Suç Davranışının Unsurları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Suç Davranışının Unsurları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

3 Temmuz 2021 Maddi suç unsurları nelerdir Serbest hareketli suç nedir Suçun manevi unsurları nelerdir Suçun nitelikli UNSURLARI Suçun unsurları nelerdir 0
Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Suçun Tanımı ve Suç Davranışının Unsurları

Ceza hukuku, bazı açılardan medeni hukuktan farklıdır. Belki de en önemlisi, ceza hukukunda devletin toplumun haklarını koruyup kollamasıdır. Bir hukuk davasında, bireyler kişisel yaralanmalarına çare aramak için dava açarlar. Ceza hukukunda hükümet, yaralanmalara neden olan kişiyi cezalandırmak için suçluyu kovuşturur. Dolayısıyla, aynı durumdan hukuki ve cezai meseleler doğabilmesine rağmen, ikisinin amacı ve hedefleri farklıdır.

Tüm suçlara iki temel unsur dahildir: bir ceza kanununun ihlali için failin fiziksel davranışı ve zihinsel davranışı. Fiziksel davranışa, Latince bir terim olan “haksız fiil” anlamına gelen actus reus denir. Tüm suçlar bir actus reus gerektirir, ancak bazı durumlarda haksız davranış, fiilde bulunmama olabilir.

Kişinin zihinsel davranışı, “suçlu bir zihin veya suçlu bir amaç” anlamına gelen mens rea olarak bilinir.5 Zihin durumu unsuru, hatalı eylem veya ihmali işlemek için belirli bir derecede niyet gerektirir.

Actus Reus

Model Ceza Kanunu kapsamında, actus reus’un oluşturulmasında üç adım izlenir.6 İlk olarak, fiili davranışın – olumlu ya da ihmal yoluyla (bir kişinin harekete geçmesi gerekirken harekete geçmemesi) gerçekleştiği gösterilmelidir. Suç fiili ihmal ise, sanığın fiil ehliyetine sahip olduğu ve kanunen doğrudan veya dolaylı olarak fiile yükümlü olduğu gösterilmelidir.

İkinci olarak, belirli bir suçun tanımı, suç davranışından bir sonucu gerektiriyorsa, o zaman actus reus’un kanıtlanması için bu sonucun ortaya çıkması gerekir. Örneğin, bir kişiyi pille şarj etmek için, mağdurun izin verilmeyen fiziksel temas sonucu bazı fiziksel yaralanmalara maruz kalmış olması gerekir. Bu, yasaklanmış davranışın gerekliliklerini ve fiziksel pilin suçunu kanıtlamak için gerekli bir sonucu karşılayacaktır.

Son olarak, bazı yasalara göre, bir davranışın suç oluşturması için belirli koşulların mevcut olması gerekir. Örneğin, tanımı gereği hırsızlık suçu, kişinin mülküne yasa dışı veya izinsiz girişi içerir. Dolayısıyla bu gerekli bir durumdur. Biri mülke izinli olarak girerse, hırsızlık tespit edilemezdi.

UYGULAMA 15.1

Amanda, son derece pahalı özel mücevherlerde uzmanlaşmış küçük bir perakende mağazasına sahipti. Satışlar nakit olarak ödendiğinde Amanda onları kaydetmedi. Bunun yerine parayı ayrı bir çekmeceye yatırdı ve satılan ürünü envanter listesinde bıraktı. Daha sonra parayı mali tablolarında veya vergi beyannamelerinde gelir olarak bildirmedi. Amanda’nın annesi mağazada yarı zamanlı çalıştı.

Amanda’nın davranışının farkındaydı, ancak Amanda’yı durdurmak veya eylemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek için herhangi bir adım atmadı. Amanda’nın davranışı, tüm geliri bildirme ve ilgili vergi yükümlülüğünü kabul etme yasal yükümlülüğüne ilişkin olarak kasıtlı bir suç eylemiydi. Annesinin harekete geçmemesi, bilinen suç faaliyetini bildirmemesi nedeniyle suç teşkil eden bir ihmal teşkil etmektedir.

Suçun unsurları nelerdir
Sırf hareket suçu nedir
Suçun nitelikli UNSURLARI
Suçun manevi unsurları nelerdir
Kesintisiz suç Nedir
Serbest hareketli suç nedir
Maddi suç unsurları nelerdir
Ani suç nedir

Men Rea

Kanunlardaki her suçun tanımı, “suçlu amaç, yanlış amaç, suç kastı, suçlu bilgisi, kasıtlılık” anlamına gelen bir mens rea gerektirir. Mens rea, aktörün cezai bir amacı gerçekleştirmeye yönelik zihinsel durumunu veya niyetinin derecesini tanımlar. Ortak hukuka göre, mens rea’nın iki temel alt türü, özel niyet ve genel niyet olarak bilinir.

Daha ciddi suçlar, suçun sonucunu ortaya çıkarmak için genellikle aktörün özel niyetini gerektirirken, genel kasıtlı suçlar, kişinin eylemlerinin olası sonuçlarına ilişkin temel bir farkındalığı gerektirir.

Model Ceza Kanunu’na göre, bir suçun işlenmesi için gereken ruh hali, cezai ihmalden pervasızlığa ve bilgiye kadar değişen bilgi derecelerine dayanmaktadır ve en ciddi suçlar cezai bir amaç gerektirir. Ek 15.1, hem ortak hukuk hem de Model Ceza Kanunu kapsamındaki niyet ve eylem örneklerini göstermektedir.

Ortak hukuk yargı alanlarında, belirli bir suç veya suç grubu için tüzük genellikle yalnızca istenen niyetin özel mi yoksa genel mi olduğunu belirtecektir. Özel kast, failin suçun sonucuna ulaşmak için fiili kastı oluşturmasını gerektirirken, genel kast sadece fiilin sonucunun olasılığının bilinmesini gerektirir.

Benzer şekilde, bir Model Ceza Kanunu yargı yetkisi, tüzük dilinde farkındalık derecesini gösterecektir. Mens rea cezai ihmal standardına sahip yasalar, yalnızca aktörün eylemin cezai bir sonuç doğurma olasılığını bilmesini veya bilmesi gerektiğini gerektirir.

Pervasızlık standardı, genel bir farkındalığa ek olarak, aktörün eylemin sonucunu umursamadığını göstermesini gerektirir. Suç bilgisi, davranışın şüphesiz cezai bir sonuç doğuracağının bilincini gerektirir. Son olarak, suç amacı, suç faaliyeti ile tutarlı bir şekilde hareket etmek için önceden tasarlanmış bir niyeti gerektirir.

Ceza hukuku, devredilen niyetle ilgili olarak haksız fiil hukukuna benzer bir teori izler. Ceza hukukunda, bir kişi bir kişiyi yaralamak veya öldürmek niyetinde olsa da, aslında tamamen farklı bir kişiyi yaralasa veya öldürse de, niyet fiilen yaralanan veya öldürülen kişiye geçer. Niyet ve fiil ortadaydı. Niyet ve fiilin belirli bir kişi veya nesneye yönelik olduğunun gösterilmesine gerek yoktur.

Bazı istisnai suçlarda mens rea şartı aranmaz. Bu tür suçların işlenmesi, genel veya özel kastına bakılmaksızın mahkumiyetle sonuçlanabilir. Bunlar kusursuz sorumluluk suçları olarak bilinir. Katı sorumluluk suçları, olağan niyet gerekliliklerinin hiçbirine sahip değildir. Kusursuz sorumluluk yükleyen ceza kanununda, genel veya özel kastın varlığına bakılmaksızın fiil nedeniyle kişi hakkında kovuşturma açılabilir.

Genellikle toplumun genel iyiliğini korumak için katı sorumluluk yasaları oluşturulur. Kusursuz sorumluluk suçları genellikle belirli bir eylemi yapmak veya yapmamak için önceden tasarlanmış bir niyet gerektirmez. Daha ziyade, genellikle birinin önleyici tedbirleri sosyal veya kamusal zararı büyük ölçüde azaltabildiğinde uygulanır.

Kusursuz sorumluluk suçuna bir örnek, likör satan kişilerin sadece yirmi bir yaşın üzerindeki kişilere satma konusundaki yasal yükümlülüğünün ihlalidir. Bu kişiler kanunu çiğneme niyetinde olmayabilirler, ancak reşit olmayanlara içki servisi yapılmasına izin verdiklerinde hem küçükleri hem de genel olarak halkı tehlikeye atmış olurlar.

Hizmet verilen kişilerin basit bir şekilde izlenmesi, yasaların reşit olmayanlara içki satışından kaynaklanacağı varsayılan zararı tamamen önleyebilir. Bu nedenle, önleyici tedbir alma görevi, bu tedbirlerin toplumsal değeri ile karşılaştırıldığında asgari düzeyde ise, katı sorumluluk yüklenebilir.

Diğer bir deyişle, önleyici tedbirlerin alınmaması, zarar verme kastının genel veya özel olup olmadığına bakılmaksızın mahkumiyetle sonuçlanabilir. Aksine, suçluluk zararı önlemedeki başarısızlığa dayanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir