PAZARLAMA YÖNETİMİ – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PAZARLAMA YÖNETİMİ – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

31 Mart 2023 PAZARLAMA Yönetim Kotler Keller Pazarlama Yönetimi kitabı 0
Piyasalar ve Ticaret

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Pazarlama yöneticileri, çaba için mevcut tüm kaynakları, zamanı, parayı ve yaratıcılığı kullanarak bir kuruluşun pazarlama faaliyetlerini planlar, uygular ve denetler. Herhangi bir endüstride pazarlama, iş planını yerine getirmede kurumsal başarının merkezinde yer alır. İçerik endüstrilerinde, çok çeşitli pazarlama ihtiyaçları ve faaliyetleri vardır ve bu da organizasyon yelpazesinde genelleme yapmayı zorlaştırır.

Farklı organizasyonlardaki pazarlama yöneticilerinin farklı düzeylerde etki gösterdiği sonucu çıkar. Küçük içerik üreticileri, serbest pazarlamacıları işe alabilir; büyük şirketler, sağlık hizmetleri unvanları veya geniş yatay kanallar gibi dar dikey pazarlama kanallarını veya birden fazla büyük perakendecideki tüm unvanları ele alan yöneticilere sahip olabilir.

Alternatif olarak, bir marka yöneticisi, mevcut tüm kanallar aracılığıyla pazarlanan aynı markaya sahip bir ürün grubundan sorumlu olabilir. En temel düzeyde, pazarlama çöpçatanlıktır. Müşterileri kuruluşa alıcılar, tüketiciler, izleyiciler, izleyiciler, reklamcılar getirir.

Pazarlama yöneticilerinin işi, doğru potansiyel müşterileri doğru zamanda doğru ürünlerle tanıştırmak veya sıklıkla ifade edildiği gibi, organizasyonel hedefleri karşılamak için müşteri talebinin düzeyini, zamanlamasını ve bileşimini etkilemektir.

Çoğu içerik şirketinde pazarlama, yalnızca pazarlama departmanının ilgi alanı değildir. Bugün pazarlama bir işlev değil; bir iş yapma şeklidir. Pazarlama, yeni bir reklam kampanyası veya bu ayın promosyonu değildir.

Pazarlama, resepsiyonistlerden yönetim kuruluna kadar herkesin iş tanımının bir parçası olarak her şeyi kapsamalıdır. İşi ne müşteriyi kandırmak ne de şirketin imajını tahrif etmektir. Müşteriyi ürünün tasarımına dahil etmek ve ilişkide öz yaratacak etkileşim için sistematik bir süreç tasarlamaktır.

İçerik ürünlerinin pazarlanması, herhangi bir sektördeki çabalara benzer. İyi bilinen süreçleri takip eder ve radyo reklamları, dış mekan panoları, toplu taşıma afişleri ve reklam panoları, İnternet afişleri ve televizyon ve radyo reklamları satın almak için tanıdık medya platformlarını kullanır.

Medya endüstrilerinin belirli bölümleri, geleneksel uygulamalar nedeniyle, geleneklere sahip olamayacak kadar yeni olduklarından veya sektör, şirket veya ürün pazarı değiştiği için farklı pazarlayabilir.

Sinema filmleri, televizyon ve radyo gibi bazı sektörler hedef kitle hakkında çok şey öğrenirken, bireysel tüketiciler hakkında çok az şey öğrenir. Gazeteler, dergiler ve özellikle İnternet pazarlamacıları gibi diğerleri, bireyler hakkında çok şey biliyor.

Sinema filmleri, televizyon, radyo, gazeteler ve internet siteleri gibi birçok sektörde mecra, satış noktası sahibinin dağıttığı tüm içeriği pazarlamanın bir yolunu sunar. Örneğin, çoğu televizyon ağı, ticari yayın sürelerinin önemli bir bölümünü şirket içi tanıtım çabalarına ayırır.

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, medya işletmelerinde pazarlama, içerik üretme veya elde etme konusundaki ilk karar verme süreciyle iç içedir ve süreç boyunca tartışmanın odak noktası olmaya devam eder.

Finans departmanı bile içerik edinimi, üretimi, pazarlaması ve ürün fiyatlandırması için bütçe belirleme sürecine dahil olur. Bir medya şirketindeki hemen hemen her yönetici, pazarlama ve organizasyonun sağlığı için önemi hakkında bir şeyler anlar.


PAZARLAMA Yönetimi pdf
PAZARLAMA Yönetimi Ders Notları pdf
Pazarlama yönetimi nedir
PAZARLAMA Dersi PDF
PAZARLAMA Yönetimi AÖF PDF
PAZARLAMA Yönetimi Kotler Keller PDF
PAZARLAMA Yönetimi kitap PDF
Pazarlama Yönetimi kitabı


Pazarlama Planı

Pazarlama planları, bir kuruluşun iş planını nasıl gerçekleştireceğine ve iş modelini nasıl hayata geçireceğine dair bir yol haritası sağlar. Geçmiş yıllarda, pazarlama yöneticileri bir ürünü geliştirir veya kabul eder, fiyatlandırmayı belirler, pazarlama kanallarını tanımlar ve pazarlama iletişimini geliştirirdi. (Bu kararlar dizisi, pazarlama karmasının dört P’si olarak ölümsüzleştirilir: ürün, fiyat, yer, tutundurma.)

Yöneticiler bu kararları verdikten sonra bir reklam ajansı tutar, yeni bir reklam kampanyası geliştirir, ürün ambalajını ve teminat malzemelerini tasarlar, satış ekibini eğitir ve şirketin imajını yeniden konumlandırmak ve itibarını artırmak için yeni bir halkla ilişkiler kurardı.

Pazarlamanın odak noktası, ürün üreticisine ve dört P’ye dayalı olandan müşteri veya tüketiciye ve dört C’ye dayalı bir odak noktasına değişiyor.

Bu yeni odak ve diğer birçok değişiklik, günümüzün pazarlama planlarını çok daha karmaşık hale getiriyor. Daha fazla kanal, daha fazla program ve hep birlikte daha fazla içerik getiren medya platformlarının büyümesi, kitlesel izleyici kitlesinin hızla parçalanmasına neden oluyor.

Sosyal ağlar ve diğer etkileşimli hizmetler, küresel pazarlar yoluyla tüketiciden tüketiciye iletişimin yükselişi ve belirli tüketici segmentlerine göre uyarlanmış ürün tekliflerinin ve fiyatlandırmanın artan çeşitliliği, hepsi bir araya gelerek herkes için daha karmaşık bir dizi düşünce ve görev üretir.

Medya şirketleri ayrıca pazarın hızı ve kapsamı, profesyonel içerik sahteciliği ve gelişigüzel kopyalama gibi yeni zorluklarla karşı karşıyadır.

Yeni içerik pazarı, esnek ürünler, fiyatlar, teslimat şekli ve ödeme yöntemleri gerektiren şirketlerin ürünleri tüketicilere sunma biçimini değiştiriyor. Pazarlamacılar, gişe rekorları kıran filmler için baskı devam ederken bile muhtemelen daha da dar niş pazarlara pazarlamak zorunda kalacaklar.

Müşterilerle etkileşimli konuşmalar geliştirmelidirler, iletişimi onlara tek yönlü olarak iletmemeliler. Pazarlamacılar, içeriklerinin internette viral olmasını ve tüketicilerin önerilerini çevrimiçi arkadaşlarına iletmesini umuyorlarsa, içeriğin esnek olması ve tüketicilerin e-posta ve gönderiler yoluyla materyal iletmesine olanak sağlaması gerekir.

Pazarlamacılar ayrıca tüketici istek ve beklentilerini karşılamak için ürünleri nasıl bir araya getirdiklerini yeniden incelemek zorunda kalabilirler. Örneğin, müzik şirketleri albümlerin satışında ısrar etti ve şarkıların tek tek satışına izin vermeyi reddetti.

Tek şarkı satmaya karşı dirençleri, tüketicilerin istemedikleri müziğe para ödemeden istedikleri müziği alabilmek için eşler arası ağlara yönelmesinin arkasındaki itici faktörlerden biriydi.

Bir pazarlama planı, kuruluşun tüketicileri şirkete ve ürünlerine nasıl getireceğini açıklar. Pazarlamacıların pazarı anlamalarına yardımcı olmak için tam bir SWOT analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) içerecektir.

Güçlü bir pazarlama iletişimi planı, tüm çabanın merkezinde olacaktır. Genellikle MarCom olarak kısaltılan potansiyel ve gerçek müşterilerle iletişim kurma planı, müşterilerle ilişkinin zaman içinde nasıl başlatılacağına, yürütüleceğine ve sürdürüleceğine ilişkin operasyonel plandır.

SOSTAC®, gösterildiği gibi bu faaliyetlerin kısaltması olan bir pazarlama iletişimi stratejisi planlamak için bir çerçevedir. SOSTAC, Durum Analizi, Hedefler, Strateji, Taktikler, Eylem ve Kontrol anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir