Polis Tanıklığı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Polis Tanıklığı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Temmuz 2021 Ceza yargilamasinda tanıklık CMK tanıklıktan çekinme Tanık ifade değiştirme ceza Tanık mahkemeye kaç kere dinlenir 0
Riskin Başlamasına İlişkin Zımni Koşul – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Shaw, doksan altı deneğe, üç veya dört kişilik gruplar halinde simüle edilmiş bir soygunun video kasetini izletti. ‘Genel’ durumdaki denekler, araştırmacının sorularına verdikleri cevapları ve güven derecelerini diğer katılımcılarla yüksek sesle paylaşırken, ‘özel’ durumdaki denekler bunları paylaşmadı. Kamuda güven derecelerinin özel duruma göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu bildirdiler.

Luus ve Wells, yalnızca görgü tanığı güveninin dövülebilir olduğunu değil, aynı zamanda iki yönlü olduğunu da göstermiştir. Tanıklar, yaptıkları çalışmada, aşamalı bir hırsızlık gözlemlediler, fotoğraflı bir kimlik tespiti yaptılar ve ortak tanıklarının iddia edilen kimlik tespiti kararına ilişkin farklı bilgiler aldılar.

Tanıkların kendilerinin aynı kişiyi teşhis edip etmedikleri konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmelerine bağlı olarak tanığın güveninin şiştiği veya azaldığı tespit edildi. Luus ve Wells, güven-doğruluk ilişkisiyle ilgili tanık değişkeni moderatörleri hakkındaki bilgilerin uzman ifadesinde aktarılabileceğini ve jüri üyelerine iletilebileceğini, sistem değişkeni moderatörlerine ilişkin bulguların ise polis prosedürlerini iyileştirmek için kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir.

Olgu bulucuların gerçekten bir tanık güven-doğruluk ilişkisine inandıkları göz önüne alındığında, görgü tanığının doğruluğunun belirleyicileri olarak algılanan değişken türlerini belirlemek önemlidir.

Lindsay, en önemli değişkenlerin suçun kendisiyle (aydınlanma, süre) ilgili olduğunu bildirmiştir; kodlamayı etkileyecek tanık özellikleri (tanığın suç, stres, alkol mağduru olup olmadığı, suça mı yoksa faile mi dikkat edip etmediği; faille önceden tanışmış olması); ve son olarak, geri alma sürecini etkileyecek değişkenler (suçlunun suçtan bu yana görünüşünü değiştirip değiştirmediği, kimlik tespiti için zaman aralığı) vardır.

Lindsay ayrıca tanık güveninin katılımcılar tarafından aydınlatma, maruz kalma süresi, alkol ve stresten daha az önemli olarak değerlendirildiğini ancak tanığın ve şüphelinin yaşı, ırkı ve cinsiyetinden daha önemli olduğunu buldu. Lindsay daha sonra, diziliş tanımlamalarında sahte jüri üyeleriyle yapılan bir dizi deneyde görgü tanığının doğruluğunun önemli belirleyicileri olarak tanımlanan değişkenlerin önemini test etmeye devam etti.

Tanık KORUMA Kanunu
Ceza yargilamasinda tanık
Tanık ifade değiştirme cezası
Tanık Nedir
Tanık mahkemeye kaç kere dinlenir
CMK tanıklıktan çekinme
Tanık olduğum davayı nasıl öğrenirim
Mahkemede tanık olmak istemiyorum

Konecˇni ve Ebbesen, tanık güveni ve tanıklığın doğruluğu arasındaki ilişkiye ilişkin deneysel simülasyon çalışmalarını şiddetle eleştirdiler. Bu tür araştırmacıların “deneyleri tasarlamada ve sonuçları hukuk sisteminin günlük işlevini hesaba katan bir şekilde analiz etmede başarısız olduklarını” ileri sürüyorlar.

Açıkça görülüyor ki, bu tür araştırmalar tarafından göz ardı edilen basit bir gerçek, kovuşturmanın faili/failleri pozitif olarak teşhis edebileceklerine dair yüksek güven gösteren tanıklara dayanmasıdır. Konecˇni ve Ebbesen daha da ileri gidiyor ve bu tür araştırmacıların yayınladığı iddiaların ve mahkemedeki “uzmanların” dualarının, jüri üyelerinin tanık güvenine oldukça haklı bir şekilde güvenmesini azaltarak potansiyel olarak adaletin ölçeğini haksız beraatlere doğru çevirdiğini savunuyorlar.

Konecˇni ve Ebbesen’in vardığı sonuç, neyi araştırdıkları, nasıl araştırdıkları ve bulgularıyla ne yaptıkları üzerinde düşünmesi gereken psiko-hukuk araştırmacıları tarafından çok ciddiye alınmalıdır. Güven, birçok görgü tanığı araştırmasında olduğundan daha karmaşık bir analizi garanti eden karmaşık bir yapıdır.

Tanık ifadesinin güveni, elbette, sulh hakiminin, jürinin veya yargıcın bir tanığı güvenilir olarak görmesine katkıda bulunacak bir faktördür. Diğer faktörler şunlardır: tanıklığın iç tutarlılığı, olasılık dışılığı, önceden belirlenmiş diğer gerçeklerle ve ikinci derece kanıtlarla tutarlı olup olmadığı önemlidir.

Çoğu avukat için çapraz sorgulamanın amaçlarından biri, diğer tarafın kilit tanığını itibarsızlaştırmaktır. Rutin olarak kullanılan bir strateji, çapraz sorgulama sırasında tanığın hatırladıklarıyla tutarsız olduğunu göstermeye çalışmaktır ve gerçeği bulucu, tanıklığın güvenilmez olduğu sonucuna varmalıdır. Pratisyen avukatlar, deneysel kanıtların bu çapraz sorgulama stratejisinin etkinliğini doğruladığının söylenmesine muhtemelen şaşırmazlar.

Bazı yargı bölgelerinde, aslında, bir yargıcın, bir tanığın önceki tutarsız ifadesiyle ilgili olarak jüriye talimat vermesi gerekir. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, Loftus (1974), sahte jüri üyelerinin hala ‘itibarsız bir tanığın ifadesinden etkilendiğini bildirdi. ‘ tanığın normalde gözlük taktığı ve olay anında gözlük takmadığı kendilerine bildirilse bile.

Daha sonraki çalışmalar, örneğin, tanığın görme bozukluğunu kabul etmesi ve ifade için özür dilemesi ve son olarak, itibarsızlaştırıcının statüsü ilgili bir faktör ise, itibarsız bir tanığın ifadesinin etkisinin ortadan kaldırılabileceğini buldu.

Bir avukat, bir tanığın doğruluğunu ve güvenini azaltmayı başarırsa, o tanığın itibarını büyük ölçüde gözden düşürmeyi başarmış demektir. Kebbell ve Johnson (2000) deneklere videoya kaydedilmiş bir film izletti.

Bir hafta sonra deneklerin yarısına ne görüldüğü soruldu, yarısına kafa karıştırıcı sorular (negatifler, çift negatifler, yönlendirme, çoklu sorular, karmaşık sözdizimi ve karmaşık kelime dağarcığı dahil) sorulurken diğer yarısına ise aynı bilgileri daha basit, net bir dilde anlatılır.

Kafa karıştırıcı soruların görgü tanığının doğruluğunu ve güvenini önemli ölçüde azalttığı bulundu. Ayrıca, denekler nadiren açıklanması için kafa karıştırıcı bir soru sordular veya cevaplarını nitelediler.

Görgü Tanığının Polis Memuru Olup Olmadığı

Tanınmış öncü adli psikolog Münsterberg, kendisi de dikkatli bir gözlemciydi, evindeki bir hırsızlıktan sonra yeminli ifade verdi, ancak yeminli ayrıntılı ifadelerinin polis soruşturmasıyla yanlış olduğunu kanıtladı! Dünyanın her yerindeki polis akademilerinde temel eğitim ve dedektiflik okullarında uzmanlık eğitiminin geliştirmeyi amaçladığı becerilerden biri de keskin bir gözlem yeteneği ve ayrıntıları iyi bir şekilde hafızada tutmaktır.

Ayrıca, birçok insan eğitimleri ve deneyimleri nedeniyle polisin sivillerden daha doğru tanık olduğu inancına katılacaktır.

Her şeyden önce, hafıza kapasitesi söz konusu olduğunda, polisin günlük brifinglerinden elde ettiği bilgi miktarında, bilgilerin yüz yüze sunulup sunulmadığına bakılmaksızın sivillere benzer olduğu bulunmuştur. Bull ve Reid ayrıca, bilgilerin daha iyi hatırlanmasının poliste daha uzun hizmet süresi ile ilişkili olduğuna dair bazı kanıtlar da buldu. Ancak, Ainsworth tarafından farklı bulgular bildirilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir