Sözleşmenin Askıya Alınması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sözleşmenin Askıya Alınması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Temmuz 2022 İş sözleşmesinin askıya alınması SGK Sözleşmenin askıya ALINMASI ne demek Sözleşmenin askıya alınması 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Otomatik Deşarj

Lord Goff, bir sigorta garantisinin bir “emsal koşul” olduğuna karar verdiğinde, bir emsal koşulun yukarıdaki özelliklerinin her ikisinin de verilip verilmeyeceğini netleştirmedi. Hiç şüphe yok ki birincisi bir senet garantisi için geçerlidir. Kararının temeli, yaptığı aşağıdaki açıklamalardan anlaşılabilir.

‘Sigortacının sorumluluktan kurtulmasının otomatik olduğunu ve sigortacının sözleşmeyi veya sigortayı bir son olarak ele alma kararına bağlı olmadığını gösterirler; bununla birlikte, sigortacı garantinin ihlalinden feragat edebilir.

Ancak, yalnızca, [bir garantiye] bu şekilde uyulmaması halinde sigortacı, garantinin ihlal edildiği tarihten itibaren sorumluluktan kurtulur. Yukarıdaki konuşmanın ışığında, artık ‘tahliye’ kelimesinden önce ‘otomatik olarak’ kelimesi okunmalıdır.

Olağan bir sözleşme şartı olarak bir koşul, ihlali durumunda masum tarafın sözleşme kapsamında gelecekteki tüm sorumluluklardan otomatik olarak kurtulmasını sağlama niteliğine sahip değildir.

Masum tarafın, bir ‘koşul’ ihlali durumunda sözleşmeyi onaylama veya feshetme seçeneğini kullanması gerektiğine dair yasal gereklilik, Lord Goff’un otomatik ibra kuralıyla açıkça uyumsuzdur.

Bu açıdan bakıldığında, bir taahhüt garantisi, tanımı gereği, ihlali masum tarafa sözleşmeyi onaylama veya feshetme seçim hakkını verecek bir terim olan bir koşul olarak kabul edilemez. Lord Goff’a göre, bir senet garantisinin ihlali bir kez işlendiğinde, sonuç otomatiktir.

Sözleşmenin Geleceği

Coğrafi sınırlara ilişkin bir garanti ile ilgili olarak, bir emsal koşulun ihlalinin yukarıdaki sonuçlarından ikincisi, yasaklı bir alana giren ve bu bölgeden ayrılan bir geminin maruz kaldığı bir kayıp veya hasar için kapsanıp kapsanmadığı sorusu için özellikle önemlidir. poliçenin geçerli olduğu süre boyunca yasaklı alanın dışına çıkarken.

Başka bir deyişle: yasak bölgeden ayrılan gemide poliçe yeniden canlandırıldı mı yoksa restore mi ediliyor? İyi Şans yapıcı bir toplam kayıp olduğundan, bu soru dikkate alınmadı. Eğer yasak bölgeden dışarı çıkabilseydi, bir kez daha poliçe kapsamına girer miydi?

Böyle bir ihlalin sözleşmenin geleceği üzerindeki etkisini tespit etmek için Lord Goff tarafından yapılan bir başka önemli açıklamaya atıfta bulunulmalıdır.

‘Elbette, sözleşmeden ab initio kaçınma etkisine sahip değildir. Kesin olarak söylemek gerekirse, sözleşmeyi sona erdirme etkisi de yoktur. Sigortalının, örneğin bir prim ödeme yükümlülüğünün devam etmesi gibi, sigortacının sorumluluktan kurtulmasından sonra da devam edecek olan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin olması mümkündür. Sonuç olarak her iki tarafa da başka yükümlülükler yüklenmese bile, sözleşmeden kaçınıldığından bahsetmek doğru değildir.

Buradaki vurgunun, sona erdirilenin sözleşme değil sorumluluk olduğu not edilmelidir. Saygılarımla, bu ifadenin kafa karıştırıcı olduğu kadar belirsiz olduğu da sunulmaktadır. Sözleşme sona erdirilmezse, mutlaka yaya veya yürürlükte olmalıdır.


Sözleşmenin askıya ALINMASI ne demek
Sözleşmenin askıya alınması
4/B sözleşmenin askıya ALINMASI
İş sözleşmesinin askıya alınması SGK
Ticari sözleşmenin askıya alınması
İş SÖZLEŞMESİNİN askıya ALINMASI ve sona Ermesi
Sözleşmeli öğretmenin sözleşmesinin askıya alınması
İş sözleşmesinin askıya alınması halleri


Lord Goff, sigortacının otomatik olarak sorumluluktan veya gelecekteki sorumluluktan kurtulmuş olmasına rağmen, sözleşmenin yine de, halihazırda tahakkuk eden primin ödenmesi gibi belirli sınırlı amaçlar için yürürlükte olduğunu söylemeyi amaçlamış olabilir. Sözleşmeyi canlı tutmanın amacı, muhtemelen, sigortacıya, isterse, ihlalden vazgeçme fırsatı vermektir.

Görüldüğü gibi, Lord Goff’un kararının bazı kısımları, bir taahhüt garantisinden ziyade bir sorumluluk sınırlaması maddesine benzeyen bir dile tehlikeli bir şekilde yaklaştı. İlgili kısımlar aşağıdaki gibidir.

Sigortacı sorumluluktan kaçınmaz, yalnızca sorumluluğu reddetme (ve poliçeyi reddetmeme) anlamında, onu reddetme hakkına sahip olarak tanımlamak doğru olacaktır. Gerçekte, Kanun’un öngördüğü gibi sigortacı, ihlalin meydana geldiği tarihten itibaren sorumluluktan kurtulur ve bunun sonucunda sigortalının bir talebine karşı iyi bir savunmaya sahip olur.

Ancak, bunu söyledikten sonra, kararında, iki garanti biçimini, yani ‘sadece kapsamın kapsamını belirten garantiler ile taahhüdü içeren taahhüt garantileri arasında ayrım yapmak konusunda dikkatli olduğuna işaret edilmelidir. garantinin yerine getirileceğinden emindir’. Yasanın 33-34. maddelerinin konusunun ikinci tür garanti ile ilgilendiğini açıkladı.

Sözleşmenin Askıya Alınması

Sigortalı gemi yasak bölgedeyken sözleşmenin askıya alınması mümkün müdür? Askıya alma teorisi, bir emsal koşula uygulanabilen olağan sözleşme ilkeleriyle tutarlıdır, ancak ‘ihaleyi ifa etmeyi tamamen veya kalıcı olarak reddetme ve ihlal eden tarafın daha fazla ifasını kabul etme anlamında fesih haklı kılan’ bir koşul değildir: fesih seçimi sözleşme bu amaca ulaşmak için gereklidir.

Dolayısıyla, bir sigorta teminatı tam anlamıyla emsal bir koşul olarak yorumlanacaksa, sigortalının eylemleri ile poliçe kapsamındaki risklerin açılıp kapanması mümkündür. Sigortalının teminatı eski haline getirmek için yapması gereken tek şey, tabi ki poliçenin süresinin dolmamış olması şartıyla yasaklı bölgeyi terk etmektir.

Bir sigorta garantisinin, bir emsal koşulun yukarıda belirtilen özelliklerinden ikincisine de yatırım yapılıp yapılmayacağı şüphelidir. Böyle bir yasal pozisyon, emsal bir koşulun doğası ile tutarlı olsa da, sunulduğunda savunulamaz.

Bu, bir taahhüt garantisine ilişkin başka bir temel ilke ile, yani, bir taahhüt garantisinin ihlalinin zarardan önce giderilemeyeceği ve yerine getirilemeyeceği ile açıkça bağdaşmaz. bir taahhüt garantisinin ihlali durumunda askıya alma teorisi için yer.

Bir ihlal gerçekleştiğinde, sigortacı otomatik olarak ibra edilir; ve ihlalden feragat edilmediği sürece, sigortacı poliçe kapsamında daha fazla zarardan sorumlu değildir. Lord Goff’un otomatik ibra kuralında sözleşme teorisinin askıya alınmasına açıkça yer yoktur.

Otomatik ibra kuralı mantıksal sonucuna taşınacaksa, sigortacı yasak bölgeye girmenin ilk adımını attığında sorumluluktan kurtulacaktır. Yasak bölgeye girdiği anda, sigortacı otomatik olarak sorumluluktan veya daha fazla sorumluluktan kurtulur.

Bu, ihlalden feragat edilmediği sürece, geminin bundan sonra maruz kaldığı herhangi bir hasarın, nerede ve ne şekilde olursa olsun, poliçe kapsamında olmayacağı anlamına gelir. Böyle bir madde teminat sınırlaması olarak yorumlanmadıkça, poliçenin askıya alınması söz konusu değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir