PLATONİK ZAR – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PLATONİK ZAR – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 12 yüzlü zar 20'lik zar Online zar Zar açılımı Zar Oyunu Zar yüzleri 0
PLATONİK ZAR – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Olasılık

Sonraki birkaç sorun, şans içeren durumlarla ve oyunlarla ilgilidir. Olasılık, birkaç sayfa kağıt, bir kalem ve bir hesap makinesi dışında herhangi bir maddi yatırım gerektirmeyen ” düşünce deneylerine ” katkıda bulunur.

PLATONİK ZAR

Platonik bir cisim, tümü özdeş, düzenli bir şekle ve boyuta sahip olan düz yüzleri olan geometrik bir katıdır. Normal bir tetrahedronun 4 eşkenar üçgen yüzü vardır. Normal bir altı yüzlü (daha çok küp olarak adlandırılır) 6 özdeş kare yüze sahiptir. Normal bir oktahedron, tümü eşkenar üçgen olan 8 özdeş yüze sahiptir.
Aşağıdaki problemler, 1’den 8’e kadar numaralandırılmış normal oktahe-dronlar olan varsayımsal zarlarla ilgilidir. Onlara oktahedral zar diyelim.

PROBLEM 8-16
Önyargılı olmayan bir oktahedral kalıbınız olduğunu varsayalım. Yani, herhangi bir tek atış için, kalıbın herhangi bir yüze gelme olasılığı, başka herhangi bir yüze çıkma olasılığı ile aynıdır. (Amacımız için, ” yukarı gel ” terimi, bir yüzün yukarı bakacak şekilde yönlendirildiği anlamına gelir, bu nedenle onu içeren düzlem, oktahedral kalıbın fırlatıldığı masaya paraleldir.) Gelme olasılığı nedir? art arda iki kez 5 gösteriliyor mu? Peki ya arka arkaya 3 defa veya arka arkaya 4 defa veya arka arkaya n defa, burada n bir tam sayıdır?

ÇÖZÜM 8-16
Oktahedralin herhangi bir yüzde (5 dahil) herhangi bir atışta ortaya çıkma olasılığı P1 1 / 8’e eşittir. Bu 0,125 veya% 12,5’tir. Üst üste iki kez 5 gösterme olasılığı P2 (1/8) 2 veya 1 / 64’e eşittir. Bu% 0,015625 veya% 1,5625’tir.

P3’ün arka arkaya tam olarak 3 kez 5 gösterme olasılığı (1/8) 3 veya 1 / 512’dir. P4’ün arka arkaya tam 4 kez 5 gösterme olasılığı (1/8) 4 veya 1 / 4096’dır. Genel olarak, oktahedral ölünün art arda 5 tam olarak n kez gösterilmesi Pn olasılığı (1/8) n’ye eşittir. Oktahedral kalıbı her fırlattığımızda, ardışık 5’ler dizimize ekleme şansı 8’de 1’dir.

Online zar
Zar açılımı
FRP zar
Zar 3D
Zar yüzleri
Zar Oyunu
20’lik zar
12 yüzlü zar

PROBLEM 8-17
Hiçbiri önyargılı olmayan bir dizi oktahedral zar düşünün. Eş zamanlı olarak bir çift attığınızı varsayalım. Her iki sekizli zarın da 3’ü gösterme olasılığı nedir? Şimdi aynı anda 3 tarafsız oktahedral zar attığınızı varsayalım. Üçünün de 3’ü gösterme olasılığı nedir? Aynı anda atılan 4 tane sekiz yüzlü zara ne dersiniz? Eşzamanlı olarak atılan oktahedral zardan 3’e ne dersiniz?

ÇÖZÜM 8-17
Buradaki olasılıkların ilerlemesi, tek bir oktahedral kalıbın defalarca fırlatılmasıyla aynıdır. Oktahedralin herhangi bir yüzde (5 dahil) tek bir atışta ortaya çıkma olasılığı P1 1 / 8’e eşittir.

Bir çift oktahedral zarın 3 gibi herhangi bir yüze çıkma olasılığı P2 (1/8) 2 veya 1 / 64’tür. 3 oktahedral zarın çıkıp 3’ü gösterme olasılığı P3 (1/8) 3’tür. P4’ün 4 tanesinin gelme olasılığı (1/8) 4’tür. Genel olarak, aynı anda atılan oktahedral zarda Pn’nin 3’ün (1/8) n’ye eşit olduğunu gösterme olasılığı.

PROBLEM 8-18
Eyalet senatosundaki bir sandalye için bir seçim yapıldığını varsayalım. Varsayımsal bölgemizde, sakinlerin çoğu siyasi olarak liberal. Bu seçimde biri liberal olan ve uzun yıllardır görevde olan, diğeri muhafazakar ve çok az desteği olan iki aday var.

Liberal aday heyelanla kazanır ve halk oylarının% 90’ını alır. Bölgeye rastgele dağılmış çeşitli sandıklardan rastgele 5 sandık seçtiğinizi varsayalım. (Bu bölge liberal eğilimli olmasına rağmen eski moda oylama yöntemlerini kullanır.) 5 oy pusulası seçme olasılığınız nedir, bunların tümü kazanan adayın oylarını gösterir?

ÇÖZÜM 8-18
Olasılık yanılgısından kaçınmak için burada olasılığı doğru olarak tanımladığımızdan emin olmalıyız. sayısız farklı durum. Örneğin, 1000 farklı durumda 5 oy pusulası seçersek, bu küçük gizli incelemelerden kaç tanesinin, yüzde olarak, kazanan için 5 oy vereceğini bilmek isteriz.

Artık ne aradığımız konusunda net olduğumuza göre, kazanan aday tarih yüzdesini ondalık bir değere çevirelim. Oran olarak% 90 sayısı 0,9’dur. Rastgele seçilen 5 oy pusulasının hepsinin kazanan için oyları gösterme olasılığını P5 elde etmek için bunu beşinci kuvvete yükseltiriz.

PROBLEM 8-19
Yukarıdaki senaryoda, n’nin keyfi bir tam sayı olduğu, ilçenin çevresine rastgele dağılmış çeşitli sandıklardan rastgele n sayıda oy pusulası seçtiğinizi varsayalım. Tüm oy pusulalarının kazanan adayın oylarını gösterme olasılığı nedir?

ÇÖZÜM 8-19
Yine, ne aradığımız konusunda net olmalıyız. Çok sayıda rastgele n oy pusulası seçersek, rastgele seçilen oy pusulalarının hepsinin kazanan için oyları göstereceği sürenin oranını belirlemek istiyoruz.

Rastgele seçilen n oy pusulalarının hepsinin kazanan için oy gösterme olasılığı 0,9n’ye eşittir, yani 0,9 n’inci kuvvete yükseltilmiştir. Yüzde olarak ifade edildiğinde, P% n olasılığı% (100 􏰈 0.9n) ‘ye eşittir. Bu rakamı hesaplama süreci, hesap makinenizin “x’den y kuvvetine” anahtarı olmadığı sürece büyük n değerleri için sıkıcı olabilir. Neyse ki, bilimsel moda ayarlandığında çoğu kişisel bilgisayar hesap makinesi programı böyle bir anahtara sahiptir.

PROBLEM 8-20
Problem 8-19’da açıklanan senaryo için bir tablo oluşturun ve n’nin bir fonksiyonu olarak P% n’nin grafiğini çizin. 1’den 10’a kadar n değerlerini dahil edin.

ÇÖZÜM 8-20
Tablo 8-8 ve Şekil 8-7’ye bakın. Şekil 8-7’deki grafikte, kesikli eğri genel eğilimi gösterir, ancak fonksiyonun değerleri tek tek noktalarla sınırlıdır.

PROBLEM 8-21
Yukarıdakine benzer bir senaryo düşünün, ancak popüler oyların% 90’ı yerine, kazanan halkın% 80’ini alır. Yukarıdaki senaryoda, n’nin keyfi bir tam sayı olduğu, ilçenin çevresine rastgele dağılmış çeşitli sandıklardan rastgele n sayıda oy pusulası seçtiğinizi varsayalım. Tümü kazanan adaya oy veren n oy pusulası seçme olasılığınız nedir?

ÇÖZÜM 8-21
Rastgele seçilen n oy pusulalarının hepsinin kazanan için oyları gösterme olasılığı 0.8n’ye eşittir, yani 0.8’inci güce yükseltilmiştir. Yüzde olarak ifade edildiğinde, P% n olasılığı% (100 􏰈 0.8n) ‘ye eşittir.

PROBLEM 8-22
Problem 8-21’de açıklanan senaryo için bir tablo oluşturun ve n’nin bir fonksiyonu olarak P% n’nin grafiğini çizin. 1’den 10’a kadar n değerlerini dahil edin.

ÇÖZÜM 8-22
Bkz. Tablo 8-9 ve Şekil 8-8. Şekil 8-8’in grafiğinde, kesikli eğri genel eğilimi gösterir, ancak fonksiyonun değerleri ayrı noktalarla sınırlıdır.

PROBLEM 8-23
Sorun 8-19 ve 8-21 senaryolarını birlikte gösteren ikili bir grafik çizin, böylece ikisini karşılaştırın.

ÇÖZÜM 8-23
Şekil 8-9’a bakın. Kesikli eğriler genel eğilimleri gösterir, ancak işlevlerin değerleri tek tek noktalarla sınırlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir