Satın Alma Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Satın Alma Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Ekim 2022 Alım gücü en yüksek ülkeler Satın alma gücü paritesi Türkiye satın alma Gücü Paritesi 0
Ticaret Disiplini

Satın Alma Gücü

Outshopping, kendisini satın alma gücünün menşe bölgesinde gerçekleşmeyen kısmı olarak tanımlıyor. Bu, üç unsurla karakterize edilir: yaygın veya yoğun dış alışveriş (“baskın” sitelerde veya birkaç yerde), güçlü veya zayıf kümülatif dış alışveriş (belirli bir bölgedeki farklı ürünler için küresel dış alışveriş oranı ile karşılaştırıldığında anlaşılır) ve uzak veya yakın alışverişe çıkmak gerekir.

Ayrıldıkları alan ve geldikleri alan ile karakterize edilen müşteri akışları, kısmen tüketici harcamaları ile ölçülür. Bu akışlar, alt alan ve ürün başına bilinmektedir.

Bu verilere dayalı olarak önerilen coğrafi pazarlama yaklaşımı iki analiz düzeyine dayanmaktadır: coğrafi alt alana göre statik ve dış alışveriş ve cazibe yapısının incelenmesi yoluyla dinamik.

Birinci seviye alt alanlar bazında gerçekleştirilir ve genellikle üç aşamadan oluşur:

– mevcut arzın zayıf noktalarını dikkate alarak: burada bu, bölgedeki tüm ürünler için dahili cazibe oranı toplam dahili cazibe oranından daha düşük olan ürünlerin hangileri olduğunun belirlenmesi ile ilgilidir. Bu ikinci oran, aslında, bölge sakinlerinin satın alma davranışları için bir referans görevi görebilir. Zayıf iç çekim oranları, onlara referans değeri (genel iç çekim oranı) verilerek değiştirilebilir. Bu nedenle, ilgili satış yüzey alanı tarafından oluşturulan ek satışları belirlemek mümkündür;

– genel çekim oranı değişimi vakalarının ölçümü: bu hesaplama, sabit bir orana göre tüm ürünlerin dahili çekim oranlarının normalleştirilmesine karşılık gelir. Böylece, toplam iç çekim oranı %50’de sabitlenirse, her bir ürünün oranı değiştirilecek ve ayrıca %50’ye yerleştirilecektir. Bu, yeni bir alışveriş merkezinin yaratılmasıyla mümkün olabileceği gibi, incelenen alanda daha radikal bir davranış değişikliğinin sonuçlarının ölçülmesini sağlar;

– ürün başına dahili cazibe oranı vakalarının ölçümü: bu hesaplama, bölgedeki belirli bir faaliyet için dahili cazibe oranı değişiminin satış alanı üzerindeki etkisini ölçmek olan öncekilerle aynı amaç ile gerçekleştirilir. okudu.

İkinci analiz düzeyi, sakinlerin genellikle alışveriş yaptıkları satış noktalarını dikkate alarak dış alışveriş yapısının belirlenmesinden oluşmaktadır. Bu satış noktaları daha önce incelenmiştir, çünkü dahili cazibe oranı, bir mukimin kendi bölgesinde yaptığı satın alımlarla ilgili olarak hesaplanmıştır.

Burada ilginç olan, konut sakininin diğer alanlardaki tüketimidir. Ayrıca, örneğin ticari isimler açısından satın almaların tam yerlerini inceleyerek “dahili” giderleri daha karmaşık bir şekilde incelemek de mümkündür.


Satın alma gücü paritesi
Türkiye satın alma Gücü Paritesi
1 SAGP doları Kaç TL 2022
Satın alma gücü Nedir
Alım gücü en yüksek ülkeler
Dünya alım gücü sıralaması 2022
Ülkelerin satın alma gücü sıralaması
Satın alma gücü Paritesi 2022


Dış alışveriş analizi esas olarak iki değerlendirme kriterine göre gerçekleştirilir: dış alışverişin yoğun veya yaygın doğası ve kümülatif veya kümülatif olmayan karakteri. Gerekirse yakın veya uzak karakter de düşünülebilir.

Bir siteye yönelik genel dış alışveriş oranı telaffuz edilirse, dış alışverişin güçlü bir şekilde kümülatif olduğu kabul edilecektir. Tersine, bu dış alışveriş oranı zayıfsa, dış alışveriş zayıf kümülatif olarak nitelendirilecektir. Bu, birden fazla dış alışveriş yerinin, herhangi biri baskın olmadan bir arada var olduğunu gösterir.

Bu oranın incelenmesi, bir alanın çekiciliğinin analizini ve örneğin bir alanın diğer alanların harcamalarından büyük bir pay alıp almadığını belirlemeyi mümkün kılar. Birkaç komşu alan için durum böyleyse, bu davranışı açıklayan fenomenleri aramak mümkündür.

Genellikle bu cazibenin iyi gelişmiş ve dolayısıyla çekici bir alışveriş merkezinden kaynaklandığı görülmektedir. Menşe alanı, mevcut pazarlama arzı vb. ile olan mesafeyi karşılaştırmak için ana satış noktalarını bilmek ilginçtir ve bu, bunun hangi kısmının hangi kısmını belirlemek için dış alışveriş zayıf kümülatif olsa bile geçerlidir. Outshopping, daha büyük bir mağazanın kurulmasıyla geri alınabilir.

Konsantrasyon durumunda, oran tüm ürün yelpazesini değil, her seferinde bir ürünü ilgilendirmektedir. Dış alışveriş, tek bir ürün için ve belirli bir alan için esas olarak ortak bir siteye doğru gerçekleşirse yoğun olarak kabul edilecektir.

Tersine, ortak bir site bu alandaki bu ürün için yapılan dış alışverişin büyük bir bölümünü karşılamıyorsa, dış alışveriş yaygın olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, dış alışverişin bu özelliğinin belirlenmesinde, her bir ürün için toplam dış alışverişte her bir sitenin oranını hesaplamak yararlıdır.

Bu hesaplama, dış alışverişin yeniden ele geçirilmesini (yani, satın alınanların bölgeye geri getirilmesini) gösteren bir matris yardımıyla yapılır. Bu analizlere dayanarak, belirli bir ürün için, farklı derecelerde dış alışveriş yeniden yakalama sunan matrisindeki konumunu belirlemek mümkündür.

Dışarıdan alışveriş için bu yeniden yakalama matrisi, daha önce bahsedilen iki özelliği bir araya getirir: bir alanın dış alışverişinin kümülatif veya kümülatif olmayan karakteri ve bir ürün için dış alışverişin yoğun veya dağınık karakteri. İkinci özellik ürüne özel olduğundan, matriste gerçekleştirilen analiz aynı anda yalnızca bir ürünle ilgilenir.

Elde edilen sonuçlar, bir mağazanın yüzey alanı genişletilebildiğinde, ürün dışı alışverişin yeniden ele geçirilmesinin üç olası düzeyine karşılık gelir [DOU 01]. Bu üç seviye: + zayıf yeniden yakalama olasılıkları için, ++ biraz daha umut verici olasılıklar için ve son olarak, +++ a priori çok güçlü yeniden yakalama olasılıkları için önemlidir.

Bu son seviye, incelenen alan için zayıf kümülatif dış alışverişin ve konsantre ürün dış alışverişinin birleşimine karşılık gelir. Bu, örneğin, bir bölgenin sakinlerinin belirli bir siteye ilgi duymadıklarını, ancak mümkün olan her yerde harcadıklarını gösterebilir. Bölgelerinde bir mağazanın kurulması onları alışverişlerini mutlaka bu bölgede yapmaya ikna edecektir; bu, dış alışverişin biraz kümülatif karakteridir.

Bu aynı zamanda bir ürün için yapılan dış alışverişin tek bir sitede yoğunlaştığını, yani bu ürünün pazar arzının sınırlı olduğunu gösterebilir. Bu nedenle yeni bir mağazanın açılması büyük ölçüde haklı görülebilir. Bu yaklaşım aynı zamanda tüm ürünler için tüm perakende tedarik performansını da hesaba katar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir