Sansürlü Sağkalım Verileri için Poisson Yöntemleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sansürlü Sağkalım Verileri için Poisson Yöntemleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

2 Ocak 2021 istatistik : poisson dağılımı Normal dağılımlar Poisson dağılları Poisson distribution Poisson formülü Poisson ne demek? 0
ÖLÇEKLİ TEKRARLANAN DESENLER – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Hayatta kalma eğrisini tahmin etmek için, işlevsel formu ve sansürleme sürelerinin dağılımı hakkında belirli varsayımlarda bulunmak gerekir. Spesifik olarak, S (t) ‘nin aralıkların her birinde doğrusal olan sürekli bir fonksiyon olduğunu varsayıyoruz. Başka bir deyişle, S (t) ‘nin grafiği aralıkların uç noktalarına karşılık gelen değerlerde buluşan bir dizi çizgi segmentidir.

Ayrıca, τJ + 1’e hayatta kalmanın dışındaki nedenlerle sansürlemenin her aralık boyunca eşit şekilde gerçekleştiğini varsayıyoruz. Sonuç olarak, τJ + 1’e kadar hayatta kalmaya bağlı olanlar dışında tüm sansür, ortalama olarak her aralığın orta noktasında gerçekleşir. P j, τ j’ye hayatta kalma verildiğinde, τ j + 1’e kadar hayatta kalmanın koşullu olasılığını göstersin ve q j = 1 – p j, karşılık gelen koşullu ölme olasılığı (j = 0,1, …, J) olsun.

Sağkalım fonksiyonunun tahmin edilmesine yönelik aktüeryal yaklaşım, Kaplan – Meier metodu doğrultusunda ilerler. Qˆ j’nin paydası r j’dir ve pay, j. Aralıktaki toplam ölüm sayısı olarak tanımlanır.

Son miktar, gözlenen ölümlerin toplamı artı c′j sansürlü denekler arasında gözlenmeyen ölümlerin sayısıdır. Hayatta kalma eğrisi ve sansürleme modelleri hakkındaki önceki varsayımlarla birlikte, gözlemlenmemiş ölümlerin sayısının (qˆ j / 2) c′j olduğu tahmin edilmektedir. Yani anestimateofqj isqˆj = [aj + (qˆj / 2) c′j] / rj, ki bu, affetmek için çözülebilir.

(j = 0,1, …, J). Payda rj – (c′j / 2), r′j ile gösterilecek ve “etkili” örneklem boyutu olarak anılacaktır. Bu terminoloji uygundur çünkü r′j, tahmini vermek için sansür olmadığında risk altında olması gereken denek sayısı olarak düşünülebilir (9.12). R′j’nin bir tam sayı olmayabileceğini unutmayın. Pˆj = 1 − qˆj ile tahminlerimiz var.

Sansürlü Sağkalım Verileri için Poisson Yöntemleri

Kaplan – Meier yöntemi, nispeten az sayıda varsayıma dayanmaktadır; özellikle, hayatta kalma işlevi veya tehlike işlevinin işlevsel biçimi ile ilgili hiçbir şey belirtilmemiştir. Sansürlemenin bilgilendirici olmadığı varsayılır, ancak bu, yaygın olarak kullanılan tüm hayatta kalma analizi yöntemlerinin neredeyse bir özelliğidir.

Çok az yapı empoze edildiğinden, Kaplan – Meier sağkalım eğrisini sansürlü sağkalım verilerinin bir dağılım grafiği olarak görmek uygundur. Bir Kaplan-Meier eğrisinin görünümü, bir dağılım grafiğinin doğrusal regresyonda görsel bir yardımcı olarak kullanılmasıyla aynı şekilde, temelde yatan hayatta kalma işlevi ve tehlike işlevinin doğası hakkında fikirler oluşturmak için kullanılabilir.

Bu avantajlara rağmen Kaplan – Meier yaklaşımında zorluklar vardır. Kaplan – Meier eğrileri, bir dağılım grafiğindeki noktalara doğrusal bir regresyon çizgisinin uydurulması şeklindeki rastgele değişimi hesaba katarken verileri “pürüzsüzleştirmek” için tasarlanmamıştır.

Sonuç olarak, Kaplan – Meier sağkalım eğrileri, görünüş olarak düzensiz olabilir ve özellikle ölüm sayısı az olduğunda, hayatta kalma sürelerindeki ve sansürleme düzenlerindeki küçük değişikliklere duyarlı olabilir. Şekil 9.6’da gösterilen altı reseptör seviyesi-evre tabakası için Kaplan-Meier hayatta kalma eğrileri nispeten iyi davranmaktadır, ancak böyle bir grafiğin başka türlü ne kadar karmaşık olabileceğini hayal etmek kolaydır.

Bu bölümde Weibull, üstel ve Poisson dağılımlarına dayanan parametrik hayatta kalma analizi yöntemlerini açıklıyoruz. Üstel ve Poisson modellerinin gerektirdiği hesaplamalar görece basittir ve sonuçlar kolayca yorumlanır. Bununla birlikte, bu kolaylık, herhangi bir uygulamada gerekçelendirilmesi gereken bir karar olan tehlike işlevinin işlevsel biçimi hakkında güçlü varsayımlar yapma pahasına kazanılmıştır.

Poisson formülü
Poisson hesaplama
Poisson ne demek
Poisson dağılım
Normal dağılım
istatistik : poisson dağılımı örnekleri
Poisson distribution
Poisson dağılımı PDF

TEK ÖRNEK HAYATTA KALMA VERİLERİ İÇİN POİSSON YÖNTEMLERİ

Teoride, bir tehlike işlevi hemen hemen her işlevsel biçime sahip olabilir. Kanadalı kadınlar için 1990-1992’de Şekil 8.2 (c) ‘de gösterilen tahmini tehlike işlevi oldukça karmaşık bir şekle sahiptir.

Bu beklenen bir durumdur çünkü kohort tüm yaşam döngüsü boyunca takip edilmiştir ve iyi bilindiği gibi, ölüm riski büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Şekil 8.2 (c) ‘de bir dereceye kadar sistematik veya rastgele hata olabilir, ancak İstatistik Kanada hayati istatistik verileri çok güvenilirdir ve örnek boyutu o kadar büyüktür ki, karmaşık görünüm, altta yatan tehlike işlevinin gerçekçi bir tasviri olarak kabul edilmelidir.

Uygulamada, kohort çalışmalarının çoğu nispeten küçük bir örneklem büyüklüğüne ve oldukça kısa bir takip süresine sahiptir. Bu, gözlem süresinin genellikle tehlike işlevinin zaman içinde çok fazla değişkenlik göstermesi için çok kısa olacağı ve örnek boyutunun, olması gerekse bile tehlike işlevindeki ince değişiklikleri fark etmek için çok küçük olacağı anlamına gelir. mevcut.

Sonuç olarak, epidemiyolojik çalışmalarda, göreceli olarak karmaşık olmayan fonksiyonel formlar kullanarak tehlike fonksiyonunu modellemek genellikle uygundur. En yaygın kullanılan iki tanesi Weibull ve üstel dağılımlardır.

Weibull ve Üstel Dağılımlar

Weibull dağılımının hayatta kalma fonksiyonu S (t) = exp [- (λt) α] ve tehlike fonksiyonu h (t) = αλ (λt) α − 1 vardır. Burada λ ve α, λ> 0 ve α> 0 koşullarını sağlayan parametrelerdir. Λ’ya hız parametresi ve α’ya şekil parametresi olarak atıfta bulunulur. Şekil 10.1 (a), λ = 1 ve α = .5, 1, 1.5 ve 3 için tehlike fonksiyonunun grafiklerini gösterir. Λ = 1’in ayarlanması, zaman birimlerinin seçimini yansıtır ancak eğrilerin temel şekillerini etkilemez.

Α = 1 olduğunda h (t) sabittir; a <1 olduğunda, h (t) zamanın azalan bir fonksiyonudur; ve α> 1 olduğunda h (t) artmaktadır. Karşılık gelen hayatta kalma eğrileri Şekil 10.1 (b) ‘de gösterilmektedir. Weibull dağılımı, epidemiyolojide yaygın olarak karşılaşılan bir dizi durum için geçerlidir.

Örneğin, büyük bir ameliyat geçirdikten sonra izlenen bir cerrahi hasta grubunu düşünün. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün için ölüm riskinin yüksek olduğunu, ancak bundan sonra giderek azaldığını varsayalım. Bu durumda α <1 olan bir Weibull dağılımı uygun olacaktır.

Başka bir örnek olarak, remisyona girdikten sonra uzun süreli takip gören kanser hastalarından oluşan bir kohort düşünün. İlk birkaç yıl için nüks riskinin nispeten düşük olduğunu, ancak zaman ilerledikçe daha fazla hastada nüks olduğunu varsayalım. Bu durumda, α> 1 olan bir Weibull dağılımı makul bir seçim olacaktır. Şekil 9.4 (a) ‘daki yüksek dereceli hastalığa sahip yumurtalık kanseri kohortu, ikinci tip hayatta kalma deneyimini sergilemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir