Perakendeciler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Perakendeciler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Ekim 2022  İki Temel Örnekleme Yöntemi Perakende sektörü örnekleri Perakendeci Nedir 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Perakendeciler ve Alan Bilinci

Bununla birlikte, bu özelliklerin altında, makale, perakendeciler tarafından gerçek dünyada mağaza ağlarını geliştirmek ve yeniden yapılandırmak için kullanılan daha karmaşık süreçlerin aksine, bireysel sitelerin değerlendirilmesiyle ilgili teknik ve politika konularına örtülü bir odaklanma tanımladı.

Kısaca, Bennison ve ark. Sonuç olarak, “perakende pazarlama karmasında konumu (yer) primus inter pares [eşitler arasında ilk] koyan açıkça stratejik bir perspektife dayanan daha geniş bir analiz çerçevesine” ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı. Daha sonraki bir makalede, aynı yazarlar, perakendecilerin stratejik düşüncesinin kalbinde konum kararlarını kavramsallaştırarak perakende pazarlama faaliyeti içindeki alanı bağlamsallaştıran bir çerçeve geliştirmeye devam ettiler.

Perakendecilerin, perakendecilerin stratejik kararlarının nasıl operasyonel hale getirildiğini yansıtmak için hayati bir kavramsal bağlantı olarak, perakendecilerin mağaza bazında bireysel satış noktalarına yatırım yaptığı ve elden çıkardığı gerçeğini yansıtmak için “monad” karar terimini türettiler.

Çerçeve, perakendecinin, yalnızca bir konum konumu olarak çerçevelenen ürün anlayışından ziyade, mağaza başarısının altında yatan müşteri konumu sürücüleri veya motivasyonları hakkında net bir fikre sahip olmasının önemini vurguladı.

Bu konum konumunun gerçekleştirilmesi, satış noktasının büyüklüğü, işgal edeceği site türü ve coğrafi yayılımının kapsamı hakkında net bir fikre sahip olmak açısından perakende stratejisinin ikinci bileşenidir. yeni mağazaların açılmasına veya mevcut mağazaların yeniden yerleştirilmesine, yeniden düzenlenmesine veya rasyonelleştirilmesine dayanan bireysel (“monad”) kararlarla ilgili bir dizi karar.

Esasen bu, her perakendecinin, mağazanın kendisinin çekiciliğine ve içinde bulunduğu hiyerarşik konum tipine göre açıkça değişen her bir satış noktası için pazarın olası uzamsal kapsamı hakkında net bir anlayışa sahip olması gerektiği anlamına gelir. Büyük bir bölgesel şehrin, örneğin küçük bir pazar kasabasından önemli ölçüde daha büyük ve coğrafi olarak daha geniş olacaktır.

Pek çok perakendecinin artık belirli mağaza formatlarını bu şekilde uygun yerlere “uydurduğu” metodik yol, “Warehouse” konsepti ve Tesco “Extra” hipermarket formatları gibi örneklerle gösterilebilir. er.

Diğer uçta, büyük gıda perakendecilerinin çoğu, formatlar gibi formatları kullanarak, açık ofis ve konut alışverişçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için şehir dışı tedariklerini büyük şehir merkezindeki mağazalarla tamamladı.

Bunun gibi birçok perakendeci, genişlemelerine devam etmelerini sağlamak için çok formatlı stratejiler benimsedi ve bunun sonucunda pazar payları, denizaşırı büyüme olmasa bile, doygunluk tehdidine rağmen genişlemeye devam edebildi.

Açıkçası, perakendeciler coğrafi alanı her zaman yukarıdaki örneklerin önerdiği kadar stratejik ve ustaca kullanmamışlardır. Örneğin, on beş yıldan fazla bir süre önce, Simkin ve diğerleri tarafından Birleşik Krallık perakendecilerindeki konum planlamasının kapsamına ilişkin bir anket, perakendecilerin farkındalığının ve coğrafi ilkelerin uygulanmasının sınırlı olduğunu ve büyük ölçüde önde gelen bakkal perakendecilerinin elinde olduğunu buldu.

Bununla birlikte, o zamandan beri, daha ucuz, daha erişilebilir coğrafi veri ve coğrafi bilgi sistemlerindeki büyüme, birçok perakendecinin, perakende pazarlama “karışımı”nın tüm parçalarını entegre etmek için bir araç olarak bunlara yatırım yapmanın stratejik faydalarını gerçekleştirmesini sağladı. Karar vermeye yardımcı olmak için verileri sorgulamak gerekir.

Daha yakın zamanlarda, Hernandez tarafından yapılan önemli bir anket, çeşitli Birleşik Krallık perakende sektöründe perakende lokasyon karar verme sürecinde coğrafi bilgi sistemlerinin rolünü araştırdı.


Perakendeci Nedir
Türkiye perakendeciler listesi
Perakende TDK
Perakende sektörü örnekleri
Perakende nedir
Perakendeciler Derneği
Gıda Perakendecileri Derneği
Perakende sektörü Nedir


Simkin’in 1980’lerin ortalarındaki çalışmasından bu yana coğrafi bilgi ve sistemlerin kullanımının önemli ölçüde arttığı gösterilmiş olsa da, bu çalışma ilk kez başarılı organizasyonlarda örgüt kültürünün önemine ve karar vermenin doğasına açık bir şekilde dikkat çekmiştir. CBS ve konum planlama sistemlerinin benimsenmesi ve uygulanması gerekir.

Mağaza konumu analistlerinin karşılaştığı sorunlar ve zorluklar, Hollanda, Birleşik Krallık ve Kanada’daki perakende organizasyonları tarafından CBS’nin benimsenmesine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma ile daha fazla gösterilmiş ve güçlendirilmiştir.

Bu tür araştırmalar, mağaza konumunun örgütsel bağlamı ve özellikle perakendecilerin mağaza performansının coğrafi boyutlarını nasıl kavradıkları ve anladıkları hakkında nispeten az şey bilindiğine dikkat çekmiştir.

Bu nedenle, bu son çalışma, perakende yöneticilerinin mekansal farkındalığı nasıl geliştirdiğini ve kararların yalnızca bireysel bir girişimci tarafından alınmasından ziyade, şimdi neredeyse her zaman bir grup durumunda olan yatırım kararlarına nasıl ulaştıklarını keşfetme ihtiyacına dikkat çekmiştir.

Perakende karar vericilerinin, mağaza geliştirme için yeni yerlerin değerlendirilmesinde soğukkanlı bir yaklaşım benimsediği uzun zamandır bilinmektedir ve bu şövalye yaklaşımı, konum modelleme ve bilgi sistemlerinde yapılan önemli teknik ilerlemelere rağmen hala devam etmektedir.

Gerçekten de, perakende karar alıcıları, “içgüdüsel”, “havada parmak”, “sezgisel” veya “niteliksel” yaklaşımlarıyla gurur duymaya devam etmekte ve sıklıkla önsezi, deneyim ve birkaç ilkel hesaplama kullanılmaktadır.

Bireysel ve Toplu Karar Verme

Bununla birlikte, bireysel yöneticilerle ilgili bir fenomen olarak perakende satış yeri karar verme anlayışı, stratejik yatırım kararlarının (yeni mağazalar gibi) o kadar önemli olduğunu vurgulayan genel yönetim literatürüne ayak uyduramamaktadır. Tek başına hareket eden bireylerden ziyade yönetici grupları tarafından alınan kararlar.

Aslında, çoğu stratejik karar, önemli finansal yatırımları içerir ve tipik olarak, etkinliği artırmak için kuruluşların faaliyetlerinin yapısında ve konumunda değişikliklerle ilgilidir.

Bu bağlamda, boylamsal araştırmalar, karar etkinliğinin (1) katılımcılar tarafından görüldüğü gibi problemin şekli ve tanımı arasındaki etkileşimin; (2) bireylerin grup içinde stratejik çözümler için nasıl destek oluşturduğu ve geliştirdiği; ve (3) belirli kişilerin karar sürecinin doğası ve zamanlaması üzerindeki etkisidir.

Buradan çıkarabileceğimiz şey, perakende satış yeri kararları bir grup içinde alınabilse de, bireylerin bilişsel yeteneklerinin anlaşılması, mağaza yeri kararlarının etkinliğini anlamamız için hala esastır.

Aslında, bu tür büyük, yapılandırılmamış kararlarla uğraşan ortamlarda, bireylerin belirli bir durumu veya sorunu nasıl yargıladıkları, belirli bir durumdan kaynaklanan hedeflere ulaşma ve öğrenme açısından grup kararının etkililiğini doğrudan etkiler. 

Bu nedenle, üst yönetimin kolektif bilişi, bir kararın doğasında var olan belirsizliği anlamada grubun başarısının merkezinde yer alır. Bu nedenle, bireyler tarafından kullanılan kavramsal modelleri anlamak, hem karar sürecini anlamaya çalışan araştırmacı hem de grup içinde üretilen fikirlerin kalitesini değerlendirmeye çalışan yönetici için hayati önem taşır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir