ve bir yanıt alması, organizasyonun yapısını tanımlar.

Pek çok türde örgütsel yapı vardır, ancak iki biçim baskındır: hiyerarşi ve heterarşi. Hiyerarşi, üst sıradaki çalışanların (üstler) alt sıradaki çalışanlar (astlar) üzerinde yetki kullandığı, işçilerin dikey sıralaması anlamına gelir.

Heterarşi, bir grubun üyelerinin eşit güç ve otoriteye sahip olduğu anlamına gelir. Hiyerarşi, yukarıdan aşağıya dikey bir otorite yapısını tanımlar; heterarşi yatay, yanal bir otorite yapısını tanımlar.

Örgüt yapılarının diğer unsurları büyüklük, formalizasyon, uzmanlaşma, hiyerarşi, merkezileşme, profesyonellik ve temel faaliyetlere dahil olan işgücü yüzdesini içerir.

İş bölümü kavramını temel alan örgütlerin genellikle bir dereceye kadar mevcut olan beş unsurdan oluştuğunu kaydedilmiştir:

■ Stratejik tepe noktası: Yönetim kurulları ve üst yönetim dahil olmak üzere organizasyonun yönetiminden genel sorumluluğa sahip kişiler
■ İşletim çekirdeği: Kuruluşun çıktılarını – sinema filmleri, TV programları, CD albümleri, radyo programları, basın bültenleri, pazarlama planları vb. – üretmekten sorumlu olan kişiler.
■ Hat: Stratejik zirvede üst yönetim tarafından ilan edilen planları, politikaları ve prosedürleri uygulamaktan ve takip etmekten sorumlu orta düzey yöneticiler
■ Teknoyapı: Teknoloji, analiz ve planlama gibi doğrudan destekten sorumlu personel
■ Destek personeli: Hukuk müşaviri, muhasebe ve tesislerin işletilmesi ve bakımı dahil olmak üzere dolaylı işlevlerden sorumlu personel

Medya endüstrilerinde, yönetim, takım elbise ve içerik yaratıcıları, yaratıcılar arasında geleneksel bir ayrım vardır. Bu terimler, filme alınmış eğlence, haber operasyonları, reklamcılık ve video oyunları dahil olmak üzere medya işletmelerinde duyulur. Bu iki grup arasındaki karşıtlığı gereğinden fazla vurgulamak kolaydır; çoğu durumda, başarılı ürünler üretmek ve pazarlamak için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışırlar.

Bununla birlikte, iki grup arasında önemli farklılıklar vardır. Yöneticiler genellikle maaş, performansa dayalı ikramiye ve kurumsal yapıda yükselme için çalışan çalışanlardır.

Yaratıcı insanlar çalışan olabilir, ancak en yetenekli ve maaşlı olanlar genellikle bağımsız yükleniciler olarak işe alınır. Yöneticiler, önemli ölçüde belirsizliğin olduğu bir ortamda koordinasyon ve kontrol sağlamalı, bu da onları nihai başarısı kesin tahmine tabi olmayan ürünler icat etmek ve geliştirmek zorunda olan içerik oluşturucularla potansiyel olarak çatışmaya sokabilir. Aşk ve para ile ilgili iş motivasyonlarında, para daha çok yöneticiler için bir teşvik unsurudur; yaratıcı insanlar ayrıca çalışmanın kendisinde içsel ödüller bulurlar.

Bir kuruluş, hedeflere ulaşmak için birçok çalışanın birlikte çalışmasını gerektirdiğinde, çeşitli çabaları tek bir iş akışında planlamak ve birleştirmek için koordinasyon gerekir. Bir organizasyon tarafından kullanılan koordinasyon türü, girişimci, makine, profesyonel, çeşitlendirilmiş, misyoner ve yenilikçi olarak karakterize edilen yapısının daha ayrıntılı bir ifadesini sağlar.


Pazarlama organizasyon şeması
PAZARLAMA departmanı organizasyon şeması
Pazarlama ne demek
Pazarlama Departmanı alt birimleri


KURUMSAL BİLGİ AKIŞLARI

Bilgi akışı, mesajların bir kişiden veya gruptan diğerine nasıl taşındığını açıklar. İletişim resmi veya gayri resmi yolları izleyebilir. Resmi yollar, üyelerin görev ve işlevlerin gerektirdiği bilgileri gönderdiği, aldığı ve kaydettiği, organizasyonel olarak tanımlanmış ve yetkilendirilmiş bağlantılardır.

Tipik olarak, resmi yollar, organizasyonun daha yüksek seviyelerindeki yönetimden gelir ve daha düşük seviyelere gider. Gayri resmi yollar, genellikle işle ilgili veya dış meselelerle ilgilenebilen kişiden kişiye iletişimlerdir. İnsanlar, kuruluşun gerçekte nasıl çalıştığını öğrenmek ve fikir ve tutumları iletmek için genellikle resmi olmayan kanalları kullanır.

Aşağı doğru bilgi yukarıdan aşağıya doğru akar. Yukarıya doğru bilgi aşağıdan yukarıya doğru hareket eder. Bir organizasyonun eşit olmayan üyeleri arasındaki iletişime bazen üstün ast iletişim denir.

Buna karşılık, meslektaşlar ve departmanlar arasında yatay iletişim gerçekleşir. Son olarak, kuruluş içinde ve dışında, kurumsal sınırlar boyunca bilgi akışı vardır.

Çağdaş organizasyonlarda, çoğu iletişim bilgisayar ağları üzerinden gerçekleşir. Çoğu büyük şirket, temel bilgileri yönetmek ve yönetimin karar vermesini desteklemek için kurumsal uygulama yazılımlarını da kullanır.

Kurumsal sistem, önceden ayrı olan bilgisayarlı etki alanlarını, muhasebe ve finansal verileri, yönetim bilgilerini, tedarik zinciri yönetimini ve insan kaynakları sistemlerini bütünleştirir. Yaygın kurumsal uygulamalar yazılım sistemleri, Oracle/PeopleSoft, SAP, Microsoft ve diğerlerini içerir.

Kuruluşlar, orta düzey ve giriş düzeyi yöneticilere bu tür sistemler hakkında eğitim sunar ve bu yöneticilerin bunları bilgi toplamak ve raporlar sunmak için kullanmasını bekler.

Aşağı doğru bilgi yukarıdan aşağıya doğru akar. Yukarıya doğru bilgi aşağıdan yukarıya doğru hareket eder. Bir organizasyonun eşit olmayan üyeleri arasındaki iletişime bazen üstün ast iletişim denir.

Buna karşılık, meslektaşlar ve departmanlar arasında yatay iletişim gerçekleşir. Son olarak, kuruluş içinde ve dışında, kurumsal sınırlar boyunca bilgi akışı vardır.

Çağdaş organizasyonlarda, çoğu iletişim bilgisayar ağları üzerinden gerçekleşir. Çoğu büyük şirket, temel bilgileri yönetmek ve yönetimin karar vermesini desteklemek için kurumsal uygulama yazılımlarını da kullanır.

Kurumsal sistem, önceden ayrı olan bilgisayarlı etki alanlarını, muhasebe ve finansal verileri, yönetim bilgilerini, tedarik zinciri yönetimini ve insan kaynakları sistemlerini bütünleştirir. Yaygın kurumsal uygulamalar yazılım sistemleri, Oracle/PeopleSoft, SAP, Microsoft ve diğerlerini içerir.

Kuruluşlar, orta düzey ve giriş düzeyi yöneticilere bu tür sistemler hakkında eğitim sunar ve bu yöneticilerin bunları bilgi toplamak ve raporlar sunmak için kullanmasını bekler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir