Stratejik Pazarlama Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stratejik Pazarlama Gücü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

16 Aralık 2022 Stratejik PAZARLAMA Nedir Stratejik PAZARLAMA Planlaması Aşamaları Stratejik PAZARLAMA Yönetimi Ders Notları 0
Ticari Düşünceler

Stratejik Pazarlama Gücü

Dünya ekonomilerinin yeni ve güçlü bir inovasyon dalgasının eşiğinde olduğuna dair artan kanıtlar var. Bu trende öncülük eden, dünyayı sarsan bilgi devrimi ve çoğu dünya ekonomisinin hemen hemen her sektörüne nüfuz eden, şimdi İnternet ekonomisi olarak bilinen şey.

Değişimin itici güçleri şunlardır:

• Bilgi devrimi, çoğu sektörde üretkenliği artırmaya devam ediyor. Önümüzdeki on yılda en çok finans, medya ve toptan ve perakende ticarette bilgiye bağımlı şirketler değişecek.
• Büyük teknolojik atılımlardaki artış, önümüzdeki on yıl içinde tamamen yeni endüstriler yaratacaktır.
• Artan küreselleşme, aynı anda çok daha büyük pazarlar ve daha zorlu yabancı rakipler sağlayacaktır. Sonuç: Şirketler, maliyetleri düşürürken yenilik yapmak için daha fazla teşvike sahip olacaklardır.
• Yeniliği, serbest ticareti ve açık finansal sistemleri teşvik eden politikalar izleyen ülkeler, rekabet avantajı elde edeceklerdir.
• Yeni teknolojilerde ustalaşan işletmeler, daha iyi karlara ve daha büyük pazar payına güvenebilecekler.

Değişimin tüm bu itici güçlerini birbirine bağlayan bir sistem, uygulanabilir bir planlama sistemidir. Bu önermeyi desteklemek için, aşağıdaki nüfuz edici kanıtları göz önünde bulundurun.

PricewaterhouseCoopersTrendsetter Barometer anketine göre, hızlı büyüyen firmaların üçte ikisi iş planları yazdı. Anket ayrıca, son iki yılda yazılı planları olan firmaların daha hızlı büyüdüğünü, yeni ürün ve hizmetlerden daha yüksek oranda gelir elde ettiğini ve planları yazılı olmayan firmalara göre CEO’ların daha kritik iş fonksiyonlarını yönetmesini sağladığını ortaya koyuyor.

Ek olarak, yazılı bir iş planına sahip büyümekte olan firmalar, yazılı bir planı olmayanlara göre son beş yılda gelirlerini %69 daha hızlı artırdı.

Hikaye, planlama ve strateji ile ilgili dört temel konuyu aktarıyor:

1. Strateji, yine daha yüksek gelirler ve kârlar için ve yeni ürünler geliştirmek, mevcut işleri genişletmek ve yeni pazarlar yaratmak için ana odak noktasıdır.
2. İş stratejisi en önemli yönetim sorunudur ve önümüzdeki on yılda da öyle kalacaktır.
3. Strateji sürecinin demokratikleştirilmesi, ancak onu farklı disiplinlerden hat ekiplerine ve personel yöneticilerine teslim ederek sağlanır.
4. Müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerle ilişki ağları oluşturmak, daha fazla rekabet avantajı elde etmek için tercih edilen stratejidir.

Bu inandırıcı doğrulamalarla, stratejik bir pazarlama planı geliştirme ve yönetme konusunda uzmanlık kazanmak, iş işlevi ne olursa olsun, yeni ürünler geliştirmeye, mevcut işi genişletmeye ve yeni pazarlar oluşturmaya herhangi bir şekilde katkıda bulunan herhangi bir yönetici için çok önemlidir.

Bu tür sorumlulukların mevcut durumunuzu tanımlamaya yaklaştığını varsayarsak, buradaki temel amaç, rekabetçi bir ortamda modern stratejik pazarlama planlamasının kavramlarını kavramanıza ve tekniklerini uygulamanıza yardımcı olmaktır.

Alt satır: Düzgün bir şekilde yürütülen stratejik pazar planlaması, kuruluşunuzun geleceğinin nasıl olacağına dair bir vizyonu şekillendirebilir. Geçmişi araştırır ve performansı ölçer. Bir organizasyonun kültürünü inceler ve insanların, ekipmanların ve sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerini araştırır.

En geniş boyutuyla stratejik pazarlama planlaması, faaliyet gösterdiğiniz ekonomiyi ve kuruluşunuzun uzun vadeli refahını etkileyebilecek eylemleri harekete geçirir. Kişisel boyutunda, iyi geliştirilmiş bir plan, kariyer beklentilerinizi olumlu yönde etkileyebilir.

Bu nedenle, bu tür trendlerden herhangi bir anlam çıkarmaya çalışmak, piyasa bilgisinin muazzam akışını bir araya getiren organize bir plan gerektirir. Buna karşılık plan, tüm ticari faaliyetlerin, fırsatların vizyon, yaratıcılık ve yenilikçilikle organize edildiği uygun bir konutta birleştiği bir odak noktası sağlar.


Stratejik PAZARLAMA pdf
Stratejik PAZARLAMA Nedir
Stratejik PAZARLAMA Planlaması
Stratejik PAZARLAMA Yönetimi
Pazarlama stratejileri Örnekleri
Stratejik PAZARLAMA Planlaması Aşamaları
Stratejik PAZARLAMA Yönetimi Ders Notları
Stratejik PAZARLAMA Ders Notları


Nihayetinde bir planlama sistemi, herhangi bir işletmenin üç ana unsurunu dönüştürecektir:

• Müşteriler ve iş ortaklarıyla ilişkiler
• Bilgi akışı ve bunun bir şirket içindeki çalışanlar arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisi
• Dahili süreçler ve operasyonlar.

Aşağıdaki durum (yukarıya bakın), bir şirketin uzun vadeli fırsatları belirlemek ve günlük operasyonları yönetmek için stratejik pazarlama planlamasını nasıl kullandığını göstermektedir.

Örnek

Bu şirket, buzdolabı kompresörleri, basınç göstergeleri ve çöp öğütücüler gibi çeşitli endüstriler için gerekli olan temel ürünleri üretiyor. 1980’lerin ortalarından beri fiyat artışları. Son derece rekabetçi 1980’lerde Emerson, düşük maliyetli Brezilyalı, Koreli ve Japon rakiplerinin zorluklarına kararlı bir şekilde göğüs gerdi.

Başarısına birkaç faktör katkıda bulunmuştur:

1. Yönetim, düşük maliyetli, agresif rakiplerin küresel sahnenin kalıcı bir parçası olarak kalacağını ve önümüzdeki on yılda yoğunlaşacağını erkenden fark etti.
2. Yönetim, organizasyonun her seviyesinde uygun maliyetli operasyonları güvence altına almak için disiplini uyguladı.
3. Yönetim, büyüyen pazarlara odaklanma ve savunma ve inşaat gibi kar elde etme şansı çok az olan bu segmentlerden ve bahçe aletleri gibi niş işlerden çıkma esnekliğini gösterdi.
4. Maliyet düşürmenin büyümeyi sürdürmek için başarı denkleminin yalnızca bir parçası olduğunu, diğeri ise stratejik pazarlama planlamasının hem uzun vadeli hedefleri hem de günlük operasyonları yönetmek için işletim sistemi olarak işlev görmesi gerektiğini fark etti.

Tek bir örnek Emerson’ın başarılarını özetliyor: On yıl önce bir Japon fabrikası, çamaşır makineleri için sıcaklık sensörlerini Emerson fiyatlarının %20 altında sunabiliyordu. Bugün, Emerson’ın maliyetleri Japonların altında ve şirket pazar payını yeniden kazandı. O halde sıkı planlama, Emerson’ın büyümeyi yönetme sisteminin merkezinde yer alır.

Emerson davasından ne öğrenebilirsiniz?

Emerson gibi, mevcut pazarları büyütmek, büyüyen pazarları tespit etmek, yeni ürün yeniliklerini tanımak ve yeni fırsatlara karşı tetikte olmak için stratejik pazarlama planlamasını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kontrol listesi (ayrıntılar bu bölümde daha sonra sunulacaktır), büyüme için geçerli olasılıkları sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Belirlendikten ve önceliklendirildikten sonra, bunları uzun ve kısa vadeli pazarlama hedeflerine, stratejilerine ve taktiklerine dönüştürebilirsiniz.

1. Mevcut pazarlar. Mevcut pazarları genişletmek için en iyi fırsatları belirlemek için şunları yapmalısınız:
• Mevcut müşterilerinizin ürün kullanımını artırmaya yönelik yaklaşımlar arayın ve müşterilerin satın alma modellerinde değişikliklerin olduğu pazar segmentlerini yeniden tanımlayın. Ürünü özel ihtiyaçlarına göre yeniden formüle etmek veya yeniden paketlemek için yenilikçi fikirler üzerinde müşterilerle birlikte çalışın. Ürününüz için yeni kullanımlar (uygulamalar) belirleyin. Rakip ürünlere göre daha olumlu bir algı oluşturmak için ürünü yeniden konumlandırın ve yeni veya hizmet verilmeyen pazar nişlerine nerelerde genişleyeceğinizi araştırın. -büyük pazarlar.

2. Müşteriler.Müşteri tabanınızı genişletmek için en iyi fırsatları belirlemek için şunları yapmalısınız:
• Dağıtım kanallarını iyileştirin veya genişletin. Pazar payı hedefleriyle koordinasyon sağlamak için ürün fiyatlandırma stratejilerinizi hassaslaştırın. Reklam, satış promosyonu ve tanıtım dahil olmak üzere iletişiminizi zenginleştirin ve yüksek potansiyele sahip yeni müşterileri hedeflemek için satış gücünüzü konuşlandırın. Teknik servis ve şikayet dahil olmak üzere müşteri hizmetlerini geliştirin satın alma gücünün üreticiden distribütöre veya son kullanıcıya kaymış olabileceği ticari satın alma uygulamalarındaki değişiklikleri ele alma ve belirleme son derece önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir