Sınıflandırma Kuruluşu – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sınıflandırma Kuruluşu – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Temmuz 2022 Hukuk kuralları kurallardır Hukuk kuralları örnekleri Hukuk kuralları özellikleri 0
Piyasada Tanınmak

Garantiler

Bir garanti olarak tanımlanmamasına ve ‘garantili’ kelimesi maddede geçmemesine rağmen, yine de garanti niyeti varsa garanti olarak sınıflandırılabilir. Piyasa tarafından bir garanti olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, sigortacılarda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, ihlal tarihinden itibaren sorumluluktan kurtulacaktır. Bu nedenle, bir ihlalin etkisi, Kanunda öngörülen ile aynıdır.

‘Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe’ sözleri, ihlalden feragat etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bir garanti olarak, şartlarına tam olarak uyulmalıdır ve ihlali, The Good Luck durumunda belirtildiği gibi yasanın işleyişini çekecektir.

Buna uyulmaması, bir tazminat talebiyle sonuçlanmasa veya ihlali zarara yol açmasa bile, sigortacıyı otomatik olarak sorumluluktan kurtaracaktır. Bu, gemi ihlal anında ‘denizde’ olmadığı sürece böyledir, bu durumda sigortacılar bir sonraki limanına vardıklarında sorumluluktan kurtulurlar.

Unutulmamalıdır ki, ‘sigortalı, sahip ve yöneticilere’ yüklenen ‘görev’, sigortanın başlangıcından başlayarak ve sigorta süresi boyunca devam eden sürekli bir görevdir.

Sınıf  Bakımı

Buna göre, gemi, “Sigortacılar tarafından mutabık kalınan ve bu Cemiyet içindeki klasının muhafaza edildiği” bir Klas Kuruluşu ile klaslanmalıdır. Diğer bir deyişle, sigortacıların onayı olmadan herhangi bir klas veya Klas Kuruluşu değişikliği bir ihlal teşkil edecektir. ‘O’ kelimesinin anlamlı olduğu gözlemlenir: gemi sadece sınıfını değil, aynı zamanda o Toplum içindeki sınıfını da korumalıdır.

Sınıflandırma kuruluşunun tavsiyeleri, gereksinimleri ve kısıtlamaları

Sadece geminin denize elverişliliği veya denize elverişli durumda bakımı ile ilgili olarak geminin Klas Kuruluşu tarafından getirilen tavsiyelere, gerekliliklere veya kısıtlamalara uyulması gerektiği vurgulanmalıdır.

Belirli bir tavsiye, şart veya kısıtlamanın denize elverişlilik ile ilgili olup olmadığı, ortaya çıkması muhtemel bir problemdir. Bu nedenle, ‘denize elverişlilik’in anlamı kişinin zihninde net olmalıdır. Klaslama Kuruluşu tarafından tavsiyelerine vs. uygunluk için sigortalıya bir ek süre verilmesi durumunda durumun ne olacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. Muhtemelen uzatma tarihine uyulursa herhangi bir ihlal olmayacaktır.

Sınıflandırma Kuruluşuna Raporlama

Madde 4.3, sigortalıya, Geminin Klas Kuruluşunun onarımlar veya sigortalılar, mal sahipleri veya yöneticiler tarafından yapılacak diğer işlemler hakkında tavsiyelerde bulunabileceği herhangi bir olay durumunu veya hasarı Klas Kuruluşuna bildirme görevini yükler.

Buradaki zorluk ‘güç’ kelimesinde yatmaktadır. Bir sigortalının, belirli bir durumda Sınıflandırma Kurumunun ne yapıp ne yapamayacağını tahmin edebilmesi beklenir. Uyumsuzluğu için herhangi bir yaptırımın açıklanmaması anlamında tuhaftır.

Bilgilerin serbest bırakılması için yetkilendirme

ITCH(95)’in amacı, sigortacının, sigortalıdan gerekli izin almaksızın, sözleşmenin önceliği ilkesi temelinde ifşa etmek zorunda olmayan Sınıflandırma Kurumu’ndan doğrudan bilgi almasını sağlamaktır. Bu tesis aracılığıyla, sigortacı geminin durumu hakkında hayati bilgiler elde etmeyi umuyor.

Sigortalının, önce Sınıflandırma Kurumu’nun onayını almadan tek taraflı olarak böyle bir yetkilendirme yapma yetkisinin olup olmadığı sorusu üzerinde belki biraz düşünülmesi gerekebilir. Yine bu maddede olduğu gibi, bu fıkranın ihlaline herhangi bir ceza verilmez. Klaslama Kuruluşu, sigortacının bilgi ve/veya belge için yetkili bir talebini yerine getirmeyi reddederse, bunun yasal etkisi ne olur?


Hukuk kuralları kurallardır
Hukuk kuralları örnekleri
Hukuk kurallarının unsurları
Hukuk kuralları özellikleri
Temel hukuk kuralları
Yazılı hukuk kuralları
Hukuk kuralları yazılı kurallar mıdır
Yorumlayıcı hukuk kuralları


Navigasyonun coğrafi sınırlarına ilişkin garantiler

1851’de karara bağlanan bir geminin seyrüseferinin coğrafi sınırlarını kısıtlayan bir maddenin yasal olarak bir istisna mı yoksa bir garanti mi olduğunun belirlenmesi için bir mahkemeye gelen ilk dava gibi görünüyor. 

Söz konusu madde, gemilerin “Büyük Britanya’nın doğu kıyısındaki hiçbir limandan 20 Aralık ile 15 Şubat arasında Kuşaklar’daki hiçbir limana gitmeyeceklerini” belirtiyordu. Her iki tarafın argümanlarını dinledikten sonra mahkeme, böyle bir terimin bir istisna değil bir garanti olduğu sonucuna vardı.

Bunu bir istisna değil, bir garanti olarak yorumlamama neden olan sebep, geminin tekrar poliçeye girmesi için herhangi bir zamanın olmaması; ve bunun bir istisna tutulmasının sonucu, seyahat sırasında yasaklı süre içinde poliçenin durdurulması ve bundan sonra geminin tekrar poliçeye girmesi olacaktır.

Bir zaman şartının olmamasının neden herhangi bir fark yaratması gerektiği açık değildir. Bunu bir istisna değil, bir garanti olarak tutmanın nedeni, sunulmuş olmasıdır, tatmin edici değildir. Bu kloz bir garanti olarak değil de, sigortacının sorumluluk kapsamını belirleyen bir teminat sınırlaması olarak yorumlanmışsa, poliçenin ne zaman yeniden açılacağı konusunda bir sorun olmamalıdır.

Bir poliçenin yasak bölgeye girdiğinde ‘kapatılmaması’ ve oradan ayrıldığında ‘tekrar açılmaması’ için hiçbir neden yoktur. Poliçe kapsamındaki kapsamı yeniden canlandırmak için bir tür tetikleme gerekiyorsa, sigortalının yasaklı alana giriş ve çıkış yapma eyleminin kendisi için konuştuğu ve zaman ile aynı işlevi yerine getirdiği iddia edilebilir. hakim. Sigortacının sorumluluğu, sigortalının eylemlerine bağlı hale getirilebilir.

1874’te, davası duyulduğunda, ne Privy Council ne de alt mahkemeler, geminin ‘St Lawrence Körfezi’ne girmesine izin verilmediğini belirten maddenin niteliğini incelemek için herhangi bir zaman harcamadı.

Danışma Meclisi, herhangi bir tartışma yapmadan ve muhtemelen Colledge v Harty’ye dayanarak, bu maddenin bir garanti olduğunu tereddüt etmeden kabul etti. Bu varsayım üzerine yargıçlar, garanti ihlalinden feragat edilip edilmediğine ilişkin araştırmalarına devam ettiler.

Bir asır sonra, The Good Luck’ta, Meclis isterse meselenin gözden geçirilebileceği bir fırsat daha ortaya çıktı. Ne yazık ki, konu açılmadı ve Meclis bu sefer öncelikli olarak bir taahhüt garantisinin ihlalinin yasal etkileriyle ilgilendi.

Böyle bir şartın bir garanti olup olmadığı meselesini yeniden diriltmeye yönelik herhangi bir öneri, bir garanti ile uğraştığı konusunda net olan Lord Goff tarafından muhtemelen çabucak reddedilirdi. Lord Goff’un bir istisna ve bir garanti arasında bir ayrım yaptığı, ancak bir garantiyi bir sınırlama maddesi ile ayırt etmediği belirtilmektedir.

Bir istisna, daha önce belirtildiği gibi, sigortacının sorumluluğunun kapsamını tanımlayan bir maddeden farklı şekilde işler. İlkinde, yalnızca istisnai bir riskten kaynaklanan bir zarar poliçe kapsamında değildir, ikincisinde ise, yasaklanmış coğrafi sınırlar içinde bir kayıp meydana gelirse, sigortalı ne olursa olsun, sigortalının sigortalı olduğu anlamında nedensellik ilişkisizdir. kayıp nedeni, sadece sigorta kapsamında değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir