Rakipleri Anlamak – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Rakipleri Anlamak – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Aralık 2022 Pazardaki rekabete dayalı ihtiyaç Rakip analizi 0
Ticari Düşünceler

Deneyim

Deneyim, oyuncuların şanslı kalemleri, şanslı küpeleri olması, her zaman aynı koltukta oturması ve bingo salonuna gitmeden önce bir hazırlık ritüelinden geçmesiyle oldukça ritüelleştirildi. Geleneksel tombala dili artık kullanılmıyordu ve oyuncular, diğerlerinin oyunla ilgili sahip olduğu olumsuz imajın kesinlikle farkındaydı.

Araştırmanın bir sonraki aşaması, Kuzey Londra’daki bir tombala grubuna tam olarak geliştirilmiş bir dizi fikrin (dergi reklamları olarak gösterilen) gösterilmesini içeriyordu. Reklamlar, bazı basmakalıp gelenekleri korurken, tombala için saygın bir imajı yansıtıyordu.

İşte bu noktada kreatif ajans hedefin dışında olduklarını fark etti.  Reklamlar, bazılarını adeta ‘gizli’ oyuncular olmaya zorlayan olumsuz imajlardan bazılarını pekiştiriyordu. Duyguları daha derinlemesine araştırıldığında, kocalarının bingoya duydukları coşkuyla dalga geçtikleri, bunu bir saplantı, ritüelleri ve hazırlıkları ise bir alay kaynağı olarak gördükleri ortaya çıktı.

Bingo oyuncularının kendilerinin oyuna olan sevgilerini partnerlerinin futbol saplantısıyla karşılaştırdıkları ancak bu tartışmalar sayesinde netleşti. Bu, bingo oyuncusunun gerçek motivasyonlarını belirlemek için gerekli olan içgörüyü sağladı.

Tombalaya gitmek, futbol maçı izlemekle pek çok benzerliğe sahipti. Tek cinsiyetten bir arkadaş grubuyla bir araya gelmeyi, birkaç içkiyi paylaşmayı ve inişleri ve çıkışları birlikte deneyimlemeyi içeriyordu.

Bununla birlikte, birçok futbol taraftarının aksine, kadınlar ritüellerine gülebiliyor ve kazansalar da kaybetseler de iyi vakit geçiriyorlardı.

Kampanya, bu içgörüyü kullanarak, diğer spor reklamlarının parodilerini kullanarak tombala deneyimini tasvir etti ve bu analojiler aracılığıyla oyunu oyuncuların gördüğü gibi gösterdi. Kampanya oldukça başarılıydı, ancak mesaj ve yöntem kavramlarının ön testi yapılmasaydı kolayca başarısız olabilirdi.

Vaka çalışması, etkili ve yenilikçi kampanyalar geliştirmede araştırmanın önemine dair başka bir örnek verir.

Rakipleri Anlamak

Bilgi toplama, araştırma ve analizin şüphesiz iletişim kampanyasının hedef kitlesi olması gerekse de, araştırılması gereken başka alanlar da vardır. Rakip faaliyetlerini biraz anlamadan pazarlama iletişiminin etkisini tahmin etmek ve değerlendirmek zor olacaktır.

Paydaşlara benzer şekilde rakiplerin de tanımlanması ve izlenmesi gerekir. Yalnızca çok benzer ürün teklifleriyle doğrudan rekabet edenleri değil, aynı müşteri ihtiyaçlarına hizmet eden bir ürün sunan kuruluşları da kapsamak için daha geniş bir rakip görüşü gereklidir.

Sağlanan faydalar açısından müşterilerin bakış açısından rakiplerin belirlenmesi, kuruluşun aksi takdirde gözden kaçabilecek çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren rakipleri tanımasını sağlar. Aynı zamanda şirketin rakiplerinin müşteri grubuna göre değişeceğini anlamasına yardımcı olur.

Örneğin, Birleşik Krallık, Birmingham’daki Ulusal Sergi Merkezi’nin çeşitli müşteri düzeyleri, etkinliklerin kendisi (Motor Şovu gibi), fuardaki katılımcılar ve fuarın ziyaretçileri vardır.


Rakip analizi tablosu
Rakip analizi örneği
Rakip analizi Nasıl Yapılır
Esas rakip analizi
Pazardaki rekabete dayalı ihtiyaç türü
Rekabet analizi Nedir
Rekabet analizi Teknikleri
Rakip analizi sunumu


Alternatifleri adlandırmaları istenirse, her grubun mekanın rakiplerine ilişkin farklı bir bakış açısı olacaktır. Örneğin, Motor Show organizatörleri İngiltere’deki diğer büyük mekanları basitçe adlandırabilir, ancak sergi sahipleri diğer motor şovlarını, diğer tanıtım yöntemlerini ve pazarlama bütçelerini harcamanın diğer yollarını belirtecektir.

Ziyaretçiler, bir cumartesi günü aileleriyle vakit geçirmenin başka yollarını, bu harcanabilir geliri harcamanın başka yollarını veya sunulan arabalar hakkında bilgi edinmenin başka yollarını söylerlerdi. Marka rakipleri, ürün formu rakipleri ve müşteri ihtiyaç rakipleri açısından gruplandırılmış rekabet seviyelerine ilişkin daha fazla örnek verir. Gerçekleştirilen herhangi bir rakip analizinde tüm seviyelerin dikkate alınması gerekir.

Rakipler belirlendikten sonra, faaliyetlerini ve özellikle pazarlama iletişimlerini sürekli olarak izlemek önemlidir. Bu tür piyasa istihbaratını elde etmek nispeten kolaydır, çünkü neredeyse tanımı gereği bu bilgi kamu malıdır.

Basın taraması ile web siteleri değerlendirilebilir, medya kampanyaları analiz edilebilir ve halkla ilişkiler izlenebilir. Doğrudan pazarlama kampanyalarını izlemek daha zor olabilir, ancak satış promosyonlarına verilen yanıtlar, doğrudan yanıt veren televizyon, kuponlar ve web sitelerine kaydolma yoluyla tetiklenebilir.

Tüm iletişim materyalleri toplandıktan sonra, bunların analizi rakibin iletişim hedefleri, hedef kitleler ve mesaj ve medya stratejisi hakkında içgörü sağlamalıdır.

Bu bilgi daha sonra, benzersiz bir konum ve teklif geliştirme, olumlu karşılaştırmalar ortaya çıkarma veya doğrudan rakip hareketlerine yanıt verme açısından gelecekteki kampanyaların geliştirilmesini bilgilendirmek için kullanılabilir. Bu tür rakip izleme ne kadar sık yapılırsa, stratejilerini tahmin etmek ve dolayısıyla onları reaktif kampanyalardan ziyade önleyici kampanyalarla tahmin etmek o kadar kolay olur.

Rakipleri daha iyi anlamak için, geçmişteki tepki kalıplarını analiz etmek ve özellikle bir organizasyonun pazarlama iletişimi stratejilerine yanıt verip vermediklerini ve nasıl yanıt verdiklerini değerlendirmek yararlıdır.

Bu tepki kalıpları, bir organizasyonun kendi stratejilerinin etkilerinin daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacaktır, çünkü rakiplerin tepkisinden kaynaklanan herhangi bir olumsuz etki daha sonra planlama aşamalarında dikkate alınabilir.

Bir rakibin tepki verme yeteneği, kısmen güçlü ve zayıf yönleri tarafından belirlenecektir. Bu güçlü ve zayıf yönler, aynı zamanda, herhangi bir ürün teklifinin faydalarını anlatırken, rakibin savunmasız olduğu alanları ve hangi alanlardan kaçınılması gerektiğini önerecektir.

Örneğin, rakip bir kurumsal etkinlik düzenleyicisinin birkaç bölge ofisine yatırım yaptığının fark edilmesi, doğrudan posta kampanyanızın o rakibin kapsamadığı bölgeleri hedefleyip hedeflemediğini veya satış gücünüze ek kaynaklar dağıtıp dağıtmayacağınızı etkileyebilir. 

Rakip davranışının diğer yönleri de pazarlama iletişiminin planlanmasını, geliştirilmesini ve etkisini etkileyecektir. Örneğin, yeni bir ürünün beklenmedik bir şekilde piyasaya sürülmesi, fiyatlandırmada bir indirim veya rakipler tarafından kapsamlı bir dağıtıma geçiş, mevcut iletişim kampanyalarını olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle, bu tür faaliyetlerin de izlenmesi ve mümkün olduğunda tahmin edilmesi gerekir.

Daha geniş dış çevreyi anlamak

Hem müşteriler hem de rakipler organizasyonun kontrolünün dışındayken, eylemleri organizasyonun başarısı veya başarısızlığı üzerinde genellikle doğrudan bir etkiye sahip olacağından, organizasyonla yakından ilişkilidirler. Bu iki temel dış gücün yanı sıra, dış ortamda izlenmesi gereken başka değişkenler de vardır. Bu faktörler genellikle organizasyonun performansını etkileyen politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik güçleri ifade eden anımsatıcı PEST ile gösterilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir