Sosyal Medya Metrikleri ve Analizi

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sosyal Medya Metrikleri ve Analizi

8 Haziran 2023 Halkla ilişkilerde sosyal medya ölçüm yöntemler Sosyal medya ölçüm yöntemleri Nelerdir ? 0
YOUTUBE

Sosyal Medya Metrikleri ve Analizi

Özet Bilgi Teknolojisindeki ilerleme ve Sosyal medya yayılımının yanı sıra, önceki Bölümlerde incelenen Mobil Sosyal Medya gelişimi, müşteriler ve potansiyel müşteriler hakkında (“Büyük veri” olarak adlandırılır) büyük miktarda multimedya yapılandırılmış ve yapılandırılmamış içeriğin artan kullanılabilirliğine katkıda bulunur.

Bu bilgileri toplayabilen, analiz edebilen ve yorumlayabilen seyahat organizasyonları, müşterilerin bilgilerini artırma ve sonuç olarak hizmet farklılaştırmasını ve kişiselleştirmeyi geliştirme fırsatına sahiptir. Çeşitli hedef pazarlarla senkronizasyon, rekabet avantajı yaratmaya ve finansal ve operasyonel performansı artırmaya olanak tanır.

Bu nedenle, sosyal medya performansını değerlendirebilecek ve diğer ölçütlerle birleştirildiğinde iş stratejilerini destekleyecek ve geliştirecek en uygun sosyal medya metriklerinin tanımlanması kilit bir konu olarak ortaya çıkıyor.

Büyük Veri ve Müşteri Profili Oluşturma Fırsatları

Web 2.0’daki gelişmeler, şirketlerin işlemler sırasında üretilen müşteriler, tedarikçiler ve operasyonlar hakkında artan miktarda veri ve bilgi toplamasına olanak tanır.

Sosyal medya siteleri, multimedya içeriğinin büyümesine ve buna bağlı olarak veri miktarının (“Büyük veri” olarak adlandırılan) üstel artışına katkıda bulunur. Bloglar, sosyal ağ sayfaları (örn. Facebook, Twitter) her saniye verileri, eylemleri, görüntüleri, videoları, konumları vb. geçmişe göre daha kolay ve ucuza veri olarak kaydedilebilir.

Ayrıca, incelendiği üzere BT ve İnternet bağlantı iyileştirmeleri, hem fiziksel nesnelerde (“nesnelerin İnterneti” olarak adlandırılan) hem de bunları okuyabilen yeni gelişmiş mobil cihazlarda (yani giyilebilir cihazlar) yer alan sensörlerin miktarında bir artış olduğunu belirlemiştir.

BT ilerlemesi ve Web 2.0, firmalara daha sonra değer yaratmak için saklanabilen ve analiz edilebilen büyük miktarlarda müşteri bilgisi sağlar. Özellikle, artan miktarda verinin mevcudiyeti, kuruluşların müşterilerin profil bilgilerini geliştirmelerine ve sonuç olarak segmentasyon ve ürün farklılaştırmasıyla ilgili kararlar almalarına olanak tanır.

Çeşitli pazar segmentlerinin kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğinin (derecelendirmeler, incelemeler, videolar vb.) analizi, işlemlerden gelen müşterilerle ilgili diğer bilgilerle birleştiğinde, her bir rezervasyon kanalının hedef segmentlerine sunulan hizmeti rakiplere göre farklılaştırmaya ve kişiselleştirmeye olanak tanır.


Sosyal medya ölçüm yöntemleri Nelerdir
Halkla ilişkilerde sosyal medya ölçüm yöntemleri


Şirketlerin “sosyal” tüketicilerin beklentileriyle senkronizasyonu, müşterilerin pazarlama ve satış faaliyetlerini etkileyerek şirketle iletişimi yönlendirmek için artan bir güç kazandığı bir ortamda çok yararlı oluyor. Hedef pazarların beklentilerini ve profillerini bilen şirketler, turizm deneyimini kişiselleştirmek için tamamlayıcı hizmetler geliştirebilir.

Gezginlerin büyük bir kısmı bu fırsatın farkında. Belki ilk başta biraz korkmuşlardı, ancak şimdi (özellikle daha yüksek deneyime sahip olanlar), teklifi kişiselleştirmek için turizm web sitesinin geçmiş deneyimlerine atıfta bulunmasını bekliyorlar.

Açıkçası, müşteri özelliklerinden öğrenerek pazarı daha iyi bölümlere ayırma fırsatı, şirketin bilgileri benzersiz ve entegre bir CRM veritabanında toplama ve düzenleme becerisine ve motivasyonuna bağlıdır. Bu, iş stratejilerini tanımlamak için verilere erişebilmek, bunları analiz edebilmek ve kullanabilmek için başlangıç noktasıdır.

Ancak incelendiği üzere bazen şirketler yeterli yetkinliklere ve kaynaklara sahip olamamaktadır. Örneğin, yukarıda belirtilen çalışma, görüşülen firmaların benzersiz bir müşteri veri havuzuna sahip olmadığına işaret etti.

Aksine, BT ve daha geleneksel sistemler tarafından üretilen bu büyük miktardaki bilgiyi iş kararları için hızlı bir şekilde analiz etme yeteneği, seyahat şirketleri için rekabet avantajı yaratmanın ve finansal ve operasyonel performansı artırmanın bir yolunu temsil ediyor.

Bu eğilimler ve fırsatlar ışığında, sonraki bölümlerde “Büyük veri” kavramı ve seyahat organizasyonlarının uygun analitiği geliştirmek için verileri nasıl seçip düzenleyebileceği incelenecektir.

Büyük Veri

“Büyük veri”, şu anda mevcut olan dijital veri miktarındaki patlamayı tanımlamak için kullanılan nispeten yeni bir terimdir. Genellikle analitiğin bir evrimi olarak kabul edilir ve “boyutu tipik veritabanı yazılım araçlarının yakalama, depolama, yönetme ve analiz etme yeteneğinin ötesinde olan veri kümelerini” ifade eder.

Büyük verinin, bu kavramı geleneksel kurumsal veritabanlarından ve veri ambarlarından ayıran bazı temel temel özellikleri tanımlanabilir.

• hacim, veri miktarı katlanarak artıyor ve internette her saniye 20 yıl önce toplanandan daha fazlasını depoluyoruz;
• hız, veri oluşturma hızını ifade eder. Günümüzde internetteki veriler neredeyse gerçek zamanlı ve şirketlere daha esnek olma ve iş fırsatlarına ve tehditlerine anında tepki verme fırsatı sunuyor;
• çeşitlilik, veriler farklı biçimler alabilir, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olabilir ve çeşitli kaynaklardan gelebilir (yalnızca dahili ve tarihsel değil).

Sosyal medya, akıllı telefonlar ve genel olarak mobil cihazlar, insanlar, etkinlikler ve konumlar hakkında büyük miktarda farklı ve yapılandırılmamış veri sağlar (örneğin, mesajlar, resimler, videolar, sensör okuma, GPS sinyalleri).

Analitik ve raporlar, geleneksel olarak amaçlandığı gibi, Büyük veri analiz sürecinin yalnızca bir parçasıdır. Bu nedenle, Büyük verinin fırsatlarından tam olarak yararlanmak için hem dahili yapılandırılmış hem de harici yapılandırılmamış mevcut bilgilerin analizi ortaklaşa değerlendirilmelidir.

Dahili yapılandırılmış bilgiler esas olarak muhasebe, işlem ve müşteri verilerini ifade ederken, yapılandırılmamış harici veriler sosyal medya (ör. sosyal ağlar, bloglar, sanal topluluklar ve seyahat incelemesi web siteleri) tarafından sağlanan bilgilerdir.

Sosyal medya ve mobil cihazlar, hem müşteriler hem de potansiyel müşteriler hakkında büyük miktarda bilgi sunar (örneğin, kişisel kullanıcı bilgileri, coğrafi konum verileri, sosyal grafikler, incelemeler, sıralamalar, gönderiler, tweet’ler, makine günlük verileri ve sensörler gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler). 

Müşterilerden farklı olarak, potansiyel müşteriler sosyal medyada şirketle bağlantılıdır ancak henüz müşteri değildirler (yani, Facebook’ta Beğen). Bu çevrimiçi ilişkilerden gelen veriler, kişiselleştirilmiş teklifler ve promosyonlarla onları çekmek için potansiyel müşterilerin profillerini öğrenmek için çok yararlı olabilir. Örneğin, bir otel, Facebook kullanıcılarının milliyetlerini analiz ederek yeni bir pazar segmentinin varlığını fark edebilir ve gelişme potansiyellerini incelemeye başlayabilir.

Bazı seyahat şirketleri son zamanlarda Büyük veri fırsatlarından yararlanmaya başladı. Örneğin, bazı oteller, özellikle sadık müşterilerin (lüks oteller gibi) ihtiyaçlarını tahmin edebilmek için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden oluşan çok ayrıntılı müşteri veritabanları oluşturur. Ayrıca, yazılımlar, binlerce gezginden gelen yapılandırılmamış verileri toplar ve oteller tarafından çevrimiçi itibarlarını analiz etmek için kullanılabilir.

Bu nedenle, Büyük verileri ölçmek ve işlemek, seyahat şirketlerinin daha iyi tahminler yapmasına ve dolayısıyla daha iyi kararlar almasına çok yardımcı olabilir. Temel soru, benimsenecek en uygun yöntemlerin nasıl belirleneceğidir. Bir sonraki bölüm, Büyük veri analiz süreci hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir