Subjektif MCI Modelleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Subjektif MCI Modelleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

3 Ekim 2022 Objektif özen yükümlülüğü ne demek Subjektif objektif Ne Demek Subjektiflik Ne Demek 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Objektif ve Subjektif MCI Modelleri

Perakendecilik, bir yandan harekete geçirdiği teknolojik araçların, diğer yandan da gelişiminin gerektirdiği artan yatırımın bir sonucu olarak, giderek gerçek bir endüstri haline geldi.

Bu bölümde, bu olgunun perakende faaliyetlerinin ağ oluşturmasıyla güçlendirildiğini göreceğiz. Bununla birlikte, perakendede ölüm oranı bazı sektörlerde zaman zaman nispeten yüksek olmuştur. Bugün gerekli olan yatırımı karlı hale getirmek ve bu ölüm oranını azaltmak, giderek daha karmaşık yöntem ve tekniklerin uygulanmasını gerektirmektedir.

MCI modelinin en basit kullanımı, yalnızca nesnel değişkenler olarak adlandırılan değişkenleri entegre etmekten ibarettir: yüzey alanı, ev ve mağaza arasındaki mesafe, satış görevlilerinin ve/veya çıkış hatlarının sayısı, park yerleri, tüketicilere sunulan ürün sayısı, vb.

İncelenecek mağaza kavramı ne kadar karmaşık ve özelse, ilgili değişkenlerin analizi de o kadar karmaşık olur; aksi takdirde regresyon modelinin açıklayıcı gücünün yetersiz olması muhtemeldir.

Daha nitel değişkenler ve özellikle daha öznel değişkenler bu nedenle vazgeçilmez hale gelir. Mağaza imajı, potansiyel tüketicilerin sahip olduğu algılar dikkate alınarak tanıtıldı, ancak her zaman başarılı olmadı. Algı, özellikle bu görüntünün ayrıntısı olmadan zayıf kalır; karar aralığı böylece azalır.

Yerçekimi modellerini kullanan yayınlanmış araştırmaların çoğunda, regresyondaki varyansın açıklama oranı nadiren %60’ın üzerine çıkmaktadır. Objektif verilere değil, tüketicinin bu verilere ilişkin algılarına dayanan MCI modelinin sözde sübjektif yaklaşımı, genellikle daha yüksek yüzdelerin elde edilmesini sağlar.

Bu üstünlüğü üç neden açıklayabilir:

1. Tüketicinin bir mağazanın özelliklerine ilişkin algıları, seçiminde önemli bir rol oynar. Bu algılar, gerçek özelliklerden daha hızlı gelişir. Bu nedenle modelleme için gereklidirler.
2. Analist, ölçüm düzeyinde gerekli önlemleri alırsa, birçoğu (ürünlerin veya müşteri hizmetlerinin kalitesi, ticari isim itibarı, tasarımı veya ilgi alanı) nedeniyle test edilecek değişkenlerle ilgili daha büyük bir manevra marjına sahiptir. sunulan hizmetlerde) klasik ölçüm ölçeklerinde ölçülmesi zor olacaktır.
3. Ghosh, bir hücreden diğerine bu modellerin sonuçlarının durağan olmayan karakterinden kaynaklanabilecek tehlike konusunda uyardı. Aslında, Huff modelinde empoze edilen coğrafi bölünme içindeki hücrelerin homojenlik durumunu korumak neredeyse imkansızdır.

Bu nedenle uygun bir metodoloji, analizde daha fazla karmaşıklık sağlayan bölümün her hücresindeki duruma saygı duyulurken modelin uygulanmasından oluşur. Objektif verilerin seçimi, incelenen ticaret alanındaki hücrelerin tamamına dayalı olarak modelin bir kalibrasyonunu varsayar.


Subjektiflik Ne Demek
Objektif özen yükümlülüğü ne demek
Subjektif TDK
Sübjektif eş anlamlısı
Objektif Ne Demek
Subjektif objektif Ne Demek
Ağır ihmal nedir
Felsefede subjektif Ne Demek


Bu da aynı şekilde hassasiyeti azaltır ve büyük bir rahatsızlık oluşturur. Aslında tüketicilerin aynı mağazanın açılışına her yerde aynı tepkiyi vermesi beklenmiyor. Sonuçların durağan karakterini test etmek için iki çözüm önerilmiştir: verilerin bölünmesi ve çakı tekniği.

Mağazaların göreli sıklıkları anket yoluyla elde edilir ve sabit toplam ölçeği yardımıyla ölçülür. Model sonuçlarının durağan doğası, regresyon katsayılarının hesaplanmasının daha homojen bir ortamda ve dolayısıyla her hücrede ayrı ayrı yapılması durumunda daha iyi olacaktır. Yine de, öznel MCI modelinin yaklaşımı, modelin çok daha yerelleştirilmiş bir uygulamasına dayanmaktadır.

Sübjektif MCI modelinin uygulanması, bir yandan bir ticaret alanında ziyaret edilen mağazaların en belirleyici niteliklerine ilişkin algılar (sıralı veriler) ve diğer yandan bu mağazaların sıklıklarına ilişkin algılar olan müşterilerden gelen verilerin toplanmasından geçmektedir. aynı mağazalar. Ancak, daha önce görüldüğü gibi, MCI modeli yalnızca orantılı ölçeklerde ölçülen verileri kabul edebilir. Sıralı veriler nasıl entegre edilebilir?

İki aşamalı bir prosedür önerilmiştir, sıralı verilerin semantik destekli bir aralık ölçeği kullanılarak metrik verilere (veya yarı metrik) dönüştürülmesi; zeta kare dönüşümü kullanılarak bu verilere orantılı özellikler verilmesi gerekir.

Coğrafi bölümün hücreleri çok sayıda olabilir ve her birinde veri toplamak, ayrıntılı olduğu kadar maliyetli olabilir. Bu hücrelerin sayısı, incelenen satın alma süreciyle ilgili olduğuna karar verilen tüketici özellikleriyle ilgili bir küme analizi yardımıyla azaltılabilir: bir mobilya satın alınması durumunda, yöneticinin yaşı ve sosyo-profesyonel kategorisi. hane, durumu (sahip veya kiracı), hanedeki kişi sayısı ve evdeki oda sayısıdır.

INSEE (Fransız Ulusal İstatistik Enstitüsü), kantonlar gibi klasik bölümlerle ilgili bu tür bilgileri sağlayabilir. Daha sonra, küme analizi ile ortaya çıkarılan her hücre grubunu temsil eden her hücre için regresyon katsayıları hesaplanır.

Anket kullanımının bir sonucu olarak bir örnekleme hatası ortaya çıksa da, belirleme katsayısı genellikle nesnel bir yaklaşımla elde edilenden çok daha üstündür, çünkü değişken sayısının yetersizliğini ölçen belirleme hatası önemli ölçüde azalır.

Subjektif MCI modelinin formülü, klasik MCI modelinin formülüne çok yakındır, ancak incelenen bölümün hücresine bağlı ek bir く katsayısı endeksi, modelin bölme hücresi tarafından kalibre edildiğini hatırlatır.

Sübjektif MCI modeli, mobilya pazarına ve daha genel olarak, bir dereceye kadar katılımla alışveriş ürünlerinin dağıtımına iyi bir şekilde de uyarlanmıştır.

Sübjektif MCI modelinin sonuçları ile mobilya pazarındaki objektif MCI modelinin sonuçları arasındaki karşılaştırma (bazen “çok vekil” değişkenlerin yardımıyla her zaman böyle olmayan eşdeğer nesnel değişkenler sağlamak mümkün olduğu sürece) ) öznel MCI modelinin açık bir üstünlüğünü de gösterdi.

Objektif MCI modelinin iç geçerliliği bu nedenle genellikle yetersizdir. Dış geçerliliğine gelince, tüm pazarlarda uygulanması garanti edilmez. Ayrıca, tüketicinin evi ile mağaza arasındaki mesafe değişkeni, özellikle mobilya satışı söz konusu olduğunda, her zaman anlamlı olarak da ortaya çıkmamaktadır.

Pratikte, eşik etkilerinin olduğu görülür. Belirli bir mesafenin ötesinde, tüketici artık bir mağazaya gitmeye istekli değildir. Öte yandan, bu mesafe içinde, tüketicinin mağazaların tümünü veya bir kısmını ziyaret etmesi de muhtemeldir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir