Perakende Konum – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Perakende Konum – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Perakende satış nedir Perakende satış örnekleri Perakende sektörü Nedir 0
Piyasalar ve Ticaret

Mekansal Pazarlama Uygulamaları

Yeni tüketici davranışı, özellikle daha fazla tüketici hareketliliği, ardı ardına sınırların açılmasıyla birleştiğinde, bazılarının küreselleşme dediği şeye yol açarak, kuruluşların ve özellikle şirketlerin, tüketiciyi hem topografik hem de kendi boyutlarına uygun bir şekilde konumlandırmak için coğrafi bilgileri daha iyi entegre etmelerini gerektirdi. 

İki ana uygulama hemen tanınabilir. Biri daha çok perakende şirketleri ile ilgilenir ve 60 yılı aşkın bir süredir araştırma konusu olmuştur: perakende konumu. Diğeri ise pazarlama yönetimi ya da başka bir deyişle, “perakende yeri” başlığı altında tartışacağımız yer hariç, pazarlama karmasının temel unsurları (ürün, fiyat, yer ve promosyon) ile ilgilidir.

Perakende Konum

Bu kitabın ikinci bölümünün ana temasını oluşturacak olan perakende satış yeri, pazarlama kararlarının son derece eski bir kategorisini oluşturmaktadır. Von Thünen’in daha önce tanımlamaya çalıştığı gibi, ekonomik faaliyetlerin konumuna ilişkin çok genel yaklaşımın bir parçasıdır. Ticari iş açısından bakıldığında, çok kesin özellikler kazanır.

Büyük ekonomistler perakende satış yerlerinin nereye ve neden yerleştirilmesi gerektiğini anlamak için bu soruyu araştırmışlarsa, diğerleri ekonomik teorilerde mekansal değişkenin uğradığı ihmalden sık sık pişmanlık duymuşlardır, çünkü mesafe değişkeni dikkate alınmamıştır çünkü bir eksiklik olduğu için mesafe değişkeni dikkate alınmamıştır.

O zamandan beri çok sayıda yayın bu boşluğu doldurdu. Ampirik değerlendirmelerle daha iyi tanınan pazarlama araştırmacıları, daha dikkatli olmamışlardır ve perakende satış noktası kurulmasını kolaylaştırmak için yöntemler geliştirmeye teşebbüs edenler genellikle pazarlamayla uğraşan coğrafyacılardır.

Bu kitabın ΙΙ Bölümü, bir yanda mağaza zinciri konumu ile bağlantılı tüm mekansal yönleri ve diğer yanda mağaza zinciri ağlarının yönetimini geliştirecektir. Bu ikinci Bölümün başlığı Perakende Lokasyonu ve Coğrafi Bilgi’dir ve dört bölümden oluşmaktadır: Perakende lokasyon çalışmalarında coğrafi bilgi: bir yönetimsel bakış açısı, Perakende Lokasyon Modelleri, CBS ve Perakende Lokasyon Modelleri ve Perakende ve Hizmet Faaliyetlerinde Mekansal Stratejiler.

Bu karar perakendede çok önemli. Amerikalıların, bir işletmenin başarısının coğrafi konumuna ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir perakendecilik atasözü var. Jones’un tekrarladığı gibi, ister mağaza ister otel olsun, bir satış noktasının başarısını üç temel nokta yönetir: “Konum, konum ve konum.”

Perakende satış yeri, coğrafi bilginin oldukça uzun bir süredir nüfuz ettiği ve uzmanları, ister Reilly ve perakende çekim yasası, Huff ve olasılıksal yerçekimi modeli, hatta Applebaum ve onun eşmerkezli çevreleri olsun, genellikle ticaretle coğrafyacılar olan bir alandır. Alışveriş merkezi ticaret alanlarını birincil, ikincil, üçüncül veya marjinal bölgelere ayırmak gerekir.

Konum çalışmaları genellikle gerekli önlemler alınmadan tamamlanır ve genellikle karar vermede yararlı olan analiz edilmiş verileri üretmek için çok kısadır. Bayilik veren ile bayilikleri arasında, bir perakendeci derneği ile üyeleri arasında veya hatta kooperatif ve kooperatif üyesi arasında olsun, perakendeciler arasında hala çok fazla çatışma var.


Perakende satış örnekleri
Perakende satış nedir
Perakende TDK
Perakendeci Ne Demek
Perakende sektörü Nedir
Perakende mağaza Ne Demek
Perakende REHBERİ
Perakende Satış Mağazası


Onlarca yıldır her zamankinden daha karmaşık modeller yaratılıyor olsa da, sezgi, herhangi bir kararda olduğu gibi, çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Sezgiyi hesaba katmaya çalışılan ve konum çalışmaları ile ilgilenen, sezgisel yönleri bilişsel haritalar üzerine kurulu metodolojik bir yaklaşımın uygulanmasıyla ilişkilendiren bir yöntem sunar.

Çoğu yukarıda bahsedilen lokasyon modellerini geliştirir. Yerçekimi ve deterministten başlayarak, bu modeller olasılıksal hale geldi ve daha sonra uzamsal etkileşime yaklaşmak için yerçekimi yörüngesini yavaş yavaş terk etti.

Ancak, tüketici hareketliliğindeki artışa daha fazla yanıt veren geçiş çekiciliği ile ilgili gerçek çalışmaların olmaması, ancak ABD’de büyük başarı elde eden ve şimdi birçok Avrupa dağıtım şirketini, özellikle de başta olmak üzere birçok Avrupa dağıtım şirketini cezbetmeye başlayan bu tür bir yaklaşımın geliştirilmesini engellemektedir.  Bir CBS iki şekilde tanımlanabilir.

1998’de, Federal Ajanslar Arası Dijital Haritacılık Koordinasyon Komitesi veya FICCDC, bir CBS’nin “uzaysal verilerin toplanmasına, yönetilmesine, işlenmesine, analizine, modellenmesine ve görüntülenmesine izin vermek için tasarlanmış bir malzeme, yazılım ve süreç bilgisayar sistemi” olduğunu belirtti. karmaşık yönetim ve geliştirme sorunlarını çözmek için veri.

Fransa’da National Geographic Information Council şu tanımı önerdi: “Karar vermede faydalı sentezleri uygun bir şekilde çıkarabilecek şekilde yapılandırılmış, uzayda bulunan verilerin toplanması”. Fransız tanımının hem CBS biçiminde hem de amaçları bakımından daha genel olması şaşırtıcı değildir; Amerikan tanımı ise daha çok bilgisayar yönleri ve bir CBS’nin gerçekleştirmesi gereken farklı işlemler üzerinde ısrar etmektedir.

Amerikan tanımının hedeflerle ilgili daha kesin olduğu ve bölgesel planlama ve geliştirmenin daha çok coğrafyacılarla ilgili olması anlamında hem araştırma hem de uygulama seviyelerinde coğrafyacılar ve pazarlamacılar arasındaki bir bağlantının avantajının daha iyi anlaşılmasına izin verdiği eklenebilir. 

Otomobil pazarına ilişkin İngiltere’de gerçekleştirilen bir uygulama ile ilgili anlaşmaların büyük bir kısmı ve bir pazarlama ağı araştırmasında bir CBS’nin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Yazarlar araştırmacı ve uygulayıcıdır. Yukarıdaki yazarlardan biri de dahil olmak üzere bazı araştırmacılar, özellikle perakende lokasyon operasyonlarında CBS’nin sınırlarına karşı dikkatli olmayı öğrenmiştir. Mekansal etkileşim modellerinin entegrasyonu, onun görüşüne göre, geleneksel CBS sonuçlarından daha üstün bir kalite sağlar.

Perakende ticaretin retikülasyonu, 20. yüzyılın sonunun ekonomisinin temel bir olgusudur. Bir yandan perakende satış mağazalarının farklı mekansal stratejilerini ve diğer yandan kırsal nüfus azalması olgusunu ölçmek için coğrafyada halihazırda kullanılan göreli entropi kavramına dayanan bölgesel kapsamı ölçmek için bir yöntemi tartışır. Bir satın alma sırasında, belirli bir mağaza zinciri ağının satın alınmasının diğerlerine kıyasla getirdiği mekansal değerdeki kazanç değerlendirilebilir.

Bu nedenle, esas olarak yer problemlerini ve daha spesifik olarak, pazarlama karmasının dört unsurundan biri olan ürün, fiyat ve iletişim ile birlikte 4 Ps olarak da bilinen perakendecilik ile ilgilidir. Pazarlama karmasının diğer üç unsuru Bölüm ΙΙΙ’de ele alınmıştır ve aşağıdaki bölümde açıklanacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir