Sponsorluk Hakları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sponsorluk Hakları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

11 Ocak 2023 Sponsorluk DOSYASI PDF Sponsorluk Dosyası hazırlama Spor sponsorluk dosyası örneği 0
Pazarın Doğası

Sponsorluk Hakları

Etkinlik sponsorluğu hakları, bir araya getirildiğinde, sponsorun ilişki yoluyla elde ettiği statünün kabul edilmesini içerir. Bu genellikle bir tür açıklama içeren bir ad içerir ve son otuz yılda, etkinlik sponsorluğu gelişmekte olduğundan, kullanılan bir dizi sözcük ve terminoloji olmuştur.

Basitçe sponsor olarak adlandırılabilirler, ancak son yıllarda ve belki de daha yakın ilişki kurmanın bir sonucu olarak, artık ortaklar ve ortaklıklar var. Elbette bir olay, istediği isimleri kullanabilir. Örneğin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ‘TOP’ programında ana sponsorlarından ortak olarak söz eder.

İngiliz Futbol Federasyonu’nun (FA) FA ortakları vardır ve bunlardan sütunlar olarak söz eder. Sektördeki diğer takdirler ev sahiplerini, arkadaşları, destekçileri ve kurumsal şampiyonları içerir ve varyans yalnızca etkinliklerin sponsorlarını kendilerinin ve sponsorlarının karşılıklı olarak uygun gördükleri şekilde tanıyabileceğini gösterir.

Genel olarak, bir etkinlikle ilişkilendirmek ve sponsorluk haklarını elde etmek için beş seviye vardır ve bunlar gösterilir. Bu seviyeler üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir haklar dizisinden ve isim onayından oluşabilir.

Bir dizi sponsorluğu bir seri veya program haline getirirken, anahtar nokta, her birini diğerlerini tamamlayacak ve rahatça yan yana oturacak şekilde tasarlamaktır. Bu, programı bir bütün olarak gözden geçiren ve sektör münhasırlığı olacak ve etkinlikte aşırı metalaştırmaya yol açacak gereksiz tekrarların olmaması için hak setlerini dengeleyen bir yaklaşım gerektirir.

Sektör münhasırlığı bir zamanlar kendi içinde bir fayda ve doğru olarak görülüyordu, ancak şimdi çoğu sponsor tarafından bekleniyor. Etkinliğin sektörleri segmentlere ayırması ve yine de münhasırlık elde etmesi mümkündür, ancak yeterli müzakere gücüne sahip etkinlikler, sonuç olarak daha fazla sayıda sponsor elde edebilir.

Pek çok etkinliğin cazibesi, olabildiğince çok sponsor bulmaya çalışmak olabilir, ancak tüm etkinlikler programları kadar iyi yönetemez ve ticari mesajın karmaşasından kaçınamaz. Örneğin, Wimbledon Şampiyonası tenis kortlarında çok az sponsor görülüyor.

Bununla birlikte, farklı bir yaklaşımı benimsedikleri ve dağınıklığı yönetmek için tüm sponsor logolarını tek tip yeşil ve siyah renkte tasvir ettikleri Fransa Açık’ta durum böyle değil. Çoğu etkinlik için, aşırı metalaşmanın tehlikeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan karmaşa, sponsor mesajlarının seyrelmesidir.

Sponsorluktan daha fazla gelir akışı elde etme fırsatı, etkinlik yönetiminin önemli bir yönüdür ve programlara statü düzeylerinin dahil edilmesi, sponsorları birbirleriyle yan yana çalışabilmeleri için farklılaştırmanın başka bir yoludur.

Etkinlik Sponsorluğu Program Yapıları

Bir etkinlik sponsorluk programı oluşturmanın üç temel yolu vardır. Bir sponsor varsa, yapı basittir ve sol sponsorluk olarak anılabilir. Birden fazla sponsor olması durumunda, etkinlik sponsorluk programı iki şekilde yapılandırılabilir.

Bunlardan ilki, etkinliğin katmanlı bir hiyerarşik yapı içinde farklı düzeylerde onaylanmış sponsorluk statüsüne sahip olmasına izin verir. İkincisi, aynı haklara sahip olsun ya da olmasın, aynı statüde kabul edilen sponsorlara izin verir. Bu nedenle doğası düzdür çünkü ilgili bir hiyerarşi yoktur. Bunları daha eksiksiz açıklar.

Düz ve katmanlı yapılarla, sponsorların bir arada rahatça oturabilecekleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için bir etkinlikte uygulanabilecekleri programlar oluşturmak, böylece etkinlik yöneticisinin gelir maksimizasyonuna odaklanmasını sağlamak mümkündür.

2003 yılında, etkinlik yirmi beş sponsoru programına dahil etmeyi başardı. Katmanlı bir sponsorluk yapısında iki üst düzey sponsoru vardı. Bir sonraki seviye aşağı iki sponsor daha gördü. Elmas, platin, altın, gümüş, bronz, destekleyici kuruluşlar ve dergisi olmak üzere üç medya ortağı olmak üzere toplamda altı sponsorluk seviyesi vardı.


Sponsorluk DOSYASI PDF
Spor sponsorluk dosyası örneği
Sponsorluk Dosyası örnekleri
Sporcu sponsorluk Dosyası
Zirve sponsorluk Dosyası
TEKNOFEST SPONSORLUK DOSYASI
Sponsorluk Dosyası Örneği pdf
Sponsorluk Dosyası hazırlama


Sponsorluk her zaman gelir elde etmek için kullanılmaz. Harcamaları azaltmak ve/veya ürüne değer katmak için ayni sponsorluk aranır. Bazen kontra anlaşmaları veya takaslar olarak anılan ayni sponsorluk, yine de karşılıklı faydayı içerir, ancak paranın el değiştirmesi söz konusu değildir. Yeni bir sponsorluk şekli değil ama büyüyen bir sponsorluk söz konusudur.

Etkinliğin yararı, etkinliğin sunumu ve yönetimi için önemli olan ürün veya hizmetler biçiminde gelir. Karşılığında, insan, ekipman, ürün, dekorasyon, basılı malzeme ve iletişim mekanizmaları gibi kaynakları sağlayan bir sponsora, eşdeğer değerde sponsorluk hakkı sağlanabilir.

Etkinlik harcamalarından tasarruf etmek, organizasyonları bu şekilde çekmek istemenin ana itici gücüdür, ancak daha uzun vadeli bir bakış açısı, harcamalar orijinal bütçenin bir parçası olmasa bile etkinlik eğlence ürününü artırabilecek organizasyonları da dikkate almaktır. 

Sonuç olarak daha yüksek yenileme oranları elde edilebilir. Aynı görüş iletişim için de alınabilir. Bir medya ortağı, başlangıçta bütçelendirilmemiş iletişim mekanizmaları sağlayabilirse, etki, gelecekteki olayların yanı sıra anlık olay için daha geniş bir erişim olabilir.

Bazı sponsorluk anlaşmalarında hem ücretler hem de ayni sponsorluğun bir kombinasyonu kullanılır. Süpermarket zinciri, genel anlaşmanın yüzde 10’unu temsil eden nispeten daha düşük bir ücretle birlikte etkinlik için personel ve gönüllü üniformaları sağladı.

Sponsorluk Değerlendirmesi

Geleneksel değerlendirme görüşü, eğer uygulanıyorsa, etkinliğin sonunda uygulanması yönündedir. Pek çok etkinliğin sponsorluk programının etkilerini bırakın değerlendirmeye bile isteksiz olduğu gerçeğini düşünmek önemlidir. Bu isteksizlik, herhangi bir kaynağı doğrudan gelir getirmeyen bir uygulamaya ayırmak yerine gelir odaklı bir sonraki projeye geçme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Destekleyicinin bu tür araştırmalarda yer alması gerektiğine dair bir inanç nedeniyle de isteksizlik olabilir. Ancak, bu da mutlaka yaygın bir girişim değildir. Örneğin, kurumsal sponsorluk karar vericileri ile ilgili bir IEG/Performans Araştırması anketi, yanıt verenlerin yüzde 86’sının değerlendirme için toplam sponsorluk harcamalarının yüzde 1’inden daha azını tipik olarak harcadığını ortaya koydu.

Bunların yaklaşık yarısı sıfır harcama yaptı ve ankete katılan sponsorlar tarafından kullanılan en yaygın değerlendirme şekli dahili geri bildirimdi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 27’si müşteri odaklı araştırma kullandı.

Üç yıl veya daha kısa süreli sponsorluk deneyimi yaşayan sponsorlar ile hedef belirlemede başarısız olanlar arasında bir bağlantı olduğunu tespit eden ve ardından bunları değerlendiren araştırmalar yürüttü.

Ancak, sponsorluk değerlendirmesi dolaylı gelir üretimine yol açabilir ve daha uzun vadeli ve daha aydınlanmış bir bakış açısı, araştırmanın bir etkinliğin sponsorların pazarlama hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğini gösterme kapasitesine sahip olmasıdır. Etkinlik sonrası araştırma bu nedenle sponsorların işe alınmasında kritik bir faktördür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir