Segmentasyon Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Segmentasyon Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 Demografik segmentasyon Segmentasyon Örnek 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Jenerik Stratejiler

İletişim stratejisinin, organizasyonun kurumsal ve pazarlama stratejilerine uyması gerekir. Bu uyumu anlamak için, organizasyonun aldığı jenerik stratejik yönü göz önünde bulundurmak faydalıdır.

Bu düzeyde sadece üç stratejik alternatifin “maliyet liderliği”, “farklılaştırma” veya “odaklanma” olduğunu savunur. Bunlardan ikisini veya daha fazlasını takip etmeye çalışan bir kuruluşun “ortada kaldığı” söylenir ve bu kadar başarılı olma olasılığı düşüktür. Bir maliyet liderliği stratejisi, kuruluşun ölçek ekonomileri ve standardizasyon yoluyla maliyetlerini düşürmeyi hedeflemesini gerektirir.

Daha sonra, düşük maliyet tabanı, ürün geliştirmeye geri çekilebilecek karı artırmak için veya düşürülen fiyatlar aracılığıyla rekabet etmek için bir platform olarak kullanılabilir. Farklılaştırma jenerik stratejisi, firmanın her biri belirli hedef pazarlar için farklılaştırıldığı için standartlaştırılmamış teklifler üretmeye odaklandığını öne sürer.

Bu, kuruluşun hedef pazarlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasını ve bunu rekabet avantajı olarak kullanmasını sağlar. Odaklanma stratejisi, bir alanda uzmanlaşmayı gerektirir. Bu, ürüne, hedef pazara veya hizmet düzeyine göre odaklanma yoluyla olabilir.

Üç jenerik stratejinin pazarlama iletişimi için etkileri vardır. Bir maliyet liderliği stratejisi, standartlaştırılmış iletişim gerektirir ve kitle iletişimine vurgu yapılmasını önerir. Bir farklılaştırma stratejisi, her bir hedef pazar için uyarlanmış iletişim stratejilerine ihtiyaç duyar ve bir odaklanma stratejisi, daha fazla kişiselleştirilmiş iletişim gerektirebilir.

Segmentasyon Stratejileri

Porter’ın jenerik stratejilerinin, pazar bölümlendirmesine yönelik stratejik seçimlerle pek çok ortak noktası vardır. Segmentasyon kriterleri belirlenip segmentler oluşturulup incelendikten sonra hedeflenecek segmentlerin ve bunlara pazarlama yöntemlerinin seçilmesi gerekmektedir.

Bir kuruluş, hedeflenen tüm segmentlere tek bir pazarlama karması sunmayı seçerse, bu farklılaştırılmamış veya toplu pazarlama olarak bilinir. Bunun üretim maliyetlerini düşürmek için bariz faydaları olsa da, segmentlerin farklı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı seçen herhangi bir rakip için oldukça savunmasız bir stratejidir.

Çok az şirket, farklılaşmamış bir pazarlama yaklaşımını başarıyla sürdürebilir. McDonald’s veya Coca-Cola gibi küresel ürünler sunanlar bile ürün yelpazelerini, fiyatlandırma yapılarını, iletişim ve dağıtım yöntemlerini farklı hedef gruplara uyarladılar. Bu strateji yalnızca birkaç rakibin olduğu, tekel veya oligopol olan bir pazarda uygundur.

Çoğu etkinlik organizasyonu, farklılaştırılmış veya yoğunlaştırılmış bir bölümleme stratejisi seçecektir. Farklı pazarlama karmalarına sahip çok sayıda segmente hizmet vererek veya bir pazar segmentine odaklanarak kuruluş, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir ve kendisini rakiplere karşı savunabilir.

Örneğin, büyük bir bölgesel tiyatro, yıllık programında popüler müzikaller, geleneksel bale ve okul öncesi gösterilerinin yanı sıra ailelere hitap eden pandomim gibi performansları da içerebilir. Bunlar, hedef segmentlerin ihtiyaçlarına göre fiyatlandırılacak ve tanıtılacaktır. Diğer küçük tiyatrolar, bale veya opera veya komedi prodüksiyonları gibi belirli bir alana odaklanabilir.

Diğer bir segmentasyon stratejisi, pazarlama karmasının yönlerini her bir müşteri için uyarlamayı içeren bire bir veya mikro pazarlamadır, yani birinin pazar segmentleri. Tüketici pazarlarında bunu başarmak genellikle örgütsel pazarlardan daha zordur ve ürün daha yüksek bir değere sahip olduğunda daha uygundur.

Ismarlama veya özelleştirilmiş ürün veya hizmetler üreten bir şirket, bire bir pazarlamayı takip ediyor, ancak ilk pazarlama iletişimleri hala kitle iletişim araçlarını içeriyor olabilir. Örneğin, bir kurumsal etkinlik organizatörü, endüstri dergilerine verilen reklamlar yoluyla farkındalık yaratabilir, ancak ilk ilgi gösterildiğinde daha çok kişisel satış ve hesap yönetimine odaklanacaktır.


Segmentasyon Örnekleri
Davranışsal segmentasyon Örnekleri
Segmentasyon ne demek
Psikografik segmentasyon Nedir
Segmentasyon ne demek Biyoloji
Demografik segmentasyon
Segmentasyon (görüntü işleme)
Segmentasyon Analizi


TOWS Matrisi

TOWS matrisi, durum analizini bir dizi stratejik seçeneğe dönüştürmek için çok yararlı bir araçtır. Dört çeyrek matris, SWOT analizinde belirlenen güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerden oluşur ancak bunların kombinasyonlarını strateji oluşturmak için kullanır.

Tüm olası stratejik kombinasyonlar matris kullanılarak değerlendirildikten sonra, bunlar tahmin sonuçları ve olası risk kullanılarak ve hedeflere, stratejik yöne, yönetim tarzına vb. göre değerlendirilebilir.

Konumlandırma

Konumlandırma, ürünün rakip ürünlere göre müşterinin zihninde tuttuğu konumu ifade eder. Müşterinin sunulan ürünü diğerlerine kıyasla nasıl algıladığıdır. Stratejik bir bakış açısıyla, her bir hedef pazar için istenen konumun belirlenmesi önemlidir.

Arzu edilen bu konum daha sonra o hedef grup için pazarlama karmasını yönlendirir. Pazarlama iletişimi, genellikle bir ürün veya markanın mevcut konumunu değiştirmek için stratejik olarak kullanılır. Bu yeniden konumlandırma, yeni hedef pazarları çekmek, pazar payı kazanmak veya yaşam döngüsünün sonuna gelen ürünleri canlandırmak için yapılır.

İletişimin rolü, yeni görüntüler, bilgiler ve karşılaştırmalar kullanarak ürüne yönelik mevcut tutumları değiştirmektir.

Bir konumlandırma stratejisinin, tutulan mevcut konumun iyi bir şekilde anlaşılmasına dayanması gerekir. Bu, bir ürünün rakiplerle karşılaştırıldığında nasıl algılandığını değerlendirmek için her hedef pazarda pazarlama araştırması yapılmasını gerektirir. Bu tür araştırmaların sonucu bir konumlandırma haritası üzerinde özetlenebilir.

Bu, herhangi iki konumlandırma kriterini kullanan ve sunulan her rakip ürünü gösteren basit bir grafiktir. Ürünlerin değerlendirildiği birkaç kriter olması muhtemel olduğundan, bunlardan birkaçına ihtiyaç duyulacaktır.

Örneğin, bir spor derneği, imajının ne kadar ilerici veya muhafazakar olarak algılandığına veya üyelik avantajlarının algılanan değerine göre konumlandırılabilir.

Bir konser salonu, erişim kolaylığı, atmosfer veya performansa göre değerlendirilebilir. Bir ürünün mevcut konumunu araştırırken, her bir hedef grup için hangi kriterlerin en önemli olduğunu belirlemek de önemlidir.

Örneğin, daha küçük şirketler bir konferans düzenleyicisinin maliyetlerini en önemli kriter olarak görebilirken, daha fazla kaynağa sahip daha büyük bir müşteri hizmet düzeylerini seçebilir. Konumlandırma haritalarına örnekler verilmiştir.

Düğün planlayıcıları için başlıca kriterler fiyat ve kalite olarak belirlenmiştir. Piyasadaki mevcut beş rakip, mevcut konumlarını göstermek için grafiğe çizilmiştir. Bu örnekte, A şirketi pazarın en üstünü elinde tutuyor ve E şirketi “bütçe” sonu olarak görülüyor. F Şirketi iyi bir değer olarak ve B Şirketi nispeten düşük bir değer olarak görülüyor.

Bu pazara giren bir şirket, kendisini mevcut rekabet karşısında ve pazarın ihtiyaçlarına göre nasıl konumlandıracağını seçmelidir. Ortalama kalite düşük fiyat alanında bir boşluk olabilir.

Araştırmayı C şirketi üstlenseydi, kendilerini yeniden konumlandırmaları gerektiği aşikâr olurdu. Doğrudan F şirketi ile rekabet ediyorlar, ancak daha yüksek fiyatlı ve daha düşük kaliteli olarak görülüyorlar. Kaliteli imajlarını iyileştirmek için bir kampanya aracılığıyla bu konuyu ele almayı seçebilirler veya yenilikçi fikirler veya kişisel hizmet gibi diğer kriterlerde kendilerini farklılaştırmayı seçebilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir