Pazarlama Stratejisinde Coğrafi Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Stratejisinde Coğrafi Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Eylül 2022 En iyi pazarlama stratejileri PAZARLAMA stratejileri Ders Notları Pazarlama Stratejisi Nedir? 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Pazarlama Stratejisinde Coğrafi Pazarlama

Pazarlamanın, pazarlama teklifinde alanı giderek daha fazla dikkate alması gerekecek ve bu iki düzeyde olmalıdır:

– perakende mağazaları, reklam panoları, otomatik vezne makineleri vb. gibi güçlü bir bölgesel boyuta sahip ürün ve hizmetler için;
– teklifin bir veya daha fazla bileşeni bölgeyle bağlantılı olduğunda (teklifin uyarlanması, fiyat yönetimi, özel iletişimler, vb.).

Aslında, coğrafi pazarlama, pazarların bilgi ve anlayışının geliştirilmesine izin vererek, giderek pazarlama karmasının yeni bir unsuru haline geldi. Sosyolojik, ekonomik veya demografik alan gibi coğrafi alan da bugün tüketici analizini güçlendiriyor: coğrafya, farklı verilerin birleştirici bir boyutunu oluşturuyor.

Bilginin hem yönetimi hem de organizasyonu büyük bir risk haline gelir. CBS, kartografik ve uygulama veritabanlarında farklı verileri temsil etmenin bir yolunu sağlar. Geomarketing, şirketlerden (pazarlama departmanı, mağazacılık, muhasebe vb.) veya harici verilerden (nüfus sayımı) gelen verilerle birlikte tüketim etkinliğine ilişkin konum analizini işler.

Dikkate alınan değişkenler çeşitli kategorilerdedir, örneğin:

– nesnel şirket içi değişkenler: müşteri adresleri, satışlar, tüketilen ürünler vb;
– tüketiciyi karakterize eden nesnel değişkenler: yaş, sosyo-profesyonel kategori, vb;
– sadık müşteri, “iyi” kredi vb. gibi öznel değişkenler;
– belirli zaman aralıklarında mevcut olan veya değerleri anket yoluyla toplanan konum değişkenleri: konut, işyeri, vb;
– mekanın kendisiyle ilgili değişkenler: organizasyon, lojistik.

Müşterinin daha iyi anlaşılmasını ve dolayısıyla ilişkisel pazarlamanın (CRM: müşteri ilişkileri yönetimi) daha iyi yapılmasını sağlayan bu farklı veriler, uyarlanmış bilgisayar sistemlerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu sistemler veri madenciliği kavramıyla uyumludur. Müşteri/olasılık veritabanları, önemli bir yatırımı temsil eden bir veri ambarını varsayar.

Mevcut araçlar dört kategoriye ayrılabilir:

– veri madenciliği veya verilerin gösterimi ile verilerin çıkarılması, değişkenler arasındaki ilişkiler, modellerin oluşturulması;
– alternatif çözümleri değerlendirmek için karar analizi aracı; – tahmin ve modelleme için istatistiksel araçlar;
– CBS.

Bir tüketicinin adresi, bu tüketiciye, ikamet ettiği coğrafi bölge hakkında bilgi sağlayarak, onu daha kesin bir şekilde nitelendiren bir dizi harici bilgiyi vermeyi mümkün kılar (bugün INSEE’nin Iris 2000, 2000’i kapsayan alanları kapsar). bölge sakinleri veya bölgeyi 5.000 kişilik birimlere ayıran ADDE tarafından tanımlanan ZAD).

Farklı bilgi düzeylerini entegre eden veri tabanlarının oluşumu anlatılmaktadır. Şirketler için sonuçlar iki düzeyde ortaya çıkıyor: kendi bölgelerine ilişkin bilgileri geliştirmek ve uzayda farklı yaklaşımlar geliştirmek gerekir.

Uzay tarafsız bir destek değildir ve bu nedenle bölgelerin daha iyi bilinmesini gerektirir. Tüketicilerin davranışlarında rol oynar ve seyahatin artmasıyla bağlantılı karmaşık davranışların bir bileşeni haline gelir.

Günümüzde coğrafi pazarlama, yeni davranış anlama modellerinin geliştirilmesini önermektedir. Çok sayıda değişkenin etkileşimini içeren davranışsal veriler temelinde geliştirilen modeller, bu daha karmaşık ve daha çeşitli davranışların anlaşılırlığını arttırır ve tüketiciyi analiz etmek için yeni zenginleştirilmiş yaklaşımlar önerir.

Belirli hedeflere yönelik bir gözlem ve eylem aracı olarak görülen operasyonel coğrafi pazarlama, günümüzde bu girişimleri yeni satın alma davranışlarını modellemede kolaylıkla uygulamaktadır. Geomarketing, bölgenin taşıdığı anlamı çözmek için anahtarlar sağlar.

Şu andan itibaren, şirketler pazarlama karmasında bu, genellikle hala küçük olan coğrafi bileşeni aşamalı olarak entegre etmelidir. Tüketiciler ve mekan arasındaki bağlantıların daha iyi anlaşılması, yerel olarak değiştirilen ve böylece rekabet avantajı sağlayan yenilikçi pazarlama yaklaşımlarının olasılığını sağlar.


En iyi pazarlama stratejileri
PAZARLAMA stratejileri
Pazarlama stratejileri Örnekleri
PAZARLAMA stratejileri PDF
PAZARLAMA stratejileri Ders Notları
Pazarlama Stratejisi Nedir
Pazarlama stratejileri Çeşitleri
Yeni pazarlama stratejileri


Bugün mümkün olan bir bölgedeki tüketici davranışlarının dinamikleri bilgisinin, coğrafi bir “kök” ile şu anda mevcut olan verilerin içerdiği potansiyelden yararlanabilen pazarlama tarafından geliştirilmesi gerekmektedir.

Bilgisayarlaşma düzeyinden ve dolayısıyla her şirketteki mevcut verilerden bağımsız olarak, şirket en azından ürün ve müşteri başına ve dolayısıyla pazarlama kanalı ve coğrafi bölge başına satışlarıyla ilgili verilere sahiptir. Piyasa ve rekabet açısından, faaliyetine bağlı olarak şirketin emrinde panel veriler, sıklık çalışmaları, imaj çalışmaları vb. olabilir.

Bugün, bu çalışmaların zamana dayalı yönü ve kağıt temelli doğası, küresel bir yönetim vizyonu geliştirmek için bu bilgi kaynaklarını karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Bunun yerine, fiyat satışları, belirli bir ortamın kullanımı, pazarlama faaliyeti ve rakip ürünlerin imajı (diğer faktörlerin yanı sıra) üzerindeki nispi etkisinin belirlenmesi yerine, belirli bir promosyon veya postalama temelinde bir bakış açısı geliştirilir.

Geomarketing, şirketin pazarlama performansını koşullandıran ölçülebilir parametrelerin küresel analizine izin verir. Veri toplama süreçleri belirlendikten sonra, analiz yazılımını uygulamak için veri tabanı doldurulmalıdır.

Geomarketing’in ikinci faydası, bu araçların karar süreçlerine entegre edildikten sonra şirkete sağladığı reaktivitedir. Örneğin, bir rakip fiyatlarını yeni ayarladı; şirket, satışlarının etkisini simüle edebilir ve diğer tüm faktörlere kıyasla rekabetçi fiyatın gerçek öneminin anlaşılmasına dayalı olarak uygun önlemleri hızla alabilir.

Geomarketing, başlıca karar verme araçlarının belirli özelliklerine sahiptir ve satış noktasının coğrafyasıyla bağlantılı ek bir boyut sağlar; diğer bir deyişle, satış noktalarını çevreleyen coğrafi özellikler, tüketicilerin yakınlığı ve yerin uğrak yerini etkileyen diğer faktörler. Uzayda, bir bölgede davranmak, onu kullanmak demektir.

Belirli bir bölgedeki insanların davranışlarının incelenmesi farklı bilimlerin (sosyoloji, etnoloji vb.) konusudur; nispeten yeni pazarlama bileşeni hala geliştirilmeyi beklemektedir. Pazarlama, bir bölgenin belirli özelliklerinden yararlanmaya daha fazla yönelebilir.

Tüketicilerin seyahatleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı da hedefleyebilir. Tüketiciler işgal ettikleri bölgeye göre (kırsal, kentsel, mahalle, sokak vb.) hem aynı yerde yaşayan bireylerin kendilerini aynı şekilde davranma eğiliminde olduklarından hem de bu bölgenin kendine has bir özelliği olduğundandır (bir donanım düzeyi, erişilebilirlik vb.).

Tüketici ve bölge arasındaki bağlantıların gözlemlenmesi, şirketler için yeni bir keşif alanı oluşturmaktadır; Bir bölgeye dayalı olarak, verili akışları doğuran ve bu bölgeyi kendileri dönüştüren mekanizmayı anlamak, kısmen haritacılık yazılımına, veri tabanlarına ve haritaların içeriğine dayanan yeni tekniklere başvurmayı içerir, aynı zamanda yeni tüketici anlama modellerine başvurmayı içerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir