Reklam Planlaması – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Reklam Planlaması – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

8 Ocak 2023 Reklam planlamasi örneği Ücretli sponsorlu reklam 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Etkili Mesaj Stratejileri

Bu stratejiler, hedef kitlenin mantığını etkilemek ve ardından muhtemelen izleyicilerin deneyimleri hatırlamalarına yardımcı olarak veya güçlü duygusal duygular uyandırarak onları ürünle ilişkilendirmek için duygu uyandırmak için tasarlanmıştır.

Bu stratejilerin amacı eyleme ilham vermektir. Eylemler, bir kuponu iade etmek, bir web sitesine girmek veya özel bir teklif için bir mağazayı ziyaret etmek olabilir ve açıkça diğer iletişim biçimleriyle birlikte kullanılabilecek kapasiteye sahiptir.

Diğer mesaj stratejileri türlerinin aksine, marka odaklı stratejiler, marka imajı ve marka kullanıcı imajı oluşturmaya yöneliktir. İmaj oluşturan reklamlar, markaya ve kişiliğine odaklanacaktır. Alternatif olarak, kullanıcı odaklı reklamlar, markayı kullanan kişinin türüne odaklanacaktır. Etkinlikler, ünlülerin, yıldız sanatçıların ve yeteneklerin kullanılması ve etkinliğin onaylanması yoluyla bunu yapmanın hazır ve etkili bir yolunu sunar.

Bir reklam, yine mesajın doğasının dikkate alınmasını içeren bir üretim tarzı olan bir yürütme çerçevesi gerektirir. Kullanılan bazı yaygın biçimler vardır ve bunlar arasında animasyon, gerçekçilik dokunuşu için hayattan bir dilim, dramatizasyon, tanıklık, otoriter, gösteri, fantezi ve bilgilendirici yer alır. Bunların çoğu kendileri için konuşur.

Örneğin, yer alan makaleler ve diğer iki etkinlik reklamı. Bu reklamlar, çerçevelerin kullanımını göstermek için karşılaştırılabilir ve karşılaştırılabilir. Her üç reklam da doğası gereği bilgilendiricidir.

İlgili etkinlikleri göstermek için hareketsiz fotoğraflardan yararlanır. İlki, açıkça ayakkabı resimlerini kullanan daha soyut bir mesajdır. “Özgürlükten Özgürlüğe” Triatlonu, bilgilendirme amaçlı görüntüler oluşturmak için tek bir çizim kullanır.

Bir reklamın da çekici olması gerekir ve yıllar boyunca kullanılan çok sayıda temanın örnekleri olmuştur.Reklam geliştirmede başarılı olduğu düşünülen yedi ana reklam çekiciliği türü sağlar: korku, mizah, seks, müzik, akılcılık, duygu ve kıtlık.

Reklamlarda yaratılan bir korku unsuru var mesela; olayların getirdiği zorluğun üstesinden gelememe korkusu ve bu kişisel bir başarı değerine dönüşebilir.

Öte yandan, reklamlarda dikkat çekmek için otuz beş yol sunun ve referansların kullanımını, kişiliklerin ve sözcülerin kullanımını içerir. Bu tür bir çağrı, etkinlikler için etkili bir çağrıdır çünkü etkinlik katılımcıları yalnızca ana ürün değildir, aynı zamanda reklamcılıkta da kullanılabilirler.

Bu, ilgili katılımcıların profili ne olursa olsun geçerli olabilir. Açıkça, yüksek profilli spor yıldızı ve bisikletçi Lance Armstrong’un görüntülerin kullanımı ve desteği, televizyon reklam kampanyası için önemliydi.

Benzer şekilde, bir basılı kampanyada destekçileri Clearchannel, Solo ve Caliente Entertainment tarafından pop yıldızı Madonna’nın kostümlü olarak kullanılması daha az önemli değildi. Konser reklamları genellikle görüntü kullanılmadan tamamen bilgilendirici olabilir. Ancak Dünya Turu için, onu çağrıştırıcı bir şekilde dönem kostümü içinde tasvir eden bir basılı reklam kampanyası için önemli görüldü.

Son olarak, tasarım süreci, hangi kaynakların ve sözcülerin kullanılacağına dair bir karar daha içerir. Tüm reklamların yaklaşık yüzde 20’sinde ünlü bir sözcü yer alır ve yine etkinlikler, kullanmak isterlerse bu hazır kaynağa sahiptir.


Reklam planlamasi örneği
Reklamın hedefleri
Ücretli sponsorlu reklam
Facebook reklam ücretleri
Sponsorlu reklam ücreti
Reklam ücretleri
Facebook reklam planlandı ne demek
Facebook grup reklam Verme


Reklam Planlaması

Kullanılan medyanın reklam ve tasarımına uygun olmasının önemli olduğu daha önce belirtilmişti. Bu medya seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama, uygun medya sınıflarının türlerini dikkate alır.

Ana medya sınıfları geleneksel olarak televizyon, radyo, basın, sinema ve açık hava siteleri olmuştur, ancak bunlara şimdi bir dizi başka medya eklenmiştir. Bunlar bu bölümde daha sonra tanıtılacaktır. Daha sonra ikinci aşama, her sınıftan bireysel araçları seçmektir.

Ancak o zaman bir reklam kampanyasının potansiyel değerinin veya aslında maliyetinin doğru bir değerlendirmesi yapılabilir. Bu nedenle, bir reklam programının üretimi, hangi medya sınıflarının ve ardından hangi araçların uygun seçimler olacağına ilişkin araştırmaya dayalıdır.

Bu araştırmaya birkaç kriter rehberlik edebilir:

● Erişim: Bu, bir medya aracının belirli bir zaman diliminde maruz kaldığı kişi, hane veya işletme sayısını ifade eder.
● Sıklık: Bu, reklamın belirli bir zaman diliminde ortalama gösterilme sayısıdır.
● Brüt derecelendirme puanları: bu, medya programının etkisinin veya yoğunluğunun bir ölçüsüdür ve bir medya aracının derecelendirmesinin reklamın eklenme sıklığı/sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
● Maliyet: reklam programının toplam maliyeti, reklam programının değeri belirlenirken karşılaştırmalı bir ölçü sunar. Bin başına maliyetin hesaplanması da yaygın bir maliyet kriteridir; medya aracının 1000 izleyicisine ulaşmanın maliyeti.
● İzlenimler: Bu, bir reklamın bir hedef kitleye olası gösterimlerinin toplam sayısını temsil eder. Diğer bir deyişle, reklamı görüp görmediğine bakılmaksızın pazardaki toplam kişi, hane veya işyeri sayısıdır.
● Süreklilik: Bu kriter, maruz kalmanın modeli ile ilgilidir. Model, periyodik aralıklarla artan minimum düzeyde reklamla sürekli, titreşimli veya yalnızca aralıklarla reklamlarla süreksiz olabilir.

Olayların geçici doğası, pazarlama metinlerinden kabul edilen bazı tavsiyelerin uygulanmasını zorlaştırır. Örneğin, reklamın stratejik olarak tutarlı bir şekilde uygulanmasını önerir. Buna karşılık, etkinlikler çok erken reklam verebilir ve yıllık bir etkinlik için yıl boyunca süren reklam etkinliği pekala verimsiz ve etkisiz olabilir.

Bir defaya mahsus etkinlikler için, reklamlar çoğunlukla süreksiz bir programda olacaktır. Yıl boyu programları olan etkinlik organizatörleri için, belirli performanslar için uygulanan reklamlar doğası gereği hala kesintili olacaktır, ancak etkili bir şekilde atımlı veya sürekli bir akışı takip edebilecek tüm etkinlik portföyleri için kurumsal mesajlar üretme fırsatları olabilir.

Reklam Ortamı Seçimi

Hangi ortam sınıfının uygun olduğunun seçilmesi, fırsat başına maliyetin belirlenmesi, rekabetin aktif olduğu yerde rekabet edilip edilmeyeceğine, bütçenin uygun olup olmadığına ve mesajın gerekliliklerine uygun bir eşleşme olup olmadığına karar verilmesi yoluyla dört kritere tabidir.

Nihayetinde, hangi ortamın seçileceği kararı, hedeflere ulaşılması için hangisinin en etkili ve verimli çözümü sağlayabileceğine bağlıdır. Mevcut medya sınıfları aşağıda tartışılmaktadır.

Televizyon

Televizyonun avantajı, bir reklamın eylem halinde üretilebilmesi ve böylece ürünlerin pratik olarak gösterilmesine olanak sağlamasıdır. Basın, radyo ve afiş reklamlarında sunulan tek boyutlu fırsatların aksine, renk ve hareketin görsel çekiciliği sesle birleştirilebilir.

Bu, reklam öğesinin marka imajı oluşturmak için etkili bir atmosfer oluşturmasına olanak tanır. Etkinlikler görsel ve işitsel olarak canlı olabilir ve bu nedenle televizyon önemli bir seçim olabilir. Paris’teki 2003 Dünya Atletizm Şampiyonası, atletizm sporlarını şehrin sokaklarında sahneleniyormuş gibi göstererek etkinlik için bir imaj oluşturmak üzere televizyonu etkili bir şekilde kullandı.

Televizyon programları ayrıca sık ve kısa süreli olabilen tekrar gösterileri için fırsatlar sağlar. Bununla birlikte, televizyon reklamcılığı doğası gereği geçicidir ve kaydedilmediği sürece yayınlandıktan sonra atıfta bulunulamaz.

Bu nedenle tekrar programlama, ek bir faydadan çok bir gereklilik haline gelir. Televizyon reklamlarının ilgi çekme ve ilgi çekme gücünü yitirdiği sık gösterilmesi de dezavantaj olabilir.

Reklamcılar daha sonra daha fazla maliyetle daha fazla reklam üretmek zorunda kalma sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Etkinlik reklamcıları için bir engel ille de reklam oranı değil, nispeten yüksek olabilen etkili reklamların üretim maliyetleridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir