Pazarlama Planları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Planları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 Pazarlama plan Stratejik PAZARLAMA Plan 0
Pazarın Doğası

Pazarlama Planları

Bir pazarlama iletişimi planı geliştirirken, açıkça tanımlanmış hedeflere sahip olmak çok önemlidir. Bu hedefler, stratejik kararların sınırlarını ve yönünü belirleyecekleri için planın temel taşlarıdır; ölçüm ve kontrol prosedürlerini belirlemek; ve bir dereceye kadar bütçe gereksinimleri önerir.

Planı kuruluştaki diğer kişilere ve iletişim sürecine dahil olan herhangi bir dış kuruluşa iletmek için de hedefler gereklidir. Bu şekilde hedefler, planın ortak vizyonunu, planın geliştirilmesinde ve uygulanmasında rol oynayacak herkese iletir.

Etkinlik ürününün karmaşıklığı, çok sayıda kuruluş için pazarlama iletişimi hedeflerinin bir dizi düzeyi olacağı anlamına gelir. Bunlar, genellikle kurumsal imaj ve ana markayı içeren, bir bütün olarak organizasyon için iletişim hedefleriyle başlar.

O zaman kuruluşun portföyündeki her etkinlik programı için hedeflere ihtiyaç duyulabilir ve daha sonra her programdaki her etkinlik için alt hedefler gerekebilir. Bu seviyelerde hedefler belirlendikten sonra hedef kitlelerin belirlenmesi ve her hedef kitle türü için ayrı hedefler geliştirilmesi mümkündür.

Bu bölüm, durum analizinde ve iletişim etkileri teorilerinde elde edilen bilgileri kullanarak pazarlama ve kurumsal hedefler çerçevesinde geniş iletişim hedeflerinin gelişimini göstererek başlayacaktır.

Etkinlik düzeyinde alt hedefler geliştirdikten sonra, hedefleme süreci tanıtılacaktır. Bu, uygun pazar segmentlerinin belirlenmesini ve pazarlama iletişimi tercihleri ve davranışlarının anlaşılmasını içerir. Bu anlayışa dayanarak, her bir hedef grup için hedefler geliştirilebilir.

İletişim Hedeflerinin Belirlenmesi

Durum Analizini Kullanma

Durum analizinde yapılan araştırma, fırsatlardan ve güçlü yönlerden yararlanılmasını, tehdit ve zayıflıklardan kaçınılmasını veya bunların üstesinden gelinmesini sağlayarak uygun hedefleri belirlemek için kullanılır. Bunun bir örneği verilmiştir.

Listelenen hedefler, düşük sergi ve mekan farkındalığı ve sınırlı bütçenin zorluklarını dikkate aldı ve ürünün benzersiz yönlerinin ve potansiyel hedef kitlenin yarattığı fırsatları kullandı.

Üst Düzey Hedeflere Uygunluk

Genellikle bir iletişim planının kısıtlamalarından biri, halihazırda belirlenmiş olan kurumsal ve/veya pazarlama hedefleridir. Dünya Basın Fotoğrafı Sergisi örneğinde de görülebileceği gibi, pazarlama hedefleri ve bütçe zorluydu ve gerçekçi iletişim hedefleri belirlenirken durum analiziyle birlikte dikkate alınması gerekiyordu.

İlk başta pazarlama hedefi ve iletişim hedefi uyumlu görünmüyor, ancak durum analizinden yararlanarak ve kampanya öncesi daha fazla araştırma yaparak iletişim ajansının kilit sorun alanını izole ettiği ve çabalarını odakladığı görülebilir. kampanyayı ürüne dayalı (Kubbe) yerine markaya (milenyum) taşıyarak bu konuda. Bu, ilgisizlik ve medya sinizmi sorunlarının üstesinden geldi.

Hedef Belirleme Araçları

Genel hedef belirleme için stratejik araçlar kullanılabilir ve gerektiğinde iletişim amaçları için uyarlanabilir. Örneğin, iletişim hedeflerinin gerçekçi olmasını sağlamak ve bunlara ulaşmak için mevcut iletişim stratejilerinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri belirlemeye yardımcı olmak için nesnel boşluk analizi kullanılabilir.

Boşluk analizi tekniği, önceki iletişim başarılarının zamana karşı bir grafik üzerinde çizilmesini ve bunların gelecekteki planlama dönemine yansıtılmasını içerir. Bu, mevcut stratejiler sürdürülürse nelerin başarılabileceğini gösterir. Tahmin edilen rakamdaki herhangi bir artış, mevcut iletişim stratejilerindeki değişikliklerle doldurulması gereken strateji boşluğunu tanımlar.


PAZARLAMA planı örnekleri
Pazarlama Planı Şablonu
PAZARLAMA Planı PDF
Pazarlama planı hazırlar
PAZARLAMA Planı Örneği PDF
PAZARLAMA ödev örnekleri
Stratejik PAZARLAMA Planlaması
PAZARLAMA planı Aşamaları


Geleneksel olarak pazarlama hedeflerini belirlemede kullanılan, aynı zamanda iletişim hedeflerini belirlemede kullanım için uyarlanabilir. Bu teknik, belirlenecek hedeflerin alanlarını belirlemek için dört çeyrekli bir matris kullanır.

Orijinal matris, yeni veya mevcut pazarlarla birleştirilmiş yeni veya mevcut ürünlerden oluşur. Bu kombinasyonlar, halihazırda ulaşılmış olanlara, pazar doygunluk seviyelerine, rekabete ve organizasyonel kaynaklara bağlı olarak hedeflerin odaklanması gereken alanı gösterir.

Pazara giriş (mevcut ürünler/mevcut pazarlar) en az riski taşır ve mevcut uzmanlığı kullanır. Mevcut ürünleri yeni pazarlara genişletmek (pazar geliştirme) veya mevcut pazarlar için yeni ürünler geliştirmek (ürün geliştirme) mevcut alanlarda yeni pazarlara açılma kabiliyetini kullanmak ve son seçenek yeni pazarlar için yeni ürünler geliştirmek (çeşitlendirme) en fazla riski taşır, ancak diğer yöntemlerle yeterli büyüme sağlanamıyorsa gerekli olabilir.

Gösterilen iletişim hedefleri matrisi, örneğin, pazarlama hedefleri yeni pazarları çekmekse, iletişim hedeflerinin hedef kitle geliştirmeye ve gerekirse iletişim çeşitlendirmesine odaklanması gerektiğini öne sürer.

Hedef kitlenin tercihlerine ilişkin bilgi, yeni iletişim yöntemlerine ihtiyaç olup olmadığını belirleyecektir. Matris, büyümeye ulaşmak için alternatiflere ve bu çeşitli alternatiflerle ilişkili risklere odaklanmaya yardımcı olur.

Boşluk analizi ve Ansoff matrisi, sırasıyla mevcut başarıların gerektirdiği değişimi ve ilgili riskleri gösterdikleri için gerçekçi ve ulaşılabilir hedefleri belirlemek için faydalı araçlardır.

Hedefleri yazarken, bir dizi kriteri karşıladıklarından emin olmak önemlidir. Daha önce önerildiği gibi, ulaşılabilir ve gerçekçi ama aynı zamanda zorlayıcı olmaları gerekir. Hedef kitleler, ürün grupları ve zamanlama açısından spesifik olmaları ve belki de en önemlisi ölçülebilir olmaları gerekir.

Hedefler, iletişim planı için kontrol önlemlerini belirler ve bu nedenle, planın uygulamaya konması sırasında ve sonrasında başarılarının değerlendirilebilmesi için detaylandırılması gerekir. SMART kısaltması genellikle planlamacıların hedefleri uygun şekilde ifade etmesine yardımcı olmak için kullanılır. Tüm hedefler spesifik, ölçülebilir, eyleme geçirilebilir, gerçekçi ve zamana özel olmalıdır.

Örneğin, hedef kitle geliştirmeyi başarmak için bir SMART hedefi şu olabilir: Etkinliğin başlamasından bir hafta öncesine kadar yerel sakinlerin yüzde 75’inin olayla ilgili farkındalığını artırmak gerekir.

Bir dizi yazar, iletişimin kilit etki alanlarını belirlemeye ve kategorize etmeye çalıştı. Bunlar genellikle iletişim etkileri olarak adlandırılır ve müşterinin karar verme süreciyle yakından ilişkilidir. Bu etkilerin terminolojisi ve hiyerarşisinin farkında olmak, iletişim hedeflerini belirlemede yararlıdır.

İletişimin en sık kullanılan ve en eski sınıflandırmalarından biri, Strong tarafından 1925 yılında doğrudan satışla ilgili olarak geliştirilmiştir.

Tanımlanan dört aşama, AIDA olarak bilinir ve farkındalık, ilgi, arzu ve eylemi ifade eder. Benzer ancak daha da geliştirilmiş modeller, farkında olmama, farkındalık, kavrama, kanaat ve eylem olan DAGMAR aşamalarını ve etki hiyerarşisi modelini (farkındalık, bilgi, beğenme, tercih, kanaat ve satın alma) içerir.

Bu modellerin tümü, hedef kitlenin zihinsel süreçlerine atıfta bulunur ve iletişim hedeflerini istenen bir sonuca odaklamak için çok faydalıdır. İletişim etkileri modelleriyle ilgili iletişim amaçlarına örnekler verir.

Mevcut iletişim hedefleri aralığı, bir dizi genel kategoride özetlenebilir. Bunlar listelenenlerin uyarlamalarıdır.

● Bilgi sağlamak ve bu sayede marka bilinirliği yaratmak.
● Kuruluş, ürün veya marka algılarını değiştirerek tutumları geliştirmek.
● Ürün kategorisi istekleri oluşturarak ve satın almayı kolaylaştırarak niyetleri etkilemek.
● Talebi artırmak veya dengelemek için.

Özetlemek gerekirse, daha geniş iletişim hedeflerinin, durum analizinde tanımlanan kritik başarı faktörleri ve ulaşılabilir iletişim etkileri aralığı dikkate alınarak kurumsal ve pazarlama hedeflerinin kısıtlamaları dahilinde belirlenmesi gerekir.

Bu hedefler, iletişim planının başarısının ölçüleceği hedeflerdir ve bu nedenle planın geliştirilmesi ve uygulanmasında yer alan herkese açık bir şekilde iletilmesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir