Spektral Ölçü – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Spektral Ölçü – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

21 Aralık 2020 0

Spektral Ölçü – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Üslü Ölçü

Birleşik kuyruk modeli (9.99) tutarsa, o zaman maksimum kararlı bir dağılımın üs ve spektral ölçülerinin uygun analogları vardır. Başlangıç ​​noktası basit bir gözlemdir.

for0 <zj <∞ (j = 1,2) .G (z, z) = g ∗ (1/2) = 1for0 <z <∞ olduğunu gösterir. Şimdi 0 <t <∞ için, (0, ∞) 2 üzerinde pozitif bir ölçü 􏰓t (·) tanımlayın.

Borel B kümeleri için (0, ∞) 2. Daha sonra (9.102), t → ∞ olarak 􏰓t {(z1, ∞) × (z2, ∞)} yakınsamasını belirtir. Şimdi, (8.71) veya (8.94) 'e yol açanlara benzer argümanlarla, bu, (0, ∞) 2 üzerinde pozitif bir ölçümün olduğu anlamına gelir.

􏰓{(z1, ∞) × (z2, ∞)} = g ∗ {z1 / (z1 + z2)} z − c1 z − c2 (9.103) 12
0 <zj <∞ (j = 1,2) ve böyle
􏰓t (·) → v 􏰓ast → ∞in (0, ∞] × (0, ∞], (9.104)
Belirsiz yakınsamayı ifade eden '→ v' ile (Kallenberg 1983; Resnick 1987). (9.104) 'te koordinat eksenlerinin (8.94)' ün aksine hariç tutulduğuna dikkat edin. Bunun nedeni, η t, Z2> t] = {L (t, t)} – ​​1t1 / η, (8.94) ‘de μ ∗ t tanımındaki t faktörü. Diğer bir deyişle, eksenlerden birini veya her ikisini kucaklayan B kümeleri için, η t, Z2> t] 􏰓 (t − 1 ·) (9.105)
yeterince büyük 0 <t <∞. Bu yaklaşım, (Z1, Z2) 'nin iki değişkenli kuyruğu üzerindeki istatistiksel çıkarım prosedürlerinin temelini oluşturur, aşağıya bakınız.

Açıkça, denklem (9.103) şunu ima eder:

􏰓 {(sz1, ∞) × (sz2, ∞)} = s − 1 / η􏰓 {(z1, ∞) × (z2, ∞)},
için0 <s <∞ve0 <zj <∞ (j = 1,2) .Tüm türdeki benzer üçgenler (z1, ∞) × (z2, ∞), (0, ∞) 2'de ölçü belirleyici bir sınıf oluşturur,
􏰓 (s ·) = s − 1 / η􏰓 (·), 0 <s <∞. (9.106) Özellik (9.106), μ üs ölçümünün karşılık gelen homojenlik özelliği (8.11) ile karşılaştırılmalıdır.

Spektral Ölçü

(0, 1) üzerinde H􏰓 ölçüsünü tanımlayın. 0 <r <∞ ve Borel için B (0, 1) 'de. Denklem (9.108), ölçüsünün, sözde kutupsal koordinatlar T (z1, z2) = (r, w) ile r = z1 + z2 vew = z1 / (z1 + z2) ile ifade edildiğinde ürün ölçüsü olarak çarpanlara ayırdığını ima eder, yani,

􏰓  T −1 (dr dw) = η − 1r − 1 / η − 1dr H􏰓 (dw).
Bu, (8.17) 'de üssel ölçü μ ∗ için spektral ayrışmayla karşılaştırılacak 􏰓'nin spektral ayrışmasıdır. H􏰓 ölçüsü, 􏰓'nin spektral ölçüsüdür.
Spektral ayrışma (9.109),

0 <zj <∞ (j = 1, 2), 􏰓 {(z1, ∞) × (z2, ∞)} 􏰟􏰟∞
Bunu (9.103) ile karşılaştırmak, 0 <w <1 için verir. G ∗ (1/2) = 1 olduğu için, H􏰓 spektral ölçüsünün sağlaması gerektiğini buluruz
kısıtlama, yoğunluk λ (z1, z2) ile mutlak olarak süreklilik arz ediyorsa, o zaman H􏰓 da mutlak süreklidir ve yoğunluğu h􏰓, aşağıdaki gibi g ∗ ve (c1, c2) 'den hesaplanabilir. Dönüşümün Jakobiyeni (z1, z2) 􏰏 → (r, w) = (z1 + z2, z1 / (z1 + z2)) r − 1'e eşittir. Bu nedenle, çok değişkenli değişken değişiklikleri formülü ile,

λ (z1, z2) = η − 1r − 2−1 / ηh􏰓 (w).
Ayrıca λ (z1, z2) = ∂2􏰓 {(z1, ∞) × (z2, ∞)} / ∂z1∂z2 olduğundan, 0 <w <1 elde ederiz. Bu türev, L için parametrik modeller belirlerken gösterir. (9.99) 'da ve dolayısıyla g ∗ için, ortaya çıkan spektral yoğunluğun h􏰓 gerçekten pozitif olmasına dikkat edilmelidir.

Tatmin edici parametrik modelleri belirlemenin daha basit bir yolu (9.99), doğrudan spektral ölçüdür (Ramos 2003). 0 <η ≤ 1 ise ve H, (0, 1) tatmin edici (9.107) üzerinde pozitif bir ölçüm ise, (9.110) 'un sağ tarafında 1 1 ile sınırlı olduğu gibi ortak hayatta kalan fonksiyonu ile bir olasılık dağılımı tanımlayabiliriz. zj <∞ (j = 1, 2). Bu hayatta kalan işlevi, iki değişkenli yavaş değişen işlevle (9.100) 'deki gibi yazılabilir.

for1≤zj <∞ (j = 1,2), whoselimitfunction, g ̃η, H, isqualtothee in the right-hands of the nextquation extended to all0 <zj <∞ (j = 1,2). Dahası, karşılık gelen ışın bağımlılığı fonksiyonu g ̃ ∗ η ise, H düzenli olarak 0 ve 1'de κ ve −κ indisleri ile değişir, sonra Lη, H'yi (9.101) çevirerek tanımlayabiliriz ve sonunda gösterime (9.100) götürür.

(9.104) ile, spektral ölçü H􏰓, Z1 / (Z1 + Z2) 'nin dağılımı ile ilişkilendirilebilir, çünkü hem Z1 hem de Z2'nin anlamı bakımından büyüktür.

açık aralıkta (0, 1). Özellikle, H􏰓, h􏰓 spektral yoğunluğu ile mutlak süreklilik arz ediyorsa, o zaman 0 <w0 ≤w1, η z1, Z2> z2] = {1 – ifade (−1 / z1)} {1 – ifade (−1 / z2)} = L (z1, z2) (z1z2) −1,
burada L (z1, z2) ışından bağımsız, iki değişkenli yavaş değişen bir fonksiyondur. Özellikle c1 = c2 = 1 ve η = 1/2. (9.116) ile spektral yoğunluk h (w; 1/2) = 2−1 {w (1 – w)} – 2 olarak verilir.

Örnek 9.6

Rastgele çiftin (X1, X2) standart normal kenar boşlukları ve korelasyonu −1 <ρ z1, Z2> z2] = L (z1, z2; ρ) (z1z2) −1 / (1 + ρ),
L (z1, z2; ρ) ile ışın bağımsız, iki değişkenli yavaş değişen fonksiyon. Dolayısıyla c1 = c2 = 1 / (1 + ρ), η = (1 + ρ) / 2 ve spektral yoğunluk h {w; (9.116) ‘daki gibi (1 + ρ) / 2} olur.

Örnek 9.7

(Z1, Z2), standart Fre ́chet marjları ve üs ölçüsü μ ∗ olan iki değişkenli bir uç değer dağılımına sahip olsun, yani P [Z1 ≤ z1, Z2 ≤ z2] = exp {−V ∗ (z1, z2)} 0 <zj z1, Z2> z2] = 1 – exp (−1 / z1) – exp (−1 / z2) + exp {−V ∗ (z1, z2)}. Z1 ve Z2’nin bağımsız olmadığını, yani χ = 2 – V ∗ (1, 1)> 0 olduğunu varsayalım.
(8.11) ‘den μ ∗’nin −1 mertebesinden homojen olduğunu hatırlayarak,
P [Z1> t, Z2> t] ∼t − 1χ, t → ∞,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir