Seyahat Pazarlaması

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Seyahat Pazarlaması

3 Haziran 2023 Turizm PAZARLAMASI Ders Notları Turizm PAZARLAMASI özellikleri 0
Piyasalarda Ustalaşmak

Seyahat Pazarlaması

Yakın tarihli bir rapora göre, seyahat edenlerin %45’i seyahatten sonra sosyal medyada seyahatle ilgili içerik yayınlıyor ve çevrimiçi incelemeler yazıyor. Sosyal medyada fotoğraf ve video yayınlamak için birden fazla cihaz (özellikle dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar) aynı anda kullanılırken, inceleme yazmak için kullanılan ana cihaz dizüstü bilgisayardır.

Eve döndükten sonra gezginler, tüm seyahat deneyiminin kalitesini değerlendirir ve genel bir müşteri memnuniyeti yargısı geliştirir. Bu değerlendirme, gezi sırasında sunulan bir veya daha fazla hizmet için belirli web sitelerinde çevrimiçi bir inceleme yayınlama eylemini belirleyebilir. Bazı durumlarda müşteriler, geri dönüşten birkaç gün sonra hizmet sağlayıcı veya aracı tarafından gönderilen bir e-posta aracılığıyla da teşvik edilir.

Örneğin, OTA’lar müşteriye deneyim hakkında bir kalite değerlendirmesi isteyen bir e-posta gönderir: yolcuların fotoğraflarını ve videolarını yükleyebilecekleri bir bölüm ile sağlanan her hizmet için müşterilerden bir puan vermelerini isteyen bir anket. Diğer bir örnek de, şirketlere (yalnızca kurumsal bir sayfası olanlara) çevrimiçi incelemelerin yayınlanmasını teşvik etmeyi amaçlayan belirli işlevler sağlayan TripAdvisor’ınkidir.

Yolculuk sırasında gerçek zamanlı paylaşımdaki artışa rağmen, destinasyondaki internet bağlantısındaki gelişmeler sayesinde paylaşım faaliyetleri yolculuktan sonra da devam edebilmektedir. Rusya ve Rusya’dan gelen İnternet kullanıcıları üzerinde yapılan söz konusu araştırma, bunların %78’inin yolculuk sonrası aşamada sosyal medyada içerik paylaştığını gösteriyor. Aynı şekilde, görüşülen genç gezginlerin büyük çoğunluğunun gezi sonrası aşamada genellikle sosyal medyada (Facebook) seyahatle ilgili UGC paylaştığı tespit edilmiştir.

Facebook ve Twitter, tatillerin günlük yaşamdaki etkilerini bazen biraz hüzünle genişletmek için yardımcı medyalar olabilir. Diğer durumlarda, turistler, iyi UGC’yi paylaşan şirketle etkileşim kurmak için sosyal ağları kullanır; bu, şirket için bir tür ödül veya şikayet etme yolu olabilir. Bu son durumda, başarılı bir müşteri hizmetleri için uygun bir şikayet yönetimi süreci şarttır.

Bu aşamada müşterilerle sosyal medyadaki etkileşim, doğru bir şekilde yönetilirse, bir müşteriyi sadık kılmak ve uzun vadeli bir ilişki geliştirmek için bir fırsat olabilir. UGC’yi paylaşma ve genel olarak eWOM’u yayma motivasyonlarını daha derinlemesine inceleyecektir.

Turizm Deneyimi ve Hikaye Anlatımı

Turistler, seyahat deneyimleri sırasında kendi hikayelerini duyar ve yaratır; bu hikayeler de anı olarak başkalarına anlatılabilir (paylaşılabilir). Turizm sisteminde hikayeler farklı düzeylerde üretilebilir: sakinlerin (gelenekler, miras vb.), destinasyonların (tarih, kültür vb.), turist personelinin (çalışanlar, tur rehberleri vb.) ve varış noktasındaki diğer turistlerin vb.

Hikaye anlatma eylemi, hikaye anlatımı olarak adlandırılır ve The National Storytelling Network tarafından “dinleyicinin hayal gücünü teşvik ederken bir hikayenin unsurlarını ve görüntülerini ortaya çıkarmak için sözcükleri ve eylemleri kullanmanın etkileşimli sanatı” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre, hikaye anlatımı “bir hikaye anlatıcı ile bir veya daha fazla dinleyici arasında iki yönlü bir etkileşimi içerir.” Bu nedenle dinleyiciler, hikayenin ortak yaratıcıları olarak aktif bir role sahiptir, çünkü aslında hikayeyi anlatanın kişisel özelliklerine (geçmiş deneyimler, inançlar, vb.) göre filtrelenmiş performansı temelinde zihinlerinde yaratırlar.

Turizmde hikaye anlatımı üzerine yapılan araştırmalar temel olarak iki alana odaklanmaktadır: seyahat operatörlerinin ve destinasyonların pazarlama stratejilerini ve markalaşmayı iyileştirmek için hikayeleri nasıl kullanabileceklerini inceleyen bir yönetim yaklaşımı ve hikayelerin turistlerin seçimlerini nasıl etkileyebileceğini ve turistlerin oynadığı rolü araştıran bir müşteri yaklaşımı vardır.


Turizm PAZARLAMASI Ders Notları
Turizm PAZARLAMASI
Turizm Pazarlaması PDF
Turizm PAZARLAMASI kitap PDF
Turizm PAZARLAMASI ppt
Turizm PAZARLAMASI Kitap
Turizm PAZARLAMASI özellikleri
Turizm PAZARLAMASI karması elemanları


Bu paragrafta, özellikle bu ikinci araştırma akışına odaklanarak, ağızdan ağza iletişim ile hikaye anlatımı arasındaki mevcut bağlantıyı ve bir seyahat deneyimini anlatılacak bir hikayeye dönüştüren ön koşulları anlamaya çalışacağız.

Ağızdan ağza ve hikâye anlatımı folklorun, dinin ve mitin kökeninde kabul edilen kavramlardır, dolayısıyla hikâye anlatmak, bir kişiden diğerine içerik aktarmanın en eski yollarından biridir.

Bununla birlikte, tanımlandığı şekliyle ağızdan ağza iletişim, bazen olgusal ve bilgilendirici içeriklerin anlatılmasıyla ilgili olabilir (diğer bir deyişle, başkalarına söz konusu varış yeri için en iyi havalimanının hangisi olduğunu veya orayı ziyaret etmek için doğru mevsimi söylemek). Bu durumlarda, ağızdan ağıza iletişim hikaye anlatımı olarak kabul edilemez.

Bununla birlikte, bazı akademisyenler, genellikle ağızdan ağıza iletişimin bir hikayenin anlatı biçiminde ifade edildiğini bulmuşlardır. Bu yapı, sadece kişiden kişiye bir tavsiyeden ziyade turizm deneyimi hakkında bir söylem üreten sürpriz ve duygusal bağlılık yaratır.

Dahası, bir seyahat deneyimi hakkında tekrarlayan olumlu ağızdan ağıza iletişim (açıkçası destinasyonları, seyahat operatörlerini vb. içerir), aslında herhangi biri tarafından, hatta bu deneyimi hiç yaşamamış biri tarafından bile anlatılabilecek bir “hikaye” (folklor) haline gelebilir.

Turizm sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyada bu anlatı söylemlerinin çoğaldığını fark ediyoruz; metinleri, resimleri ve videoları birleştirerek anlamlar yaratan seyahat hikayeleridir (seyahat blogları ve toplulukları, Facebook vb.).

Gezginler önce diğer turistlerin veya seyahat operatörlerinin vb. Bu ilk elden hikayeler daha sonra yolculuk sırasında ve yolculuk sonrası aşamada diğer insanlarla paylaşılabilir, bu da diğer gezginlerin davranışlarını etkiler ve turizm operatörlerinin ve/veya destinasyonun marka imajını etkiler.

Ayrıca, bir önceki bölümde bahsedildiği gibi, birinci elden bir deneyimin varlığı, mesajın geçerliliği ve güvenilirliğinin bir işareti olarak algılanır. Destinasyonları deneyimleyen ilk elden ziyaretçi raporları, turistlerin bu destinasyonların sağladığı efsaneyi nasıl yorumladıklarına ve canlandırdıklarına dair ipuçları sunan hikayeler anlattıklarını göstermektedir.

Ancak gezginlerin anlatmak istediği bir deneyim haline gelmesi için, elbette hafızalarına kaydedilmesi gerekiyor. Bu süreç, yaş, cinsiyet, yaşam döngüsünün aşaması gibi bazı demografik özellikler göz önüne alındığında kişiden kişiye çok farklı olabilir.

Deneyimlerin akılda kalıcı olmasını sağlayan dört boyut tanımlandı:

• etki, deneyimin değerliliği ile ilgilidir: olumlu duygular ve duygular, olumsuz olanlar tarafından daha çok hatırlanır. Olumlu duygulardan başlayarak, gezginlerin deneyimleri hakkında daha fazla ayrıntı verme olasılığı daha yüksektir;
• Beklentiler, planlanmamış, beklenmeyen bir olay (bir sürpriz) belirli bir deneyimin hatırlanmasını pekiştirebilir;
• sonuçsallık, gezinin olası sonuçlarını ifade eder. Örneğin: deneyim sırasında oluşturulan sosyal ilişkiler (örn. arkadaşlık, aşk), ziyaret sayesinde edinilen entelektüel gelişim (örn. bir destinasyonun tarihini ve kültürünü öğrenmek), kendini keşfetme (örn. seyahat sırasında meydana gelen deneyimden sonra gezginin zihni) ve fiziksel zorlukların üstesinden gelmek (örneğin, bir sporda beceri ve uzmanlık geliştirmek);
• hatırlama, gezginlerin turizm deneyimlerini hatırlamak için gösterdikleri çabayı ifade eder. Bir fotoğraf, video, hikaye, hatıra vb. ile kendilerine yardım edebilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir