Stratejik Coğrafi Ticaret – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stratejik Coğrafi Ticaret – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

14 Ekim 2022 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı promosyon Stratejik ticaret politikası nedir Ticaret Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığı 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Stratejik Coğrafi Ticaret

Belirli ürünlerin varlığı veya yokluğu ve ticaret alanlarına göre onlara ayrılan alan ile ilgili taktiksel kararların ötesinde, geomerchandising bazen gerçekten stratejik bir boyut kazanabilir. Bizim bakış açımıza göre, bir şirket yalnızca mağazaların büyüklüğüne veya bölgesel coğrafyaya değil, farklı formatlara dayanan bir organizasyon kurduğunda, coğrafi mağazacılık stratejik hale gelir.

Bazı şirketler kendilerini geniş bölgeler etrafında yapılandırırken, diğerleri büyüklüklerine göre mağaza segmentasyonu sunar. Bu iki konfigürasyon için, coğrafi ticaret gerçekten stratejik değildir çünkü çalışma biçimlerini derinden değiştirmez. Ancak, bazı şirketler daha da ileri gidiyor.

Mağazalarını farklı formatlara göre gruplandırır ve her birine farklı bir ticari statü kazandırırlar. Bu şekilde hareket ederek, şirket gerçekten stratejik bir yaklaşım izler, çünkü yapısal olarak her bir format farklı bir stratejik faaliyet alanı oluşturan farklılaştırılmış formatların bir toplamı haline gelir.

Bir mağaza grubunun stratejik segmentasyonu, bir tedarik türündeki (örneğin bakkal ve hırdavat) tüm ürün yelpazesi için alanın potansiyeli, mağazanın büyüklüğü (temel olarak kalan bir değişken) temelinde belirlenir. (örneğin, indirim yapanların varlığı veya yokluğu).

Monoprix tarafından 1998 yılında uygulamaya konulan bir yaklaşım örnek teşkil edecektir. Şirket, kurumsal iletişimleri aracılığıyla genel Citymarché konseptini empoze etmeye çalışsa da, 360 mağazadan oluşan grubun tamamı, toplam yedi mağaza grubunu oluşturan iki büyük aileye bölünmüştür.

Birinci ailede 174 mağaza (Citymarchés, stricto sensu) bulunurken, ikinci ailede bakkal ürünleri sunmayan mağazalar yer almaktadır. Citymarchés ailesi dört mağaza grubu etrafında örgütlenmiştir: City Stars, Citys, Ali Plus ve Classiques. Her formatın kendine has özellikleri vardır (yüzey alanı, mahalle veya kasaba tipi, gıda satış oranı, potansiyel).

Mağazalar segmentlere ayrıldıktan sonra her formata farklı bir çeşit ve tarife politikası atanır. Böylece City Stars’ta dermokozmetik bölümü güçlü bir şekilde gelişmiştir; erkek ve çocuk giyim çeşitleri farklıdır; ve kültürel ürünler ve ev eşyaları da temsil edilmektedir. Fiyatlandırma politikası, Ali Plus mağazalarından çok daha az agresiftir, çünkü bu mağazalar genellikle çeşitli mağazalardan (Intermarché, indirimli mağazalar, vb.) çetin rekabetle karşı karşıyadır.

Stratejik perspektife uygulanan coğrafi ticaret uygulamalarına ilişkin bu bölümü sonuçlandırmak için, taktik yaklaşımı ele almadan önce bir uygulama örneği vereceğiz.

Yer Tahsisi İçin Bir Model

Bildiğimiz kadarıyla, bu konuyla doğrudan bağlantılı sadece bir bilimsel araştırma çalışması yayınlanmıştır. Bu makalenin amacı, her bir kategoriye, mağazadan mağazaya ayrılan alanın ayarlanmasının perakendecinin toplam kârının artmasına neden olup olmadığını belirlemekti.

Araştırmacılar, bu kategoriler arasındaki etkileşimleri (tamamlayıcılık ve ikame ilişkileri) hesaba katarak, perakendecinin kârının kategori başına kâr toplamı olarak modellenmesine izin verecek iki model önerdiler.

İlk model, belirli bir kategorinin satışlarının üç faktör kümesi temelinde açıklanmasına izin verir: kategoriye özgü değişkenler (özellikle ona ayrılan alan ve diğer kategorilere ayrılan alan), kategoriye özgü değişkenler. mağaza (özellikle büyüklüğü) ve ticaret alanına özgü değişkenler vardır (özellikle bölgedeki rekabet derecesi ve sakinlerinin sosyo-demografik ve ekonomik profili).

İkinci model, her bir mağazanın toplam satışlarının o mağazanın özellikleri, alanın özellikleri ve önerilen kategorilerin cazibe kapasitesi bazında açıklanmasına olanak tanır.

İki model, önerilen kategorilerin içsel çekiciliği olarak adlandırılan bu son değişkenle birbirine bağlanmıştır. Her kategorinin tüketici sepeti üzerindeki etkisi, çapraz esneklikle (yani bir kategorinin satışlarındaki artışın tamamlayıcı veya ikame edilebilir kategorilerin satışlarını nasıl etkileyebileceği) birlikte ilk modelde yakalanır.


Stratejik ticaret politikası nedir
Ticaret Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığı
Ticaret Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığı iletişim
Ticaret Bakanlığı Promosyon 2022
Ticaret Bakanlığı promosyon anlasmasi
Ticaret Bakanlığı personel sayısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı promosyon
Gümrük promosyon 2022


Son olarak, bu iki modele dayalı olarak, yazarlar kategoriler arasında alan tahsisi açısından önerilere yol açan bir toplam kâr optimizasyon modeli formüle etmişlerdir.

Şirket düzeyindeki bu kâr optimizasyonu, her mağazanın toplam satışını, her bir kategorinin her mağazadaki payını, kategori başına üniter karı ve her kategorinin yönetim maliyetini (yeniden stoklanma sayısının doğrusal bir fonksiyonu) hesaba katar. 

Bu araştırma, oldukça kolay uygulanabilecek pratik önerilere yol açmaktadır. Uygulamada, bu modeller her kategorinin iki etkisinin yakalanmasına izin verir: mağazanın cazibe kapasitesi üzerindeki bir etki (trafik etkisi) ve tamamlayıcı ve ikame edilebilir kategorilerin satışları üzerindeki bir etkidir (tüketici sepeti etkisi).

Ayrıca, bu iki etki, mağaza ve faaliyet gösterdiği ticaret alanıyla bağlantılı çok sayıda bağlamsal değişkene bağlıdır. Bu nedenle, kategoriler arasında yer tahsisi kurallarında coğrafi farklılıkların dikkate alınarak şirketin kârı üzerinde bir etkisi olup olmadığı belirlenebilir.

Burada her modelin özelliklerini vermek gerekli değildir ve ilgilenen okuyucular doğal olarak orijinal makaleyi okumaya davet edilir. Öte yandan, kavramsal modelin ana yönlerini açıkladıktan sonra, araştırmanın temel çıktılarının altını çizmek muhtemelen uygun olacaktır. Bu çalışmanın, 55 mağazadan oluşan (hipermarket türünde) uzman olmayan bir firma üzerinde yapılmış bir çalışma olduğunu belirtelim.

Şirket yöneticileri tarafından formüle edilen önerilere dayanarak, araştırmacılar mağazaları 17 büyük kategoriye ayırdı ve dört gruba ayrıldı: temel ürünler (bakkal, self-servis süt ürünleri vb.); sadakat ürünleri (meyve ve sebzeler, balık, unlu mamüller, dilimlenmiş şarküteri ürünleri vb.); tekstil ürünleri (ayakkabı, kadın giyimi vb.); ve lüks ürünlerdir (kahverengi eşya, ev eşyası ürünleri, kültürel ürünler, spor malzemeleri vb.).

Veriler, modellerin oluşturulabileceği 1.870 (55 × 17 × 2) seçenek sunan 2 yılı kapsıyordu. Her alan için mevcut olan sosyo-demografik ve ekonomik değişkenler (başlangıçta 30 değişken), faktör analiziyle, birbiriyle ilişkili olmayan dört faktörde sentezlendi.

Genç aileler; mütevazı aileler (tek ebeveynli haneler ve düşük gelirli haneler dahil olmak üzere çok ırklı alanlar); orta sınıf aileler; ve sadece çocuklu aileler yer alır. Her alanın tanımını iki değişken tamamlar: “göçebe” sayısı (orada yaşamadan bölgede çalışan bireyler) ve ortamın doğasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir