Stratejik Yönerge – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stratejik Yönerge – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

16 Aralık 2022 Mahalli idareler Stratejik Plan hazırlama Rehber Stratejik Plan Genelgesi 0
Pazarın Doğası

Stratejik Yönerge

Stratejik yönünüzü, şirketin, ürün hattının veya bireysel ürünün misyon veya vizyon beyanı olarak düşünün. Bu, bir iş biriminin uzun vadeli felsefesidir. 

Stratejik yönünüz hakkında düşünürken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

• Ayırt edici uzmanlık alanlarınız nelerdir?
• Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde hangi işte olmalısınız?
• Ne tür veya kategorideki müşterilere hizmet vereceksiniz?
• Pazarın geliştiğini gördüğünüzde, muhtemelen hangi müşteri fonksiyonlarını tatmin edeceksiniz?
• Müşteri/pazar ihtiyaçlarını karşılamak için hangi teknolojileri kullanacaksınız?
• Piyasalarda, tüketici davranışında, rekabette, çevrede, kültürde ve ekonomide ne gibi değişiklikler oluyor?

Bu alıştırmanın amacı, stratejik bir yön belirleme sorumluluğunun artık yalnızca üst yönetime ait olmamasıdır. Pazarlama, ürün geliştirme, üretim, finans ve satıştan oluşan çeşitli departmanlardan yöneticiler, “Bireysel ürünüm için hangi işte olmalıyım?” sorusunu sorarak bir işletmenin genel stratejik yönüne katkıda bulunurlar.

Bu nedenle, mevcut kalıpları yansıtan bir aynaya değil, pencereden kaçınılmaz değişime doğru bakarak stratejik bir yön geliştirin. Bu çaba, kuruluşunuzun ürün odaklı olmaktan ziyade pazar odaklı bir yönelimin ayırt edici bir özelliğini sergilediğini varsayar. Bu zıt özelliklerin örgütsel yönelimlerinde nasıl farklılaştığına dair örnekler verir.

Vizyonunuzu Rafine Etmek

Yukarıdaki stratejik yön örneği, sadece kelime oyunu değildir. Aksine, hedefleri, stratejileri ve bir ürün ve pazar portföyünü şekillendirmeye yardımcı olan pratik bir uygulamaya sahiptir.

Düşünceniz pazar odaklı bir oryantasyona doğru ne kadar ileri gitmeli? Başlangıçta mümkün olduğu kadar bu yönelime doğru düşünmek ve ardından ürün odaklı ve pazar odaklı yönelimin iki uç noktası arasında daha rahat bir konuma geri dönmek en iyisidir.

Bu pozisyon genellikle aşağıdaki faktörlere dayanır:

1. Muhafazakardan saldırgana kadar geniş bir davranış yelpazesi içinde sergilenen örgüt kültürü.
2. Mevcut iş fonksiyonlarını sürdürmek ve gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için insan, malzeme ve finansal kaynakların mevcudiyeti.
3. Yönetimin borca girerken üstlenmeye istekli olduğu risk miktarı.
4. Pazar davranışını etkilemesi muhtemel çevresel değişikliğin derecesi.
5. Rekabetçi faaliyetlerin tehdidi ve bunların hayatta kalma ve büyüme üzerindeki etkisi.

Şirketiniz, iş biriminiz veya ürün hattınız için yönetimsel sorumluluğunuz varsa, bir misyon veya stratejik yön tasarlama sorumluluğu sizinle başlar.

Bu nedenle, artık olgun ürünler, fiyat savaşları ve diğer rekabet çatışmalarıyla sonuçlanan dar bir odaklanmanın kurbanı değilsiniz. Pazar odaklı daha geniş bakış açısı, yalnızca bireysel ürünler hakkında değil, pazarlar ve müşteri ihtiyaçları hakkında daha kapsamlı düşünmenizi sağlar.


Stratejik Plan Genelgesi
Stratejik Plan yönetmeliği
Stratejik Plan hazırlama Kılavuzu
5018 sayılı Kanun
Kamu idareleri İçin Stratejik PLANLAMA Kılavuzu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Meb Strateji geliştirme Başkanlığı görevleri
Mahalli idareler Stratejik Plan hazırlama Rehberi


Amaçlar ve hedefler

Amaçları ve hedefleri geliştirirken, birincil kılavuzunuz stratejik bir odağa sahip olmalarıdır. Yani, hedefler işinizi geniş ölçüde etkilemeli ve stratejik yönünüzle ilişkili olmalıdır.

Ayrıca, hedefleriniz niceliksel ve niceliksel olmayan ifadeler içermeli ve üç ila beş yıllık bir zaman çerçevesini kapsamalıdır.

Bu süre çoğu işletme için makuldür: gerçekçi olacak kadar kısa ve giderek değişkenleşen bir pazarda ulaşılabilir; ancak yeni teknolojilerin, değişen davranış kalıplarının, küresel pazarın, yükselen rakiplerin ve değişen demografinin etkisi hakkında vizyoner olacak kadar uzundur.

Büyüme Stratejileri

Hedefler ve hedefler, neyi başarmak istediğinizi gösterir. Büyüme stratejileri, bu hedeflere ulaşmak için nasıl veya hangi eylemleri gerçekleştireceğinizle ilgilidir. Ana kılavuz şudur.

Her hedef için karşılık gelen bir strateji olmalıdır. Belirli bir hedef için bir strateji bulamıyorsanız, belki de sözde hedef hiç de bir hedef değil, başka bir hedef için bir stratejidir.

Stratejiler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin:

Dahili stratejiler

Bu stratejiler pazarlama, üretim, Ar-Ge, dağıtım ve fiyatlandırmanın yanı sıra mevcut ve yeni ürünler, pazar araştırması, paketleme, müşteri hizmetleri, kredi, finans, satış faaliyetleri ve organizasyonel değişikliklerle ilgilidir.

Dış stratejiler

Bunlar, ortak girişimler, lisans anlaşmaları, yeni dağıtım ağları, gelişmekte olan pazar segmentleri ve çeşitlendirme şirketin stratejik yönüne uyuyorsa çeşitlendirme için her türlü fırsat gibi olasılıkları ifade eder.

Otomobil Parçaları Üreticisi

Dahili stratejiler

• İlk 80 distribütörün envanterini bağımsız tamir atölyeleriyle ilişkilendiren bilgisayarlı bir sipariş programı kurun.
• Manchester deposunun yükseltmesini tamamlayın ve tesisin 125 mil içinde dağıtmak için tam zamanında teslimat hizmetini başlatın.
• Şirket, distribütörler ve son kullanıcı müşteriler için hakkaniyete uygun yeni bir garanti yönetimi programı yürütün ve mevcut 21 günle karşılaştırıldığında hasar düzenlemesi için 15 günlük bir zamanlama belirleyin.
• Sürekli eğitim programlarından oluşan bir kalite geliştirme girişimi uygulayın. Ayrıca yeni kurumsal hedeflere uygun olarak performans seviyeleri endeksleri oluşturun.

Dış stratejiler

• Hataların nedenlerini incelemek ve düzeltici eylem önermek için kalite ekipleri oluşturun.
• Seçilen yakıt ve soğutma sistemleri bileşenlerinde toplam pazar payını artırmak için (şirketin adı) ile ortak girişim kurun, bunun sonucunda 10,4 milyon sterlinlik satış ve %22 pazar payı elde edin.
• Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Almanya’nın kilit segmentlerinde 125 yeni performans merkezi bayisi kurarak satış sonrası pazarda yüksek performanslı parçalar için bir imaj oluşturun.
• Rekabet avantajını sürdürmek için saha satışlarıyla birlikte telekonferans yayın oturumları oluşturun.

Burada bir strateji ile taktik arasında ayrım yapmak da uygundur. Bir strateji, uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için uzun vadeli bir eylemdir. Bir strateji genellikle organizasyonun üretim, ürün geliştirme ve finans gibi işlevsel alanlarını etkiler. Yeni pazarların ve dağıtım sistemlerinin daha geniş yönleriyle ilgilidir.

Öte yandan, taktik, kısa vadeli bir hedefe ulaşmak için daha kısa vadeli bir eylemdir. Bu, bir stratejinin alt kümesidir ve genellikle, belirli promosyon faaliyetleriyle hedef pazar segmentinde piyasaya sürülen tek bir ürün gibi daha sınırlı etkiye sahip yerel sorunlarla ilgilidir. Uygulamada, tek bir uzun vadeli hedef gerçekleştirilebilir. altı ila on ilgili taktikle dört veya beş strateji aracılığıyla ilgilidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir