Sosyal Bilimler ve Kamu Politikası İstatistikleri – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sosyal Bilimler ve Kamu Politikası İstatistikleri – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

16 Şubat 2021 Kamu politikası analiz modelleri Kamu politikası Karar Verme modelleri Kamu politikası örnekleri Kamu politikası türleri türkiye'de kamu politikaları 0
BLOG KAYNAKLARI – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Sosyal Bilimler ve Kamu Politikası İstatistikleri

Çekirdek Test Eşitleme Yöntemi

Giriş ve Gösterim

Aynı sınava giren kişi için farklı puanlar verebilen aynı yapı veya konuda iki veya daha fazla test olduğunda test eşitleme ihtiyacı ortaya çıkar. En yaygın örnek, tek bir test cihazının aksine bir test programıdır. Bir test programı, içerik ve format açısından benzer olan, ancak tamamen farklı test soruları içerebilen farklı test formlarını düzenli olarak üreten bir sistemdir.

Testler farklı sorular içerebileceğinden, test geliştirme sürecinde mevcut olan kontrol derecesine bağlı olarak zorluk derecesi değişebilir. Daha zor test formlarıyla test edilen sınava giren kişiler, daha kolay formlarla test edilselerdi alacaklarından daha düşük puanlar alacaklardır.

Test programları genellikle bu farklı formlarda üretilen puanların karşılaştırılabilirliğini gerektirdiğinden, test zorluğundaki bu farklılıklara uyum sağlamak için test eşitleme teknikleri geliştirilmiştir. Test eşitlemesinin amacı, aynı testlerin farklı biçimlerindeki puanların birbirinin yerine kullanılmasına ve yorumlanmasına izin vermektir.

Test eşitleme, halihazırda uygulandığı şekliyle, farklı test zorluğunun değerlendirilmesi ve ayarlanmasında sınava giren farklı yeteneği veya yeterliliği için bir tür kontrol gerektirir.

Eşitliği test etmek için erken bir referans, “Karşılaştırılabilir Ölçüler” başlıklı bir bölümde Kelley (1923) ‘dir. Kelley, “puanları eşitleme yöntemi” ifadesini kullanır ve bugün kullanılmaya devam eden iki yaygın yöntemi gösterir – doğrusal ve eş merkezli eşitleme fonksiyonları. Farklı inceleme yeteneği için kontrol etme ihtiyacı konusunda belirsizdir, ancak aşağıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi sorunun farkında gibi görünmektedir.

“Farklı konularda not alan öğrencilerin performanslarının karşılaştırılması sıklıkla istenir. Öğrencilerin dersleri yoksa ve ortak öğretmeni yoksa, bu sadece bazı varsayımlar yapılarak yapılabilir. Her biri 50 öğrenciye sahip üç öğretmen varsa, üç grubun ortalama yeteneklerinin, üç öğretmenin benzer edebi veya yüzde notlarının eşdeğer olduğundan eşit olduğunu varsaymak daha mantıklıdır. “

Kelley’in sözlerinde “öğretmenler” yerine “testler” koyarsak, o zaman farklı sınav yeteneğinin farklı test zorluğunun (veya öğretmenin derecelendirme ciddiyetinin) bir değerlendirmesini karıştırabilme olasılığı ve bunun tersi, Kelley’in düşüncelerinin makul bir parçasıdır. 

türkiye’de kamu politikası örnekleri
Kamu politikası örnekleri
Kamu politikası Aktörleri
Kamu politikası analizi örnekleri
Kamu politikası Karar Verme modelleri
türkiye’de kamu politikaları
Kamu politikası türleri
Kamu politikası analiz modelleri

1930’larda, 1940’larda ve 1950’lerde büyük ölçekli test programları ortaya çıktığında, sürekli yeni test formlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda (ACT ve SAT, kolayca tanımlanan örneklerdir), test denklemi özel bir ihtiyaç haline geldi. Ve bu programlardan sorumlu kuruluşların düzenli faaliyetleri yer alır.

1920’lerden 1970’lere kadar çeşitli test eşitleme yöntemleri geliştirildi ve farklı test programlarının özel koşullarına uygulandı. Gulliksen (1950) 1920’lerden 1940’ların sonuna kadar geliştirilen birkaç yöntemi anlatır. Angoff (1971), test endüstrisinde kullanılan prosedürleri, birçok bakımdan hala güncel olan bir referansla kodlamıştır.

1980’lerde test eşitlemesi için matematiksel bir teori arzu edilen bir girişim olarak görüldü ve Lord (1980), Braun ve Holland (1982) ve Morris (1982) bu tür matematiksel teoriler için farklı ilk girişimler önerdi.

Bununla birlikte, geçmiş ve şimdiki test eşitleme tartışmalarının matematiksel eşitleme teorilerinden çok test eşitleme yöntemleri hakkında olduğunu söylemek muhtemelen doğru olacaktır. Kolen ve Brennan’ın (1995) bilimsel çalışması, aslında test eşitlemesinin yapılmasında yer alan birçok konuyu tartışır ve testleri eşitlemek için kullanılan birçok yöntem için önemli bir referanstır.

Test verileri için modern istatistiksel modellerin, özellikle Madde Tepki Teorisinin ortaya çıkışı, eski test eşitleme yöntemlerinin ele aldığı bazı problemleri çözmeye çalışan prosedürleri düşünmek ve uygulamak için yeni yollar sağlamıştır.

Bu kitaptaki odak noktası, gözlemlenen puan testi eşitlemesidir (Braun ve Holland, 1982) ve biz kapsamlı olarak Kernel Equating (KE) adı verilen belirli bir yöntem geliştiriyoruz. Gözlemlenen puan testi eşitlemesi, farklı testlerden alınan puanları birbirine bağlamanın genel alanına giren birkaç konudan yalnızca biridir.

Ancak gözlemlenen puan testi eşitlemesi yaygın olarak uygulanabilir, birçok farklı durumda kullanılır ve test-puan bağlantısının diğer yönlerini tartışmak için yararlı bir çerçevedir.

Aşağıdaki genel terimlerle gözlemlenen puanı eşitlemesini kısaca açıklayabiliriz. Yeni bir testteki ham puanlar, örneğin test X, eski bir testteki ham puanlara “eşdeğer” olacak şekilde dönüştürülmelidir, örneğin test Y. Örneğin, X’teki 5’in “eşit” olması olabilir. veya Y’de 6,3’e dönüştürüldü.

Eşitleme işi, X testinden her ham puana uygulanan ve her X skoru için eşdeğer Y skoru ile sonuçlanan, eşitleme işlevi adı verilen uygun bir dönüşüm bularak gerçekleştirilir. “Gözlenen puan testi eşitleme” terimi, onu, klasik test teorisinin “gerçek puanlarını” dönüştürmek için daha uygun yöntemlerden ayırmak için, sınava girenlerin gerçek testlerde elde ettikleri gözlemlenen puanları dönüştürmek için kullanılır. Bölüm 1.4’te gözlemlenen puanın daha kesin bir tanımını veriyoruz.

“Test bağlama” terimini, iki farklı testteki puanları birbirine bağlamayla ilgili genel bir soruna atıfta bulunmak için kullanacağız. Genel test bağlama alanı dahilinde özel bir anlam ifade etmek için “test eşitlemesi” ayıracağız. İdeal olarak, iki testteki puanlar eşitlendiğinde, herhangi bir amaç için birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Test eşitlemesine ilişkin birleşik bir bakış açısı olmasa da, son yüzyılda, uygulayıcılar ve teorisyenler, test eşitlemesinde yer alan konuları anlamak için önemli olan fikirlerin özü olarak beş kılavuz veya “gereklilik” belirlediler. daha zayıf (yani daha genel) test bağlama biçimleri.

“Test bağlantısını gerçekten yapmak için kullanılan birçok tekniğe ek olarak, genellikle tüm test eşitlemesi için temel olarak kabul edilen beş” gereklilik “vardır.

(a) Eşit Yapı Gereksinimi: Farklı yapıları ölçen testler eşitlenmemelidir.
(b) Eşit Güvenilirlik Koşulu: Aynı yapıyı ölçen ancak güvenilirlik açısından farklılık gösteren testler eşitlenmemelidir.
(c) Simetri Gereksinimi: Y’nin puanlarını X’inkilere eşitlemek için eşitleme işlevi, X puanlarını Y’nin puanlarıyla eşitlemek için eşitleme işlevinin tersi olmalıdır.
(d) Eşitlik Koşulu: Sınava giren bir kişinin, eşitlenmiş iki testten biri ile test edilmesi kayıtsızlık meselesi olmalıdır.
(e) Nüfus Değişmezliği Gereksinimi: X ve Y testlerinin puanları arasındaki eşitleme fonksiyonunu hesaplamak için kullanılan (alt) popülasyon seçimi önemli olmamalıdır, yani X ve Y skorlarını bağlamak için kullanılan eşitleme fonksiyonu popülasyonda değişmez olmalıdır . “

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir