Sahte Jüriler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sahte Jüriler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

26 Temmuz 2021 amerikan jüri sistemi - Juri nedir? Jüri sisteminin faydaları nedir Mahkemede jüri sistemi hangi ülkelerde vardır 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sahte Jüriler

Sahte jüri/jüri çalışmaları, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuksal davranış öğrencileri tarafından en yaygın olarak kullanılan yöntem olmuştur ve çok fazla eleştiri almıştır. Bu yöntemin iki önemli avantajı vardır: (a) yabancı etkileri kontrol ederken bir takım önemli değişkenleri araştırabilir; ve (b) müzakere sürecine doğrudan erişime izin verir.

Bununla birlikte, deneysel yöntemin kullanımı, özellikle deneysel koşullar altında elde edilen bulguların gerçek jürileriyle ilgisi olmak üzere, büyük ölçüde eleştiri çekmiştir. Nietzel ve arkadaşlarına göre, 1977-74 döneminde 265 jüri çalışmasının yüzde 89’u hukuk davalarından ziyade ceza davalarını incelemiş ve sadece yüzde 11’i gerçek jüriler veya jüri üyeleri kullanmıştır.

Bununla birlikte, ‘Genel olarak, gerçek jüri çalışmaları araştırma psikologları tarafından tercih edilen analitik tipte değildir ve sıklıkla örnekleme problemlerinden, bağımsız değişken karmaşalarından, tanımsal ve ölçüt değişkenliğinden ve değişkenliklerini sınırlayan eksik verilerden muzdariptirler.

Devine ve ark. (2001) 206 çalışmanın üçte ikisi sahte jürileri içeriyordu. Literatürde defalarca işaret edildiği gibi,70 bir simülasyon çalışmasında hem mahkeme atmosferini hem de yasal meseleleri ve ayrıca bir jüri yargılamasında yer alan sorumluluğu yeniden üretmek, özellikle de amaca uygunluk ön plandaysa ve psikoloji lisans öğrencileri ise, çok zordur. 

McEwan’ın (2000) belirttiği gibi, gerçek jüri üyeleriyle görüşemeyeceğimiz için, “laboratuvar deneyleri ve sahte denemeler, psikologların benimseyebileceği en iyi alternatifler gibi görünmektedir” ancak “Bulgularından çok fazla yararlanmak tehlikeli olacaktır”.

Nietzel et al. (1999) simülasyon araştırmasının faydasını kabul ediyor ama aynı zamanda bu tür araştırmacıları “arada bir” gerçek jürileri ve jüri üyelerini incelemeye teşvik ediyor. Bu bağlamda, Nietzel ve diğerlerinin jüri çalışmaları araştırmasının, daha yakın tarihli araştırmalarda gerçek jüri üyelerini içerme ve öğrenci konularını kullanmayan örneklere dayanma yönünde önemli bir eğilim bulduğunu belirtmek cesaret vericidir.

Jüri Nedir
Juri nedir
Jüri sistemi olan ülkeler
amerikan jüri sistemi – ekşi
türkiye’de jüri sistemi
Jüri Film
Jüri sisteminin faydaları
Mahkemede jüri sistemi hangi ülkelerde var

Sahte jüri/jüri çalışmaları, hem davalının hem de jüri üyelerinin özelliklerinin jürinin hüküm ve (Amerika Birleşik Devletleri’nde) cezanın ciddiyeti hakkındaki kararlarını etkilediğini öne süren önemli miktarda deneysel kanıt bildirmiştir.

1980’lerin başından beri, jüri karar vermenin sosyal ve yasal bağlamına duyarlılığı, metodolojik inceliği ve yasal karmaşıklığı açısından sahte jüri çalışmalarının kalitesi son yıllarda iyileşmiştir.

Jüri araştırması alanının olgunluğu, örneğin gerçek vakaların (kurgusal vakaların kısa açıklamaları yerine) transkriptlerine dayanan filme alınmış davaların kullanımında, gerçek mahkeme jüri havuzlarından jüri üyelerini örneklemede (psikoloji lisans öğrencileri kullanmak yerine) kanıtlanmıştır. ve gerçek denemelerde olanlarla karşılaştırılabilir koşullar altında bir grup olarak müzakere etmelerini sağlamak gerekir.

Bu tür bir gelişme, Lockhart v. McCree davasında ABD’deki Baş Yargıç Rehnquist gibi hem psikologlar hem de yargıçlar tarafından jüri simülasyon araştırmalarına yönelik eleştirilerin ardından ortaya çıkmıştır.

Konecˇni ve Ebbesen, ölüm cezası ve jüri kararlarıyla ilgili simülasyon araştırmaları hakkında yorum yaparken, “Bazı psikologların ve yargıçların jüri üyelerinin iddia ettikleri gibi davrandıkları sonucuna varmak cezbediyor: Ölüm cezasına karşı özel tutumları, onların ölüm cezasına karşı kişisel tutumlarının kendilerini kötü hissetmelerine neden oldu. kanıtın gücünü görmezden gelmek ve doğruluğu bilimsel bir gerçek olarak kanıtlanmaktan çok uzak olan bir sonucun dış geçerliliğini iddia etmek gerekir.

Genel olarak, sahte jüri araştırmasının yüksek iç geçerliliği ile karakterize edilse de, çoğunun dış geçerlilik açısından yetersiz göründüğünü söylemek doğru olacaktır. Pek çok jüri simülasyon çalışmasındaki yapaylık sorununa ek olarak, Hans tek bir araştırma yöntemine deneysel simülasyona neredeyse tamamen güvenilmesini eleştirdi.

Jüri araştırmacılarının, deneysel simülasyon bulgularını tahmin etmek için ne tür bir dava veya jüri üyesine karar vermede başarısız olmaları sorunu da vardır.

Bu, sahte jüri çalışmalarında incelenen değişken türlerinin alakasız olduğu anlamına gelmez, bunun yerine gerçek jüri karar verme süreçlerinin laboratuvar çalışmalarının önerdiğinden daha karmaşık olduğu anlamına gelir. Çoğu sahte jüri araştırması büyük ölçüde Amerikandır, ancak 1960’ların sonlarında ve 1970’lerin başında London School of Economics’te jüri deneyleri de halktan jüri üyesi olarak yararlanılarak yapılmıştır.

Gölge Jüriler

Jürilerin gizlilik içinde planladıkları ve İngiltere’deki bir davanın sonunda jüri üyeleriyle görüşmenin yasa dışı olacağı göz önüne alındığında, Oxford Üniversitesi Ceza Araştırma Birimi’nden McCabe ve Purves (1974), o zamanlar bilindiği gibi, otuz ‘gölge jüri’ üzerinde oturdular. 

Gölge jüri üyelerinin kararları davalı sanıklar üzerinde bağlayıcı olmasa da, seçmen kütüğünden yararlanılarak göreve alınmaları, yargılama sırasında sunulan bilgilerin aynısını gerçek jüri olarak dinlemeleri, mahkemeyi aynı durumda bıraktı. voir dires sırasında gerçek jüri olarak zaman, jüri simülasyonunda en yakın olanın olduğu anlamına gelir.

Müzakereleri elbette kaydedildi ve yazıya döküldü ve ardından gölge jüri üyeleriyle röportaj yapıldı. McCabe ve Purves, gerçek ve gölge jürinin kararlarının gerçekten çok benzer olduğunu buldu. Hem gölge hem de gerçek jüri mahkûmiyete (yüzde 30) ve beraat kararına (yüzde 30) karar verdi, ancak gölge jüriler mahkûmiyete karar verdi ve gerçek jüriler yüzde 13’ü beraat ettirdi ve son olarak, gölge jüriler beraat kararı aldı, ancak gerçek jüriler beraat kararı aldı. yüzde 7 hükümlü, kalan jüriler ise ‘asılı’ kaldı.

Stephenson’a (1992) göre, iki jüri arasındaki kararlardaki önemli benzerlik, bu Oxford çalışmasından çıkarılacak sonuçların geçerliliğini desteklerken, bu gölge jüri çalışması tek başına jürilerin sanıkların suçlu olup olmadığına karar verdiğine dair ikna edici bir kanıt oluşturmaz. veya tutarlı ve güvenilir değildir.

Son olarak, okuyucu, jüri davranışına ilişkin saha çalışmalarının deneysel olanlardan daha gerçekçi olmasına rağmen, olası kafa karıştırıcı değişkenlerin bulgularının yorumlanmasını zorlaştırması gerçeğiyle sınırlı olduğunu belirtmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir