Polis-Vatandaş Teması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Polis-Vatandaş Teması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

13 Eylül 2021 0

Polis-Vatandaş Teması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Polis-Vatandaş Teması

Polis-vatandaş temaslarından kaynaklanan şikayetler, polisin gördüğü ilginin çoğunu oluşturmaktadır’. Bazı yazarlar, psikologların polis eğitiminde daha büyük bir rol oynamaya başladıkça, dinleme, danışmanlık, stres farkındalığı, iletişim, karar verme ve çatışma çözme becerileri gibi önemli becerilerin işe alım, astsubay ve subay kurslarına aktarılabileceğini iddia edeceklerdir. işyerine ve polisin halkla temasını iyileştirin.

Bull ve iş arkadaşları, beceri temelli bir polis eğitimi modeline dayalı olarak, Metropolitan Polisinin acemi eğitimine Haziran 1982’de dahil edilen ‘insan farkındalığı eğitimi’ (HAT) programını değerlendirdi.

HAT’ın odak noktası üç yönlü olmuştur, yani ‘kişilerarası becerileri (konuşma becerileri ve amaçlı karşılaşma becerilerini içerir); öz farkındalık (testler yoluyla kendini tanıma ve yapılandırılmış deneyime katılım); ve topluluk ilişkileri – ırk farkındalığı ve kültürel farkındalığı içerir.

Bull ve çalışma arkadaşları tarafından HAT’ın etkinliğinin beş yıllık kapsamlı değerlendirmesi üç aşamada gerçekleştirildi. Bu araştırma, psikologların getirilen değişiklikleri değerlendirerek polis eğitimini geliştirmeye nasıl katkıda bulunabileceklerine çok iyi bir örnek olduğu için, Bull ve Horncastle’dan yararlanarak biraz ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

1. aşamada, yaklaşık otuz memurdan oluşan üç grubun her biri, işe alım eğitiminin birinci haftasında ve işe alım eğitiminin sonunda (yirmi hafta) ve ayrıca deneme sürelerinde altı ay ve on iki ayda üç anket doldurdu.

Üç anket şunlardı: bir sosyal değerlendirici kaygı anketi (sosyal kaçınma ve sıkıntıyı ölçer); bir benlik saygısı anketi (algılanan kişilerarası tehdidi, benlik saygısını, insanlara olan inancı ve eleştiriye duyarlılığı ölçer); ve kişilerarası ilişkiler anketi (ölçüler tatmin edici ilişkiler kurma ihtiyacı, onları kontrol etme ihtiyacı ve sevgi ihtiyacı).

Ek olarak, dört test olayında iki grup görevliye (N = 30) bir işe alım eğitimi anketi (RTQ) uygulandı. RTQ, HAT’ın acemilerin kazanmasını amaçladığı tutum ve davranışları değerlendirir.

Aşama 2’de, aşama 1’deki gibi ilk üç anket ve bir kendi kendini izleme anketi (kendini gözlemleme ve kontrol miktarını ölçer), ilk eğitimden yirmi, kırk ve altmış altı hafta sonra kırk subaydan oluşan üç kohorta uygulandı. yeni işe alınanlar ne zaman denetimli serbestlik eğitim programlarına dahil oldular.

Vatandaşın polise karşı Hakları 2021
Polis vatandaşa vurabilir mı
Polisler
Polisin görevi Nedir
Vatandaş polisi kameraya çekebilir mi
Vatandaşın polise karşı hakları 2020
Sivil polis
Polis Nedir

Ek olarak, daha sonra bölge eğitim anketi (DTQ) olarak adlandırılan RTQ’nun gözden geçirilmiş bir versiyonu, aynı test durumlarında iki subay grubuna (toplam altmış bir) uygulandı. Artık HAT, Polislik Becerileri Eğitimi (PST) olarak yeniden adlandırıldı.

2. aşamanın bir parçası olarak, devriye sırasında 28 ila 43 ay hizmet veren sekiz karakolda altmış dört polis memurunun bir veya iki araştırmacısı tarafından gözlemsel bir çalışma yapıldı. Gözlemciler, 550 polis-vatandaş karşılaşmasıyla ilgili verileri kaydetti. Elli kez gözlemci/gözlemciler, karşılaşmanın sonunda ilgili polis memuru ve karşılaştıkları halktan ayrı ayrı görüştüler.

Bull ve çalışma arkadaşları, genel olarak, HAT kursiyerlerinin, öncekilere göre eğitimden daha memnun olduklarını ve HAT eğitimli memurların, hizmetin ilk üç yılında, eşleşen bir kontrol grubuna göre daha az şikayet aldıklarını buldu.

HAT eğitimi almış polis memurlarının işlerinde HAT becerilerini ne ölçüde kullandıklarıyla ilgili olarak, Bull ve ark. (1987), işe alım eğitimini tamamladıktan sonra kırk üç ay sonra, HAT becerilerinin işyerine transferi için polisin halkla ilişkilerinde iyileşme ile sonuçlanan bazı kanıtlar bulan bir takip bildirdi. Bull (1985), HAT’ın üç bileşeninden “kişilerarası beceriler”in açıkça en iyisi olduğu sonucuna varmıştır; “öz farkındalık” olarak tanımlanan bileşen makul bir standarttadır; ve ‘topluluk ilişkileri’ olarak tanımlanan şey, henüz oldukça zayıftır.

HAT, öncekine göre çok önemli bir gelişmedir. HAT aynı zamanda dünyadaki diğer güçlerdeki eğitimle gerçekten çok olumlu bir şekilde karşılaştırır’.

PST’nin etkilerinin polis memurlarının davranışlarında ne ölçüde ortaya çıktığıyla ilgili olarak, Bull ve Horncastle (1994) değerlendirmelerinin 2. aşamasının ‘Polislik Becerileri Eğitimi’nin askere alınanlara kazandırmaya çalıştığı kavram ve becerilerin çok az kanıt bulduğunu bildirmiştir. bu acemilerin müteakip operasyonel deneyimleri tarafından önemli ölçüde zayıflatılmıştır.

Bull ve Horncastle, Londra Metropolitan Polis komutanlığı tarafından ele alınması gereken aşağıdaki alanları belirledi: (a) PST’nin öz değerlendirme ve öz farkındalık bileşenlerinin geliştirilmesi; (b) kuvvet içindeki PST’nin doğası ve amaçları hakkında yanlış anlamalar; ve (c) memurların mağdurlara karşı anlayış ve sempatisini geliştirmek.

Bull ve Horncastle (1994) tarafından, ‘Nihai raporumuzu aldığımızdan beri Londra Metropolitan Polisinin tüm tavsiyelerine göre hareket ettiğini’ söylemesi cesaret vericidir. İngiltere ve Galler’deki polis güçlerinin kaçının Londra Metropolitan Polisinin PST deneyiminden yararlandığını göreceğiz.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, daha deneyimli meslektaşların polis altkültürüne girme sürecinde deneme süresindeki polis memurları üzerinde uyguladığı bazı olumsuz etkileri ve mesleki sapmaları en aza indirecek sistematik bir program olmadıkça, işe alım eğitimini iyileştirmek için atılan adımlara eşlik etmedikçe, polis teşkilatında yapılacak herhangi bir iyileştirme tutum ve davranışların geçici olması muhtemeldir.

İngiltere’deki Kuzey Amerikalı ve Avustralyalı turistler, İngiliz polisinin ateşli silah taşımadığını görünce genellikle şaşırır. İngiliz ‘bobby’nin bu özelliğinin açıklaması daha tarihsel olsa da, İngiliz polis kuvvetlerine, ciddi fiziksel yaralanma veya ölüm riskinin oldukça düşük olması nedeniyle, görev başındayken silahlanma çağrısına direnmeleri tavsiye edilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerindeki devriye memuru meslektaşlarının aksine maruz kalıyorlar.

Ayrıca, bir yan silahın varlığının, halkın polis algısı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dair ampirik kanıtlar vardır. Boyanowsky ve Griffiths (1982), trafik devriyesi görevlerinin normal seyri sırasında polis-halk karşılaşmalarında saldırgan uyarılmanın kışkırtıcıları veya önleyicileri olarak silah varlığını ve göz temasını incelemek için bir saha deneyi yaptılar. Çalışma için British Columbia, Surrey’de dört polis memuru görevlendirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir