Sigorta Poliçesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sigorta Poliçesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 poliçe sorgulama sigorta poliçesi nedir? sigorta poliçesi sorgulaması 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Sigorta Poliçesi

Bir sigorta poliçesinin, bir sigortalıya ‘risklerin’ neden olduğu kayıplar için ve sadece sigortalanan riskler için tazminat sağlamak olduğu öncülüyle başlamak gerekir. Özel olarak sigortalanmadıkça, yalnızca denize elverişlilikten kaynaklanan bir kayıp, Institute Hulls Clauses uyarınca sigortalı bir risk değildir. Bu itibarla, sigortalının böyle bir denize elverişli olmama durumu hakkında bilgisi olup olmadığına bakılmaksızın da geri alınamaz.

Bu kanun çıkmadan önceki kanundu. Fawcus v Sarsfield davasında, olağan risklerden başka bir riskle karşılaşmadan bir zaman poliçesi ile sigortalanan gemi, yola çıktığı andaki kusurlu durumu nedeniyle, onarım için bir limana da koymak zorunda kalmıştır.

Mahkeme, ‘bu zarar, sigortalanan tehlikelerden kaynaklanmadıkça, sigortacılara yüklenemez’ kararı da verdi. Sigortalı, kusurun varlığından haberdar olmamasına ve hiçbir şekilde kusurlu olmamasına rağmen, geminin denize açılmaya elverişsiz durumu nedeniyle gerekli görülen onarım masraflarını da karşılayamaz. Kaybın yegane yakın nedeni, sigortalı bir tehlike olmayan denize elverişlilik olmadığı için, davacılar iddialarında da başarısız oldular.

Lordlar Kamarası’ndan Lord Justice Sumner’ın Samuel v Dumas’ta belirttiği gibi, yalnızca denize elverişlilikten kaynaklanan bir kaybın geri alınamamasının bir başka nedeni de, böyle bir kayıp nedeninin bir risk de olmamasıdır.

Zararın doğrudan denize elverişlilikten kaynaklandığı zaman poliçelerinde durum böyledir, çünkü o zaman, havanın veya denizin durumu ne olursa olsun, kaybın kesin olduğu da. oldukça açıktır.

Ortaya çıkan bir sonraki soru, 1906’dan önce var olan örf ve adet hukukunu değiştirip değiştirmediğidir. Daha da önemlisi, bir sigortalı şimdi, yalnızca ‘böyle’ veya denize elverişliliğin belirli bir yönünden kaynaklanan bir kayıp için bir zaman politikası altında geri kazanabilir mi? 

İlgili üç ana İngiliz makamı da şunlardır: Thomas and Son Shipping Case, The Thomas Tyne and Wear Case ve daha yakın zamanda The Eurysthenes. Eldeki konuyla doğrudan ilgili olmasa da, bu vakalar yine de bilgilendiricidir.

İlk dava çiftinde, zarar münhasıran denize elverişsizlikten kaynaklanmadı ve son durumda, incelenen poliçe de özeldi, çünkü Dernek Tüzüğü’ne göre Kulüp armatörü (bir üyeyi) tazmin etmeyi kabul etmişti. ‘Girilen geminin denize elverişli olmaması veya uygun olmamasından kaynaklanan’ kargo hasarı içindir.

Bu nedenle, bu davanın mevcut tartışmayla hiçbir ilgisi yoktur, çünkü kayba neden olan denize elverişlilik, adı geçen Kurallar tarafından özel olarak da kapsanmıştır.

Ancak İrlanda Yüksek Mahkemesi, Ashworth Davasında bu sorunla doğrudan karşı karşıya kaldı. Davanın gerçekleri pek ihtilaflı değildi: Denize elverişsizliğin bir sonucu olarak gemi bir yolculuk sırasında da karaya oturmak zorunda kaldı.

Duruşma hakimi, gemi sahiplerinin bilgisi dahilinde denize açılmaya elverişsiz bir durumda denize gönderildiğini ancak denizlerdeki tehlikeyi zararın yakın nedeni olarak gördüğünden, armatörlerin zararı tazmin edebildiğini de tespit etti.

Temyizde, tüm yargıçlar, kaybın, denizdeki bir tehlikenin değil, yaklaşık olarak denize elverişli olmamasından kaynaklandığı konusunda hemfikirdi, ancak mahremiyet sorununa ilişkin tespitlerinde de farklıydı. Sigortalının, gemiyi denize açılmaya elverişsiz hale getiren tüm yönlerden geminin durumundan haberdar olduğunu tespit eden çoğunluk, zayiatın geri alınamayacağına da karar verdi.


sigorta poliçesi nedir
sigorta poliçesi sorgulama
hangi sigorta
türkiye sigorta
dask poliçe sorgulama e-devlet
poliçe nedir
türkiye sigorta dask
allianz poliçe sorgulama


Çoğunluk, kararını aşağıdaki gerekçelerden birine veya her ikisine dayandırabilirdi:

• Söz konusu poliçe kapsamında denize elverişli olmama durumunun sigortalı bir risk olmadığı; ve/veya
• Sigortalının, gemi denize gönderildiğinde geminin denize açılmaya elverişli olmaması durumundan haberdar olduğu.

Sayın Yargıç O’Byrne, biraz belirsiz ifadelerle, ‘geminin denize açılmaya elverişsiz durumu, kaybın baskın ve etkili nedeniydi ve kaybın, anlamı dahilinde bu duruma atfedilebilir olduğunu da söyledi.

Ne yazık ki, Başyargıç Maguire tarafından verilen karar eşit derecede belirsizdir. Bununla birlikte, açık olan şu ki, tüm yargıçlar, geminin denize açılmaya elverişsiz bir durumda “güvenlinin ayrıcalığına sahip” olup olmadığını araştırmak için de büyük çaba harcadılar.

Bundan, ancak birinci gerekçenin, güvence altına alınan kişiyi geri alma hakkından mahrum etmek için yeterli olduğu görüşünde olsaydılar, mahremiyet sorunu üzerinde daha fazla araştırma yapmalarının gerekli olmayacağı sonucuna da varılabilir.

Çoğunluk kararının içeriğinden, bir şekilde, kararın iki gerekçeden birincisinden ziyade ikincisine dayandığına inanılır. Aksi takdirde, mahremiyet sorununa ilişkin araştırma da gereksiz olacaktır.

Sayın Yargıç Black’in muhalif olduğu gibi, çoğunluğun, geminin denize elverişli olmama durumunu bilmeseler, davacılar lehine karar vereceğini varsaymak mantıksız olmayacaktır. ‘Özgünlük’ kesinlikle belirleyici bir düşünceydi.

Kayba neden olanın “tek başına” denize açılmaya elverişsizlik olduğu gerçeğini kabul ettikten sonra bile; kaybın ‘yakın nedeni’ olduğunu; ve (Lord Sumner ile aynı fikirde) ‘doğrudan denize elverişlilikten kaynaklanan bir zararın kesin olduğu’ konusunda, yine de davacıların geminin denize elverişli olmama durumundan haberdar olmadıkları tespit edildiğinden davacılar lehine karar vermeyi de uygun gördü.

Elbette bunun doğal sonucu şudur ki, davacılar geminin durumundan haberdar olsalardı, zararı karşılamalarına izin verilmeyecekti.

Vakaların hiçbirinin, zararın yegane yakın nedeninin denize açılmaya elverişsizliğin olması veya poliçe kapsamında sigortalı bir tehlike olmaması ya da içindedir (veya eşdeğeri).

Kabul etmek gerekir ki, farklı bir bulgu ve görünüşe göre farklı bir gerekçeyle bozulan bu ilk derece mahkemesi Kanada kararı dışında, yukarıdaki kararların hiçbiri, ima etmiş olsalar da, açıkça ifade etmemiştir. Bir sigortalının geminin denize elverişli olmama durumunu bilmemesi şartıyla, yalnızca denize elverişlilikten kaynaklanan bir zarar tazmin edilebilir.

Otorite olarak göstererek, bununla birlikte, şu şekilde yorumlanmıştır:

Yukarıdaki hüküm uyarınca sigortacıyı sorumluluktan kurtarmak için, zararın yegane sebebinin denize elverişsizliğin olması gerekli değildir; Denize elverişsizliğin kaybın yakın bir nedeni olması yeterlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir