Pazarlamada Tutumlar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlamada Tutumlar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 PAZARLAMA İletişim Yüksek Lisans Pazarlama İletişimi Yönetimi 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Karar Verme Örnekleri

Örneğin, bir çiftin hafta sonunu nasıl geçireceğini düşünmesi durumunda, ortaklardan biri ‘hadi bu hafta sonu bir şeyler yapalım’ önerisini başlatan kişi olabilir, her ikisi de yerleri ve yapılacak şeyleri tartışırken etkileyici olabilir, eşlerden biri karar verebilir. nihai karar ve biletleri satın alın ve her ikisi de seçilen etkinliğe katılacaktır.

Bir aile kararında, çocuklar karar vericiler ve alıcılar olarak ebeveynlerden biri veya her ikisi ile başlatıcılar, etkileyiciler ve kullanıcılar olabilir. Gerçekten de çocukların etkileme rollerinin önemi birçok pazarlamacı tarafından kabul edilmiştir ve çocukların kullanımını hedefleyen ürünlerle sınırlı değildir.

Örneğin, süpermarketteki çocukların “rahatsız etme gücü”, popüler çizgi filmlerle bağlantılı promosyonlar ve ambalajlar kullanılarak çamaşır deterjanının tanıtımı için kullanılmıştır.

Otomobil perakendecileri de çocukların öneminin farkına varıyor ve iletişimlerinde çocukları potansiyel müşterilere teşhir salonu ziyaretlerinde ve test sürüşlerinde eşlik etmeleri için aktif olarak teşvik ediyorlar.

Futbol, kriket ve ragbi takımları, genç taraftarlar geliştirmek amacıyla ve biletleri satın alıp çocuklarına maçta eşlik edecek olanların ebeveynler olduğunu bilerek, topluluk programlarında uzun süredir okulları hedefliyor.

Pek çok etkinlik sosyal olaylar olduğundan, birçok etkinlik ürünü için karar verme süreci bir grup insanı içerecektir. Bu, ister bir konsere katılan bir arkadaş grubu, ister geçit törenini izleyen bir aile, ister bir sanat sergisini ziyaret eden bir çift olsun, her üyenin kararda oynadığı rolü anlamak ve onlarla uygun şekilde iletişim kurmak önemlidir.

Örgütsel pazarlarda, karar verme birimi genellikle daha resmidir ve satın alma merkezi olarak anılır. Bir kurumsal satın alma merkezindeki roller genellikle bir veya daha fazla bekçi, etkileyici, karar verici, alıcı ve kullanıcıyı içerir.

Tüketici pazarlarında olduğu gibi, karar verme sürecine birkaç kişinin dahil olacağını ve rollerine göre iletişim kurulması gerekeceğini anlamak önemlidir. Kapı bekçiliği rolü, etkileyiciler ve karar vericiler tarafından değerlendirilmeden önce bilgilerin filtrelenmesini içerir.

Kapı bekçilerine örnek olarak, satış çağrılarını izleyen bir resepsiyonist veya önemsiz postadan istenmeyen postayı belirleyen bir asistan verilebilir. Farklı bir seviyede bu, bir pazarlama direktörü için karar verme yetkisi olmayan bir sponsorluk yöneticisi olabilir.

Bu rollerin anlaşılması, bu tarama sürecinden geçecek pazarlama iletişimi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bir organizasyondaki etkileyiciler, bir dereceye kadar yönetim tarzı ve organizasyon yapısı tarafından belirlenecektir.

Bazı kuruluşlarda bu, çalışma gruplarını ve komiteleri içerebilir, diğerlerinde orta düzey yönetim ve diğerlerinde yönetim kurulu olabilir. Benzer şekilde, karar vericinin rolü değişebilir ve birden fazla kişiyi içerebilir.

Alıcı, çekleri imzalayabilen kişi, resmi satın alma müdürü rolündeki kişi veya finans direktörü olabilir. Kullanıcı satın alma kararına çok az dahil olabilir, ancak satın alma sonrası değerlendirme ve geri bildirimde yer alacaktır ve bu nedenle gelecekteki satışlar için önemlidir.

Örneğin, küçük bir mühendislik firmasının satış müdürü, satış ekibinin bir ekip oluşturma etkinliğinden fayda sağlayacağına karar verir. Aldığı doğrudan posta promosyonlarından bu tür hizmetler sunan birkaç şirket biliyor.

Asistanı (bekçi), kendisine hitaben yazılanları şahsen iletti, ancak diğer genel broşürleri attı. Satış elemanlarının (influencer’ların) bir kısmı daha önceki işlerinde bu tür etkinliklere katılmış ve iyi ve kötü deneyimleriyle ilgili fikirlerini paylaşmışlardır. İnsan kaynakları yöneticisi (influencer) da bu tür bir hizmet için deneyim ve bir dizi bağlantı kazanmıştır.

Satış müdürü (karar veren), birkaç etkinlik şirketiyle görüştükten ve genel müdür (etkileyici) ile alternatifleri tartıştıktan sonra, kullanmak üzere bir etkinlik yönetimi şirketi seçer.

Satınalma müdürü (alıcı) tarafından bir sipariş oluşturulur ve onaylanır ve yirmi beş satış elemanının (kullanıcı) katıldığı etkinlik gerçekleşir. Bu durumda, organizasyon içinde farklı seviyelerdeki birkaç kişi karara dahil olmuştur. Her kurumsal müşteri için, doğru kitleyi doğru zamanda doğru bilgiyle etkili bir şekilde hedeflemek için bireylerin oynadığı rollerin anlaşılması zorunludur.


PAZARLAMA İletişimi Modelleri
Pazarlama İletişimi Yönetimi
Pazarlama İletişimi Nedir
PAZARLAMA İletişimi Dersi
Pazarlama İletişimi Uzmanı
PAZARLAMA İletişimi Yüksek Lisans
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi
Pazarlama İletişim Numarası


Pazarlamada Tutumlar ve İnançlar

Pazarlama iletişimi hedeflerinin ortak bir bileşeni, markalara, ürünlere ve organizasyonlara yönelik tutumların oluşturulması, değiştirilmesi veya güçlendirilmesi ile ilgilidir. Bunun nedeni, tutumların karar verme sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunun ve tutumların genellikle davranışsal niyetin bir göstergesi olduğunun anlaşılmasıdır.

Tüketiciler mevcut ürün gruplarına, markalara ve kuruluşlara karşı önceden oluşturulmuş tutumlara sahiptir ve bu tutumları bir kez oluşturduktan sonra değiştirmek zordur. Tutumlar öğrenme, bilgi ve deneyimin bir araya gelmesiyle oluşur ve üç bileşenden oluşur.

Bu bileşenler, bilgi ve bilgiye atıfta bulundukları için bilişsel, duygu ve duygulara atıfta bulunan duygusal ve eyleme geçme eğilimlerine atıfta bulunan davranışsaldır. Pazarlama iletişimi hedefleri, bu bileşenlerden herhangi birini değiştirmek veya üzerine inşa etmek için ayarlanabilir.

Örneğin, daha önce alıntılanan Milenyum Deneyimi örneği, milenyumun önemine ilişkin bilgileri insanların onu kutlamaya yönelik tutumlarını değiştirmek için kullandı ve özellikle, duygulardaki değişimi etkileyen (duygusal bileşen) bilgi (bilişsel bileşen) sağladı.

Tutumun üç bileşeni ‘düşün’, ‘hisset’, ‘yap’ olarak kısaltılabilir ve bazı satın alma durumlarında bu, tutumun oluşturulacağı sıradır. Bununla birlikte, pazarlama iletişimleri, ilk satın almayı teşvik etmek için kullanılabilir ve bu deneyime dayanarak, tüketici bilgi kazanır ve ürün için bir ‘yap’, ‘düşün’, ‘hisset’ dizisi için hisler geliştirir.

Satış promosyonları, ürünün yeni müşterilerde denenmesini teşvik etmek için sıklıkla bu şekilde kullanılır. Örneğin, daha genç bir izleyici kitlesini ve ailelerini oyunu deneyimlemeye teşvik etmek için okullar aracılığıyla özel indirimli spor etkinliği biletleri sunulmaktadır.

Anlık satın almalar genellikle bir “yap”, “hisset”, “düşün” sırasını takip eder ve güçlü imgeler ve marka bilinci oluşturma, “hisset”, “yap”, “düşün” sırasını teşvik edebilir. Bu durumda, bir tiyatro eserinin afişlerinde ve el ilanlarında yer alan alışılmadık ve çarpıcı görüntüler, içerik hakkında ayrıntılı bilgi vermeden etkinliğe katılımı teşvik edebilir.

Bir hedef pazarın bir organizasyonun ürünlerine ve rakiplerinin ürünlerine yönelik mevcut tutumları, grubu daha fazla bölümlere ayırmanın yararlı bir yoludur. Olumlu bir tutuma sahip sadık müşterilerin tutumlarını güçlendirmeye ihtiyacı vardır, oysa daha olumsuz bir tutuma sahip olanlara fikirlerini yeniden düşünmeleri için sebeplerin verilmesi gerekir. Yeni izleyicilerin, olumlu deneyimler ve bilgiler yoluyla olumlu tutumlar oluşturmaları için yönlendirilmeleri gerekir.

Mevcut tutumlar, karar verme sürecinin tüm aşamalarını etkiler ve olumlu ya da olumsuz önyargı yoluyla, bir dereceye kadar hangi bilgilerin aranacağını ve nasıl değerlendirileceğini belirler. Etkinlikteki deneyimle birlikte alınan pazarlama iletişimleri, tutum değişikliğini etkileyecektir.

Bazı açılardan, tutumların kendini koruyan bir doğası olduğundan, tutum değişikliği ulaşılması en zor iletişim hedeflerinden biridir.

Tutumlarımız oluştuktan sonra, mevcut tutumlarımızı doğrulayanları daha fazla özümsemek ve onlarla çelişenlerden kaçınmak veya görmezden gelmek için bilgiyi filtreleme eğilimimiz vardır. Kişisel bağlantılarımız veya halka açık medya aracılığıyla benzer görüş ve tutumlara sahip başkalarını aktif olarak ararız. Bu nedenle tutum değişikliği genellikle kademeli ve uzun bir süreçtir ve asla kısa vadeli bir pazarlama hedefi olarak belirlenmemelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir