Segmentasyonun Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Segmentasyonun Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

16 Aralık 2022 Müşteri segmentasyonu nedir Müşteri segmentasyonu örnekleri 0
Güvenilirlik Önyargısı

Segmentasyonun Gücü

Bu yazımızı okuduktan sonra şunları yapabilmelisiniz:

1. Pazarlarınızı yönetmek için segmentasyon tekniklerini kullanın.
2. Bir pazar segmentini değerlendirmek için başlıca tarama yaklaşımlarını uygulayın.
3. İşletmeniz için bir güçlülük/zayıflık analizi yapın.

Segmentasyon, genel pazarı daha küçük alt pazarlara veya toplam pazardan daha fazla ortak noktası olan bölümlere bölmek anlamına gelir. Pazarı alt bölümlere ayırmak, seçtiğiniz segmentlerdeki bireylerin özel ihtiyaçlarını belirlemenize ve karşılamanıza yardımcı olarak pazar konumunuzu güçlendirmenize yardımcı olur.

Segmentasyon ayrıca rakiplerinizin zayıf yönlerine karşı gücünüzü yoğunlaştırmanıza olanak tanır ve bu noktada rekabetçi sıralamanızı yükseltebilirsiniz.

Latin Amerika’daki son ekonomik patlama, segmentasyonun girişimci yöneticiler için nasıl işe yarayabileceğini gösteriyor. Bu geniş bölge, aşağıdakiler gibi çeşitli dramatik değişikliklerden kaynaklanan patlayıcı bir büyüme yaşıyor: ticaret engellerinin düşürülmesi, düşen enflasyon ve daha istikrarlı fiyatlar, ekonomik iyileşme ve artan gelirler, demokratik özgürlük ve daha özgür ifade ve göz kamaştırıcı yeni iletişim teknolojilerinin bolluğu.

Bu dinamik değişimlerden etkilenen girişimci yöneticiler, pazarları bölümlere ayırarak ve ardından belirlenen grupları hedefleyerek cazip fırsatları keşfetmeye devam ediyor.

Örneğin:

• Demografi, Latin Amerika’nın yaklaşık yarım milyar insanının neredeyse yarısının 20 yaşından genç olduğunu ortaya koyuyor. Yeni teknolojiye bağımlı ve dünya pazarlarındaki önde gelen trendleri takip etmeye can atan bu yeni tüketiciler, fast foodlardan bilgisayar bankacılığına kadar her türlü ayartmaya aç. .
• İşgücündeki kadınların tahmini %35’i ile bu gelişmekte olan büyüme segmenti, onların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yeni ürün ve hizmetler için güçlü bir talep yaratıyor.
• Devlet tarafından yürütülen telekom hizmetlerinin özelleştirilmesinin bir sonucu olarak yenilenen telefon hatları, yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerde buna bağlı olarak hızla artan satışlarla birlikte, geniş birey gruplarını İnternet kullanımına maruz bıraktı.
• Latin işçi sınıfının en yeni elektronik ürünleri kapması ve telefon ücretleri ile cep telefonu fiyatlarının çarpıcı biçimde düşmesiyle, cep telefonları üç haneli seviyelerde çoğalıyor ve böylece dinamik ve daha önce gözden kaçan bir segmenti açığa çıkarıyor.
• Daha istikrarlı para birimleri, tüketicilere ev ipoteği, hayat sigortası ve bireysel emeklilik fonları sunarak bankaların gelişmekte olan başka bir segmente tutunmasını mümkün kılıyor.
• Satın alma güçleri de yükselen milyonlarca Afro-Latin gibi, normalde yetersiz hizmet verilen gruplara karşı yeni bir duyarlılık var. Bu segmenti bir fırsat olarak gören güzellik ürünleri şirketleri, bu una ulaşmak için bir makyaj serisi başlatıyor. – balık pazarı. Yeni dergiler de editoryal ilgiyi kendi özel kültürel ve kozmetik arzularını tatmin etmeye yöneltiyor.

Bir Pazar Segmentinin Belirlenmesi

Buna göre segmentasyon, pazarınızı yönetmenin ayrılmaz bir parçası olarak çalışır. Bu nedenle, uzun vadede en büyük getiriyi sağlayacak bir segmentte kaynakları doğru bir şekilde yoğunlaştırma beceriniz, bir başarı elde etmek istiyorsanız, kullanmanız gereken bir beceridir. karlı rekabet stratejisi. Örneğin, pazar segmentlerini seçerken hangi kriterleri kullanacağınızı, bir pazar segmentini belirlerken hangi faktörleri kullanacağınızı ve bir segmentasyon analizinin nasıl geliştirileceğini bilmelisiniz.

Pazar segmentlerini seçerken size yol göstermesi için aşağıdaki kriterleri kullanın.

• Ölçülebilir. Segmenti ölçebilir misiniz? Örneğin, pazar segmentinde kaç fabrikanın, kaç mühendisin veya cep telefonu olan (veya olmayan) kaç kişinin bulunduğunu ölçebilmelisiniz.
• Erişilebilir. Özel bir satış gücü, distribütörler/bayiler, ulaşım ve internet yoluyla pazara erişiminiz var mı?
• Varlıklı. Segment, uygulanabilir bir segment olarak dikkatinizi çekmek için yeterli boyutta mı? Ayrıca, segment azalıyor mu, olgunlaşıyor mu yoksa büyüyor mu?
• Kârlı.Segmente odaklanmak, onu değerli kılmak için yeterli kârlılık sağlıyor mu? Yatırım getirisi, brüt kar marjı veya karlar gibi kuruluşunuzun karlılık için standart ölçümlerini kullanın.
• Rekabete uyumlu. Büyük rakiplerinizin sektöre ne kadar ilgisi var? Rakipleriniz için aktif bir ilgi mi yoksa önemsiz bir endişe mi?
• Verimlilik. Kuruluşunuz, segmente etkili bir şekilde hizmet etmek için kabul edilebilir becerilere ve kaynaklara sahip mi?
• Savunulabilir. Firmanız büyük bir rakibin saldırısına karşı kendini savunacak yeteneklere sahip mi?

Bu soruları cevaplamak, hem kaynaklarınızı yoğunlaştırma hem de müşterileriniz ve rakipleriniz hakkında geniş bilgi edinme potansiyeli olan bir pazar segmenti üzerinde karar vermenize yardımcı olacaktır.

Bir kez seçildikten sonra, yukarıdaki kriterler bir pazar segmentinin fizibilitesini test etmek için kullanılabilir. (Yeni bilgisayar yazılımı segmentasyon sürecini hızlandırabilse de, programı seçtiğinizde burada sunulan kriterlerin dahil edildiğinden emin olun.)


Müşteri segmentasyonu örnekleri
müşteri segmentasyonu a b c
Müşteri segmentasyonu nasıl yapılır
Müşteri segmentasyonu nedir
Müşteri grupları nelerdir
Banka müşteri segmentleri
Segmentasyon Nedir tip
A+ müşteri nedir


Demografik Segmentasyon

Demografik değişkenler, en yaygın kullanılan segmentasyon yaklaşımları arasındadır.

Popülerliklerini iki gerçeğe borçlular:

1. Gözlemlenmesi ve/veya ölçülmesi diğer birçok özelliğe göre daha kolaydır.
2. Cinsiyet, yaş, aile yaşam döngüsü, ırk/etnik grup, eğitim, gelir, meslek, aile büyüklüğü, din ve ev sahipliği dökümü genellikle davranış kalıplarındaki farklılıklarla yakından bağlantılıdır.

Çoğu durumda, tek bir kritere güvenmek yerine daha anlamlı bir döküm oluşturmak için demografik değişkenleri birleştirebilirsiniz. Örneğin, hane reisinin yaşı ile aile büyüklüğü ve hanehalkı gelir düzeyinin birleştirilmesi yaygındır.

Dört yaş düzeyi, üç aile büyüklüğü ve üç gelir düzeyi ayırt edilirse, toplam 36 bölüm ortaya çıkar. Birincil veriler, ikincil veriler ve muhakemenin bir kombinasyonunu kullanarak, her bir bölümün değerini belirleyebilir ve böylece sonuca ulaşabilirsiniz. hangi segmentlerin çabalarınızı gerektirdiği konusunda iyi düşünülmüş bir sonuca varın.

Bununla birlikte, güvenilmez olabilecek ilgisiz demografik özelliklere dikkat edin: cinsiyet, telefon kullanım modellerinde veya diş macunu ve meşrubat tüketiminde marjinal farklılıklar yaratabilir.

Kronolojik yaş da her zaman davranış kalıplarının güvenilir bir göstergesi değildir ve gelir düzeyi yalnızca sosyal sınıf, aile yaşam döngüsü ve meslek gibi diğer değişkenlerle birlikte kullanıldığında ilgili olabilir.

Coğrafi Bölümleme

Coğrafi bölümlemenin gerçekleştirilmesi nispeten kolaydır çünkü ayrı bölümler bir harita üzerinde açıkça tanımlanabilir. İklim koşulları, ulaşıma erişim, 24 saat hizmet veya onarımlara yakınlık gibi belirgin farklılıkların yanı sıra, değişen bölgesel tatlar veya benzersiz kültüre dayalı alışkanlıklar gibi coğrafi hususlarda kullanmak mantıklı bir stratejidir. 

Coğrafi segmentasyon, reklamcılıkta kullanılan yüz özelliklerine kadar uzanıyor. Kodak, orijinal Instamatic kamerasını dünya çapında ilk kez piyasaya sürdüğünde, şirket, Filipinler’den Hindistan’a ve Hong Kong’a kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkedeki potansiyel tüketicilerin olumsuz pazar geri bildirimlerinden hızlı bir şekilde öğrendi.

Güney Afrika’ya, reklamda tasvir edilen Kafkas kızıyla ilişki kuramadı. Kodak, reklamlarını yerel modeller kullanarak derhal değiştirdi ve bu, olağanüstü bir başarı öyküsüne katkıda bulundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir