Soru Çözümü – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Soru Çözümü – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Dershanelerde soru çözümü Nedir Matematik soru çözümü online Matematik soru çözümü uygulaması Parayla soru çözme Soru çözüm siteleri 0
Eşitleme ve Devam Ettirme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Soru Çözümü

15. İnsanların günde ortalama İnternet kullandığı dakika sayısı ile kitap okumak için harcadıkları günlük ortalama dakika sayısı arasında ri 1⁄4 –0.500 arasında bir korelasyon bulunduğunu hayal edin. İnsanların internette geçirdikleri zaman bağımsız değişkendir ve kitap okuyarak geçirdikleri zaman bağımlı değişkendir. Bağımsız ve bağımlı değişkenler birbiriyle değiştirilirse, aralarındaki korelasyon rr nedir?
(a) rr 1⁄4 –0.500 (b) rr 1⁄4 0
(c) rr 1⁄4 +0.500 (d) rr 1⁄4 –2.00 (e) rr 1⁄4 +2.00

16. Bir çubuk grafikte, çubukların uçlarında veya üstlerinde sayıları (oda varsa) göstermenin avantajı nedir?
(a) Grafiğin daha az karmaşık görünmesini sağlar.
(b) Deneydeki önyargıyı ortadan kaldırır.
(c) Gözlemciye çubukların tam olarak ne kadar uzun veya geniş olduğunu söyler.
(d) Grafiği noktadan noktaya bir grafiğe dönüştürür.
(e) Bunu yapmanın bir avantajı yok.

17. İki değişken arasındaki olası korelasyon değerleri aralığı
(a) -% 50 -% 50 arası
(b) -% 100 ila% 0
(c) -% 100 ila% 100 arası
(d)% 0 ila% 100
(e) yukarıdakilerin hiçbiri

18. Önem düzeyi, sıfır hipotezinin doğru çıkma olasılığıdır
(a) reddedildikten sonra
(b) kabul edildikten sonra
(c) tüm alternatif hipotezler reddedildikten sonra
(d) tüm alternatif hipotezlerin de doğru olması şartıyla
(e) bazı alternatif hipotezlerin de doğru olması şartıyla

19. Önem düzeyi şu şekilde ifade edilebilir:
(a) -1’den küçük bir değer
(b) -1 ile 1 arasında bir değer
(c) -1 ile 0 arasında bir değer
(d) 0 ile 1 arasında bir değer
(e) 1’den büyük bir değer

Matematik soru çözümü uygulaması
Parayla soru çözme
Dershanelerde soru çözümü Nedir
Kunduz
matematik soru çözümleri 8. sınıf
Matematik soru çözümü online
Soru çözüm siteleri
Matematik soru cevap

20. Veriler zaten mevcutsa ve bir istatistikçinin tek yapması gereken, verileri düzenlemek ve analiz etmekse, o zaman
(a) analiz edilen kaynak veriler
(b) ikincil kaynak verileri
(c) tahmini kaynak veriler
(d) ilişkili kaynak veriler
(e) hazırlanmış kaynak veriler

21. Deneysel kusur hatasına neden olabilir
(a) değiştirilmemeleri gereken öğeleri değiştirmek
(b) değiştirilmesi gerektiğinde elemanların değiştirilmemesi
(c) gerçek olmayan faktörleri telafi etmeye çalışmak
etki
(d) yeterince büyük olmayan bir numune
(e) yukarıdakilerden herhangi biri

22. Şekil. Test 2-3’te gösterilen grafik türü için teknik terim nedir?
(a) Eğrilik grafiği.
(b) İlişkisel bir olay örgüsü.
(c) Bir dağılım grafiği.
(d) Bağıntılı bir arsa.
(e) En küçük kareler grafiği.

23. Şekil Test 2-3’teki Parametre X ve Parametre Y arasındaki korelasyon r hakkında ne söylenebilir?
(a) –1 <r <0 (b) 0 <r <þ1 (c) r1⁄4􏰇1
(d) r1⁄4þ1
(e) r1⁄40

24. Şekil 2-3’teki en küçük kareler çizgisini bulmak için bir bilgisayarın kullanıldığını varsayalım. Ortaya çıkan çizginin yönü ne olur?
(a) Siz sağa doğru hareket ettikçe aşağı doğru rampa yapacaktır.
(b) Siz sağa doğru hareket ettikçe yükselir.
(c) Dikey olacaktır.
(d) Yatay olacaktır.
(e) Kesikli eğri ile tam olarak çakışacaktır.

25. Bir arabanın sürüldüğü saatte kilometre cinsinden hız ile saat başına ortalama trafik kazası sayısı arasında rk 1⁄4 +0.4825 arasında bir korelasyon bulunduğunu varsayalım. Bir kara mili yaklaşık 1.609 kilometredir. Bu bilgi göz önüne alındığında, bir arabanın sürüldüğü saat başına yasal mil cinsinden hız ile saat başına ortalama trafik kazası sayısı arasındaki yaklaşık ilişki rm nedir?
(a) rm 1⁄4 +0.7763
(b) rm 1⁄4 +0.2999
(c) rm 1⁄4 +0.4825
(d) Bunu belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
(e) Birimler değiştiği için tanımlanamaz.

26. Eğer bir dağılım iki modlu ise, bu şu anlama gelir:
(a) onu temsil edebilecek tamamen farklı iki eğri vardır
(b) veriler belirsizdir
(c) bağımsız değişkenin iki farklı değeri vardır:
bağımlı değişkenin maksimuma ulaştığı
(d) bağımlı değişkenin iki farklı değeri vardır,
bağımsız değişken minimuma ulaşır
(e) medyan için iki farklı ancak eşit derecede geçerli değer vardır

27. İnsanların günde ortalama İnternet kullandığı dakika sayısı ile kitap okumak için harcadıkları günlük ortalama dakika sayısı arasında ri 1⁄4 􏰇0.500 oranında bir korelasyon bulunduğunu hayal edin. Bu mantıklı ve katı bir şekilde ima eder
(a) İnternet kullanımının insanların kitap okumaya daha fazla zaman harcamasına neden olması
(b) İnternet kullanımının insanların kitap okumaya daha az zaman harcamasına neden olması
(c) kitap okumanın insanların daha fazla zaman harcamasına neden olması
İnternet
(d) kitap okumanın insanların internette daha az zaman geçirmesine neden olması
(e) yukarıdakilerin hiçbiri

28. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi sözde rastgele rakamlar oluşturmak için en iyisidir?
(a) 0’dan 9’a kadar rakamlarla kalibre edilmiş bir tekerleği tekrar tekrar döndürün, her rakam daire etrafında aynı açısal boşluğa (368 yay) sahiptir.
(b) Bir çocuğun belirsiz bir süre için 0’dan 9’a kadar rakamları yüksek sesle söylemesi
rastgele söylemeleri söylendikten sonra.
(c) Dart tahtasına, 0’dan 9’a kadar rakamlarla etiketlenmiş karelere sahip, her kare eşit alana sahip, bir dart atma
0 ile 9 arasındaki rakamların her biri için eşit sayıda kare.
(d) Bir kavanozun içine her biri 0 ile 9 arasındaki rakamlarla etiketlenmiş 10 bilye koyun, kavanozu bir dakika sallayın, sonra gözlerinizi kapatın ve bir bilye seçin.
Gereken her basamak için bu işlemi tekrarlayın.
(e) Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri hiç iyi değildir.

29. Bir regresyon eğrisi gösterir
(a) belirli bir hipotez için çıkarımın kapsamı
(b) iki değişkenin ilişkili olduğu genel yol
(c) boş hipotezin doğru olma olasılığı
(d) belirli bir alternatif hipotezin doğru olma olasılığı
(e) düz bir çizgi olmadığı sürece önemli hiçbir şey

30. Şekil Test 2-4, normal bir dağılımda% 95 güven aralığını göstermektedir. Bu şu demek
(a) Soldaki açık kesikli dikey çizgi ile sağdaki açık kesikli dikey çizgi arasındaki eğrinin altındaki alan, eğrinin altındaki toplam alanın% 95’ine eşittir
(b) Soldaki açık kesikli dikey çizgi ile merkezdeki kalın kesikli dikey çizgi arasındaki eğrinin altındaki alan, eğri altındaki toplam alanın% 95’ine eşittir
(c) Merkezdeki kalın kesikli dikey çizgi ile sağdaki hafif kesikli dikey çizgi arasındaki eğrinin altındaki alan, eğri altındaki toplam alanın% 95’ine eşittir
(d) eğrinin altındaki toplam alan% 95’tir
(e) yukarıdakilerin hiçbiri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir