Silah Taşıma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Silah Taşıma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

15 Temmuz 2021 Avukatlar silah ruhsat Harcı öder mi Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde kullanılır Bulundurma ruhsatlı silah yakalatma cezası Silah taşıma ruhsatı Yönetmeliği Yeni silah taşıma Kanunu 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Silah Taşıma

Krame bir silahın varlığının, bir tanığın silahı taşıyan kişinin özelliklerine ilişkin hafızasının doğruluğunu azalttığı sonucuna varmıştır. Kramer ve arkadaşlarının vardığı sonuca bir miktar destek, Steblay’in (1992) on iki çalışmanın meta-analitik incelemesinde bulunabilir ve silah odak hipotezinin on dokuz testine izin verir.

Testlerin altısı, silahın mevcut olduğu ve silahın bulunmadığı koşullar arasında tahmin edilebileceği gibi, önemli bir fark verdi. Bununla birlikte, testlerin on üçü anlamlı bir fark göstermedi. Steblay’in analizi, bir dizilişteki kimlik doğruluğu söz konusu olduğunda (hem polis soruşturması hem de ceza davası açısından en önemli kanıt), silah odaklı etkinin küçük olduğunu gösterdi.

Özellik açıklamasının doğruluğu için silah odaklama etkisi daha güçlüydü. Steblay, silah odaklılık etkisinin önemli ve “araştırma için değerli bir odak noktası” olduğu sonucuna vardı. Adli olarak ilgili ortamlarda sürecin mekaniğini daha kesin bir şekilde tanımlamaya ihtiyaç vardır.

Kendinden emin pek çok tanığın sulh hakimlerinin, yargıçların veya jürilerin inandıklarının (aşağıya bakınız) aksine, silahlı bir haydut yüzünü asla unutmayacaklarına dair kesinlikleri haksız olabilir. Tanıkların görgü tanığı veya mağdur olarak yer aldığı ampirik kanıtlar, silahın ayrıntılarını ve belki de durumun özünü hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, bir “silah”, bir kurbanı tehdit etmek, yaralamak için kullanılabilecek çok çeşitli nesneler olabilir. İlginç bir şekilde, kereviz sapı gibi olağandışı bir nesnenin yalnızca varlığının, failin yüzü için görgü tanığı ifadesinin doğruluğu üzerinde, kişinin tehditkar bir şekilde davranmasından daha fazla etkiye sahip olduğu da bulunmuştur.

Son olarak, potansiyel jüri üyelerinin, görgü tanığının kimliğinin doğruluğunun bir belirleyicisi olarak silah odağının önemine ilişkin inançları söz konusu olduğunda, Lindsay, silahın yirmi beş değişken arasında on üçüncü sırada yer aldığını buldu.

Flashbulb Belleği: Brown ve Kulik (1977), 1963’te John F. Kennedy’nin vurulması gibi çok önemli, beklenmedik bir olayın oldukça canlı, ayrıntılı ve beklenmedik olaylarla sonuçlandığı durumlara atıfta bulunmak için bir ‘flaş’ bellek kavramını öne sürdüler. O sırada gözlemlenen her şeyin doğru hafıza izleri vardır. 

Silah taşıma ruhsatı Yönetmeliği
Yeni silah taşıma Kanunu
Astsubay silah taşıma yetkisi
Polis silah taşıma yönetmeliği
Avukatlar silah ruhsat Harcı öder mi
Avukat silah taşıma ruhsatı yönetmeliği
Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde kullanılır
Bulundurma ruhsatlı silah yakalatma cezası

Morse ve arkadaşlarına göre, psikologlar uzun zamandır ‘flaş ampul’ hatıralarıyla ilgileniyorlar. Colgrove (1899) tarafından, insanlardan otuz üç yıl önce Başkan Lincoln’ün ölümünü duyduklarında hatırlamalarının istendiği erken bir araştırmadan alıntı yapıyorlar. Colgrove, çoğunluğun (yüzde 71) bu ölümü duydukları anın canlı görüntülerine sahip olduklarını bildirdi.

Diğer araştırmacılar, ‘flaş ampul’ anılarının her zaman doğru olmadığını bildirmiştir (Christianson, 1989; McCloskey ve diğerleri, 1988; Neisser, 1982). John F. Kennedy’nin suikastı için canlı oldukları, ancak Robert Kennedy ve Martin Luther-King’in suikastları için daha az canlı oldukları ve Ekim 1991’de Clarence Thomas’ın ABD Yüksek Mahkemesine onaylanması için Senato Duruşmaları için daha da az canlı oldukları bulundu.

İnsanların uzay mekiği Challenger patlamasını hatırlamaları üzerine yapılan bir çalışmada ve Christianson (1989) tarafından İsveç Başbakanı Olaf Palme’nin suikastını hatırlamaları üzerine yapılan bir çalışmada, duygunun hafıza üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı bulundu. Başka bir deyişle, ‘flaş’ bellek çalışmaları, hatırlama doğruluğu ile duygusal stres arasında pozitif bir ilişki olduğu görüşünü tutarlı bir şekilde desteklememektedir.

Wright (1993), İngiltere’deki Hillsborough stadyum felaketi hakkında üç oturumda (2 gün (N=60), 1 ay (N=76) ve 5 ay (N=111) 247 öğrenciyle anket yaptı. Liverpool ve Nottingham Forest arasındaki Futbol Federasyonu yarı finalinde, Liverpool teraslarının arkasından bir insan akını, öndeki doksan beş kişinin ezilerek ölmesine neden oldu.

Denekler, duygusal tepkilerini, futbol coşkusunu, olayın kendileri ve toplum için ne kadar önemli olduğunu hissettiklerini (üçüncü oturumda deneklere toplum için önemi sorulmadı), olayı duyduklarında içinde bulundukları koşulları yedi puanlık bir ölçekte derecelendirdiler.

Wright, deneklerin o sırada nerede olduklarını, kiminle olduklarını veya ne yaptıklarını hatırlayıp hatırlamadıklarına göre bir ‘flaş’ bellek tanımladı. Deneklerinin çoğunun olayla ilgili “flaş ampul” hatıralarına sahip olduğunu buldu.

Aynı zamanda, kişisel önem ve duygusal etkinin zamanla daha önemli hale geldiği, yeniden yapılanmacı bir açıklamayı ve Neisser’in (1982, 1986) önemli bir olayın anılarının sembolik statülerine göre değiştirildiği teorisini desteklediği bulundu.

Son olarak, Wright ayrıca beş ay sonra deneklerin daha genel olayları hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu, Neisser’in teorisinin savunduğu gibi, onların Hillsborough trajedisine ilişkin anılarının “iç içe geçmiş otobiyografik bellekle bütünleştiğini, daha genel olay bilgisi yapılarına tabi hale geldiğini” gösterir.

Wright, sonuçlarının Brown ve Kulik’in (1977) ‘özel mekanizma’ fikrinden ziyade yeniden yapılandırmacı bir açıklamayı desteklediği sonucuna varır. Son olarak, “flaş ampulü” anılarla ilgili çalışmaları değerlendirirken, bu tür anıların tanımlayıcı özelliğinin “bu anıların tutulduğu aşırı güven” olduğu hatırlanmalıdır.

Güçlü bir duygusal deneyim, göze çarpan ayrıntılar için kişinin hafızasını geliştirirken, “flaş ampul” hatıralarının alışılmadık derecede doğru olduğuna dair şimdiye kadar hiçbir kanıt bildirilmemiştir. Ayrıca, bir ABD başkanının öldürülmesi veya Birleşik Krallık’ta büyük bir futbol trajedisi gibi önemli bir olayı insanların hatırlamalarının doğruluğunun, olay sonrası kaçınılmaz müdahale nedeniyle (aşağıya bakınız) tespit edilmesinin imkansız olduğu da burada belirtilmelidir. Medyada geniş yer bu tür olaylara genellikle yer verilir.

Tanık olunan bir olayın stresli doğasından bağımsız olarak, Loftus ve ark. (1989), kronik kaygının, kişinin dikkatinin olay ayrıntılarını yeterince algılayamaması ve yanlış tanıklıkla sonuçlanması gibi diğer kaygılara odaklanmasına neden olabilecek bir nitelik olduğuna işaret etmektedir.

Bu nedenle, bir sonraki bölüm, diğerlerinin yanı sıra, tanığın kimliğinin doğruluğunu etkilediği söylenen bir dizi kişilik özelliğinin önemini ele almaktadır. Flaş bellek hipotezi, stresli bir olaya tanık olmanın doğru tanıklık için elverişli olduğudur.

Son derece duygusal ve travmatik olayların bastırıldığı fikri de var. Bununla birlikte, Pope, Oliva ve Hudson (1999) tarafından travmatik olaylara ilişkin hafıza üzerine yapılan otuz üç çalışmanın gözden geçirilmesi, travmatik amnezinin nadir görülen bir fenomen olduğunu ve meydana geldiğinde başka nedenlere dayanılarak açıklanabileceğini bulmuştur. Bastırılmış hatıraların can sıkıcı konusu ve görgü tanığının ifadesinin doğruluğu bir sonraki bölümde tartışılacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir