Sigorta Etkileri – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sigorta Etkileri – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Temmuz 2022 Deniz Sigortaları nelerdir? Denizcilerin sigorta prim Gemi Sigortası fiyatları 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

NIS

NIS, belirli siber güvenlik standartlarını geliştirmek için “temel hizmetler” gerektiren çok farklı bir mevzuat parçasıdır. Direktif, gerekliliklerini kendi iç hukuklarında nasıl uygulayacaklarına karar vermeyi bireysel AB Üye Devletlerine bırakıyor ve bir hükümet istişare belgesinin yayınlanması, Birleşik Krallık’ın bu konudaki önerilerini ortaya koyuyor.

Deniz taşımacılığı, Direktifin uygulanacağı “temel hizmetlerden” biri olarak listelenmiştir. Bununla birlikte, bu sektördeki tüm operatörler, yalnızca merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan en büyük operasyonlara uygulanması amaçlanan mevcut tekliflerden doğrudan etkilenmeyecektir.

Birleşik Krallık bağlamında, bu, yıllık yolcu sayısı 10 milyondan fazla olan veya Birleşik Krallık’ın Ro-Ro veya Lo Lo trafiğinin yüzde 15’ine sahip olan veya Birleşik Krallık’taki sıvı dökme hacminin yüzde 10’unu veya yüzde 20’sini oluşturan liman yetkilileri ve limanlar anlamına gelecektir. 

Hükümetin önerileri uyarınca, NIS aynı zamanda kapsam dahilindeki herhangi bir Birleşik Krallık limanında navlun yüzde 30’undan fazlasını ve bir bütün olarak Birleşik Krallık limanlarında yıllık 5 milyon ton navlun elleçleyen “su taşımacılığı şirketlerini” de etkileyecektir. NIS, kapsamındaki herhangi bir Birleşik Krallık limanında yıllık yolcu sayısının yüzde 30’u ve tüm Birleşik Krallık limanlarında 2 milyondan fazla yolcusu olan şirketler için de geçerli olacaktır. Şu anda, “su taşımacılığı şirketleri” terimi tanımlanmamıştır.

Buna ek olarak, Hükümet, yukarıda belirtilen eşikleri karşılamayan ancak yine de temel bir hizmet sağladığı düşünülen belirli operatörleri Direktif kapsamına dahil etmek için bir yedek yetkiyi muhafaza etmeyi teklif etmektedir.

Yönergeye uyulmamasının, şirketleri 20 milyon Euro’ya kadar veya küresel cironun yüzde 4’üne varan çok önemli mali cezalara maruz bırakacağı ileri sürülmektedir. İşletmeciler, “uygun ve orantılı güvenlik önlemlerini uygulamadıkları takdirde” bu cezalara maruz kalacaklardır. Bu gerekliliklerin, örneğin GDPR ile ilgili diğer hükümlere ek olduğu belirtilmelidir.

İstişare belgesi, Hükümetin uygulanmasını bekleyeceği önlemleri ayrıntılı olarak ortaya koymamaktadır. Bunun yerine Hükümet, “genel veya sektöre özel olacak daha ayrıntılı rehberlikle tamamlanacak üst düzey güvenlik ilkelerini belirlemeyi” önermektedir.


Deniz sigortaları pdf
Deniz Sigortaları nelerdir
Deniz TAŞIMACILIĞI
Denizcilerin sigorta primi
Gemi Sigortası fiyatları
Yabancı bayraklı gemide sigorta
Su Araçları Sorumluluk Sigortası
Deniz Araçları Zorunlu Mali SORUMLULUK Sigortası


Bu ilkeler, tüm operatörlerin elde etmesi gereken zorunlu güvenlik sonuçlarını tanımlar.” Hükümetin görüşü, temel hizmetlerin operatörlerinin risklerini yönetmekten sorumlu oldukları ve daha ayrıntılı sektöre özgü ve genel kılavuz dikkate alınarak, NIS amaçları için oluşturulan yüksek seviyeli ilkeler doğrultusunda güvenlik önlemleri almaları gerektiğidir. deniz taşımacılığı için Ulaştırma Bakanlığı olması önerilen ilgili NIS yetkili makamları tarafından yayınlanmıştır.

Ancak Hükümet, bu standartların geliştirilmesinde denizcilik sektörü ile Hükümet arasında yüksek düzeyde bir diyalog olması gerektiğini ve bunların IMO ve ISM standartlarını ne kadar yakından yansıttığını görmenin ilginç olacağını da vurgulamaktadır.

Ancak açık olan şu ki, yeni kurallar yönetişim, risk yönetimi, varlık yönetimi ve tedarik zinciri konularını kapsayacak. Ayrıca, zorunlu bir olay raporlama rejimi (mevcut raporlama gerekliliklerine ve tavsiyelerine ek olacaktır) olacaktır.

İstişare 30 Eylül 2017’de sona erdi ve program Mayıs 2018’de hayata geçti. NIS bir AB yönergesi olmasına rağmen, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından uygulanmasının Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasından maddi olarak etkilenmeyeceği açıktır.

Diğer ülkeler, örneğin, yakın zamanda istişare ve yoruma açık olan Siber Risklerin Ele Alınması için Taslak Kılavuzlar14 yayınlayarak, ABD Sahil Güvenlik ile benzer önlemleri benimsiyor.

Sigorta Etkileri

Denizcilik sektörü gibi, sigortacılar da siber riskin her yeri kaplayan doğasını anlamakta yavaş davrandılar ve başlangıçta veri kaybına odaklandılar. Ancak bu pozisyon 2016’dan bu yana önemli ölçüde değişti ve sigortacılar artık siber riskin poliçe taslağından sigortaya ve tabii ki hasarların ele alınmasına ve hasar değerlendirmesine kadar tüm işlerinde bir faktör olduğunu kabul ediyor.

Sigorta Oluşturma

2015 Sigorta Yasası’nın 3. bölümü uyarınca, bir sigortalı, poliçeyi yerleştirirken sigortacılara “riskin adil bir şekilde sunulmasını” sağlamakla yükümlüdür. Özünde bu, sigortalının “bildiği veya bilmesi gerektiği” riskle ilgili tüm bilgileri ifşa etmesini gerektirir.

Bu, üst yönetim veya sigortadan sorumlu kişiler tarafından bilinen bilgileri ve makul bir araştırmayla ortaya çıkacak bilgileri içerecektir. Bu koşullar altında, bir sigortalının siber güvenlik düzenlemelerinde herhangi bir bariz ve maddi yetersizliği ifşa etmesi beklenebilir; kesinlikle, sigortalının haberdar olduğu veya bilmesi gereken herhangi bir IMO Yönergesi veya IMS Kodu ihlalinin ifşa edilmesi beklenebilir.

Bu tür konuların ifşa edilmesi, iyileştirici adımlar atılana veya teminatın şartlar veya öznelliklerle yazılmasına kadar yalnızca çok sınırlı sigortanın mevcut olduğu anlamına gelebilir; bununla birlikte, tam açıklama yapılmaması, sigortalıyı poliçesinden ab initio kaçınmaya açık bırakır.

Kapsam

İstisnalar

Çoğu deniz sigortası (özellikle siber riski kapsayacak şekilde tasarlanmış olanlar dışında) bir siber hariç tutma maddesi içerir; genellikle Enstitü Siber Saldırı Hariç Tutma Maddesi CL380. Bu fıkranın bir takım varyasyonları vardır, ancak özü şudur:

Bu sigorta hiçbir durumda, herhangi bir bilgisayarın, bilgisayar sisteminin, bilgisayar yazılım programının, kötü niyetli kodun, herhangi bir zarar verme aracı olarak kullanılmasından veya işletilmesinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya katkıda bulunulan veya bunlardan kaynaklanan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı, bilgisayar virüsü veya işlemi veya başka herhangi bir elektronik sistemdir.

Bu maddenin hem doğrudan hem de dolaylı zararı hariç tutmayı amaçladığı görülecektir. Bu nedenle, bir geminin seyrüsefer sistemlerinin bir çarpışmayla sonuçlanacak şekilde devre dışı bırakıldığı durumlar için geçerli olabileceği gibi, aynı zamanda, Malezya’da olduğu gibi, kıyı operasyonuna saldıran bilgisayar korsanlarının, fonların “sosyal bir motor” aracılığıyla yönlendirilmesine neden olduğu bir durum için de geçerli olabilir.

Bu nedenle, istisnanın geniş olması amaçlanıyor ve yalnızca kayıp nedeninin bilgisayar veya yazılımla ilgili olduğu durumlarda geçerli değil gibi görünüyor. Cümlenin bu açıdan zayıflığı, “zarar verme aracı” sözlerindedir.

Çoğu istisnada olduğu gibi, CL380’in herhangi bir zararı hariç tutmak için geçerli olduğunu kanıtlamak sigortacılara ait olacaktır; bu, herhangi bir durumda bilgisayarın vb. zarar verme aracı olarak kullanıldığını, olasılıklar dengesine göre gösterecekleri anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir