Pazarlama ve Coğrafya – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama ve Coğrafya – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

25 Eylül 2022 Mikro çevre faktörleri Pazarlama karması geliştirme ilkeleri Pazarlamanın temel özellikleri 0
Pazarın Doğası

Mekansal Pazarlama

Birçok filozofa göre, çağımızın özelliği mekândır. Bu, 20. yüzyıl boyunca “coğrafyanın ortadan kalkması”ndan başka bir şey olmadığını, “mekanın geçicileştirilmesi”nin yazarının mantıklı bir devamı olduğunu öne süren yorumuyla karşılaştırıldığında oldukça paradoksal görünebilir.

Ancak, mekânın bu zamansallaşması kaçınılmaz seçimlere, hatta dışlamalara yol açabiliyorsa, öte yandan “zamanın mekânsallaşması” daha cömert bakış açıları açar ve farklı bir felsefi tarih anlayışına yol açar.

Tarih için iyi olan, diğer sosyal bilim disiplinleri için de iyidir. Pazarlama, alaktikolojik anlayışında veya ticari olsun ya da olmasın mübadele boyutunda bir istisna değildir.

Mekan boyutunun önemi, pazar genişlemesiyle ters orantılı olarak artar. İnternetin gelişini, piyasalar coğrafyasının ortadan kalkmasının yeni bir biçimi olarak düşünmek kuşkusuz ciddi bir hata yapmak olacaktır.

Tüketiciler, coğrafi alanda çok hassas bir şekilde yerelleşmiş durumdalar; bu, belirli internet dağıtım şirketlerinin müşterilerine teslimatta karşılaştığı zorlukların ve şirketlerin kendilerinin, web’de bulunmalarına rağmen, hala kolayca kaçamayacakları çok kesin coğrafi bölgelerden kaynaklandığını açıklıyor. 

Araştırmacılar arasında pazarlamada mekansal analize ilgi eksikliğini kınadık. Pazarlama araştırmacıları bunun yerine daha çok davranış bilimine yöneldiler.

Ancak, bir yandan özellikle perakende sektöründeki firmaların ufkunun genişlemesi, diğer yandan jeopazarlama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte mekânsal yönler ön plana çıkmıştır.

Pazarların coğrafyası, en az dört nedenden dolayı pazarlama alanında önemli unsurlardan oluşan bir topluluk oluşturur:

– talep, mevcut alana göre değişir ve gelir, hane sayısı, bütçe harcama yapıları ve yaşam tarzları açısından da kolayca ölçülebilir;
– arz ayrıca mevcut alana göre değişir; fiyatlar, hizmetler, ürünler ve mevcut mağazalar konuma göre değişir;
– arz ve talep genellikle ayrıdır; bu, işi hem tüketicilerin hem de alışveriş merkezlerinin mekansal davranışlarını ve ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki lojistik tedarik zincirini inceleyerek bu ayrımın üstesinden gelmek olan perakendecinin rolünü haklı çıkarır. 
– ekonomik faaliyetlerin çoğunluğu alan kullanır ve alanın bir maliyeti vardır. Onu daha iyi kontrol edebilmek için, bu alan analiz birimlerine ayrılmalıdır: bu bölünme, nüfus sayımı birimleri ve hatta posta/posta kodları kadar kolayca siyasi-idari mülahazalara dayanabilir.

Bu kitabın başlığı, ait olduğu çalışma alanının genel temasıyla belirtildiği gibi coğrafi bilgilere atıfta bulunur. Coğrafi bilgiyi tanımlamak, “çok yaygın bir bilgi türü” veya başka bir deyişle “bir bölgeye bağlı oldukları andan itibaren nesneler veya fiziksel fenomenler veya canlılar veya toplumlar” ile ilgili olduğunda o kadar basit değildir.

Ancak bu yazıda izlenen yaklaşımın merkezinde coğrafi bilgi yer alıyorsa, hem kavramsal hem de metodolojik açıdan coğrafyanın pazarlamaya sağladığı diğer gerçek ve potansiyel faydaları göz ardı etmek mümkün olmayacaktır.

Coğrafyanın pazarlamaya dahil edilmesi, basit bir alan bölünmesiyle ve büyük miktarlarda yerelleştirilmiş veriyi işlemeye yönelik coğrafi yazılımların kullanımıyla sınırlandırılamaz. 1970’lerden beri pazarlama kararlarında haritalamanın önemini gösteren yayınlar olmuştur.

Bu çalışmaların pazar alanları hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde geliştirdiği doğrudur, ancak hiçbir şekilde pazarlama stratejisi için bir temel oluşturmazlar.

Bu nedenle, bu kitap, coğrafi bilginin tanıtımı sayesinde pazarlamada neler olduğunu açıkladıktan sonra, her şeyden önce bir teknikler koleksiyonunu temsil eden coğrafi pazarlama söz konusu olduğunda değil, araştırma perspektiflerini açmak için yola çıkacaktır. gerçek mekansal pazarlama geliştirmenin kuşkusuz iddialı hedefidir.

Bu nedenle, bir yandan günümüzde şirketler tarafından alınan kararlarda mekanın önemini ve diğer yandan jeopazarlamanın ötesinde, organizasyonların gerçek bir mekansal pazarlama olduğunu göstererek pazarlama ve coğrafya arasındaki bağlantıları inceleyerek başlayacağız. ihtiyaç. Daha sonra, en klasik perakende lokasyonundan başlayarak, pazarlama karmasının diğer unsurlarının tam kalbindeki mevcut ve gelecekteki kullanım olasılıklarını takip ederek coğrafya uygulamalarını ele alacağız.


Mikro çevre faktörleri
Pazarlamanın temel özellikleri
Makro çevre faktörleri
İŞLETME ici faktörler
Pazarlama karması geliştirme ilkeleri
Pazarlama Karması
Makro çevre nedir
Demografik çevre nedir


Pazarlama ve Coğrafya

Bazı yazarlar, coğrafi pazarlamayı “mekansal ekonominin özel bir uygulaması” olarak tanımlar. Bir danışmandan gelen bu onaylama, Grether’in dile getirdiği dile yakındır. Gerçek şu ki, coğrafi pazarlamadaki çalışmalar kendilerini bazı istatistiksel işlevlerle birlikte kodlama tekniklerinin ve coğrafi bölünmenin tanımıyla sınırlandırıyor.

Uygulamalardan bahsediliyorsa, nadir durumlar dışında genellikle iyi geliştirilmemiştir. Ancak, onları karakterize eden mekânsal yönler ve coğrafi bilgi, bu teknik yönlerden daha ileri gitmeyi mümkün kılar ve hem perakende şirketlerinde hem de sanayi ve hizmet şirketlerinde stratejilerin tanımlanması için vazgeçilmez unsurlar sağlar.

Bu gerçek mekansal pazarlamaya yol açar. Bununla birlikte, bu alanın ayrıntılarına girmeden önce, uygulanmasının hem kısıtlamalarından hem de risklerinden söz edilmelidir.

Organizasyonlarda Mekan ve Kararlar

Mekan, perakende lokasyon (endüstriyel lokasyon genellikle ekonomistlere ve operasyon araştırmacılarına bırakılıyor) ve günümüzde daha yaygın olarak kültürlerarası olarak nitelendirilen uluslararası yönetim ve pazarlama üzerine yapılan çalışmalar dışında, yönetim bilimlerinde araştırmalarda nadiren ele alınan bir temadır. 

Bazen firmanın “çalışma alanı” ile “uluslararası alan” arasında yapılan ayrım artık çok fazla ağırlık taşımamakta ve şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak çoğu zaman ikisi bir araya gelmektedir. Örgütsel kararların mekansal boyutlarının şu anda hayati bir önem kazanması tam da bu karışıklık nedeniyledir.

Burada sadece kuruluşların pazarlamasıyla ilgili kararlara ve daha özel olarak şirketlerin pazarlamasına atıfta bulunacağız. Kuşkusuz burada sanayi şirketleri ile perakende ve hizmet şirketleri arasında geleneksel bir ayrım yapılmalıdır.

Bu ayrım, büyük distribütörler giderek daha karmaşık ekipmanlara yatırım yapmaya itildiğinde ve endüstriyel şirketler müşterilerine giderek daha çok sayıda hizmet sunmak zorunda kaldığında, belirli yönlerle ilgili olarak geçerliliğini kaybeder.

Ancak bu ayrım, pazarlama kararlarıyla sınırlı olduğunda kendini haklı çıkarır. Aslında, endüstriyel şirket için, genel olarak, bir kuruluş için yer seçimi, piyasa kısıtlamalarıyla ilgili olmaktan çok üretim kısıtlamalarıyla ilgili bir karardır: daha düşük maaşlar ödenebileceği için belirli ülkelere taşınmalar şu şekilde sınıflandırılmalıdır.

Öte yandan, bir perakende şirketi için outlet yeri kararları pazarlama ile ilgilidir. Bunun nedeni basit: Perakende satış noktası, perakende şirketinin ürünüdür. Başka bir neden de öne çıkarılmalıdır: perakende ve hizmet faaliyetlerinin ağ oluşturması. Bugün, bu fenomen büyük önem kazanıyor.

19. yüzyılın ortalarında (yaklaşık 1860’da) Fransa’da Félix Potin ile başladı, ardından ABD’de Woolworths ile büyük mağazalar, indirim mağazaları ve ardından yine ABD’de Piggly Wiggly ile self-servis süpermarketler gelişti. Ancak, mağaza zinciri ağlarının patlamasının damgasını vurduğu 20. yüzyılın ikinci yarısıdır ve bu, perakende ve hizmet sektörlerinin her sektöründe meydana gelmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir