Reklam Araçları ve Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Reklam Araçları ve Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

7 Ekim 2022 Reklam pazarlama Ne iş Yapar Reklam ve pazarlama Bölümü Sosyal medya reklam türleri 0
Ticari Düşünceler

Reklam Araçları İçin Coğrafi Pazarlama Kullanıcıları

Meydana gelen teknolojik ilerleme, veritabanlarının kurulmasını mümkün kılıyor ve 1990’ların Fransız ekonomik krizi, kitle iletişim araçlarına ayrılan iletişim bütçelerinin medya dışındaki ‘çizgi altı’ faaliyetler lehine azalmasına neden oldu: kurumsal patronaj , sponsorluk, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama vb.

Bütçelerdeki bu azalma, kitle iletişim eylemlerinin etkinliğini ölçmenin zorluğu, medyada, radyoda, sinemada, basında, görüntülü reklamlarda yer alan bazen fahiş maliyetlerle ve zayıf etkiyle açıklanmaktadır. Bilgiyle aşırı yüklü bir ortamda yayılan mesajların sayısı önemlidir.

Bu nedenle, reklamcılar kitle iletişimini ihmal ediyor ve daha bireyselleştirilmiş ve ilişkisel pazarlamaya daha fazla yöneliyor. Böyle bir durum, reklam dünyasını ve özellikle de kitle iletişim araçlarında ticari alan satıcılarını etkilenmeden bırakmadı.

Çoğu zaman, alan satın alma, belirli bir desteği yöneten belirli firmalardan geçer. Bu firmaların müşterileri (ticari alan alıcıları) medya ajansları, reklam ajansları ve reklamcılardır.

Medya ajansları, çeşitli medya türlerinde (televizyon kanalları, radyo istasyonları, ekran/bilboard ağları, sinema salonları, basın ilanları, web siteleri, vb.) bunlar daha sonra reklam ajanslarına veya reklam verenlere yeniden satılır. Bu ürünlere genellikle medya stratejisinin optimizasyonu ile ilgili tavsiyeler eşlik eder.

Reklamverenlerin yatırımlarından daha iyi üretkenlik ve giderek daha rekabetçi bir ortam hakkında artan endişeleri, uzay ve medya ajanslarının satıcılarını, medya planlarının araştırılması ve optimizasyonu için kendilerini giderek daha yüksek performanslı araçlarla donatmaya yöneltti.

Geomarketing’in (ya da bir coğrafi bölgenin, onu işgal eden ya da içinde hareket eden nüfusun sosyo-demografik ve davranışsal verileri açısından aşağı yukarı kesin olarak hibritleştirilmesi) Fransız sahnesinde ilk yüzyılın başında ortaya çıkması bu bağlamdadır.

Uygulamada, bu aracın bir reklamverenin reklam stratejisini üç düzeyde optimize etmesine izin verdiği kanıtlanmıştır. Bu, ilk olarak hedefler ve kopyalama stratejisi düzeyinde olacaktır, çünkü bu araç, ticari bir mesajın içeriğinin rafine edilmesine ve daha etkili hale getirilmesine olanak tanır. Ayrıca, daha hedefli iletişim eylemlerinin geliştirilmesine izin verdiği için medya stratejisi oluşturma çerçevesinde değerli bir yardımcıdır.

Çok sayıda potansiyel müşteriye hitap ederken, reklam verenlerin iletişim giderlerini optimize etmenin çifte avantajını sunar. Geomarketing sayesinde, diğer şeylerin yanı sıra, belirli kitle iletişim araçlarında iletişim maliyetleri yeniden belirli bir dinamizm kazanmış ve desteklerin satış fiyatını artırmak mümkün olmuştur.

Bu avantajlar, artan sayıda reklam alanı satıcısının neden bu yönteme yöneldiğini açıklıyor. Bu bölümün ikinci ve üçüncü bölümleri boyunca, reklam dünyasındaki bu aktörlerin geomarketing’i nasıl kullandıkları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


Reklam ve pazarlama Bölümü
En iyi reklam Stratejileri
Reklam pazarlama Ne iş Yapar
Reklam Türleri ve örnekleri pdf
Kitle iletişim araçları
Sosyal medya reklam türleri
Yaratıcı reklam stratejileri
Gezici reklam aracı


Reklam Alanındaki Coğrafi Pazarlamanın Başlıca Kullanıcıları

Kitle iletişim araçlarında reklam alanı satıcıları, coğrafi pazarlamaya büyük ilgi göstermektedir. Coğrafi pazarlamada en ileri düzeyde olan firmaların kullanımlarını uzmanlıklarına göre açıklayacağız.

Görüntülü reklam alanında coğrafi pazarlama kullanımı

Gösterim, esas olarak kentsel alanlarda görülebilen dış reklamdır. Başlıca formatları, trafiğin yoğun olduğu alanlarda (trafik ışıklarının önünde, kavşakta, hipermarketin otoparkında vb.) ve şehir mobilyalarında konumlandırılan dörde üç metre boyutlarındaki işaretlerdir.

Fransa’da bulunan tabelalar üzerinde ticari bir mesaj yaymak isteyen bir reklamcı, ağ olarak tanımlanan birkaç tabela satın alır. Ayrıca bireysel birimleri de kiralayabilir, ancak bu nadirdir. Bu tür birimlerin kiralanması genellikle yedi günlük bir süre için gerçekleştirilir. Ekran, son birkaç yıldır Fransız reklamcıların medya yatırımında basın ve televizyonun arkasından üçüncü sırada yer aldı.

Bu sistemin maliyeti nispeten yüksektir ancak geniş bir izleyici kitlesi, olası coğrafi seçicilik (örneğin bir mağazanın hizmet alanı) ve mobil bireyler için kaçınılmaz bir destek gibi çeşitli avantajları vardır; yaratım iyi yapılırsa dikkat çekerler.

Başlıca dezavantajları, ekranların gücünü ve yakınlığını ölçmedeki zorluk ve dolayısıyla hedefleme açısından zayıflıktır. Yaklaşık son 10 yıldır, coğrafi pazarlama, görüntü firmaları tarafından bu son dezavantajı telafi etmek için kullanılıyor.

Bu alan, iletişim alanlarıyla ilgilendiğinden ve bu nedenle önerilen teklifi görselleştirmek için her zaman işaretlerin coğrafi bir temsiline ihtiyaç duyduğundan, burada her zaman lider olmuştur.

N pratiğinde, görüntüleme alanı kendisini izleyicisini oluşturan belirli bir grup kişiye hitap eden mikro-yerel bir medya olarak görmektedir. Reklamcıları önerilen işaretlere çekmek için, bu kitleyi ölçmek ve nitelemek çok önemlidir.

Niceleme, anketin arifesinde en az bir kez incelenen, ağın işaretlerinden birinin yanından geçen kişi sayısı ile ölçülür. İzleyicinin niteliği, işaretlerin çevresinde yaşayan veya düzenli olarak geçen bireylerin sosyo-demografik ve davranışsal özellikleriyle ilgili verilerin coğrafi olarak kodlanmış bir bilgi sistemine entegrasyonuna dayanır.

Geomarketing, görüntüleme firmaları tarafından birçok nedenden dolayı kullanılmaktadır. Birincisi, stratejik konumlarda reklam tabelalarını konumlandırmak ve yeni ürünler yaratmak için bir destek aracıdır. Konumlandırma işaretleri, bir harita üzerinde en kalabalık coğrafi bölgeleri, “en iyi” nüfuslu coğrafi bölgeleri (veya reklamcıların hedefleri tarafından işgal edilenleri) ve rakip ekranlara en az doymuş coğrafi bölgeleri belirleme sorunudur.

Bu, ağın gücünü ve afinitesini arttırmanın yanı sıra kaliteyi de arttırır. Stokların bu coğrafi pazarlamasına ek olarak, akışların coğrafi pazarlaması yoluyla beklentilerin hareketliliği de dikkate alınır.

Bu, işyerleriyle bağlantılı ikamet toplulukları, günlük ortalama seyahat süresi, ulaşım maliyetlerinin toplam hane giderleri içindeki payı vb. gibi Fransız halkının hareketliliği ile ilgili verilerin bir bilgi sistemine entegre edilmesinden oluşur.

Özellikle ulaşım gösteriminde, trafik hakkında kesin bilgiye sahip olmak, yüksek performanslı iletişim ağlarının oluşturulmasında ve dolayısıyla reklam müşterilerinin çekilmesinde çok önemlidir. Bu amaçla, ulaşım şirketleri tarafından nüfusun seyahat özelliklerinin sayısallaştırılması ve nitelenmesi için düzenli olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Ulaşım modları ve yolcuların kullandığı rotalarla ilgili bu bilgiler, otobüs ve tren istasyonları ve havalimanları tarafından gösterge tabelalarının konumlarını optimize etmek için dikkate alınır. Belirli bir bölgedeki seyahat bilgilerini ve gezginlerin özelliklerini kullanarak, belirli reklamcıların “göçebe” hedefine ulaşmak için yeni ürünler ve iletişim destekleri için fikirler oluşturulabilir.

Örneğin, bazı ticari alan satıcıları, adıyla trenin tamamını kaplayan Play Station reklamında olduğu gibi, ticari reklamlar için bir tren veya otobüs kullanmayı önermektedir. Özel olgusal operasyonlar da düzenlenmektedir. Bunlar, tren istasyonlarında ve havaalanlarında broşür veya numune dağıtan, hatta sergi stantlarında tavsiye veren hosteslerin mevcudiyeti yoluyla gerçekleştirilir.

Gezginlerin geçiş yerleri bazen bir reklamcının sunum salonu haline gelir: örneğin, Motorola için bir Paris tren istasyonuna telesiyejler kuruldu, Danone’s Evian için bir Samanyolu inşa edildi ve hatta bazı yolcular dağcılar tarafından camların temizlendiğine tanık oldu. 

Son olarak, bir ağın yer seçimini veya yeni destek tekliflerinin oluşturulmasını yönlendiren bir coğrafi pazarlama sisteminden gelen verilerle doğrulanan sağduyu, reklam müşterilerinin hedeflediği hedeflere en yüksek kesinlikte ulaşmalarını sağlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir