Pazarlamanın Katkısı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlamanın Katkısı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Ekim 2022 Güncel PAZARLAMA Yaklaşımları Pazarlama yaklaşımları Neler 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Pazarlamanın Katkısı

Coğrafya içinde lokasyona verilen teorik değerlendirme ve sonuçların aksine, pazarlama geleneği içinde, vurgu ya stratejik ya da operasyonel olma eğiliminde olmuştur. Bu bağlamda, basitçe perakende “pazarlama karması” olarak adlandırılan pazarlama hedeflerine ulaşmak için oldukça kalıplaşmış bir yaklaşım benimseme eğiliminin bir sonucu olarak, lokasyonun önemi hafife alınmaktadır.

Burada yazmanın birincil odak noktası, malları üreticiden sonuna kadar almak için alternatif dağıtım kanallarının kullanımına çok fazla vurgu yaparak, pazarlama yönetiminin rolündeki konumdan ziyade “yer” kavramı üzerinde olmuştur. -kullanıcı. Perakendecilik, esas olarak, konumlarının açık öneminin, pazara göre konumlarından ziyade kullanılan satış noktalarının türünü (elbette stratejik olarak) seçme meselesi olarak vurgulanmasıyla, uzaysal bir tarzda ele alınmaktadır.

Sonuç olarak, mağaza ortamı ve imaj gibi konular büyük önem taşırken, sitenin özellikleri ve çevresindeki ticaret alanı daha az önemlidir.

Bu nedenle, sert olmakla birlikte, pazarlama literatüründe “yer” vurgusunun, yerin mutlak boyutlarının ve niteliklerinin yerellik (estetik olsun ya da olmasın) olarak yerin mutlak boyutlarının ve niteliklerinin olduğu diğer disiplinlerde yürütülen çalışmaları yeterince temsil etme eğiliminde olduğunu söylemek yine de adil olur. , manevi, doğal, yapay veya tarihsel) yerine, satış noktalarının müşterileri ve rakipleriyle mekansal ilişkileri gibi konumun göreceli yönleri daha fazla vurgulanmıştır.

Devamında bu alanla ilgili incelemelerinde işaret ettikleri gibi, coğrafyacılar ve pazarlamacılar tarafından konumla ilgili bu net yaklaşım ayrımı, perakendecilikte uzmanlaşmış yönetim ve pazarlama programlarının ortaya çıkışının bir sonucu olarak 1980’lerde tanınmaya başladı. Perakende lokasyonuyla ilgili daha yeni araştırmaların odak noktası, perakendecilerin, özellikle teknik ve politik konular açısından, mağaza ağlarının genişletilmesi yoluyla büyüme konusundaki pragmatik meşguliyetini yansıtmaktadır.

1980’lerde ve 1990’larda yatırım riskini yönetmek için lokasyon tekniklerini kullanmakla ilgilenen ve o dönemin bazı ana akademik perakende metinlerine yansıyan perakendecilerin genişlemeci meşguliyetleri göz önüne alındığında, bu vurgu belki de şaşırtıcı değildir.

Bu vurgu, aynı zamanda, portföyün veya mağaza ağının optimize edilmesine önem verilen perakende planlamasında konumun rolüne ilişkin daha stratejik değerlendirmelerde de bulunur. Coğrafi bilgi sistemlerinin artan analitik gücü tarafından giderek artan bir şekilde etkinleştirilen mekansal karar desteğinin altında yatan analitik araçlar ve teknolojilerle meşgul olunan bu temaya (kökleri sıkıca coğrafi geleneğe dayanan) katkı en önemli olanıdır.

Coğrafyanın konum stratejisine katkıda bulunduğu ikinci alan, örneğin perakende kuruluşlarının alanı hem savunmacı hem de saldırgan olarak nasıl kullandığını göstermeye hizmet eden bireysel şirketlerin mekansal yayılımına ilişkin bir dizi çalışma tarafından sağlanmaktadır.

Perakende firmalarına açık olan bu tür konum stratejisi seçenekleri başka yerlerde kapsamlı bir şekilde özetlenmiştir. Bu nedenle, perakende pazarlama araştırmasının, perakende firmalarının karşılaştığı mekansal boyutların ve zorlukların anlaşılmasına katkıda bulunmak yerine, perakende konumuna coğrafi katkılardan ödünç alma eğiliminde olduğu görülebilir.

Perakende “politika karar ağacının” konum bileşeni ve kurumsal ortamın konum boyutları gibi yalnızca bir veya iki istisna dışında, perakendecilikte daha geniş bir stratejik konum perspektifinin olmaması dikkat çekicidir.


PAZARLAMA
Pazarlama Örnekleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama yaklaşımları Nelerdir
Pazarlamacı Nedir
Güncel PAZARLAMA Yaklaşımları
Pazarlama Nedir
Geleneksel PAZARLAMA yöntemleri


Stratejinin konum yönlerinin bu yetersiz temsili, artan perakende rekabeti seviyeleri, pazar doygunluğu ve perakendecilerin faaliyetlerini uluslararası hale getirmeleri için baskılar ve fırsatlar tarafından vurgulanmış ve bu da perakendede yer alan karmaşık karar verme süreçlerini kavramsallaştırma ihtiyacına yol açmıştır. 

Clarke tarafından daha ayrıntılı olarak özetlenen mağaza konumu araştırma geleneklerinin önceki özeti, bu kitaptaki mağaza konumu modelleri, coğrafi sistemler ve bilgiler için bir arka plan görevi görür; ve perakende geliştirmede kullanılan mekansal stratejilerdir.

Daha da önemlisi, Guy’ın (yukarıda anılan) mağaza konumu araştırma literatürüne yönelik eleştirisine, yeni araştırma alanları pahasına konum analizi ve etki değerlendirme tekniklerini aşırı vurguladığı yönündeki eleştirilere yanıt vermek için bir temel sağlar.

Bu nedenle aşağıdaki tartışmada, iki farklı temaya odaklanarak ve aralarındaki ilişkiyi yorumlayarak mağaza yeri araştırması için bu yeni alanları geliştirmeye çalışıyorum: perakendecilerin site yatırımlarının ve ağ yeniden yapılandırmasının altında yatan kurumsal karar verme süreçlerinin önemi; ve perakende rekabeti, perakende gücünün büyümesi ve değişen tüketim coğrafyası için bu tür kararların sonuçlarıdır.

Konum ve Karar Verme

Konum yeniden yapılandırmasının altında yatan kurumsal karar alma anlayışındaki boşluk, en çok Bennison ve diğerleri tarafından, 1980’lerde ve 1990’larda İngiltere perakendeciliğinde meydana gelen hızlı büyüme ve yeniden yapılanmaya atıfta bulunarak perakendecilerin konumlarını nasıl yönettiklerini yorumlamaya çalışan bir makalede ele alındı. 

Derledikleri ampirik kanıtlar, lokasyon literatürünün gözden geçirilmesiyle birleştiğinde, lokasyon kararı vermenin doğasında bulunan çeşitli özellikleri tanımladı: mağaza geliştirme yoluyla yatırım riskini azaltma ve yerel dağıtım ve pazarlama ekonomileri elde etme eğilimi; pek çok perakendecinin kentsel hiyerarşi içindeki yeni konumların konumuyla ilgili içsel anlayışı; konum kararlarında alanın savunmacı ve saldırgan kullanımı; bazı durumlarda rakiplerden kaçınma veya rekabeti kontrol etmek için gizli anlaşma yapma eğilimi; kurumsal satın almaların mekansal boyutlarının önemi; ve tüketici segmentleri ile pazar yapılarının konumu arasındaki örtülü bağlantılıdır.

Perakendeciler ve Alan Bilinci

Bununla birlikte, bu özelliklerin altında, makale, perakendeciler tarafından gerçek dünyada mağaza ağlarını geliştirmek ve yeniden yapılandırmak için kullanılan daha karmaşık süreçlerin aksine, bireysel sitelerin değerlendirilmesiyle ilgili teknik ve politika konularına örtülü bir odaklanma tanımladı.

Kısaca, sonuç olarak, “perakende pazarlama karmasında konumu koyan açıkça stratejik bir perspektife dayanan daha geniş bir analiz çerçevesine” ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı. Daha sonraki bir makalede, aynı yazarlar, perakendecilerin stratejik düşüncesinin kalbinde konum kararlarını kavramsallaştırarak perakende pazarlama faaliyeti içindeki alanı bağlamsallaştıran bir çerçeve geliştirmeye devam ettiler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir