Prim İadesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Prim İadesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Temmuz 2022 Prim iadesi HESAPLAMA sgk prim iadesi e-devlet Sgk prim iadesi kaç günde sonuçlanır 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Değişiklik, Askıya alma, Devam etmeme, Geri Çekme veya Sona erme

Burada, Klas Kuruluşunun bir değişikliği ile değil, ‘o Kuruluş’ içindeki bir klas değişikliği ile ilgilendiğimizi belirtmek önemlidir, yani, cl 4.1.1 ile okunduğunda, sigortacıların geminin gemi olduğunu kabul ettiği Sınıflandırma Kuruluşu. sınıflandırılmak gerekir.

Klas 5.1’e göre bir değişiklik, askıya alma, devam etmeme, geri çekilme veya sona erme, aşağıdaki gibi bir kayıp veya hasardan kaynaklanabilir:

1 sigortanın24 cl 6’sı kapsamında olan veya mevcut Enstitü Savaş ve Grev Klozları Tekneleri – Zaman’a tabi olan geminin bir sigortası tarafından karşılanacak olan; veya 2 cl 6 kapsamında olmayan veya mevcut Enstitü Savaş ve Grev Klozları Gövde – Zaman’a tabi olan bir geminin sigortası kapsamında olmaz.

İlk durumda, sigortalı otomatik işlemi önleyebilir. Bir sonraki limanından yola çıkmadan önce Klas Kuruluşunun ön onayını alarak fesih. Ancak ikinci durumda, herhangi bir erteleme yok gibi görünüyor: gemi bir sonraki uğrak limanına vardığında, Sınıflandırma Kurumunun önceden onayı olsun veya olmasın, sigorta otomatik olarak sona erer.

Bu tür bir değişiklik isteğe bağlıdır ve bir bakıma mazur görülemez, çünkü sigortalı bir tehlikeden kaynaklanmamıştır. Bu, belki de, ilk durumda olduğu gibi, bir değişiklik, askıya alma, devam etmeme, geri çekilme veya klas süresinin sona ermesi için önceden onay alınmasına yönelik bir hüküm bulunmadığını açıklar.

Sınıf değişikliği de cl 4.1.1 kapsamındadır. Her ne sebeple olursa olsun, geminin klasının üzerinde anlaşmaya varılan belirli Klas Kuruluşu ile sürdürülememesi, cl 4.1.1’in ihlalini teşkil edecektir. Şimdi ortaya çıkan soru şudur: 4.1.1 veya 5.1 numaralı hangi madde böyle bir ihlalin etkisini düzenler? cl 5.1’den farklı olarak, 4.1.1 maddesi, geminin klasını koruyamamasının nedenini dikkate almaz.

Geminin mutabık kalınan Kuruluş ile klasının sağlanamaması, sigortacıları sorumluluktan kurtaracaktır. Ancak cl 5.1 geçerli olacaksa, o zaman sınıfındaki değişikliğin, askıya almanın, devamsızlığın veya geri çekilmenin ITCH(95) cl 6’da veya IWSC(H) kapsamındaki kayıp veya hasardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak gerekir.

Böyle bir nedenden kaynaklanmışsa, otomatik sonlandırma, yalnızca geminin bir sonraki limanından Klas Kuruluşunun önceden onayı olmaksızın yola çıkması halinde geçerli olacaktır. Ancak değişiklik yukarıda belirtilen sebeplerden farklı olursa poliçe kendiliğinden sona erer.

Yakın tarihli davasında, geminin klası ile ilgili bir konuda bir klas kuruluşunun kuralları inceleme altına alındı. Gemi, poliçenin ‘Gemi’nin Sınıflandırma Kurumu’nun veya klasının değiştirilmesi, iptal edilmesi veya geri çekilmesi halinde’ poliçenin otomatik olarak feshedilmesi koşuluyla, cl 5.1’den farklı olmayan bir madde olan American Institute tekneleri hükümlerine göre sigortalanmıştır.

Söz konusu Klas Kuruluşunun kurallarına göre, ‘karaya oturma veya teknenin hasar görmesi durumunda klas sertifikası geçerliliğini kaybeder’ şeklinde düzenlenmiştir. Bir sefer sırasında kaptan, geminin dibe değdiği kanaatine vardı, ancak herhangi bir hasar olasılığına ilişkin herhangi bir araştırma yapmadı. Olay ona önemsiz göründüğü için, Cemiyeti olay hakkında bilgilendirmedi, sadece gemi bir sonraki limana vardığında bir protestoya katıldı. Ardından deniz suyunun makine dairesine girmesi sonucu battı.

Mahkeme, geminin aslında karaya oturduğunu, ancak karaya oturmanın kazazede üzerinde herhangi bir nedensel etkisinin olmadığını tespit etti. Sigortacılar, anılan fıkra nedeniyle poliçenin topraklama anında kendiliğinden sona erdiğini savundu.

Sayın Yargıç Goff, o zamanlar olduğu gibi, sertifikanın geçerlilik kaybı ile klas kaybı arasındaki ayrımı buna göre çizdi. Klas sertifikasının geçerliliğinin kaybı, ‘klasın geri alınması’ anlamına gelmiyordu. Derneğin olumlu hareket etmesini gerektiren bir değişiklik, iptal veya geri çekilme olmadığı için savunma başarısız oldu.


Prim iadesi HESAPLAMA
SGK prim iadesi
4/a’ prim iadesi hesaplama
Sgk prim iadesi kaç günde sonuçlanır
sgk prim iadesi e-devlet
Sgk prim iadesi ne kadar ödeniyor
SGK prim iadesi Başvurusu
SGK prim bozdurma


Gecikmiş Periyodik Anket

Ayrıca, cl 5.1’e yapılan yeni ekleme ile, Sınıflandırma Kurumu periyodik sörveyinin vadesi geçmişse, kapağın da otomatik olarak sona ereceği belirtilmelidir. Klaslama Kuruluşu tarafından böyle bir sörvey için bir süre uzatımı kabul edilmedikçe, sigorta otomatik olarak sona erer.

Mülkiyet değişikliği, bayrak, yeni yönetime transfer veya bareboat bazında kiralama veya geminin mülkiyeti veya kullanımı için talepler söz konusudur.

ITCH(95) Madde 5.2, geminin mülkiyetine ve kullanımına ilişkin hususlara atıfta bulunur:

• mülkiyet veya bayrakta gönüllü veya başka bir şekilde değişiklik;
• yeni yönetime transfer;
• mürettebatsız tekne bazında kiralama;
• geminin mülkiyeti veya kullanımı için talep.

Birincil amacı, sigortacıyı geminin mülkiyeti, klası, bayrağı, yönetimi ve kullanımı gibi önemli ve temel konulardaki rizikonun önemli değişikliklerinden korumaktır. Yukarıdaki olaylardan herhangi birinin isteğe bağlı veya başka bir şekilde gerçekleşmesi, değişiklik anında sigortayı otomatik olarak feshedecektir.

Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda otomatik fesih ertelenebilir:

• gemide kargo var ve yükleme limanından yola çıkmış veya balastlı denizde; ve
• erteleme talebinde bulunulur.

Otomatik fesih, “Gemi, kargo ile birlikte nihai tahliye limanına veya balastta ise bir varış limanına varıncaya kadar, planlanan yolculuğuna devam ederken ertelenir.

Madde 5.2 ayrıca, ‘Sigortalı tarafından önceden yazılı bir anlaşma yapılmadan’ geminin mülkiyeti veya kullanımı için bir talepte bulunulması durumunda, gemi denizde veya denizde olsun, poliçenin otomatik olarak feshedileceğini belirtir. liman, talepten sonraki 15 güne kadar.

Bunun doğal sonucu olarak, sigortalı tarafından önceden yazılı bir sözleşme imzalanarak gemiye el konulması halinde, gemi denizde veya limanda olsun, poliçe herhangi bir ek süre olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Yukarıdaki genel erteleme gerekçesi, geminin mülkiyeti veya kullanımı talebi için de geçerli olduğundan, şartlarına uyulursa, otomatik feshin ertelenebileceği iddia edilebilir.

Prim İadesi

ITCH(95) Madde 5, otomatik fesih durumunda prim iadesi ile ilgili yeni bir cl içermektedir. Bu sigortanın kapsadığı süre veya herhangi bir uzama süresi içinde geminin sigortalı tehlikeler veya başka bir nedenle tam bir zıyaı meydana gelmemiş olması koşuluyla, orantılı olarak günlük net prim iadesi yapılacaktır.

‘Bu sigortanın kapsadığı süre’, ya sigortanın kapsaması amaçlanan süre ya da rizikonun başlangıcından otomatik sona erme veya herhangi bir şekilde uzatılmasına kadar geçen süre anlamına gelebilir. ‘Uzatma’ kelimelerinin, otomatik sonlandırmanın ertelendiği, cl 5’te belirtilen uzantılara atıfta bulunduğu ileri sürülmektedir:

• cl 5.1’in ihlali durumunda gemi bir sonraki limana gelene kadar; veya
• cl 5.2 durumunda, gemi kargo ile birlikte nihai tahliye limanına veya balast ile ise varış limanına ulaşana kadar; veya
• Mülkiyet veya kullanım için talep olması durumunda, geminin denizde veya limanda olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür bir talepten sonraki 15 gün boyunca.

Bir bütün olarak okunduğunda, başlangıçtan otomatik veya ertelenmiş otomatik feshin gerçekleştiği zamana kadar sigortanın kapsadığı süreyi ifade etmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Açıklık için hüküm daha iyi ifade edilebilirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir