Siber Güvenlik Sisteminin Benimsenmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Siber Güvenlik Sisteminin Benimsenmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

29 Haziran 2022 Siber güvenlik açıkları Siber güvenlik tavsiyeleri Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Siber Güvenlik Sisteminin Benimsenmesi

Diğer herhangi bir güvenlik işleviyle ilgili bir başarısızlıkta olduğu gibi, siber güvenlikle ilgili olarak ISM Koduna uymayan bir sahip veya operatör, Uygunluk Belgesinin askıya alınmasını veya geri çekilmesini veya gerçekten de, uyumlu gemi alıkonuldu, bu da onu ticaret yapamaz hale getirdi. Benzer şekilde, uygun siber güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle SMS’si yetersiz olan bir geminin ticari olarak uygun olması pek olası değildir.

O zaman ortaya çıkan soru, bir gemide veya kıyı tarafında yetersiz siber güvenlik önlemlerinin bir kaza durumunda bir geminin ve sahiplerinin veya operatörlerinin hukuki sorumluluğunu nasıl etkileyeceğidir.

Mevcut haliyle yasaya göre, makul siber güvenlik veya güvenlik önlemlerinin alınmamasının müteakip kazalarla ilgili olarak kesin bir sorumluluk oluşturduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktur. Bunun yerine, bir kaza durumunda, normal nedensellik kurallarını göz önünde bulundurmak yine de gerekli olacaktır.

Bir geminin seyir sistemi, sahibi veya işleticisinin kaptanı ve mürettebatı eğitmek için uygun önlemleri almaması nedeniyle devre dışı bırakıldıysa veya saldırıya uğradıysa ve gemi daha sonra bir çarpışmaya karıştıysa, olağan neden ve göreli hata analizi gerekli olacaktır.

Örneğin, seyir sisteminin bir hack nedeniyle meydana gelen arızası, A gemisinin rotadan çıktığı ve yine rotadan çıkmış olan veya uygun bir gözcülük yapamayan B gemisi ile çarpıştığı anlamına gelirse, sorumluluk paylaşılabilir.

Bununla birlikte, A gemisi tüm makul ve uygun siber güvenlik ve güvenlik önlemlerini almış, ancak yine de sistemlerini bir siber olayda devre dışı bırakmışsa, B gemisi ile bir çarpışmaya karışmışsa, hiç kusurlu olmayabilir. Siber sistemler düzgün çalışıyordu, ancak bir seyir hatasından suçluydu veya önlenebilir bir mekanik arızaya maruz kaldı.

Bu düşünceler, siber başarısızlık içeren kazalar bağlamında “kaçınılmaz kaza” savunmasının daha sık (ve başarılı bir şekilde) geliştiğini görebileceğimiz anlamına geliyor.

Bu nedenle, uygun bir siber güvenlik planını benimseyen ve uygulayan ve BIMCO Yönergelerini takip eden bir gemi, seyir sistemi veya kontrol sistemleri devralınmış veya devre dışı bırakılmışsa, başka bir gemi veya sabit bir nesne ile bir çarpışmada herhangi bir sorumluluğa sahip olamaz. Olağan özen gösterilmesi, çarpışma kurallarına uyulması, dikkatli olunması ve makul denizcilik becerisi ile çarpışmadan kaçınılması mümkün değildir.

Açıkça, böyle bir savunmayı başarılı bir şekilde yürütmek, siber olay ile nihai çarpışma arasında araya giren yakın bir neden olmadığını kanıtlamak için ayrıntılı bir nedensellik analizi gerektirecektir.


Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler
Siber güvenlik açıkları
Siber güvenlik tavsiyeleri
Siber Güvenliğe neden ihtiyaç duyulur
Siber güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler
Bütünlüğü sağlayan güvenlik araçları
Neden siber güvenlik
Siber saldırıda ne yapılmalı


Örneğin, mürettebat, kaptan veya sahil personeli, çarpışmadan önce siber arızanın farkına vardıysa ancak kaza olasılığını azaltacak makul ve uygun düzeltici önlemleri almadıysa, bunun nasıl olacağını görmek zordur. çarpışma “kaçınılmaz” olarak sınıflandırılabilir ve kişi daha sonra tanıdık bir sorumluluk paylaşımı uygulamasına dahil edilebilir.

Bu koşullarda mürettebatsız gemilerin konumu ne olacak? Kayıpların yüzde 75-96’sının insan hatasının sonucu olduğu söyleniyor.10 İnsan faktörünün (ya da bazen adlandırıldığı şekliyle “karbon elementi”) ortadan kaldırılması, muhtemelen bu tür gemileri geleneksel, mürettebatlı gemilerden daha güvenli hale getirecektir.

Siber güvenlik ve güvenlikle ilgili gerekliliklerin daha da katı olmasına rağmen, mürettebatsız gemilerin, mürettebatlı gemilerle aynı şekilde bir SMS’ye ihtiyaç duyacağı ve yetersiz bir SMS’nin ticari sonuçlarının olumsuz etkileneceği düşünülebilir. mürettebatlı bir gemi ile aynı olmalıdır. Bununla birlikte, hukuki sorumluluğa ilişkin konum, daha az net olabilir.

Önerilerden biri, bir siber olayın farkına vardığında, mürettebatsız bir geminin kurtarılana kadar daireler çizerek buharlaşmaya programlanmasıdır. Bu, korsan saldırısına karşı yararlı bir savunma olabilir veya olmayabilir, ancak daire çizen, mürettebatsız gemi başka bir gemi veya sabit nesne ile çarpışırsa, sivil sorumlulukla ilgili konumun ne olacağı merak ediliyor?

Bu koşullarda kaçınılmaz bir kazanın savunması zor olabilir, çünkü siber olay artık çarpışmanın tek yakın nedeni olmayabilir, çünkü özellikle gemi bu rotayı benimsemeye kasıtlı olarak programlanmıştır.

Bu bilmecenin cevabı, belki de önceden programlanmış çemberleme manevrasının siber saldırıya karşı tek makul yanıt olup olmadığına, operatörün çemberleme başladıktan sonra çarpışmayı önlemek için rotasını değiştirip değiştiremeyeceğine ve değilse, nedenine bağlı olabilir.

Ulusal Standartlar

Yukarıda belirtilen sektör genelindeki standartlar ve beklentilere ek olarak, Birleşik Krallık merkezli operatörler, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından uygulanmış veya kısa süre içinde dayatılacak olan bir dizi başka siber güvenlik standardını da karşılamalıdır. Bunlar, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)11 ve potansiyel olarak Ağ ve Bilgi Sistemleri (NIS) Direktifi ile uyumu içerir.

GDPR

Adından da anlaşılacağı gibi, Mayıs 2018’de yürürlüğe giren GDPR, kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliği ile ilgilenmektedir. Bunun armatörler ve işletmeciler için bir endişe kaynağı olmasının muhtemel olmadığı düşünülebilir; ne yazık ki, ancak, durum böyle değil.

GDPR’ye uymamanın cezaları 20 milyon Euro’ya veya yıllık cironun yüzde 4’üne kadar çıkabileceğinden, ciddi bir dikkat gerektirmektedir.

Sahipler ve operatörler, mürettebat üyeleri ve diğer personelle bağlantılı olarak topladıkları ve sakladıkları kişisel bilgilerle ilgili olarak GDPR’ye uymak zorunda kalacaklardır. Bununla birlikte, daha da önemlisi, yolcu gemisi operatörlerinin, gemi yolculuklarına yolcu olarak katılan yüzlerce veya binlerce kişi hakkında bilgi toplaması ve elinde tutması muhtemeldir.

Bu bilgiler muhtemelen tam ad ve doğum tarihi gibi kişisel bilgileri ve belki de herhangi bir hastalığın ayrıntılarını finansal bilgilerle birlikte içerebilir. Bütün bunlar suç örgütleri için temel materyaldir ve elektronik olarak saklanması muhtemeldir; bu nedenle, siber hırsızlık için çekici bir hedeftir.

Bu verileri kaybeden herhangi bir operatör, düzenleyici cezalara ve ayrıca ilgili kişiler tarafından kişisel taleplere maruz kalacaktır. Yeterince ciddi durumlarda, özellikle siber güvenliğin yetersiz olduğu durumlarda, yöneticiler, kötü tanıtım ve bu tür kayıplarla bağlantılı cezalar nedeniyle endişelenen hissedarların taleplerine de maruz kalabilirler.

GDPR, Avrupa mevzuatının bir parçası olmasına rağmen, göstergeler, Birleşik Krallık Hükümetinin, Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldıktan sonra çok benzer bir hükümle devam edeceği yönündedir.

AB dışında yerleşik mal sahipleri ve operatörler, bu kuruluşun bulunduğu her yerde AB vatandaşları hakkında veri tutan herhangi bir kuruluş için geçerli olacak “uzun kollu” bir tüzük olduğu için bu yasallaştırmadan kaçınabileceklerini düşünmemelidir. Buna göre, AB yolcularına hizmet sağlayan Asya merkezli bir kruvaziyer operatörü potansiyel bir riske sahip olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir