Planlama Süreci – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Planlama Süreci – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Aralık 2022 PLANLAMA Süreci Aşamaları Stratejik PLANLAMA Süreci Aşamaları 0
Ticaret Disiplini

Planlama Süreci

İletişim planlama sürecinin bu yönüne, strateji geliştirmenin yaratıcı yönlerine odaklanma eğiliminde olduğundan, genellikle daha az vurgu yapılır, ancak yanlış uygulandığında en iyi stratejiler başarısız olur.

Tamamen entegre bir pazarlama iletişimi planının uygulanmasının pratikliklerinin, genellikle ajansların ve diğer harici uzmanların kullanımıyla tamamlanan kuruluş içindeki işlevler arası ekipler aracılığıyla ele alınması gerekir.

Bu rollerin ve organizasyonların koordinasyonu ve yönetimi, neyin başarılacağına dair ortak bir anlayışla birlikte ayrıntılı planlama ve görev ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Bu nedenle, başarılı uygulamanın anahtarı etkili iç iletişimdir, çünkü dahil olan herkesin tüm temas noktalarında paydaş gruplarına tek bir olumlu mesaj göndermesi gerekir.

Uygulamanın ana yönleri 3M’ler olarak tanımlanmıştır; erkekler, para ve dakikalar. Bunlar, planın her bir unsuru için rolleri ve sorumlulukları, ilgili maliyetleri ve görevlerin zamanlamasını ve akışını içerir.

İletişim planının yönetimi, çeşitli kaynakların ve uzmanlığın entegrasyonu ve koordinasyonuna kapsayıcı bir odaklanma ile süreç yönetimi, kaynak yönetimi, dahili pazarlama ve iletişim, planlama ve bütçelemeyi içerir.

Ölçme, Değerlendirme ve Kontrol

Bir pazarlama iletişimi planının başarılı olabilmesi için hem kampanya sırasında hem de kampanya sonrasında belirli unsurların ölçümlenmesi ve bu ölçümlerin önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kriterlerin, genellikle zaman ölçeği, hedef grup veya kampanya taktiğine göre ayrılan kampanyanın amaçlarına dayandırılması gerekir.

Bu kriterlere göre yapılan değerlendirme, daha sonra kontrol amaçları için kullanılacak gerekli göstergeleri sağlayacaktır. Kontrol, değerlendirme sonucunda alınan eylemdir ve mevcut planın sürdürülmesi veya değiştirilmesi kararını ve ayrıca gelecekteki plan geliştirme için temel oluşturmayı içerebilir.

Bu nedenle, kontrol edilmesi gereken iki yön vardır. Birincisi, planın olması gerektiği gibi uygulandığından emin olmak ve ikincisi, uygulanan stratejilerin beklenen etkiye sahip olup olmadığını kontrol etmek, yani uygulamanın kontrolü ve sonucun kontrolüdür (veya verimlilik ve etkililik kontrolü).

Örneğin, bir müzik festivali iletişim kampanyasının bir parçası olarak yerel gazetede ücretsiz bilet hattının reklamını yaptı. Ara ölçümler, iddia edilen biletlerin yalnızca yüzde 50’sinin kullanılma olasılığının yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bu hayal kırıklığı yaratan yaklaşımın nedenleri üzerine yapılan bir değerlendirme, bunun büyük ölçüde müşterinin reklam yanıtını ele alan tele satış personelinin tutumundan duyduğu memnuniyetsizlikten kaynaklandığını ve bilgi eksikliklerinin yanıt verenleri etkinliğe katılmaktan caydırdığını ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu değerlendirme, stratejiyle ilgili bir sorundan ziyade bir uygulama sorunu olduğunu ortaya koydu ve kampanyanın geri kalanında daha uzmanlaşmış bir telesatış acentesine geçmek mümkün oldu.

İletişim stratejilerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan yöntemler çeşitlidir ve büyük tüketici anketlerinden geçici satış gücü geri bildirimlerine, karmaşık istatistiksel veri analizinden anekdot niteliğindeki kanıtların sezgisel yorumuna kadar değişebilir. Hepsi, objektif, zamanında ve sistematik bir şekilde üstlenilip yorumlandıkları ve kampanya hedeflerini ana değerlendirme kriterleri olarak kullandıkları sürece geçerli ve faydalı olabilir.


PLANLAMA Süreci Aşamaları
Planlama Süreci örnekleri
PLANLAMA Prosedürü
Planlama Nedir
Stratejik PLANLAMA Süreci Aşamaları
Plan ve PLANLAMA arasındaki fark
Plan ve planlama nedir
PLANLAMA Örnekleri


Yazılı İletişim Planı

Yazılı plan, iç iletişim ve uygulama için hayati bir belgedir ve asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:

● hedefler
● hedefler
● kitle/ler
● zaman çizelgesi, araçlar ve bütçe
● değerlendirme.

Ortak anlayışa ve ihtiyaç duyulan amacın bütünleştirilmesine yardımcı olmak için plan, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin ana konularını ve ayrıntılarını özetlemeli, ilgili arka plan bilgilerini ve pazarlama iletişimi kararlarını göstermelidir.

İletişim planlama sürecinin bir örneği gösterilmektedir. Bu vaka, iyi geliştirilmiş bir iletişim planının küçük ölçekli bir festivalin ülke çapında tanınmasına nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi, bire bir pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimine devam eden ilginin çoğunun temelini oluşturmuştur ve iletişimde bütünleştirme, hizalama, ölçüm ve hesap verebilirlik kavramlarını bir araya getirme potansiyeline sahiptir.

Bu fikirlerin, geleneksel ve yeni etkileşimli pazarlama yaklaşımlarının yakınsamasını tanıyan ve bundan yararlanan bir yaklaşımda birleştirilmesi, şüphesiz pazarlama iletişiminde ilerlemenin yoludur.

Entegre bir pazarlama iletişimi programı, paydaş kitlelerle yazılı, sözlü ve elektronik etkileşimleri içerir. Bu etkileşimler, kuruluşa, faaliyetlerine, programlarına, insanlarına, hizmetlerine ve ürünlerine ilişkin farkındalık, ilgi ve katılım yaratmak için kullanılır.

Çeşitli iletişim yöntemlerinin entegrasyonu, mesajın odaklanmış kalmasını sağlar ve bu nedenle geleneksel parçalanmış promosyon yöntemlerinden çok daha büyük bir etki sağlar.

Başarılı bir iletişim planı, hedef kitlenin ihtiyaçlarının anlaşılmasına dayanacaktır ve kuruluşun pazar konumlarını analiz etmek ve hedefleri belirlemek için zaman harcamasını gerektirir. Bu analiz yoluyla planlama süreci, yeni pazarlama taktiklerinin, yöntemlerinin ve medyasının değerlendirilmesini teşvik eder.

İşbirliği ve koordinasyon gerekliliği, hem şirket içi hem de şirket içi düzeyde ekip çalışması, bağlılık ve odaklanma oluşturmaya yardımcı olarak tüm iç ve dış iletişimi geliştirir. İyi geliştirilmiş ve uygulanmış bir iletişim planı, ölçme ve değerlendirme yoluyla sürekli iyileştirmeyi kolaylaştıracak ve daha uzun vadeli iletişim hedeflerine doğru verimli bir şekilde ilerlemeyi sağlayacaktır.

Bu faydaları sağlamak için, aşağıdakilerin dikkate alınması gereken entegre bir pazarlama iletişimi planlaması sürecine ihtiyaç vardır:

● durum analizi
● hedef belirleme
● hedefleme
● konumlandırma ve mesaj stratejileri
● yöntem ve medya stratejileri
● iletişim bütçesi
● uygulama
● ölçme, değerlendirme ve kontrol.

Etkinlik organizasyonları için iletişim planlama sürecinin, mevcut konumun araştırıldığı, hedeflerin belirlendiği, hedef pazarların tespit edildiği ve çeşitli yöntem ve medya aracılığıyla iletişim mesajlarının uygulandığı aşamalı bir süreci içermesi gerekir.

Planın bir sonraki planlama döngüsünü besleyen sonuçlarla birlikte uygulanması, ölçülmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Tüm süreç, sürekli araştırma ve değerlendirme ile bilgilendirilmeli ve etkili pazarlama iletişimi üretmek için gerekli olan esneklik, yaratıcılık ve yeniliğe izin vermelidir. Bu faktörleri içeren bir model gösterilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir