Sosyal Medya Kullanıcıları

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sosyal Medya Kullanıcıları

3 Haziran 2023 Türkiye sosyal medya Kullanım istatistikleri 2023 türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı 0
Pazar Araştırması

Sosyal Medya Kullanıcıları

Çevrimiçi topluluk katılımcıları, mevcut araştırmalara göre genellikle iki gruba ayrılır: topluluğa aktif olarak katılan posterler ve içeriği okuyan ancak asla gönderi paylaşmayan pusuda bekleyenler.

UGC’nin artan önemine rağmen, akademik literatür, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün pusuda bekleyen kişiler olduğunu gösteriyor: deneyimlerini çevrimiçi olarak oluşturup paylaşma konusunda yetenekli veya motive değiller.

Aslında, çevrimiçi gezginler üzerinde yapılan bir araştırma, bunların yalnızca %20’sinin çevrimiçi içerik yayınladığını ortaya çıkardı. Bir rapor, Facebook kullanıcılarının %64’ünün haftada 5 defadan az gönderi paylaştığı için pusuda bekleyen kişiler olduğunu ortaya koydu (%26’sının geçen yıl 10’dan az gönderi paylaştığı).

Pusluları “okuyan ancak nadiren çevrimiçi bir gruba alenen katkıda bulunan herkes” olarak tanımlayın. Gizlenme eylemi, resmi bir kaydın gerekmediği ve herkesin içeriğe erişebildiği halka açık haber grupları ve topluluklarda olduğu kadar, insanların bir profil oluşturup ardından arkadaşlarının veya meslektaşlarının çevrimiçi içeriğine bakabildiği sosyal ağlarda da mümkündür. 

Araştırmalar, topluluktaki aktivite sıklığına göre gizlenenlerin ortak bir tanımını bulmanın zor olduğunu gösteriyor. Pasif veya aktif olarak sınıflandırılırlar, ancak çeşitli yaklaşımlara göre farklı şekilde sınıflandırılırlar.

Pasif pusuda bekleyenleri yalnızca okuyan ancak hiçbir zaman katılmayan kişiler olarak ve aktif pusuda bekleyenleri, gönderilen mesajları önce okuyup sonra özel olarak yanıtlayan kişiler olarak tanımlar. Başka bir yaklaşım, topluluktaki aktivite sıklığını (kişilerin belirli bir çevrimiçi topluluğa kaç kez giriş yaptığını) göz önünde bulundurarak pusuda bekleyenleri pasif ve aktif olarak sınıflandıran yaklaşımdır.

Çevrimiçi topluluk davranışlarını iki boyuta göre temsil eden bir model önerdi: tanıtım, bir katılımcının etkinliğine maruz kalma derecesini temsil eder (gönderme ve okuma) ve yoğunluk, bir zaman ölçümü (sık veya nadir) kullanarak katılımcıların etkinliklerinin sıklığını tanımlar. 

Bu modele dayanarak, çevrimiçi topluluklara yeni gelenlerin ilk başta özel bir ortamda gizleneceğini varsayıyoruz. Bundan sonra, katılımın yoğunluğunu, maruz kalma derecesini veya her iki boyutu aynı anda artırmaya karar verebilirler.

Konuyla ilgili araştırma, pusuda bekleyen azınlığın tamamen pasif olduğunu ve en başından pusuya yatma niyetinde olduğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu tutumu genel olarak dört kategoride toplanabilecek diğer nedenler belirlemektedir.


Türkiye sosyal medya Kullanım istatistikleri 2023
Dünyada sosyal medya Kullanımı
türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı
Dünyada sosyal medya kullanım oranları
türkiye’de sosyal medya kullanımı istatistikleri 2022
türkiye’de sosyal medya kullanımı istatistikleri 2022 tüik
türkiye’de twitter kullanıcı sayısı 2023
Ülkelere göre sosyal medya Kullanımı


Birincisi, üyenin kişisel karakterine bağlı olabilir: kullanıcı utangaç olabilir veya gizlilik veya güvenlik nedenleriyle anonim kalmayı tercih edebilir. Bazen göndermenin önündeki engeller, kullanıcıların uzmanlık düzeyine veya sosyal grupla oluşan ilişkiye bağlıdır: Kullanıcı, sanal grupta acemi olabilir ve bu nedenle yanıt verme konusunda uzmanlık eksikliği hissedebilir.

Aksi takdirde, kullanıcılar söyleyecek bir şeyleri olmadığını düşünürler veya geri bildirimi zaten başkalarına verilen yanıtlarda bulurlar. İkincisi, gizlenme nedenleri topluluğun özelliklerine bağlı olabilir: diğerlerinin yanı sıra, kalitesiz (içerik) veya kullanımı zor (kullanılabilirlik) bir topluluk ortamı, yanıtlarda gecikme, yeni gelenlere karşı saldırgan davranış veya yalnızca doğrudan iletişim eksikliği. gönderi isteği, insanları katılmaya caydırabilir.

Üçüncüsü, pusuya yatma eğilimi üyelik aşamaları sırasında değişebilir: ilk başta kullanıcılar gönderi göndermeye başlamadan önce veya topluluğun kendileri için ilginç olmadığını anlarlarsa topluluktan ayrılmadan önce grup hakkında bilgi edinmek için biraz zaman ayırabilirler. Dördüncüsü, harici kısıtlamalar kullanıcıları etkileyebilir: örneğin, yeterli zamana veya belirli çalışma koşullarına sahip olmamak vb.

Tüm bu olası nedenler arasında, yapılan bir araştırma, gizlenmenin ana açıklamalarının kişisel özellikler ve üyelik aşamasıyla bağlantılı olduğuna işaret etti. Aslında, belirlenen ilk beş neden: Sadece okumayı tercih ediyorum/benim için yeterli (% 53.9), grubu hala öğreniyorum (% 29.7), paylaşım yapmaktan çekiniyoruz (% 28.3) ve Sunacak hiçbir şey yoktur (% 22.8).

Grubun katılım için ön koşulları yaratma becerisiyle de birkaç motivasyon bağlantılıydı. Aslında, sıralamada, grup tarafından gönderi yapma zorunluluğunun bulunmadığına atıfta bulunulan bir madde de buluyoruz (% 21.5). Sıralamanın alt sıralarında yer alan diğer öğeler, bunun yerine topluluğun yönetilme biçimiyle bağlantılıdır.

Bu, grubun daha iyi yönetilmesinin pusuda bekleyenleri katılmaya teşvik etmek için daha fazla fırsat sunabileceği anlamına gelebilir. Son olarak, seyahat sektöründe yapılan bir araştırma, zaman kısıtlamalarının, ilgi eksikliğinin ve güven eksikliğinin UGC’nin yaratılmasındaki ana engeller olduğunu buldu.

Genel olarak, pusuda bekleyenler, posterlere kıyasla daha az topluluk duygusuna sahiptir (%79,2’ye karşı %26,3); topluluğa doğrudan katılmadan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünürler. Sonuç olarak, posterlere göre daha düşük düzeyde memnuniyet ifade etmektedirler.

Araştırma, seyahat sektöründe pusu kuranlar ve posterciler arasında cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir açısından bir fark olmadığına işaret etti. Aksine, sosyal içerik oluşturucular genellikle pusuda bekleyenlerden daha gençtir, muhtemelen bekardırlar ve tam zamanlı çalışırlar. Bununla birlikte, konuyla ilgili araştırma bulguları, dikkate alınan sosyal medya türüne göre kullanım farklılıkları nedeniyle bazen çelişkilidir.

Mevcut sosyal medyanın çok sayıda ve çeşitli olması nedeniyle, kullanıcılar aynı anda farklı roller oynayabilir: belirli bir sosyal medyaya göre hem pusuda bekleyen hem de posterler olabilirler. Ayrıca, sosyal medyanın türü ne olursa olsun, kullanıcının şirket, marka ve/veya ürünle farklı düzeylerde etkileşimi olabilir.

Uygulamada, sosyal medya kullanıcıları Linkedin’de pusuda bekleyenler ve Facebook’ta posterler veya bir marka topluluğunda pusuda bekleyenler ve diğerinde posterler olabilir. Pusuya yatanların yalnızca küçük bir kısmının en başından topluluğa katılmaya niyeti olmadığı ve bazen diğer engellerin etkileşim eksikliğini belirlediği göz önüne alındığında, şirketler pusuda bekleyenleri yoğunluk ve tanıtım temelinde hareket ederek çevrimiçi topluluklarına katılmaya teşvik edebilir.

Bir yandan firmalar, topluluktaki katılımcıların faaliyetlerinin sıklığını artırmaya çalışabilir (örneğin, ilgi uyandıran ilgi çekici gönderiler yayınlamak). Öte yandan şirketler, kullanıcıların maruz kalma derecesini özelden kamuya doğru artırmaya çalışabilir (örneğin, insanlardan tatillerinin en iyi fotoğrafını yayınlamalarını istemek).

Kullanıcıların durumlarını pusuda bekleyenlerden posterlere kadar iyileştirmeyi amaçlayan kurumsal eylemler, kullanıcıların katılımını artırmak, olumlu ağızdan ağza iletişimi geliştirmek ve muhtemelen satışları etkilemek için yukarıda belirtilen engellerin ve korkuların aşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, aktif ve maruz kalan topluluk üyeleri, şirketin pazar bölümlemesini iyileştirmek ve hassaslaştırmak için kullanabileceği ilgi alanları, tercihler ve demografik bilgiler hakkında yararlı bilgiler sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi toplulukları kullanım şekli, şirketin etkileşim ve katılım fırsatları yaratma ve topluluğa ait olma duygusu yaratma becerisine göre gelişecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir