Stresli Olaylar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stresli Olaylar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Temmuz 2021 Akut stres Bozukluğu belirtileri Çalışma koşullarından kaynaklanan stres kaynakları Organizmanın stresle karşılaştığı ilk evre Psikolojik travmalar belirtileri Travmatik olay örnekleri TSSB testi 0
KASİT SUİSTİMALLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Çocukların Tanıklığını Etkileyen Faktörler

Araştırmacılar, bir çocuğun zihninin, fiziksel ve kişiler arası çevresiyle etkileşime girdiğini belirlemiştir. Bu nedenle, çocuğun doğruluğunu veya telkine açıklığını bir tanık olarak, çocuğun bilişsel gelişim düzeyi nedeniyle yapamadığı bir şey olarak değil, belirli bir bağlamı yansıtıyor olarak kavramsallaştırmak mantıklıdır.

Başka bir deyişle, bir çocuğun belirli bir çevreye ne kadar aşina olduğu ve belirli bir bağlamla ilgili beklentilerinin neler olduğu, çocuğun bir durumu nasıl algılayacağını ve daha sonra hatırlayacağını etkileyecektir. Bir çocuğun yaşının sadece bir olduğu sonucu çıkar. Çocukların tanık olarak değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.

Geçmişin Kötüye Kullanımı

Goodman et al. (2001), istismara uğramış çocukların eşleştirilmiş bir örneğini istismara uğramamış bir grupla karşılaştırarak çocuklara kötü muamelenin çocukların görgü tanığı ifadeleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. İncelenen yetmiş çocuk yaşları 3 ila 10 arasındaydı ve tanımadıkları bir yetişkinle bir oyun seansına katıldılar ve iki hafta sonra deneyim hakkında test edildiler.

Daha önceki araştırmalara dayanarak beklendiği gibi, daha büyük çocukların raporları daha eksiksiz ve doğruydu. Ayrıca, istismara uğramamış çocukların belirli soruları yanıtlamada daha doğru oldukları ve fotoğraflı kimlik belirleme görevinde tanımadıkları yetişkini belirlemede daha az hata yaptıkları ve (özellikle istismara uğramamış genç erkekler için) daha fazla bilgiyi özgürce hatırladıkları bulunmuştur.

İstismara uğrayan çocukların kendilerini karşılaştıran Goodman ve ark. Daha şiddetli cinsel istismara maruz kalan çocukların, istismarla ilgili belirli sorularda daha fazla ihmal hatası yaptığını buldu. Son olarak, geçmişteki istismar deneyimi, istismarcı eylemlerle ilgili sorulara yanıt olarak çocukları daha fazla telkin edilebilir kılmadı.

Failin Varlığı

Araştırmacılar, tanık motivasyonu, çocukların görgü tanığından beklentileri gibi sosyobilişsel faktörlerin önemine çok az ilgi göstermiş, bunun yerine çocukların güvenilir tanık olup olmadığına odaklanmışlardır.

Sosyal bilişsel teori, bir tanığın bir olayı açıklamasının beklenen sonucunun önemini vurgular. Bu tür bir sonuç, özellikle bir tanık bunu yapmamaya söz vermişse veya bunu yapmaması konusunda uyarılmış ve olumsuz sonuçlarla tehdit edilmişse, bir olayı bildirmenin bir sonucu olarak inanılacak, desteklenecek, utanılacak, utanılacak veya cezalandırılacak olabilir.

Çocukların bu tür endişeleri, çocuklar tarafından yanlış iddiaların ve yanlış inkarların altında pekala olabilir. Örneğin, failin varlığının 3, 5 ve 9 yaşındaki çocukların failin suçunu bildirme olasılığını azalttığı bulunmuştur.

Ayrıca, daha önce gördüğümüz gibi, failin göz korkutucu varlığı çocuğun ifadesini etkileyebilir. Peters (1991) tarafından yapılan bir çalışmada, çocuklar aşamalı bir soyguna tanık olmuşlar ve daha sonra tek başlarına ya da soyguncuyla görüşülmüştür. Hırsız-mevcut durumda, çocukların rapor ettiklerinin miktarı ve doğruluğu önemli ölçüde etkilendi, bu da gördüklerini rapor eden çocukların beş kat daha azıyla sonuçlandı.

Çalışma koşullarından kaynaklanan stres kaynakları
Psikolojik travmalar belirtileri
Travmatik olay örnekleri
Ağır psikolojik travmalar
Akut stres Bozukluğu belirtileri
Travmatik stres belirti Ölçeği
TSSB testi
Organizmanın stresle karşılaştığı ilk evre

Bunun gibi bulgular, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Maryland v. Craig davasındaki kararına deneysel simülasyon desteği sağlayarak çocukların sanıkla yüzleşmesine gerek kalmamasını sağlıyor. Motivasyon faktörlerine dikkat etmemek, popüler inanışın aksine, 5 ve hatta 4 yaşındaki çocukların yalanları doğru bir şekilde tanımlayabildiğini ve kasıtlı olarak yalan söyleyebildiğini veya doğruyu söyleyebildiğini hatırladığımızda, araştırmacılar tarafından gerçekten büyük bir ihmaldir.

Çocuklar, çok çeşitli bağlamlarda iddia edilen bir olay hakkında rutin olarak görüşülebilir ve görüşülür. Tulving’in (1983) kodlama özgüllüğü ilkesi, deneklerden bir olayı hatırlamalarını isterken kodlama aşamasında çevresel bağlamı eski haline getirmenin önemini vurgular.

Söz konusu olayın bağlamına özgü ipuçları sağlamak, özellikle çocukların hatırlamasını kolaylaştıracaktır. Bu bulgu, yasal bağlamlarda çocuklarla yapılan görüşmeler için çıkarımlara sahiptir ve sosyal hizmet uzmanları, polis, avukatlar, yargı görevlileri ve çocuklarla cinsel istismar iddiaları hakkında görüşen diğer profesyonellerin, örneğin bu tür psikolojik literatüre aşina olmanın önemine işaret etmektedir.

Stresli Olaylar

Yetişkinler gibi çocuklar da toplumda öyle ya da böyle çok fazla şiddete maruz kalıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, bir mahkeme salonunda tanıklık yapmak çoğu çocuk için başlı başına önemli bir stres kaynağıdır ve çoğu zaman raporlarının hem miktarı hem de doğruluğu açısından tanıklıklarını olumsuz etkiler.

Aslında, bir çocuk bir duruşmada kanıt sunmak için mahkemeye gitmekten çok korkabilir. Bu gerçek, çocukların refahı ve haklarıyla ilgilenen herkes için büyük bir endişe kaynağı olmalıdır.

Çocuk tanık hakları ile sanık hakları arasında denge kurmak önemli olmakla birlikte, çocukların cinsel istismar, aile içi şiddet, kurşuna dizme, bıçaklama gibi travmatik olaylara mağdur ve/veya tanık olarak ifade vermeye çağrıldıkları unutulmamalıdır. soygunlar, cinayet, hatta bir ebeveynin diğeri tarafından öldürülmesi ve seri cinayetler psikolojik olarak etkilenir. Bu nedenle, çocukların bu tür deneyimleri ne kadar iyi hatırladıklarını ve bunlara tanıklık ettiklerini bilmek çok önemlidir.

Çocukların kaçırma, sevdiklerinin öldürülmesi ve bir keskin nişancının okula ateş açması gibi çok travmatik olaylara ilişkin anılarının hem doğruluk hem de yanlışlıklar içerdiği bildirildi. Warren ve Startwood (1992), uzay mekiği Challenger trajedisinden daha fazla üzülen çocukların, daha az üzülen çocuklara göre olayın ayrıntılarını daha fazla hatırladıklarını buldu.

Benzer şekilde, Steward (1992)20 tarafından yapılan bir araştırma, ağrılı bir tıbbi prosedürden daha fazla üzülen çocukların, daha az üzgün olan çocuklara göre daha fazla ayrıntı hatırladığını ve daha doğru olduğunu bildirmiştir.

Bununla birlikte, stresli bir olay hakkında tanıklık etme bağlamında kaygı ve bellek arasındaki ilişki, bazı yazarların (örneğin, Peters, 1987) öne sürdüğünden daha karmaşıktır. Goodman, Hirschman, Hess ve Rudy (1991) ve Peters’ın (1987) aksine, Vandermaas ve ark. (1993), 3-8 yaşındaki çocukların diş hekimi ziyareti ile ilişkili hedef kişileri tanımlama doğruluğu üzerinde kaygının olumsuz bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Vandermaas ve ark. (1993), 4 ila 5 ve 7 ila 8 yaşındaki çocukları diş temizleme kontrolü veya ameliyat prosedürü için ziyaret etti.

Şunları buldular: yüksek kaygı, küçük çocukların değil, daha büyüklerin raporları üzerinde zararlı bir etkiye sahipti; Diş olayıyla ilgili deneyimin, yaş ve kaygının bellek üzerindeki etkisine aracılık ettiği bulunurken, daha büyük çocuklar kendiliğinden yanlış bilgi sunmadılar ve küçük çocuklar nadiren bu tür hatalar yaptılar; küçük çocuklara belirli sorular sormak onların yanlış bilgi vermelerine neden oldu ve tüm çocuklar rutin bir olayla ilgili çevresel ayrıntılarla ilgili belirli sorulara yanıt olarak yanlış bilgi verdi; ve son olarak, Easterbrook’un (1959) hipotezi temelinde tahmin edileceği gibi, kaygı düzeyine bağlı olarak merkezi ve çevresel bilgilerin hatırlanmasında bir fark yoktu.

Bu alandaki çalışmalar arasındaki farklar, ilgili olayların türlerindeki ve çocukların bunlara aşinalık derecesindeki farklılıkların yanı sıra deneklerin ne kadar sürede hatırlamalarının istendiği (örneğin, hemen veya haftalar sonra), kaygı düzeyi arasındaki farklılıkları yansıtıyor gibi görünmektedir. Mevcut literatüre dayanarak, stresin çocukların tanıklığı üzerindeki etkileri hakkında kesin bir sonuca varılamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir