Pazarlamada Hız Faktörü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlamada Hız Faktörü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

13 Aralık 2022 Hizmet PAZARLAMASI Pazarlamanın makro çevre faktörleri 0
Güvenilirlik Önyargısı

Pazarlamada Hız Faktörü

Hız, pazarlama stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasında temel bir bileşendir. Başarılı olan çok uzun, uzun süren kampanyaların birkaç örneği vardır. Kaynakların tükenmesi, diğer tüm faktörlerden daha fazla şirketi öldürdü.
Uzatılmış müzakere, erteleme, hantal komiteler ve ana ofisten sahaya uzanan uzun emir komuta zincirlerinin tümü başarı için zararlıdır.

Uzun süren çabalar genellikle ilgiyi başka yöne çeker, şevki azaltır ve morali bozar. Bireyler sıkılır ve becerileri keskinliğini kaybeder. Hareketsizlikten kaynaklanan zaman boşlukları, rakiplerinize tepki verme ve çabalarınızı köreltme şansı verir.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, en kısa sürede en az maliyetle en fazla karı elde etmek için pazarlama güçlerinizi hızla değerlendirmek, manevra yapmak ve yoğunlaştırmak sizin yararınızadır. Bir vakada IBM, Japon rakibine karşı IBM’in işletim kodlarını yasa dışı bir şekilde elde ettiği için yasal işlem başlatırken, Japon pazarlarını istila etmek için hızlı hareket etti.

Başka bir durumda, Smirnoff votkasının üreticileri Heublein, Seagram kendi markası Wolfschmidt votka için uygun bir stratejiyle yanıt veremeden önce, ürününü yeniden konumlandırmak ve üç pazar segmentini kuşatmak için iki yeni marka tanıtmak için hızla harekete geçti.

“Fırsatlar uçup gidiyor” veya “Fırsat penceresi açık” atasözleri günümüz piyasalarında yoğunlaşmış bir gerçekliğe sahip. Avantaj elde etmek ve elde edilen avantajı kullanmak için hız şarttır.

Hız ve Tepki İçin Düzenleme

Yöneticinin hızlı tepki vermesini mümkün kılan iki faktör vardır:

1. Ürün geliştirme, iletişim ve bilgisayarlaştırma alanındaki yeni teknolojiler, şirketleri, kısa bir süre içinde büyük bir alana hızla ve kararlı bir şekilde tepki verecek organizasyonlar kurmaya zorluyor.
2. Yeni teknolojiyle bile, pazar istihbaratı toplamak, her pazarlama durumu için uzun araştırma, deney ve yatırım dönemlerini gerektirir. Bu nedenle, maksimum hız için temel bileşen, kontrol sistemini basitleştiren verimli bir organizasyondur ve özellikle emir komuta zincirini kısaltır.

Kendi deneyiminiz, karar verme sürecinde birçok seviyeye sahip bir organizasyonun hızlı çalışamayacağı şeklindeki bariz sonucu pekala destekleyebilir.

Bu durum, bir emir komuta zincirindeki her halkanın dört dezavantaj taşımasından kaynaklanmaktadır:

1. Bilgilerin geri alınmasında zaman kaybı.
2. Emirlerin ileriye gönderilmesinde zaman kaybı.
3. Üst düzey yöneticinin durumla ilgili tam bilgisinin azalması.
4. Üst düzey yöneticinin yöneticiler üzerindeki kişisel etkisinin azalması.

Bu nedenle, pazarlama çabalarınızı etkili kılmak için emir komuta zincirini azaltın. Ara seviyeler ne kadar azsa, operasyonlar o kadar dinamik olma eğilimindedir. Sonuç, toplam pazarlama çabasının etkinliğinin artması ve esnekliğin artmasıdır.

Daha esnek bir kuruluş, değişen pazar koşullarına uyum sağlama, alternatif hedefleri destekleme ve belirleyici noktalara odaklanma kapasitesine sahip olduğu için pazara daha fazla nüfuz edebilir.

Organizasyonun farklı fonksiyonel alanlarını temsil eden küçük ve orta düzey yöneticilerden oluşan fonksiyonlar arası strateji ekipleri kurularak organizasyonel esneklik daha da geliştirilir.

Başvuru

İşlemlerinizin hızını artırmak ve esnekliğinizi geliştirmek için şu yönergeleri izleyin:

1. Şirketinizdeki emir komuta zincirini azaltın ve sahadan merkez ofise iletişimin hızını artırın.
2. Yeni fırsatları belirlemeye ve bunlardan yararlanmaya yönelik fikirler, esneklik ve inisiyatifler için genç yöneticilerden yararlanın.
3. Firmanızda var olabilecek kültürel çeşitlilik alanlarına dokunmak için işlevler arası bir strateji ekibi kullanın, böylece birden fazla perspektiften yararlanmanıza izin verir.


Hizmet PAZARLAMASI
Pazarlamada mikro çevre faktörleri
Pazarlama çevresi faktörleri
Mikro çevre faktörleri
Pazarlamanın makro çevre faktörleri
PAZARLAMA çevresi
Makro çevre faktörleri nelerdir
Mikro ve makro çevre faktörleri


Dolaylı Yaklaşım

Askeri strateji tartışmasında daha önce belirtildiği gibi, doğrudan olmayan saldırı biçimlerinden herhangi birini içerebilen dolaylı bir yaklaşım lehine, ne pahasına olursa olsun önden saldırıdan kaçınmalısınız: kuşatma, baypas veya gerilla.

Dolaylı yaklaşımın amacı, güçlü direnç noktalarını atlatmak ve ürün, fiyat, promosyon ve dağıtım etrafında inşa edilmiş bir rekabet avantajı ile fırsat pazarlarına odaklanmaktır.

Tanıdık bir örnek, Japon fotokopi makinesi üreticilerinin başlangıçta büyük fotokopi makinesi pazarından kaçınarak ve bunun yerine boş olan küçük fotokopi makinesi segmentine odaklanarak Xerox’a saldırmasıdır.

Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, Kuzey Amerika’daki küçük otomobil pazarına hakim olan Alman ve Japon firmaları, pazar bölümlendirmesine ve doğrudan bir çatışmayı önleyen ürün konumlandırmaya odaklanan dolaylı bir saldırıyı daha da göstermektedir.

Diğer durumlar pazarlama efsaneleri haline geldi:

• Columbia House, ilk plak kulübünü başlatmak için dağıtım merkezli dolaylı bir yaklaşım kullandı.
• Ayın Kitabı Kulübü 1920’lerin sonlarında başladı ve kitap satmanın “tek” yolu olarak geleneksel kitapçıyı atlattı.
• Sony Corp., 1970’lerin başında küçük bir TV ile Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına girdi ve böylece yalnızca daha büyük setlere odaklanan doğuştan devlere karşı dolaylı yaklaşımı kullandı.
• Amazon.com, diğer birçok kitap satıcısını geride bırakmak ve diğerlerinin yetişmek için çabalamasına neden olmak için dolaylı bir yaklaşım olarak İnternet’i ve çok çeşitli indirimli kitap başlıklarını kullanarak kendi zamanında bir efsane haline geldi.

Konsantrasyon

Konsantrasyonun strateji açısından iki kullanımı vardır:

1. Kaynaklarınızı bir pazara veya gruba yönlendirmek ve onun özel ihtiyaç ve isteklerini karşılamak anlamına gelir. Modern pazarlama pratiğinde, konsantrasyon, hedef pazarlama, segmentasyon ve niş pazarlama için geçerlidir.
2. Stratejiye uygulandığı şekliyle konsantrasyon, rakibinizin zayıf yönlerine karşı kendi gücünüzü odaklamanız anlamına gelir.

Rakibin zayıf yönlerini nasıl belirliyorsunuz? Pazarlama stratejinizi geliştirirken, güç-zayıflık ilişkisini tespit etmek için bir rekabet analizi yapın. Analizden, rekabetçi zayıflık alanlarını izole edebilir ve böylece gücünüzü nereye uygulayacağınızı belirleyebilirsiniz.

Bir pazara konsantre olmak için, şirketinizin durumuna uygun olarak aşağıdaki tekniklerin çoğunu kullanın:

1. Dolaylı yaklaşımda olduğu gibi, rakiplerinizin zayıflıklarını ve şirketinizin güçlü yanlarını belirlemek için rekabet analizi kullanın.
2. Büyümeyi temsil ettiğini belirlediğiniz bir pazar segmentine odaklanın ve bu da size ek pazar segmentlerine açılmanıza yardımcı olabilir.
3. Halihazırda mevcut rakipler tarafından geliştirilmemiş farklılaştırılmış bir ürün (veya ürün modifikasyonu) tanıtın.
4. Ürününüzü mevcut tedarikçiler için özel etiketleyerek çok düzeyli dağıtım geliştirin. Bu eylemle eşzamanlı olarak kendi markanızı oluşturun. Bu nedenle, bir strateji sendelerse alternatif strateji genellikle kazanır.
5. Firmanızın çabayı sürdürecek kaynaklara sahip olması koşuluyla, tüm pazar kategorisini kapsayabilmeniz için uygun ürünlerle ek pazar segmentlerine genişleyerek takip edin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir