Sosyal İçerme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sosyal İçerme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Şubat 2023 Sosyal içerme ingilizce Sosyal içerme Örnekleri 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Sosyal İçerme

Son örnek bizi düzgün bir şekilde engelliler, yaşlılar, düşük gelirliler ve evsizler gibi farklı grupları ifade eden sosyal içerme konusuna getiriyor. Pazarlamacıların, örneğin engellilik yasasına uymak yerine, paydaşların ihtiyaçlarına karşı daha kapsayıcı ve duyarlı olmaları gerekir. Şirketiniz, örneğin yerel topluluktan olumlu geri bildirim alan planlamacıların fikirlerini olumlu yönde etkileyerek başarı şansınızı artırmanın yanı sıra, yerel toplulukla iyileştirilmiş PR’dan kolayca yararlanabilir.

Tüketiciler

Şimdiye kadar, tüketicilerin hem sosyal hem de psikolojik olarak çekici gelen mallara (veya hizmetlere) değer verdiğini anlayacaksınız. Muhtemelen tek işlemlerden uzaklaşıp uzun vadeli müşteri ilişkilerinin etkili yönetimine geçme ihtiyacını anlıyorsunuz. TBL tarafından gündeme getirilen sorunlar, genellikle net düşünmenin yanı sıra duygu ile de yüklüdür.

Tüketiciler satın aldıkları ürünlere farklı derecelerde sembolizm ve değer katarlar. Artan sayıda tüketici, Adil Ticaret olarak tanımlanan gıda ürünlerini veya etik olarak üretilmiş diğer ürünleri satın alıyor. Riskler iki yönlüdür: Etik veya çevresel profilleriniz tüketicilerin değerleriyle uyumlu değilse, müşteri kayıplarının artması muhtemeldir.

Değişimi Yönetmek

Pek çok yönetici, özellikle sürekli iyileştirmenin genellikle üstün karlılığa giden yol olarak görüldüğü durumlarda, operasyonel etkinliğin stratejinin yerini almasına izin verdi. Doğal olarak, operasyonlar müşteri değişimine ayak uydurmak zorundadır ve sürdürülebilir pazarlamaya geçiş böyle bir değişim olabilir. İhtiyaç duyulan şey, kendi iyiliği için değil, doğru değişimdir ve TBL’yi benimseme yolunda ilerleyerek fayda sağlayan birçok şirket örneği vardır.

“Aydınlanmamış” şirketlerin yöneticileri için bir zorluk, az sayıda model veya teorik yapı olduğu için sürdürülebilir pazarlamaya yönelik hareketi operasyonel hale getirmek olacaktır. Çok fazla şirketin müşteri odaklı olması gerekirken süreç veya sistem odaklı olduğu tartışılabilir. “Müşteri ilişkileri yönetimi” (CRM) terimini düşünün. Elbette bu yanlış bir adlandırmadır ve hepimiz “müşteri memnuniyeti yönetimi” arayışında olmalıyız.

Çevre 

Çevresel iddialara giderek daha fazla şüpheyle yaklaşmamıza şaşmamalı, dolayısıyla yeşil aklama konusundaki farkındalığın artması. ‘Çevre’ terimi, farklı metinler arasında ve bazı durumlarda aynı yazar tarafından sayısız şekilde kullanılır. Tüketiciler genellikle daha geniş çevresel sorunlarla kolayca bağlantı kurduğundan, bu tür endişeleri dikkate almak ihtiyatlı bir davranıştır.

Satın alma kararlarını etkileyebilecek yoğun duygusal taahhütler ve katılım içeren çevresel etkileşimleri son derece önemlidir.

Görev ortamına karşı hizmet ortamı

Perakendecilikte ‘görev ortamı’, perakendecilerin faaliyet gösterdiği iş ortamlarını ifade eder. Tüketicilerin, örneğin nereden alışveriş yapacakları gibi kararlarını şekillendirmek için kullandıkları belirli mağaza özelliklerinden oluşur. Bu nitelikler, mağaza özellikleri (temizlik, ferahlık veya düzen gibi) veya personelin güleryüzlülüğü gibi daha soyut kavramlar olabilir.

Görev ortamı kusurlu bir kavramdır, çünkü tüketiciler genellikle ayrıntılardan çok genel algılarla ilgilenirler. Ayrıca, daha da önemlisi, vurgusu içseldir ve içe odaklıdır. Bu tür ölçütlere takıntılı olan pazarlamacılar, örneğin etik ticaret, yerel malları tedarik etme, gıda güvenliği ve hayvan refahı, paydaş etiği veya yeşil kaygılar gibi temel müşteri odaklı faktörleri kolayca gözden kaçırabilir.

Bu faktörler, satın alma kararlarını kolaylıkla şekillendirebilir ve yine de şirketlerin dikkati “ayak basma” veya terminal stoğu gibi sorunlarla dağılabilir.

Nihayetinde, hizmet edilmekten daha çok hizmet var. Gerçekten de hizmetlerin üretimi, sunumu ve tüketimi, hizmet sağlayıcılar ve tüketiciler arasındaki kişilerarası etkileşim etrafında döner. Bu, müşteri memnuniyetini sağlamak için uzun bir yol kat ediyor.

Her işlem, şirketinizi olumlu (veya olumsuz) bir ışık altında göstermek için bir fırsatı temsil eder. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve müşterinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetmek, güçlü bir sinyal gönderir. Bununla birlikte, tüm hizmet yönleri eşit değildir, bu nedenle etik ürünler gibi duygusal unsurlar daha yüksek tüketici değerine sahip olabilir.


Sosyal içerme Örnekleri
Sosyal içerme nedir
Sosyal içerme ingilizce
Sosyal dışlama Nedir
Yaşlıların sosyal içermesi
Sosyal içerme ve kapsayıcı eğitim
Sosyal İçerme Daire Başkanlığı
Sosyal sorumluluk


“Hizmet alanında” çalışan pazarlamacılar, tüketicilerle sahip oldukları ilişkilerle ilgilenirler. Bir tüketici odağına sahip olmak, hizmet ortamını tamamen operasyonel bir işlev olan görev ortamının üzerine çıkarır.

Ne de olsa müşteriler ait olduklarına veya hoş karşılandıklarına dair yargıda bulunurlar ve pazarlamacılar onların algılanan ayrımcılığını anlamadığında sorunlar ortaya çıkar. Sürdürülebilir pazarlamayı (SM) benimsemek isteyen paydaşlar için bir şablon önerir. Tasvir edilen faktörler, çoklu TBL unsurlarını etkileyebilir, örneğin SM’nin bir parçası olarak bir CSR politikası benimsemek, insanları ve kârı etkileyebilir.

TBL ile ilgili tüketici görüşünde büyük bir değişiklik oldu ve muhtemelen pazarlama akademisyenleri tüketicileri, ilerici organizasyonları ve diğer disiplinleri takip ediyor. Kotler artık pazarlamacıların hayatlarının daha karmaşık hale geleceğini savunuyor. “Gezegen” maliyetlerinin karşılanması fiyatların yükseltilmesini gerektirebilir.

Bu, otomatik olarak ürünü satmanın daha zor olacağı anlamına gelmez, ancak faydaları satmanız ve değer katmanız gerekecek. Ayrıca, şirketinizin “sürdürülebilirlik sürekliliği” üzerinde nerede olması gerektiğini de düşünmeniz gerekir.

Daha fazla veya daha az ölçüde taahhütte bulunmayı seçebilirsiniz. Kesin olan bir şey var: Sürdürülebilirlik açısından geri dönüş yoktur.

1. Pazarlama kavramı, müşteriyi tüm iş kararlarının merkezinde ve kuruluşun tüm kültürünün merkezinde olarak tanımlar, böylece birlikte çalışan herkes ve kuruluş için müşterinin önemini göz önünde bulundurması ve benimsemesi için bir sorumluluk yaratır. 

2. Pazarlama odaklı bir kuruluş, satışlarda, ciroda, kârlılıkta, pazar payında ve müşteri sadakatinde bir artış ve gelişmiş bir itibar ve rekabet avantajı görmeyi umabilir. Temel olarak, müşterileri memnun ederseniz, daha fazlası için geri gelirler ve haberi yayarlar.

3. Uzun vadede, ürünün ilk baştaki göz kamaştırıcı etkisi solacak ve böylece satışların, pazar payının ve kârlılığın düşmesi ve müşteri güveni ve itibarının kaybedilmesi gibi potansiyel bir durum ortaya çıkacaktır. Bu kuruluşlar esas olarak içe odaklı olma eğilimindedir, bu nedenle genellikle pazarda ve pazarlamada gizlenen yeni fırsatları ve tehditleri kaçırır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir